5
A nɔ zlɩ 'klʋ
Nɩɩ, a mɩ -Lagɔɔ 'wʋyɩbha yua nyaa 'gbʋ, a -zɛ ɔ 'tidelinya. Nɩɩ, a nɔ zɛkɩkalɩ bhʋ, sa Klisɩ -slolua we 'yli, 'sa. Ɔ -kalɩ -amɩaa zɛ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'dɛ wla -Lagɔ -yla -amɩaa 'gbʋ, 'nyɛnyɛlu -yɔ -zila -bʋbɔlu ka ŋnɛ nanɩa -Lagɔ dʋdʋ 'bhisa.
A mɩ -Lagɔɔ -mɔwlʋnyaa lʋ -nyɩma nyaa 'gbʋ, mʋtnɩgbʋ klaa, pʋɩnplagbʋ weee klaa, we -yɔ lɛklɩkagbʋ 'na 'tlalɩ aɩn nyɩdɩ -nɩ. Ŋwɛɛ 'nyuu wɛlɩ, gbʋkpʋa wɛlɩ -yɔ pʋɩnpla wɛlɩɩ gbagbɩe mɩa, we 'nɩ 'ylinanɩ, we 'na 'tlalɩ aɩn ŋwɛɛ -nɩ. Nɩɩ, a yibheli -Lagɔɔ 'nanɩ, a 'pa ɔ fuo. A yibheli we 'ji nɩɩ: mʋtnɩgbʋʋ lɛnʋnyɔ, pʋɩnplagbʋʋ lɛnʋnyɔ -yɔ lɛklɩkanyɔ (lɛklɩ mɩ yoyolagɔɔ bʋbʋe 'bhisa), mʋʋ -kanyɔ 'nɩ 'bɩ -ka Klisɩ -yɔ *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe zɔ.
Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na mnɔnʋ aɩn -dawliwɛlɩ nya -nɩ. Sanɛɛ -sʋkpa -gbʋnyaa 'gbʋ, nyɩma -wa'a zʋa -Lagɔ 'nʋŋwɛ, 'ɩn ɔ palɩa wa 'cɛ -yɔ. A -yɔ wa 'sɔ 'na gbɔlʋ -lu yabhlogbɔɔ 'wʋ -nɩ. -Benyi a mɩ nikpise 'wʋ, 'ɩn -slɛɛn a -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ ka 'wʋsusloluu 'gbʋ, a mɩ zlɩ 'klʋ. We 'gbʋ a nɔ zlɩ 'klʋ -nyɩma 'bhisa. Nɩɩ, zlɩ 'klʋ -nyɩma mɩa, zʋzɔnʋ weee 'yligbe sɔ tɩklɩɩ -yɔ gbʋzɔnʋ wa nʋa lɛ. 10 -We nanɩa Nyɩmaa -Kanyɔ dʋdʋ, a -talɩ we 'wʋsɩsalɩdaa da. 11 Nikpise 'wʋ -gbʋ -we'e wlaa -lu yabhlogbɔɔ, a 'na nʋnʋ we lɛ -nɩ. Nɩɩ, a wleli we zlɩ 'klʋ. 12 Nɩɩ, gbʋ waa nikpise 'wʋ -nyɩma nʋa lɛ zizewiemɩ, we gbagbɩe ka 'dɛbhie zʋ. 13 Wa -ka wa lɛnʋgbʋnya 'bhlesa, 'ɩn we tlaa zlɩ 'klʋ bɛblɛɛ. 14 'Ɩn -we weee mɩa 'bhlewlʋda, zlɩ we zɛa. We 'gbʋ wa nɛɛ:
«-Mɩ mɩa 'ylaa 'wʋ, -ɩn ganɔ,
-ɩn -sɔ 'wʋ tlɩtlɩnya lʋ,
'ɩn Klisɩ 'ka ɔ zlɩ -mɩ -gʋ zlɩlɩ.»
15 A zʋ amɩaa nɔnɔbhʋ 'yliyɔ. A 'na nɔnʋ -gʋwʋtʋnya 'bhisa -nɩ, nɩɩ, a nɔ gbʋyilonya 'bhisa. 16 Nɩɩ, zlɩnya -we 'wʋ -a mɩa da, we -nyu 'yli, a 'na -nyumɔnʋ bhla la -nɩ. 17 We 'gbʋ, a 'na -zɛlɩ -gʋwʋtʋnya -nɩ. Nɩɩ, a gʋ la, a 'ka Nyɩmaa -Kanyɔɔ dʋmagbʋ 'wʋlanʋ.
18 A 'na lʋlʋ nʋ 'wʋ -nɩ. Nʋ duuun mamɩe mɩa, gbʋ bidi -bidi bidii lɛnʋe lʋ we kwaa aɩn. Nɩɩ, -Lagɔɔ Zuzu ye aɩn. 19 A 'pʋpalɩ 'kʋayli, -Lagɔsɛbhɛɛ lʋʋ nya, gbalɩe -yɔ Zuzu 'Pʋpaa lʋʋ nya. A bhlɩ Jejitapɛɛ 'ŋnɩkwalɩ -lʋʋ amɩaa dlɩ weee nya. 20 A 'pa Dide -Lagɔ fuo 'kɔmʋʋ, 'ɩn gbʋ weee 'gbʋ, -amɩaa -Kanyɔ Klisɩɩ 'ŋnɩ nya.
-Lagɔnyɩma kwʋkwalɩa, wa nɔnɔbhʋ
21 Klisɩɩ sɔsɔdlɩ a kaa 'wʋʋ 'gbʋ, a zʋzlʋ -bha.
22 'Ŋwnɩ, sa a zʋa -bha Nyɩmaa -Kanyɔ, a zʋ 'sa -bha amɩaa 'lowlia. 23 Nɩɩ, 'ŋwnɔɔ 'lowli mɩ 'ŋwnɔɔ -kanyɔ nya, 'sa Klisɩ mɩa *Leglizɩɩ -Kanyɔ nya. Nɩɩ, Leglizɩ -we -wa Klisɩɩ ku, Klisɩ mɩ we 'wlu nya, 'ɩn ɔ mɩ 'yaa we Gbʋwʋsanyɔ nya. 24 Sa Leglizɩ zʋa Klisɩ -bha, 'ŋwnɩ zʋ 'sa -bha wa 'lowlia sɔ weee lʋ.
25 'Ŋwnɩɩ 'lowlia, a -kalɩ amɩaa 'ŋwnɩɩ zɛ, sa Klisɩ -kalɩa Leglizɩɩ zɛ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'dɛ wla we 'gbʋ. 26 Sanɛɛ 'sa ɔ wɔlʋa Leglizɩ -yɔ, wɛlɩ -yɔ 'nyu nya, we 'ka -Lagɔɔ -nʋ -zɛ. 27 Nɩɩ, Klisɩ 'yɩbha ɔ 'ka Leglizɩ -slolu ɔ 'dɛ 'yu we 'ylinanɔ weee 'wʋ. -Zugba we mɩ -mɔwlʋda, 'sla 'nɩ we -yɔ -mɩ, we ku 'nɩ 'pnada -mɩ, 'ɩn 'ŋnɩ yabhlogbɔɔ 'nɩ we -yɔ -mɩ. 28 Sanɛɛ 'sa, 'ŋwnɩɩ 'lowlia 'kaa wa 'ŋwnɩɩ zɛkalɩ, wa 'dɛɛ ku 'bhisa. -Ɔ -ka ɔ 'ŋwnɔɔ zɛkalɩ, ɔ 'dɛgboluu zɛ ɔ -kalɩa. 29 Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ cɩ -slɔ ɔ 'dɛɛ ku 'wʋnyɛ, 'ɩn ɔ ku ɔ nyɛa lililu, 'ɩn ɔ kpaa we 'nanʋʋ. 'Sa Klisɩ nʋa Leglizɩɩ gbɛgbɛɩn, 30 -we ka gbʋ -wa, -a mɩ ɔ ku -kpabhiee 'lalinya nya. 31 Nɩɩ, we mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
«We 'gbʋ,
nyɩmɛ yia ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa kwesi 'bhʋa yia,
'ɩn ɔ 'ka ɔ 'ŋwnɔ -yɔlanɛ,
'ɩn wa 'dɛ 'sɔ 'ka ku -bhlo -zɛ.»
32 Wee zizegbʋ -mɩnɩ 'yli. 'Ɩn -amɩ, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: Klisɩ -yɔ Leglizɩ 'sɔɔ 'wʋpalɩgbʋ -wa. 33 'Sa we mɩ 'yaa amɩa 'ŋwnɩɩ 'lowliaa -nʋ nya, -ɔ -ka -mɩ, ɔ -kalɩ ɔ 'ŋwnɔɔ zɛ, ɔ 'dɛ 'bhisa, 'ɩn 'ŋwnɔ -ɔ -ka -mɩ, ɔ zʋ -bha ɔ 'lowli.