3
Mõne aja pärast hakkas tegutsema ristija Johannes ning ta kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on tulnud!“ Tema oli see, kellest Jesaja kõneles, kui ta ütles: „Kõrbes kuuldakse häält hüüdmas: „Valmistage Issandale teed! Tehke rajad tema jaoks sirgeks!““*
Johannese riided olid tehtud kaameli karvadest ja tal oli ümber nahkvöö. Tema toiduks olid jaanikaunad ja metsmesi. Rahvas tuli tema juurde Jeruusalemmast, tervest Juudast ja kogu Jordani piirkonnast nad ristiti Jordani jões ning nad tunnistasid avalikult oma patte.
Aga kui Johannes nägi ristimisele tulemas palju varisere ja sadusere, ütles ta neile: „Te rästikute sigitised! Kes hoiatas teid tulevase kohtu eest põgenema? Näidake tegudega, et olete tõeliselt meelt parandanud,§ ja ärge julgege uhkelt endamisi öelda: „Aabraham on meie isa.“ Ma ütlen teile, et Jumal võib teha Aabrahamile lapsi neist kividest. 10 Tegelikult on kirves valmis puid maha raiuma. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja heidetakse tulle.
11 Jah, mina ristin teid veega meeleparanduse ilmutamiseks, aga pärast mind tuleb see, kes on minust suurem. Ma ei ole väärt isegi tema sandaale lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. 12 Tal on käes valmis sari*. Ta puhastab rehealuse ja kogub nisu aita, kuid aganad põletab ta ära tulega, mida ei saa kustutada.“
13 Siis tuli Jeesus Galileast Jordani jõe äärde, et lasta end Johannesel ristida. 14 Kuid Johannes üritas tema meelt muuta. Ta ütles Jeesusele: „Mul on vaja, et sina mind ristiksid, ja sina tuled minu juurde, et ma su ristiks?“
15 „Palun tee seda, sest meie jaoks on hea teha seda, mis Jumala sõnul on õige,“ vastas Jeesus talle. Niisiis oli Johannes nõus seda tegema.
16 Kohe pärast seda, kui Jeesus sai ristitud, tuli ta vest välja. Taevad avanesid ja ta nägi Jumala Vaimu nagu tuvi laskumas ja tema peale tulemas. 17 Hääl taevast ütles: „See on minu poeg, keda ma armastan, kellest mul on hea meel.“
* 3:3 3:3. Vt Jesaja 40:3. 3:4 3:4. Tõenäoliselt on algkeeles kasutatud sõnaga mõeldud jaanikaunu, mitte rohutirtse. 3:7 3:7. Sõna-sõnalt „viha, raev“. § 3:8 3:8. Sõna-sõnalt „Kandke meeleparandusele väärilist vilja“. * 3:12 3:12. Suur hõre sõel terade ja aganate eraldamiseks. 3:17 3:17. Või „See on mu poeg, armastatu“.