18
MAHOPE iho o keia mau mea, ike aku au i ka anela hou e iho ana mai ka lani mai, me ka mana nui: ua hoomalamalamaia ka honua ma kona nani.
Hea mai la ia me ka leo nui, i mai la, Ua haule, ua haule o Babulona, ka mea nui, a ua lilo ia i wahi noho ai no na daimonio, a i wahi paa no na uhane haukae a pau, a i hale e paa ai na manu haumia a hoopailua a pau.
No ka mea, ua inu no ko na aina a pau i ka waina o ka ukiuki o kona moe kolohe ana, a ua moe kolohe pu me ia na'lii o ka honua nei, a ua waiwai loa ka poe kalepa o ka honua, no ka nui loa o kona noho lealea ana.
 
A lohe hou aku la au i kekahi leo, mai ka lani mai, e olelo ana, E ko'u poe kanaka, e hele mai oukou mawaho ona, i ole oukou e lilo i mau hoalawe pu i kona hewa, a i loaa ole ia oukou kona mau pilikia.
No ka mea, ua hoopili aku kona hewa i ka lani, a ua hoomanao ke Akua i kona mau hala.
E haawi aku nana, e like me kana i haawi mai ai, e hoopapalua hoi ia me na mea a pau ana i hana mai ai; me ke kiaha ana i ukuhi mai ai, malaila e ukuhi papalua aku ai nana.
E like me ka nui o kona hoonani ana ia ia iho, a me kona noho ana ma ka lealea nui, pela e haawi aku ai ia ia i ka eha a me ka uwe ana: no ka mea, ua olelo oia iloko o kona naau, Ke noho nei au he aliiwahine, aole au he wahinekanemake, aole hoi au e ike i ka uwe ana.
Nolaila, i ka la hookahi e hiki mai ai kona mau ino, o ka make, a me ke kanikau, a me ka wi: a e puhi loa ia no hoi ia i ke ahi; no ka mea, ua ikaika loa ka Haku, ke Akua ka mea e hoopai ana ia ia.
A o na'lii o ka honua, ka poe i moe kolohe me ia, a i noho pu me ka pakela lealea, e uwe lakou a e kanikau ia ia, i ka wa a lakou e ike aku ai i ka uahi o kona aa ana;
10 E ku no lakou ma kahi loihi e aku no ka makau i kona eha, me ka olelo iho, Auwe, auwe, o kela kulanakauhale nui, o Babulona, ke kulanakauhale ikaika! no ka mea, i ka hora hookahi, ua hiki mai kou hoopai ana.
11 A e uwe no hoi ka poe kalepa o ka honua, a e kanikau ia ia; no ka mea, aole e kuai hou aku kekahi i ko lakou waiwai.
12 O ka waiwai, o ke gula, a me ke kala, a me na pohaku maikai, a me na momi, a me ka palule makalii, a me ka lole makue, a me ka lole pahee a me ka ula, a me na laau ala a pau, a me na ipu nihoelepane a pau, a me na ipu laau maikai a pau, a me ke keleawe, a me ka hao, a me ka pohaku keokeo,
13 A me ke kinamona, a me na mea ala, a me ka mura, a me ka libano, a me ka waina, a me ka aila, a me ka palaoa aiai, a me ka hua palaoa, a me na holoholona, a me na hipa, a me na lio, a me na halekaa, a me na kino, a me na uhaue o kanaka.
14 A o na hua a kou naau i kuko ai, ua lilo ia mai ou aku, a ua lilo no hoi na mea momona a pau, a me na mea hanohano, aole loa e loaa ia oe ua mau mea la.
15 O ka poe i kuai ia mau mea, a loaa ko lakou waiwai malaila, e ku loihi e aku lakou no ka makau i kona eha, a e uwe no hoi lakou me ke kanikau;
16 A e olelo mai hoi, Auwe, auwe, kela kulanakauhale nui, i aahuia i ka ie nani, a me ka lole makue, a me ka lole pahee, a i hoonaniia i ke gula, a me ka pohaku maikai, a me na momi!
17 No ka mea, i ka hora hookahi, ua lilo keia waiwai nui, i mea ole. A o na alii moku a pau, a me na mea a pau ma na moku, a me na luina, a me ka poe a pau i kalepa ma ka moana, ku aku la lakou ma kahi loihi e aku;
18 A ike lakou i ka uahi o kona aa ana, hea aku la lakou, i aku la, Heaha ka mea like me keia kulanakauhale nui!
19 A hoolei lakou i ka lepo maluna iho o ko lakou poo, a hea aku la me ka uwe a me ke kanikau, i aku la, Auwe, auwe, o ke kulanakauhale nui, kahi i waiwai ai ka poe mea moku a pau loa ma ka moana, no kona pakela maikai! no ka mea, i ka hora hookahi, ua hooliloia oia i mea ole.
20 E ka lani, e hauoli oe maluna ona, o oukou hoi, e ka poe lunaolelo hemolele, a me na kaula, no ka mea, ua hoohewa ke Akua ia ia no oukou.
 
21 Lawe iho la kekahi anela ikaika i ka pohaku, me he pohaku kaapalaoa nui la, a kiola aku la i ke kai, i aku la, Pela e kiola ikaika ia'ku ai o Babulona, ke kulanakauhale nui, aole hoi e loaa hou aku.
22 Aole hoi e lohe hou ia maloko ou ka leo o ka poe hookanikani, a me ka poe himeni, a me ka poe hokiokio a me ka poe puhi pu; aole hoi e loaa hou aku maloko ou kekahi kahuna o kekahi hana; aole no hoi e lohe hou ia iloko ou ka halulu ana o ka pohaku kaapalaoa;
23 Aole e ike hou ia iloko ou ka malamalama o ke kukui; aole e lohe hou ia iloko ou ka leo o ke kane mare a me ka wahine mare; no ka mea, o kou poe kalepa, he poe hanohano lakou o ka honua; no ka mea, ua puni wale ko na aina a pau i kou kilokilo ana.
24 Maloko ona i loaa'i ke koko o na kaula, a me ka poe haipule, a me na mea a pau i pepehiia ma ka honua nei.