27
OLELO mai la hoi o Iehova ia Mose i mai la,
E olelo aku oe i na mamo a Iseraela, a e i aku ia lakou, Aia hoohiki kekahi kanaka i ka mea hoohiki, alaila, no Iehova na kino mamuli o kou manao ana,
A penei kou manao ana, no ke kane, mai ka makahiki iwakalua a hiki i ka makahiki kanaono ona, o kou manao ana, he kanalima sekela kala, mamuli o ka sekela o ke keenakapu.
A ina he wahine, alaila o kou manao ana, he kanakolu sekela.
A ina mai ka makahiki alima ia a hiki i ka makahiki iwakalua ona, alaila, o kou manao ana, no ke kane he iwakalua sekela, a no ka wahine he umi sekela.
A ina mai ka malama hookahi ia a hiki i ka makahiki alima, alaila o kou manao ana, no ke kane elima sekela kala, a no ka wahine ekolu sekela kala,
A ina mai ka makahiki kanaono aku ona, alaila, ina he kane, o kou manao, he umikumamalima aekela, a no ka wahine he umi aekela.
Aka ina i uuku iho kona waiwai i kou mea i manao ai, alaila e hoike oia ia ia iho imua o ke alo o ke kahuna, a e manao ke kahuna ia ia; mamuli o ka mea hiki i kona lima, e manao ai ke kahuna i ka mea i hoohiki.
 
A ina he holoholona i lawe mai ai na kanaka i kauwahi ona i mohai ia Iehova, a ko keia i haawiia no Iehova, e laa no ia.
10 Aole oia e hoololi hou ia, aole hoi e kuai oia ia he mea inaikai no ka mea ino, aole hoi i ka mea ino no ka mea maikai; a ina e kuai oia i kekahi holoholona no kekahi holoholona, alaila e laa pu ia me ka holoholona i loaa mai.
11 A ina he holoholona haumia i lawe ole ia mai ai kauwahi i mohai ia Iehova, alaila e hoike oia i ka holoholona imua o ke alo o ke kahuna;
12 A e manao ae ke kahuna ia ia, he maikai paha, he ino paha, a e like me ka mea i manao ai oe, o ke kahuna, pela no ia.
13 Aka ina makemake oia e kuai lilo hou mai ia mea, e hui aku oia i ka hapalima ona me kau mea i manao ai.
 
14 A ina e hoolaa kekahi kanaka i kona hale i hoano ia ia Iehova, alaila e manao ke kahuna ia mea, ina he maikai paha, ina he ino; a e like me ka manao ana o ke kahuna, pela no ia e ku iho ai.
15 A ina makemake ka mea nana ia i hoolaa, e kuai lilo hou mai i kona hale, alaila e hui oia me ia i ka hapalima o ka moni au i manao ai, a e lilo ia nona.
 
16 A ina e hoolaa ke kanaka i kauwahi o ka mahinaai o kona aina ia Iehova, alaila, mamuli o kona hua kau e manao ai; he homera hua bale, he kanalima sekela kala.
17 A ina mai ka makahiki Iubile i hoolaa ai oia i kana mahinaai, alaila e like me kau mea e manao ai, pela no ia e ku iho ai.
18 Aka ina i hoolaa oia i kana mahinaai mahope o ka Iubile, alaila e helu ke kahuna i ka moni ia ia e like me na makahiki i koe a hiki i ka makahiki labile, a e laweia'e ia mailoko ae o kau mea i manao ai.
19 A ina makemake ka mea nana e hoolaa i ka mahinaai e kuai lilo hou mai ia mea, alaila e hui oia me ia i ka hapalima o ka moni au i manao ai, a e hoomauia ia nona.
20 Aka ina aole ia e kuai lilo hou mai ia mahinaai, a ina paha i kuai lilo aku oia ia mahinaai i kekahi kanaka, aole e kuai lilo hou ia mai ia.
21 Aka i ka puka ana ae o ka mahinaai i ka Iubile, e laa no ia no Iehova, me he mahinaai i hoolaaia la; e lilo ia i waiwai no ke kahuna.
22 A ina e hoolaa aku ke kanaka ia Iehova i ka mahinaai ana i kuai lilo mai, aole no na mahinaai o ko na aina;
23 Alaila e helu aku ke kahuna nona i ka waiwai au i manao ai a hiki i ka makahiki Iubile; a e haawi oia, ia la, i kau mea i manao ai, he mea laa ia Iehova.
24 I ka makahiki Iubile e hoi aku ka mahinaai i ka mea nona mai ai i ke kuai lilo ia mai, i ka mea nona ka aina mamua.
25 A o kou manao ana a pau, ma ke sekela o ke keenakapu ia, iwakalua gera, oia ke sekela.
 
26 O ka hiapo wale no a na holoholona, ka hiapo no Iehova, aohe kanaka nana ia e hoolaa, ina he bipikauo paha, a ina he hipa paha, no Iehova ia.
27 A ina o ka ka holoholona haumia, alaila e kuai lilo hou mai oia ia ia, mamuli o kau mea e manao ai, a e hui me ia i ka hapalima ona: a i ole ia e kuai lilo hou ia mai, alaila e kuai lilo ia aku ia mamuli o kau i manao ai.
 
28 Aka, o kela mea keia mea laa a ke kanaka i hoolaa ai ia Iehova o kana mau mea a pau, he kanaka, he holoholona, he mahinaai o kona aina, aole ia e kuai lilo ia aku, aole hoi e kuai lilo hou ia mai; o kela mea laa keia mea laa, he hoano loa ia no Iehova.
29 Aole mea laa a kanaka i hoolaa ai, e kuai lilo hou ia mai, aka, e make io no ia.
 
30 A o ka hapaumi a pau o ko ka aina, o ka hua o ka aina, a o ka hua o ka laan, no Iehova ia, he hoano no Iehova.
31 A ina makemake ke kanaka e kuai lilo hou mai i ke kauwahi o kona mau hapaumi, e hui oia me ia i ka hapalima ona.
32 A no ka hapaumi o ka ohana bipi, a o ka ohana hipa, a o na mea e hele ae malalo ae o ke kookoo, e laa no ka hapaumi ia Iehova.
33 Aole ia e huli he maikai paha, he ino paha; aole hoi e kuai oia ia e loaa mai kekahi: a ina e kuai oia ia mea, alaila e laa ia, a me ka mea i loaa mai; aole e kuai lilo hou ia mai.
 
34 Oia na kauoha a Iehova i kauoha mai ai ia Mose no na mamo a Iseraela, ma ka mauna Sinai.