3
Lubho -we Pɔlʋ 'kaa nʋ -wa 'nɩa Zuifʋ nyɩdɩ
We 'gbʋ, -amɩ *Pɔlʋ -wa -Zezu Klisɩɩ -kaslʋnyɩmɛ amɩa -wa 'nɩa Zuifʋʋ 'gbʋ, -amɩ na bhubhoea da -Lagɔ.
-Lagɔɔ 'nanɩ nya, lubho ɔ gbaa ɩn nʋ amɩaa 'gbʋ, a ka we 'dɩ 'nʋ gbʋzɔnʋ sa. -Lagɔ ka na 'yli -blo 'ylikakɩe 'wʋ, ɔ gbʋ mɩa zizeda, ɔ 'ka 'mɩ we 'klʋslolu. (Ɩn ka 'cɩn wɛlɩ ya 'sɔlɛ cɛlɩ we 'gbʋ. 'Ɩn a -ka we zɛlɩda -mɩ, a 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, Klisɩɩ gbʋ mɩa zizeda -de 'wʋ na nʋ we laa, -de ɩ'ɩn 'nʋ we 'wʋlaa!) -Lagɔ 'nɩ zlɩmɛ zizegbʋ -mɩnɩ -amɩaa dʋkpasɩ 'klʋslolu. Nɩɩ, ɔ ka -slɛɛn we -Zezuu tietienyaa -mɔwlʋnʋ -yɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya 'klʋslolu ɔ Zuzu nya. Wee zizegbʋ nɩ: -Lagɔgbʋʋ 'gbʋ, -wa 'nɩa Zuifʋ, wa -yɔ Zuifʋ 'sɔ ka ku -bhlo -zɛ. 'Ɩn -lu -Lagɔ zʋa la, 'yɩa wa -yɔ Zuifʋ yia we dabʋdʋ. 'Ɩn -lu -we -Lagɔ gbaa ɔ 'ka wa 'nyɛ -Zezu Klisɩ 'wʋ, 'yɩa wamɩa yi 'yaa we.
-Lagɔ ka 'mɩ ɔ 'nanɩ 'wʋnʋ, 'ɩn ɔ yi 'saa 'mɩ -Lagɔgbʋʋ lubhonʋnyɔ 'wʋnʋ ɔ 'tɩtɛ nya. Nɩɩ, -amɩ -wa -Lagɔnyɩma weee 'kienyilɛ. 'Ɩn -Lagɔ yia 'mɩ 'nanɩ nɩ 'wʋnʋ, nɩɩ, ɩn gba Klisɩɩ 'ŋnɩmnɩe -we -tɔa 'wʋʋ gbʋ, -wa 'nɩa Zuifʋ -yla. Sa -Lagɔ nʋa ɔ zizegbʋ lɛ, -amɩ yia we nyɩma weee 'klʋslolua vaa. -Lagɔ -laa -lu weee la, 'ɩn ɔ yia gbʋ -mɩnɩ zizeda tɩ ɔ 'dɛ 'wʋ pepe -zʋ duun nya. 10 'Ɩn -slɛɛn, *Leglizɩɩ gbɛgbɛɩn, se -yɔ 'tɩtɛɛ -cɩan mɩa yalɩ, -maa 'kaa -Lagɔɔ gbʋyilo yibheli. Wee gbʋyilo mɩa, sɔ weee lʋ -Lagɔ slolua we. 11 Nɩɩ, gbʋ -Lagɔ gbaa ɔ 'ka lɛnʋ, -we ka gbagbɩe ɔ -ka bhaa bhli, we 'dɛ weee lɛnʋe ka gba -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ 'wʋ. 12 -A mɩ Klisɩ 'wʋ, 'ɩn -a zʋa ɔ dlɩ -gʋʋ 'gbʋ, -a mneni -a 'ka -Lagɔ -yɔlanyni -amɩaa 'dɛ nya, ɔ dlɩwʋdɩdɩe weee nya. 13 We 'gbʋ, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: sɩasɩe -we lʋ ɩn mɩa da 'plɩlɩda amɩaa 'gbʋ, we 'na wlalɩ aɩn 'kʋaylila -nɩ: amɩaa 'ŋnɩ -yɔmnɩnɩ -gbʋ -wa.
-Zezuu nyɩmaa zɛkalɩ gbʋ
14 We 'dɛ weee 'gbʋ, na sibhlia 'kukolu Dide -Lagɔ 'yu. 15 Mɔ zʋa yalɩ -yɔ dʋdʋ -gʋʋ zʋa weee 'ŋnɩ. 16 -We na zlalɩa ɔ, mʋ -wa nɩɩ, ɔ 'tɛmanɩ amɩaa dlɩ la, ɔ 'ŋnɩmnɩe 'kadʋʋ sɔlʋ, ɔ Zuzuu 'tɩtɛ nya. 17 'Ɩn amɩaa dlɩzʋzʋee gbɛgbɛɩn, Klisɩ -dɩlɩ amɩaa dibhe 'wʋ la. 'Ɩn -Lagɔ na bhubhoe 'yaa nɩɩ, a fa somi gege nyɩmɛɛ zɛkalɩdlɩ 'wʋ. 18 'Ɩn, sa Klisɩɩ nyɩmaa zɛkalɩdlɩ 'yliagʋwʋla, we -tlʋlʋa la, we 'paa 'wʋ, 'ɩn we -tɔa 'wʋ, 'ɩn a -yɔ -Lagɔnyɩma weee 'ka we 'wʋlanʋnnʋe kwɛyɔmneni. 19 'Ɩn, Klisɩɩ nyɩmɛɛ zɛkalɩe -we -zia -lu weee wa -yia 'wʋ, a 'ka we yibheli 'ya. Nɩɩ, -Lagɔ yeli aɩn ɔ lɛnʋ -lu weee -nya, 'ɩn a 'ka ɔ 'wʋwlʋ -zɛ -kpɔ.
20 -Lagɔɔ 'ŋnɩ ylimanɩ! Ɔ 'tɩtɛ nʋa -aɩn 'wʋ lubho. 'Ɩn da -a -ka ɔ -lu -zlalɩ, ɔ mneni ɔ 'ka we lɛnʋ, 'ɩn ɔ -luu lɛnʋ se -zi -amɩaa -zlazla -li weee -yɔ -amɩaa 'wlukʋʋn lapʋpalɩ -gbʋ weee 'wʋ. 21 Ɔ 'ŋnɩ 'ylimanɩ *Leglizɩ 'wʋ, 'ɩn we 'ylimanɩ -Zezu Klisɩ 'wʋ, bhla weee -yɔ -zʋ weee nya! *-Amɛnɩ!