6
We 'dɛɛ 'gbʋ, Klisɩɩ -gʋgbʋʋ sloluee gwedɩlɩda mɩa, -a 'na -tʋlʋ -mʋʋ -bhlogbɔɔ -gʋ -nɩ, nɩɩ, -a nɔ -slɛɛn nyɩma kpasɩɩ -sloluwɛlɩ -zɔnʋ -gʋ. Wee sloluee gwedɩlɩda, mʋ -wa nɩɩ, -a 'bhʋ gbʋ -kpʋa 'bɩ, -a zʋ -Lagɔ dlɩ -gʋ. Nɩɩ, batizee batizee* gbʋ klaa, nyɩmaa sɔ 'wlu lapalɩe klaa, tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔsʋe klaa, we -yɔ -Lagɔɔ nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhuzlɩ, -a 'na -tʋlʋ we -gʋ nɩ. -A bɛ 'yu, nɩɩ, -Lagɔ -ka ŋwnu, 'mʋ -a yia lɛnʋa.
'Lee, nyɩma -wa bhlia, wa mneni wa 'ka lʋyii? Nɩɩ, wa ka -Lagɔɔ san 'yɩ, wa yia -Lagɔɔ wlawlalu -we bhʋa yalɩ ŋwɛyɩ, 'ɩn wa yia Zuzu 'Pʋpa yibheli. Wa ka -Lagɔwɛlɩ ŋwɛyɩ, 'ɩn wa yia we 'jiyibheli nɩɩ, we nanɩ 'yli. 'Ɩn da -Lagɔ -ka nyɩma 'wlulapɩlɩda -mɩ, 'tɩtɛ -we 'kaa yi, wa ka we yibheli. -Mʋʋ 'bɩgʋ, wa -ka bhli nɩ, waa nyɩma mɩa, wa 'nɩ wa dlɩ bhitiee 'sɔnʋ mneni, -we ka gbʋ -wa, -zakpa 'sɔnʋ wamɩa kʋlʋa -Lagɔɔ 'Yu *su -gʋ la, 'ɩn wa yia nyɩma 'yoo 'nyɛ wa 'ka ɔ vɛlɩ.
Kpaa dʋdʋ mɩa nɩ, 'nyu -ka lʋa -zakpa duun, 'ɩn we maa we, 'ɩn -wa nʋa -bha lubho, 'ɩn we wlaa wa -yla kpaa -lu -zɔnʋ. We -ka 'sa -mɩ nɩ, -Lagɔ ŋwnaa we 'nyu la. 'Ɩn wee dʋdʋ -ka 'wia -sunya -yɔ -petu 'nyuu wla nɩ, -zugba wee dʋdʋ 'nɩ -lu 'wʋkʋ, -Lagɔ yia we mɛ -yɔlatɩa slʋɩ, 'ɩn siea we yia.
Na bhelia -zɔnʋ, -a -ka 'sa gba, -a mɩ we -gʋ nɩɩ, 'yoo -zɔnʋ a bhlia. Wee 'yoo mɩa, gbʋwʋsa -yoo -wa. 10 -We 'nɩa tɩklɩɩ -mɩ, -Lagɔ'ɔ nʋ we lɛ: -we a nʋa lɛ, we -yɔ sa a -slolua nɩɩ, a -kalɩ ɔ zɛ -Lagɔnyɩmaa 'wʋsasɩe nya, 'ɩn a mɩa we lɛnʋda, ɔ 'na 'ka we 'wʋdlʋ. 11 -We -a yɩbhalɩa aɩn, mʋ -wa nɩɩ, a 'dɛ weee -gʋ -tʋ ladoluda, 'ɩn a 'ka we 'wlulapalɩda nyni, 'ɩn -we weee a dɩa dlɩ 'wʋ, we 'ka lɛnʋ. 12 We 'dɛɛ 'gbʋ a 'na 'yamanɩ -nɩ, nɩɩ, a 'tideli nyɩma -wa zʋa -Lagɔ dlɩ -gʋ, 'ɩn -wa kaa dlɩtie ɔ gbʋ 'wʋ. Waa 'sasʋkpa -nyɩma mɩa, ma yɩa -Lagɔɔ kwɛlu -we ka wɛlɩ ɔ wlaa.
-Lagɔ wlaa Ablaamʋ -yla ɔ wɛlɩ
13 Da -Lagɔ wlaa Ablaamʋ -yla ɔ wɛlɩ, ɔ ka ɔ 'dɛɛ 'ŋnɩ nya bi. Nɩɩ, -ɔ 'ylia ɔ -zia -Lagɔ, ɔ -kanyɔ 'nɩ -mɩ, we 'gbʋ, ɔ 'dɛɛ 'ŋnɩ nya ɔ bia. 14 Ɔ nɛɛ: «Cɩɩn, 'nyu na yia -mɩ laŋwnaa, 'ɩn ɩn 'ka -mɩ 'yuoyuaa -zlo 'nyɛ.» 15 Ablaamʋ nʋa dlɩ tiee, 'ɩn -we ka wɛlɩ -Lagɔ wlaa, 'ɩn ɔ yia we 'yɩ.
16 Nyɩma -ka bia yi nɩ, nyɩmɛ -ɔ 'ylia -ɔ -zia wa 'wʋ, -mɔɔ 'ŋnɩ nya wa bia. Wa -ka 'sa nʋ, -bha wa yɩa we gbʋzɔnʋ nya. Nɩɩ, mʋ saa -zlɛ la.
17 'Sa we mɩa Ablaamʋʋ zʋayli -nyɩmaa -nʋ nya. Nɩɩ, -lu -zɔnʋ -we ka wɛlɩ -Lagɔ wlaa ma 'kaa we 'yɩ. -Lagɔ 'yɩbha ɔ 'ka -slolu nɩɩ, ɔ'ɔ 'bhʋlʋ ɔ wɛlɩ -gʋ la, we 'dɛɛ 'gbʋ, ɔ wlaa ɔ wɛlɩ, 'ɩn ɔ yia bi.
18 Nɩɩ, gbʋ 'sɔ -we'e 'bhitia, mʋ -wa ɔ wɛlɩ -wlawlɩe -yɔ bibie. -We mɩa dɛ -gʋ, -Lagɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka yo 'tʋbhʋ. We 'dɛɛ 'gbʋ, -amɩa -wa 'yɩa zizeda -Lagɔ zɔ dlɩwʋdɩdɩe -we ɔ dɩa -aɩn 'yu la we 'kninie nya, we ka -aɩn 'kʋayli 'pa bhabha.
19 -We -a dɩa dlɩ 'wʋ, mʋ zʋa -aɩn 'yliyɔ. -A mɩ we -gʋ -kli, we 'tɛ la, 'ɩn we plaa -Lagɔɔ -mɔwlʋda 'tata, -we ka gbʋ -wa, we gege -buduu gwe 'bhisa.
20 Nɩɩ, we 'wʋ -Zezu plaa tɩa -aɩn 'yu ɔ 'ka -aɩn 'wʋsa. Ɔ ka Mɛlɩkisedɛkɩɩ -bho *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -zɛ, 'ylɩ weee -nʋ nya.
* 6:2 Nɩɩ, Zuifʋʋ budobudoe -yɔ batizee batizeee -gʋgbʋ we gba 'yaa.