4
A -ka dlɩ -bhlo Klisɩ 'wʋ
Nɩɩ, -amɩ mɩa -kaslʋ 'wʋ Nyɩmaa -Kanyɔɔ lubhonʋnʋee 'gbʋ, -amɩ bhubhoea da aɩn. -Lagɔ ka aɩn la, amɩaa nɔnɔbhʋ -ka we 'klʋ. A tɩ amɩaa 'dɛ 'wʋ 'kienyi, a -ka dlɩ -dlɔɔ -yɔ dlɩtie 'kɔmʋʋ. A bɩbɛlɩ -yɔ zɛkalɩdlɩ nya. Nɩɩ, a gʋ la, 'wʋsuslolue -Lagɔɔ Zuzu 'nyɛa aɩn, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ nya, a 'ka we lakpa. Mʋ kpʋkpalɩa aɩn la. Ku -bhlogbɔɔ a -mɩa, 'ɩn -Lagɔɔ Zuzu -bhlogbɔɔ. 'Sa -bhlokpadɛ dlɩwʋdɩ -lu -we ka 'gbʋ -Lagɔ yia aɩn la, -mʋʋ mɩ 'yaa -bhlogbɔɔ. Nyɩmaa -Kanyɔ -bhlogbɔɔ, dlɩzʋzʋe -bhlogbɔɔ, -amɩaa batizee batizee Klisɩ 'wʋ -bhlogbɔɔ. -Lagɔ -bhlogbɔɔ, mɔ -wa nyɩma weee Dide, mɔ pɩlɩa nyɩma weee 'wlu la, mɔ nʋa nyɩma weee 'wʋ lubho, 'ɩn ɔ dɩlɩa wa 'dɛ weee 'wʋ la.
Nɩɩ, -Lagɔ ka -a 'dɛ weee 'nanɩ 'wʋnʋ -bhlo -bhlo, 'ɩn -ɔ -ka -mɩ, sa Klisɩ yɩbhɔlʋa ɔ -nʋ, 'sa ɔ yɩa we. We mɩ cɛlɩda *-Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
«Da ɔ -gblaa yalɩ,
ɔ -yɔ -kaslʋnyɩma ka -gbla.
'Ɩn ɔ yia nyɩma -li 'nyɛ.»
«Ɔ ka -gbla» sa -mʋʋ 'ji mɩa? Klisɩ 'kaa yalɩ -gbla, ɔ ka dʋdʋ zɔ lasibhli tɩa. 10 -Ɔ kwlia, mɔ -bhloo 'dɛ -gbla 'yaa yalɩ 'pɩpɩ, 'ɩn ɔ 'ka dʋdʋ weee -gʋ ye. 11 -Li Klisɩ 'nyɛa nyɩma mʋ nɩ: mɔ -zɛlɩa nyɩma tɔlʋa tietienya, tɔlʋa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya, tɔlʋa -Lagɔɔ gbʋgbanya, tɔlʋa *leglizɩnyaa 'yugalɩnya -yɔ -slolunya. 12 Sanɛɛ 'sa ɔ mnazɩa -Lagɔnyɩma -yɔ, ɔ lubhonʋnʋee 'gbʋ, 'ɩn Klisɩɩ ku 'ka -gʋwʋlaylimanɩ dlɩzʋzʋe 'wʋ. 13 Sanɛɛ 'sa -a 'dɛ weee 'kaa 'wʋsuslolu -bhlo, -a 'ka dlɩ -bhlogbɔɔ zʋ, 'ɩn -a 'ka -Lagɔɔ 'Yu yibheli sazɔnʋ sa. -A 'ka 'yligweladolu, 'ɩn sa Klisɩ mɩa gbada -lu weee 'wʋ, -a -yɔ ɔ 'ka 'sa 'wʋmneni tɛɩn.
14 -Mʋʋ 'dɛɛ 'gbʋ, -a 'nɩ -slɛɛn 'nyɛnyɛyua, -wa -yɔ 'glʋ -yulɛ 'wʋwlʋa, 'ɩn yoyogbʋʋ -slolunyaa gbʋslolusɔ 'wlʋa 'nyugbʋgbʋ -yɔ -pɩpɛ, 'ɩn we 'ka -aɩn kwa sɔ weee lʋ. 'Bhie, waa nyɩma -wa kwaa wa -lima -putu gbʋnyuu lʋ -dawli nya, 'ɩn wa 'ka -aɩn daalasalɩ. 15 Nɩɩ, -a -mɩ Klisɩ 'bhisa. -A -ka gbʋzɔnʋ gbada -mɩ zɛkalɩe nya, 'ɩn -a ylimanɩa gbʋ weee 'wʋ, Klisɩ -ɔ -wa -amɩaa 'yugalɩnyɔ, ɔ gbɛgbɛɩn. 16 Cɩɩn, Klisɩ mɩ ku -kpabhiee 'wlu nya. Ɔ 'gbʋ 'lali weee kɩkalɩa la gege, 'ɩn we mɩa -bhlo. 'Lalii 'wʋgbelida -bhlo -bhlo mɩa, mʋ suslolua ku 'wʋ, 'ɩn 'lali weee -ka we lubhonʋda -mɩ, ku -kpabhie ylimanɩa, 'ɩn we dolua 'wʋla zɛkalɩe nya.
-Mɩmɩsɔ lolu Klisɩ 'wʋ
17 Nɩɩ, gbʋ na gbaa aɩn -yla, 'ɩn na kpalɩa ŋwɛ Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'ŋnɩ nya, mʋ nɩ: nyɩma -wa 'nɩa -Lagɔ 'wʋ -mɩ, 'ɩn wa 'wlukʋʋn lapʋpalɩ gbʋ'ʋ bhlia 'yoo -zɔnʋ, a 'na nɔnʋ wa 'bhisa -nɩ. 18 'Ɩn wa 'ylimnee mɩ nikpise 'wʋ. 'Yliyɔgagɩe -we -Lagɔ wlaa, wa 'nɩ we -ka. -We ka gbʋ -wa, wa 'nɩ gbʋ -yi, 'ɩn wa dlɩ -gʋ 'tɛa la. 19 Wa ka zʋ kwnɛɛ 'pa, 'ɩn wa yia wa 'dɛ gbʋnyii suwʋlasalɩ, pʋɩnplagbʋ weee lɛnʋe -yɔ lɛklɩ -kakɩe nya.
20 'Ɩn amɩa, -we a 'kpɩa Klisɩɩ daa, we 'nɩ -mʋʋ mɩ dɛ! 21 A ka 'piɛɩn ɔ -gʋgbʋ weee 'nʋ. A mɩ -Lagɔnyɩma nya, 'ɩn gbʋzɔnʋ mɩa -Zezu 'wʋ, wa ka we aɩn -slolu. 22 We 'gbʋ, a 'bhʋ amɩaa nɔnɔbhʋ 'cɩn 'bɩ. Amɩaa -mɩmɩsɔ 'cɩn -we ka dlɩ 'wʋnynigbʋ nʋa -dawli, 'ɩn we kwaa aɩn mnɔmnɔe lʋ, a 'bhʋ we 'wʋ. 23 A 'tide amɩaa 'dɛ 'yi, -Lagɔ 'ka aɩn nyɩma lolu -zɛlɩ kpɛɛn kpɛɛn, amɩaa dlɩ -yɔ amɩaa 'wlukʋʋn lapʋpalɩe 'wʋ. 24 A -zɛ nyɩma -lolu -wa -Lagɔ -laa la ɔ 'dɛɛ 'wʋwlʋ nya. 'Ɩn, gbʋ tɩklɩɩ -yɔ -mɔwlʋgbʋ -we bhʋa gbʋzɔnʋʋ -gbɛ, a -zɛ we lɛnʋnya.
25 We 'gbʋ, a 'na 'tʋbhʋlʋ yo -nɩ! Nɩɩ, -ɔ -ka -mɩ ɔ gba gbʋzɔnʋ ɔ -libheyi -yla. Nɩɩ, ku -bhlogbɔɔɔ 'lali -a 'dɛ weee -mɩa. 26 'Ɩn da a -ka 'cɛ 'pa, a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ a yi gbʋnyuu lʋ bhlili. Nɩɩ, amɩaa 'cɛ 'na -bhleli 'ylʋ -nɩ. 27 A 'na 'nyɛnɩ *'Kuzu 'yoo, 'ɩn we 'ka aɩn ŋwɛzi -nɩ. 28 -Ɔ -ka -benyi 'wienyɔ nya -mɩ, ɔ 'bhʋ 'wie 'bɩ. Ɔ nʋ lubho ɔ 'dɛɛ sɔ nya, ɔ 'ka -lu 'yɩ sazɔnʋ sa, 'ɩn ɔ 'ka bobabhanya 'wʋsa.
29 Wɛlɩ 'nyuu yabhlogbɔɔ 'na 'tlalɩ aɩn ŋwɛɛ -nɩ. A gba wɛlɩ -zɔnʋʋ 'dɛkpʋa, -we 'kaa amɩaa -lima 'wʋsa, 'ɩn we 'ka wa dlɩzʋzʋe -gʋwʋlaylimanɩ. 'Ɩn we 'ka -wa pʋlʋa aɩn yukwli, 'nanɩ 'wʋnʋ. 30 A 'na tɩlɩ -Lagɔɔ Zuzu 'Pʋpaa -gʋ 'wʋ yuoyuo -nɩ. Ɔɔ Zuzu nya -Lagɔ zʋa amɩaa yibhelida ɔ -nʋ nya, 'ɩn 'wʋzɩtɩylɩ nya, ɔ 'ka aɩn gbʋnyuu kwɛɛ -sa 'taataa. 31 Gbʋʋ dlɩ 'wʋ ladɩlɩe, 'cɛ -yɔ 'klʋkalɔ, -zlɛ -yɔ vɛlɩwɛlɩ weee mɩa, a vlalɩ we amɩaa 'dɛ gwe! A kpa amɩaa 'dɛ la, a 'na nʋnʋ 'nyii yabhlogbɔɔ -nɩ. 32 A nʋnnʋ 'nanɩ 'wʋ, 'ɩn a -ka nyazɩdlɩ. A tɩtlɩ -yɔgbʋ 'wʋ, sa -Lagɔ tɩa amɩaa -yɔgbʋ 'wʋ Klisɩ 'wʋ.