9
EIA hoi kekahi, i ka walu o ka la, hea ae la o Mose ia Aarona a me kana mau keiki a me na luna kahiko o ka Iseraela;
Olelo ae la oia la Aarona, E lawe oe i ke keikibipi opiopio i mohailawehala, a me ka hipakane i mohaikuni, he kina ole, a e mohai aka ma ke alo o Iehova.
A e olelo aka oe i na mamo a Iseraela, penei, E lawe oukou i ke keikikao i mohailawehala; a me ke keikibipi a me ke keikihipa, na mea o ka makahiki hookahi, me ke kina ole, i mohaikuni;
A me ka bipikane a me ka hipakane i mau mohaihoomalu, e mohai aku ma ke alo o Iehova, a me ka mohaiai i huiia me ka aila; no ka mea, i keia la e ikeia'i o Iehova e oukou.
 
A lawe mai la lakou i ka mea a Mose i kauoha ai, ma ke alo o ka halelewa o ke anaina; a hookokoke mai la ke anaina a pau, a kukulu ae la imua o Iehova.
I ae la o Mose, Eia ka mea a Iehova i kauoha mai ai e hana oukou; a e ikeia ka nani o Iehova e oukou.
Olelo aku la hoi o Mose ia Aarona, E hele oe i ke kuahu, a e kanmaha aku i kau mohailawehala, a me kau mohaikuni, a e hana i kalahala nou iho, a no na kanaka; a e alana aku i ka mohai a na kanaka, a e hana i kalahala no lakou, e like me ka Iehova kauoha,
 
Nolaila, hele ae la o Aarona i ke kuahu, a pepehi iho la i ke keikibipi mohailawehala, ka mea nona iho.
Lawe mai la hoi ka Aarona mau keiki i ke koko io na la; a hoo iho oia i kona manamanalima iloko o ke koko, a kau aku la ma na pepeiaohao o ke kuahu, a ninini iho la i ke koko malalo o ke kuahu.
10 Aka o ke kaikea a me na puupaa, a me ka aa o ke au ma ke akepaa, o ka mohailawehala, oia kana i kuni ai ma ke kuahu, e like me ka Iehova kaaoha ia Mose.
11 A ua puhi oia i ka io a me ka ili me ke am mawaho o kahi e hoomoana'i.
 
12 Pepehi ae la ia i ka mohaikuni, a haawi ka Aarona mau keiki i ke koko ia ia, a pipi oia ia ma ke kuahu a puni.
13 Haawi ae la hoi lakou i ka mohaikuni ia ia, me na apana a me ke poo; a puhi ae la hoi oia ma ke kuahu.
14 Holoi ae la oia i ka naau a me na wawae, a puhi ae la hoi maluna o ka mohaikuni ma ke kuahu.
 
15 Lawe mai la hoi oia i ka mohai a na kanaka, a lalau ae la i ke kao, i ka mohailawehala no na kanaka, a pepehi ae la ia mea, a kaumaha aku la hoi ia no ka hewa, e like me ka mua.
16 Lawe mai la hoi oia i ka mohaikuni, a kanmaha aku la ia e like me ke kanawai.
17 Lawe mai la hoi oia i ka mohaiai, e hoopiha i kona lima ia mea, a puhi ae la ma ke kuahu, okoa ka mohaikuni o ke kakahiaka.
 
18 Pepehi ae la hoi oia i ka bipikane, a me ka hipakane, i alana no na mohaihoomalu, ka mea no na kanaka; a haawi ae la ka Aarona mau keiki i ke koko ia ia, a pipi ae ia oia ia mea ma ke kuahu a puni,
19 A i ke kaikea o ka bipikane a me ka hipakane, a me ka huelo, a me ka makaupena, a me na puupaa, a me ka aa o ke au ma ke akepaa:
20 Kau aku la hoi lakou i ke kaikea maluna o na umauma, a kuni ae la oia i ke kaikea ma ke kuahu;
21 A hooluli ae la hoi o Aarona i ka umauma a me ka uha mua akau i mohaihoali ma ke alo o Iehova, e like me ka Mose kauoha.
 
22 Hohola ae la hoi o Aarona i kona mau lima i na kanaka, a hoomaikai aku la ia lakou; a iho mai la hoi mai ke kaumaha ana i ka mohailawehala; a me ka mohaikuni, a me na mohaihoomalu.
23 Komo aku la hoi o Mose me Aarona i ka halelewa o ke anaina, a puka mai la hoi laua, a hoomaikai aku la i na kanaka; a ikeia aku la ka nani o Iehova e ka poe kanaka a pau.
24 Puka mai la hoi ke ahi mai ke alo mai o Iehova, a hoopau iho la i ka mohaikuni a me ke kaikea maluna o ke kuahu; a ike ka poe kanaka a pau ia, hooho ae la lakou a moe iho la ilalo ke alo.