20
An q’uij mil tamub in ohuat
Taley u tsu’u pa’i’il ti eb i ángel in chal i calaniyo pat’al ani c’al an llave quin japiy an hui’leb ti al nixe’ xi luputh jol in c’uajattal an teneclabchic. Ani an ángel in yac’ua’ ani in huic’a’ nix an tsac tse’ acan axi ejtil i pulic ajin. Ja’its a Satanás an oc’ox teneclab axi ti biyal tejhua’me ti tsan. Ca huic’at co’oyat jun mil i tamub. Im pet’na’ ti al an luputh jol ca c’uajiy huic’at mil tamub. In mapchi an hui’leb ani in lej alhua’ texq’uey. Biyat tam ojni’ yab in ejtohual ca xe’tsin ti c’ambix c’al an inicchic tsabal. Ca putunits xi mil tamub, tiq’uele ne’ets ca hualca ca xe’tsin junil tsabal tsab ox a q’uicha.
Taley u tsu’u i ts’alat coytalab jun ti quetel i inicchic axi pithach c’al a Dios in uchbil quin t’ajchi i ts’ejcaxtalab in at inicchic. Jaye u tsu’u jaja’chic axi muts’inchat in oc’ tam ti xe’tsin tsabal ti olnom c’al an chubaxtalab tin cuenta a Jesús ani c’al in cahuintal a Dios. Ja’its jaja’chic axi yab in c’ac’na’ nix an tse’ acan, ani yab ts’o’manchat im bij tim piq’uib ni tin c’ubac. U tsu’uchic abal tsab ejthachits junil ani c’uajat ti junax abatnom c’al a Cristo biyat ca taley xi mil tamub. Pel jaja’chic axi tsemenequits ani pel i oc’ox cuenel axi ejthachits. Axi q’ue’atchic tsemenequits ne’ets ca ejtha junil talbel tam ca taley xi mil tamub. Axi antsana’ ne’ets ca oc’ox ejtha ne’ets ca lej culbe ani ca lablinchat c’al a Dios. Yabats jant’ini’ ta ca jolohuat ti al an c’amal quin yajchicna’ abal ets’ey an taltalab yajchictalab. Tocat ne’ets ca eyentha tin t’ojlabil c’al a Dios ani c’al a Cristo ejtil ti eyentha am pale’chic ti jayq’ui’. Ne’ets ca eyentha ti junax abatnom c’al a Cristo nixe’ xi mil tamub.
Ca putunits xi mil tamub, tiq’uele ne’ets ca hualca a Satanás. Ne’ets ca xe’tsin tim puhuel an tsabal ti c’ambix junil c’al an inicchic. Quin c’ambiy am bichou Gog ani am bichou Magog. Ne’ets quin tamcuy ti tolmix c’al am pejextalab lej yantalam i soldadochic taja’ ejtil an quithib ti al am pulic lejem yab u ejtohuab ca ajiyat. Ne’ets ca tamcun yantalam ma tim puhuel an tsabal. Quin t’oc’bay in tsacamilchic a Dios ti al am bichou Jerusalén axi lei ichich hual c’an c’al a Dios. A Dios ne’ets quin abchi i c’amal ti eb ca t’ajat tala’ q’uibanits tim patal nixe’ axi tomolnaxchic c’al a Dios. 10 Axi c’al ti ne’ets ca c’ambiyat nixe’ xi tamcuth soldadochic, an oc’ox teneclab ne’ets ca jolohuat ti al an c’amal ani ti al an c’alul abal quin yajchicna’ q’uicha ani acal abal ets’ey. Tats ti jolohuamejits jaye nixe’ xi tse’ acan ani jaja’ ax in timc’oyamal an caulome c’al a Dios ani yab ja.
Tam ca ts’ejca an inicchic c’al a Dios axi quetel tin thac ts’alat coytal
11 Taley u tsu’u a Dios quetel tin thac ts’alat coytal. T’ajat ts’ibc’an an tsabal ani an eb jahua’ i exlal xohue’. 12 U tsu’u c’uajatchic tin tamet a Dios axi tsemenequits ani ejat junil. C’uajatchic axi pulic in ey tam ti xe’tsin tsabal ani axi yab pulic in ey. A Dios in japiy i u jun ti thuchathits in t’ajbil, ani in t’ajchichic an ts’ejcaxtalab jant’in ti quin tsu’u in t’ajbilchic. Hua’ats i u jaye jun ti thuchath im bij jaja’chic axi pithnenec i ti ejattalab c’al a Dios. 13 C’uajat taja’ an inicchic axi tsemtsits tam ti xe’ets al an ja’ ani yab joliyat tsabal, jaye axi joliyat tsabal. Ejthajitschic c’al a Dios ani t’ajchinal an ts’ejcaxtalab c’al a Dios ti junchic tim patal jant’inits in t’ajamal in t’ajbil tam ti xe’tsin ejat teje’ tsabal. 14 Tim patal nixe’ xi pojcax ejattalab a Dios in tala’ jolou ti al an c’amal quin yajchicna’ abal ets’ey an taltalab yajchictalab. 15 Tats ti jolohuat patal an inicchic yab thuchath im bij ti al an u jun ti thuchathits im bijchic axi pithnenec i it ejattalab c’al a Dios.