2
-We Pɔlʋ nʋa lɛ Tɛsalonikɩ
-Amɩaa bhelia, amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, we 'nɩ bhe -a mnɩ amɩaa -gbɛ.*
'Ɩn, a -yi 'ya we 'ji nɩɩ, wa ka -aɩn kpa 'nyumɛɛ, wa ka -aɩn vɛlɩ Filipʋgbe 'wʋ. Da nyɩma -sɔlʋa -aɩn -yɔ 'wʋ, 'ɩn -Lagɔ yia -aɩn 'kʋayli 'pa -bhlokpadɛ -a 'ka wee -Lagɔgbʋ gba. Da -a mɩa aɩn 'dɩzʋda, -a 'nɩ yotʋbhʋ. Dlɩ -zɔnʋ nya -a gbaa we. -A 'nɩ nyɩmɛ -dawli 'wʋnʋ. Nɩɩ, we 'nɩ 'sa -mɩ, sa -Lagɔ 'yɩbhaa, 'sa -a gbaa we. -We ka gbʋ -wa, -Lagɔ ka -aɩn layla, 'ɩn ɔ yia -amɩaa gbʋ -yɔŋwnu, -a 'ka ɔ gbʋ gba. -A 'nɩ nyɩmaa dʋdʋnamanɩee datalɩda -mɩ, nɩɩ, we 'nɩ 'sa -mɩ. -Lagɔɔ dʋdʋnamanɩee da -a talɩa. Ɔɔ -Lagɔ mɩa, mɔ sɩsalɩa -amɩaa dlɩ -yɔ. A -yi we 'ji nɩɩ, we 'nɩ ŋwɛɛ 'nɩnɩ nya -a gba aɩn -yla, 'ɩn -Lagɔ mɩ -amɩaa gbʋdayɩnyɔ nya. We 'nɩ amɩaa kwɛɛ -luu datalɩee 'gbʋ -a yi we gba. Amɩa klaa, nyɩma -putu klaa, -a 'nɩ ŋwnu nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'ka -amɩaa 'ŋnɩ -mnɩnɩ. -A mneni yaa -a 'ka nyɩma 'kadɩ zɛ aɩn glaa, -we ka gbʋ -wa, -Zezu Klisɩɩ tietienya -a -mɩa. Nɩɩ, we 'nɩ 'sa -mɩ. -A mɩ aɩn glaa -dlɔɔ nɛɛ 'ŋwnɔ -ɔ mɩ ɔ 'yu kwɛ -yɔlatitlida. -A 'nɩ aɩn 'yɩbha -sɛ, 'ɩn -a 'nɩ -Lagɔwɛlɩ -bhlogbɔɔ aɩn 'nyɛ, nɩɩ, -amɩaa 'dɛ -a wlaa. -We ka gbʋ -wa, a ka -aɩn dʋdʋ namanɩ -slɛɛn. -Amɩaa bhelia, sa -a nʋa lubho, zlɩoo, sabɔoo, -a mɩ lubho 'wʋ -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, -a -tʋ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ sɔ nya.
10 Amɩa, a -yɔ -Lagɔ 'sɔ mɩ -amɩaa gbʋdayɩnya nya. -We -a nʋa lɛ, -Lagɔnyɩma 'yu, we mɩ tɩklɩɩ, we 'nɩ gbʋnyuu lʋ -ka. Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka -aɩn gbʋ dɩlɩ. 11 A -yi we 'ji nɩɩ, sa dide kpaa ɔ 'yua, 'sa -a kpaa aɩn -bhlo -bhlo. 12 -A 'paa aɩn 'kʋayli, 'ɩn -a yia aɩn -bɛlʋ -yɔpalɩ. 'Ylɩ weee nya -a slolua aɩn, a 'ka amɩaa lɛnʋgbʋ 'bhiti, we 'ka -Lagɔɔ dʋmagbʋ -zɛ. Ɔɔ -Lagɔ laa aɩn, 'ɩn nyɩma -wa 'wlu ɔ pɩlɩa la, a 'ka wa glaa -mɩ. 'Ɩn a 'ka ɔ 'ŋnɩmnɩe 'yɩ.
13 -Lagɔ -a pa 'yaa fuo 'ylɩ weee nya. -We ka gbʋ -wa, da -a gbaa aɩn -yla -Lagɔwɛlɩ, a ka we yukwli pʋlʋ. A 'nɩ we -yɔŋwnu nyɩmaa wɛlɩ 'bhisa, -Lagɔwɛlɩ 'bhisa a ŋwnua we -yɔ. 'Mʋ we -mɩa gbʋzɔnʋ nya. 'Sa wee wɛlɩ nʋa lubho -wa zʋa -Lagɔ dlɩ -gʋ, wa dlɩ zɔ. 14 -Amɩaa bhelia, gbʋ -we ylɩa Zudee -leglizɩnya -we mɩa -Zezu Klisɩɩ -nʋ nya, wee gbʋ -bhlokpadɛ ylɩa aɩn. Sa Zuifʋ sɩalɩa Zudee -leglizɩnya, 'sa amɩaa -zɔɔ -bhelia sɩalɩa aɩn. 15 Waa Zuifʋ, wa ka *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanya 'bha, 'ɩn wa yia -amɩaa -Kanyɔ -Zezu 'bha, 'ɩn wa yia aɩn 'klɩyɩe 'wʋpalɩa mnɩ. Wa 'nɩ -Lagɔ dʋdʋ nanɩ, nyɩma weee tʋnyɩma wa -mɩa. 16 Wa 'yɩbha wa 'ka yaa -aɩn 'yoo -kʋlʋ -a yi nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ -yla -Lagɔgbʋ gba. Gbʋnyuu wa nʋa lɛ, sanɛɛ wa yelia we -gʋ. We 'wlu lapalɩda, 'ɩn -Lagɔɔ 'cɛ yia wa ylɩ.
Tɛsalonikɩ -nyɩmaa tʋ bhaa Pɔlʋ
17 -We mɩa -amɩaa -nʋ nya, mʋ -wa nɩɩ, bhelia, we 'ylɩ 'sɔlɛ ka 'plɩ. -A tɩa -bha aɩn, -amɩaa 'yli ka aɩn -yɔbhʋ, nɩɩ, -amɩaa dlɩ mɩ aɩn -gʋ, 'ɩn amɩaa 'tʋ mɩ -aɩn 'bhada, 'ɩn -a yia 'klɩ 'yɩ, -a 'ka aɩn 'yɩ. 18 -A 'yɩbha -a 'ka amɩaa -gbɛ lʋmnɩ. -Amɩ Pɔlʋ, we 'nɩ -zakpa -bhlogbɔɔ ɩn ylalɩ amɩaa -gbɛɛ mnɩmnɩe la. Nɩɩ, *-Saatan ka -aɩn 'yoo -kʋlʋ. 19 -We ka 'gbʋ -a 'yɩbhaa -a 'ka aɩn 'yɩ, mʋ -wa nɩɩ, da -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ -ka lʋyi nɩ, -mama ka 'gbʋ -a 'ka dlɩ zʋ ɔ 'yua? -Mama ka 'gbʋ -a 'ka 'mʋna lia? Nyɔɔ slolu we nɩɩ, -a ka gbʋ weee 'wlubha? Amɩa -wa, we 'nɩ nyɩma -putu. 20 Gbʋzɔnʋ -wa. -Wa laa -aɩn 'mʋna 'wʋ, -wa mɩa -amɩaa 'ŋnɩmnɩlu nya, amɩa -wa.
* 2:1 A zɛlɩ -Zezuu tietienyaa lɛnʋgbʋnya 16.19-24; 17.1-9 2:15 A zɛlɩ -Zezuu tietienyaa lɛnʋgbʋnya 9.22-29; 13.45, 50; 14.2, 5, 19; 17.5, 13; 18.12