15
Siis tulid mõned variserid ja vaimulikud õpetajad Jeruusalemmast Jeesuse juurde ja küsisid temalt: „Miks rikuvad sinu jüngrid meie esiisade traditsiooni ega pese enne söömist käsi?“
„Miks rikute teie oma traditsiooni pärast Jumala käsku?“ vastas Jeesus. „Sest Jumal ütles: „Austa oma isa ja ema“* ja „Kes oma isa või ema neab, tuleb surma mõista“. Aga teie ütlete, et kui keegi ütleb oma isale või emale: „Mida iganes sa lootsid minult saada, on nüüd and Jumalale“, siis ei pea nad oma isa austama. Nii olete tühistanud Jumala sõna oma traditsiooni tõttu. Te silmakirjatsejad! Kui hästi kirjeldas teid Jesaja, kui ta prohvetlikult kuulutas: „Need inimesed ütlevad, et nad austavad mind, kuid oma mõistuses nad ei hooli minust. Nende jumalateenistus on mõttetu. See, mida nad õpetavad, on lihtsalt inimeste väljamõeldud nõudmised.““§
10 Ta kutsus rahva enda juurde ja rääkis neile: „Kuulake ja mõistke seda: 11 see, mis läheb suust sisse, ei rüveta teid. See, mis tuleb suust välja, rüvetab teid.“
12 Siis tulid Jeesuse jüngrid tema juurde ja ütlesid: „Sa ikka mõistad ju, et sinu sõnad solvasid varisere.“
13 „Iga taim, mida minu taevane Isa ei ole istutanud, juuritakse välja,“ vastas Jeesus. 14 „Unustage nad ära, nad on pimedad teejuhid.* Kui pime juhib teist pimedat, siis kukuvad nad mõlemad auku.“
15 Siis küsis Peetrus: „Räägi meile palun, mida sa selle illustratsiooniga mõtled.“
16 „Kas te ei ole veel sellest aru saanud?“ vastas Jeesus. 17 „Kas te ei mõista, et see, mis läheb suu kaudu sisse, läheb seejärel läbi kõhu ja lahkub ihust jäätmetena? 18 Aga mis tuleb suu kaudu välja, tuleb mõistusest ja see on, mis teid rüvetab. 19 Sest mõistusest tuleb kurje mõtteid, mõrva, abielurikkumist, seksuaalset ebamoraalsust, vargust, valetunnistust ja jumalateotust 20 ning need on, mis teid rüvetavad. Pesemata kätega söömine ei rüveta teid.“
21 Jeesus lahkus ja läks Tüürose ja Siidoni aladele. 22 Üks selle piirkonna kaananlanna tuli karjudes: „Issand, Taaveti poeg! Halasta minu peale, sest mu tütar kannatab hirmsasti, sest teda vaevab kuri vaim!“ 23 Aga Jeesus ei vastanud üldse. Tema jüngrid tulid ta juurde ja ütlesid: „Käsi tal lõpetada meie järel käimine. Tema karjumine on tõesti häiriv!“
24 „Mind saadeti üksnes Iisraeli soo kadunud lammaste juurde,“ ütles Jeesus naisele. 25 Kuid naine tuli ja põlvitas tema ette ning ütles: „Issand, palun aita mind!“
26 „Ei ole õige võtta laste toit ja visata see koertele,“ lausus Jeesus talle.
27 „Jah, Issand, aga isegi koertel lubatakse süüa purukesi, mis nende isanda laualt pudenevad,“ vastas naine.
28 „Sul on suur usk minusse,“ kostis Jeesus. „Sinu soov on täidetud!“ Ja naise tütar sai jalamaid terveks.
29 Jeesus läks tagasi, Galilea merest mööda. Ta suundus lähedal asuvatesse mägedesse, kus istus maha. 30 Tohutu rahvamass tuli tema juurde; nad tõid kaasa neid, kes olid lombakad, pimedad, vigased, tummad ja palju neid, kes olid haiged. Rahvas pani nad tema jalge ette maha ja ta tegi nad terveks. 31 Kõik olid hämmastunud, kui nägid, mis juhtus: kurdid suutsid rääkida, vigased said terveks, jalutud suutsid kõndida ja pimedad näha. Nad ülistasid Iisraeli Jumalat.
32 Jeesus kutsus oma jüngrid enda juurde ja ütles neile: „Mul on neist kõigist väga kahju, sest nad on olnud nüüd minu juures kolm päeva ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha neid näljasena minema saata, et nad koduteel ära ei nõrkeks.“
33 „Kust me leiaks siin tühermaal piisavalt leiba, et nii suurt rahvahulka ära toita?“ pärisid jüngrid.
34 „Kui palju leibu teil on?“ küsis Jeesus.
„Seitse, ja mõned väiksed kalad,“ vastasid nad.
35 Jeesus käskis rahval maha istuda. 36 Ta võttis seitse leiba ja kalad ning pärast toidu õnnistamist tegi selle tükkideks ja andis jüngritele ja jüngrid andsid selle rahvale. 37 Kõik sõid, kuni kõht sai täis, ja nad kogusid jäägid kokku, neid sai seitse korvitäit. 38 Neli tuhat meest sõi toitu, peale selle naised ja lapsed. 39 Seejärel saatis ta rahva minema, astus paati ja läks Magadani piirkonda.
* 15:4 15:4. Tsiteeritud 2. Moosese 20:12 või 5. Moosese 5:16. 15:4 15:4. Tsiteeritud 2. Moosese 21:17 või 3. Moosese 20:9. 15:8 15:8. Või „See rahvas austab mind oma huultega, kuid nende süda on minust kaugel“. § 15:9 15:9. Tsiteeritud Jesaja 29:13. * 15:14 15:14. Viidatud variseridele. 15:17 15:17. Sõna-sõnalt „lastakse reoveetorusse“. 15:26 15:26. Koerte kohta kasutatud sõna viitab lemmikloomast koertele või kutsikatele.