11
-Zezu slolua -Lagɔbhubhoe ɔ 'bɩnɔnya
(Mt 6.9-13, 7.7-11)
'Ylɩ yabhlo nya, -Zezu mɩ -Lagɔ bhubhoeda da yabhlo. Da ɔ bhɩa, ɔ 'bɩnɔnyaa 'yabhlo nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Nyɩmaa -Kanyɔ, -ɩn -slolu -aɩn -Lagɔbhubhoe, sa 'Zan -Batisɩ -slolua ɔ 'bɩnɔnya.»
-Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «A -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ, a gbaɛ:
‹Dide,
wa zʋ -bha -na -mɔwlʋ ŋnɩ,
-na nyɩmaa 'wlulapɩlɩe yi.
'Ylɩ -we -ka -mɩ,
-ɩn 'nyɛ we lililu -aɩn.
-Ɩn tɩ -amɩaa -yɔgbʋ 'wʋ.
-Wa nʋa -aɩn gbʋnyuu 'wluo,
sa -a tɩa wa -yɔgbʋ 'wʋ, 'sa.
-Ɩn 'na kwalɩ -aɩn laylagbʋ lʋ -nɩ.› »
Nyɩmɛ -ɔ mnɩa ɔ 'tale 'floo -zlalɩa
-Zezu nɛɛ 'ya wa -ylaɛ: «Sa 'bhisa, aɩn glaa, 'yabhlo ka 'tale yabhlo. Ɔ -ka ɔ -gbɛ mnɩ zlɩ -nyɩdɩ, ɔ 'ka ɔ -yla gbaɛ: ‹'Tale, -ɩn fa 'mɩ 'floobhakʋ taa kpagbʋ -yɔ. Nɩɩ, dɛslɛɛn, na 'tale yabhlo 'bhʋa 'lakpa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia na -gbɛ yi. Ɩn 'nɩ -lu yabhlogbɔɔ -ka, 'ɩn ɩn 'ka we ɔ 'nyɛ.›
«'Ɩn sa 'bhisa, ɔ 'tale -mɔɔ yia we 'bɩgʋpalɩ -budu zɔɛ: ‹-Ɩn 'tide 'mɩ 'yi 'cɛ! Ɩn ka -budu kla -laklɩ nya, we 'bɩ ka 'wʋgwlɛ. Ɩn -yɔ na 'yua mɩ lapɩda, ɩn 'nɩ mneni ɩn 'ka 'wʋsɔ, 'ɩn ɩn 'ka -mɩ 'floo yoo 'nyɛ!› Ɩn nɛɛ aɩn -yla, ɔ 'na 'ka 'wʋsɔ, ɔ 'ka wee 'floonya wla ɔ 'tale -ŋwɛɛ. Nɩɩ, -mɔɔ mɩ we -zlazlagbʋ kpada sɔ 'sɔ nya -klii 'gbʋ, 'wʋ ɔ yia -sɔa, -we weee -mɔɔ -ka 'yɩbha, ɔ 'ka we -mɔɔ yoo 'nyɛ.
«We 'gbʋ, -amɩ nɛɛ aɩn -ylaɛ: a -zla -lu, 'ɩn wa 'ka we aɩn 'nyɛ. A -talɩ -luu da, 'ɩn a 'ka we 'yɩ. A bhlɩ -budu, 'ɩn wa 'ka -bha -kalɩ aɩn -yla. 10 Nɩɩ, -ɔ zlaa -lu, 'mɔ wa nyɛa we. -Ɔ talɩa -luu da, mɔ yɩa we. -Ɔ bhlɩa -budu, mɔ -yla wa kalɩa -bha.
11 «Aɩn glaa, 'yabhlo -ka 'yuu dide nya -mɩ, ɔ 'yu -ka ɔ ['floo -zlalɩ, ɔ yi ɔ tʋkpa 'nyɛɛ? Yaayɩɩ, ɔ -ka ɔ] zibhi -zlalɩ, ɔ yi ɔ tɩbhɛ 'nyɛɛ? 12 'Ɩn ɔ 'yu -ka ɔ nynugan -zlalɩ, ɔ yi ɔ -klagbeta 'nyɛɛ? 13 Nɩɩ, amɩa -mama -wa nyɩma 'nyii, a -yi amɩaa 'yua -li -zɔnʋ 'nyɛ sa. We -ka 'sa -mɩ, amɩaa Dide -ɔ mɩa yalɩ, -ɔ kaa 'nanɩ, -wa zlalɩa ɔ Zuzu 'Pʋpa, ɔ 'na 'ka we wa 'nyɛɛ?»
-Zezu nɛɛ nɩɩ, ɔ 'tɩtɛ'ɛ 'bhʋ -Saataan -gbɛ
(Mt 12.22-30; Mk 3.22-27)
14 'Ylɩ yabhlo nya, zuzu 'nyuu -we -zɛlɩa nyɩmɛ yabhlo bhobho, -Zezu mɩ we vuda, da wee zuzu 'tlaa -mɔɔ 'wʋ, 'ɩn -mɔɔ yia gbagbɩe bhli -bha -bhlokpadɛ. Tɔʋn, nyɩmaa -zlo -wa mɩa -bha, 'ɩn ŋwɛgaga yia wa sʋbha. 15 Nɩɩ, nyɩma -tɔlʋa -wa mɩa -bha, wa nɛɛ: «Zuzu 'nyiii -kanyɔ *Bɛlɩzebulɩ nyɛa ɔ se, ɔ 'ka zuzu 'nyii vu.» 16 Tɔlʋa 'yɩbha wa 'ka ɔ laylaa 'gbʋ, wa nɛɛ ɔ -yla, ɔ nʋ gwɛdigbʋ yabhlo lɛ, 'ɩn wa 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, -Lagɔɔ -gbɛ ɔ bhʋa.
17 'Ɩn -Zezu -yi wa 'wlukʋʋn lapʋpalɩee 'gbʋ, ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Dʋdʋ -we ka -gʋ -nyɩma -ka tʋ -gʋ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩ, la wee dʋdʋ bhʋa. 'Ɩn -budu -bhlo ŋwɛɛ -nyɩma -ka -yɔwʋsʋsɔlʋda -mɩ, bhlia wee -budu yia. 18 A nɛɛ, zuzu 'nyii na vua, Bɛlɩzebulɩ nyɛa 'mɩ we se. -Saatan -ka we 'dɛ -yɔwʋsɔlʋ, sa we dʋdʋ 'ka 'wʋlatʋtlʋa? 19 Bɛlɩzebulɩ -ka -amɩ se 'nyɛ, ɩn -ka zuzu 'nyii vu, nyɔɔ nyɛ amɩaa -lima se, 'ɩn -maa vu wee zuzu 'nyiia? We 'gbʋ, amɩaa -limaa 'dɛbhiee lɛnʋgbʋ slolua nɩɩ, -we a gbaa yo -wa. 20 Gbʋzɔnʋ sa, -Lagɔɔ sɔ nya na vua zuzu 'nyii, we ji -wa nɩɩ, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe mɩ aɩn nyɩdɩ.
21 «Latɛlɔnyɔ -ɔ kaa 'li -yɔ -gblɛ kwɛɛ, ɔ -ka ɔ kʋda 'wʋkʋda -mɩ nɩ, ɔ zʋzɔnʋ weee mɩ 'wʋpada 'cɛ. 22 'Ɩn, nyɩmɛ 'tɛa la, -ɔ zia ɔ, -mɔɔ -ka yi, 'ɩn -mɔɔ -ka ɔ ŋwɛ -zi, 'ɩn ɔ 'li -yɔ -gblɛ -we ɔ dɩ yaa dlɩ 'wʋ, 'ɩn -mɔɔ saa we ɔ kwɛɛ. 'Ɩn -we weee -mɔɔ -saa ɔ kwɛɛ, 'ɩn -mɔɔ dlilia we. 23 Nyɩmɛ -ɔ -yɔ 'mɩ 'nɩ -mɩ, na tʋnyɔ -wa. Nyɩmɛ ɔ'ɔ -saa 'mɩ 'wʋ, -a 'ka nyɩma -yɔbɩbɛlɩ, la ɔ mumnia wa.
Zuzu 'nyuu lʋyiyie
(Mt 12.43-45)
24 «Nɩɩ, zuzu 'nyuu 'tlaa nyɩmɛ yabhlo 'wʋ, we mnɩ, we yi, -mɔ yɛyɛ da, ladɩdaa datalɩe nya, we 'ka ladɩ. We 'nɩ da 'yɩɩ 'gbʋ, we nɛɛ we 'dɛ -ylaɛ: ‹Na -budu -we zɔ ɩn 'bhʋa, -mɔ na bhitia lʋ.› 25 'Ɩn da we 'bhitia -mɔ lʋ, we yia -bha wee -budu ylɩ, -zugba we nʋkplɛ mɩ laylipeda, 'ɩn -mɔ mɩ lamnazɩda. 26 Tɔʋn, zuzu 'nyii gbesɔ ka nʋkplɛ -nyua 'yli bhabha, -we -zia wemʋ, 'ɩn we yia -mʋʋ 'bʋmnɩ. 'Ɩn we -yɔ we 'sɔ yia wee -budu zɔ lʋyi, dabʋdʋ. 'Ɩn we yia -mɔ ladɩ duaa. -Slɛɛn, 'ɩn ɔɔ nyɩmɛɛ -kwɩkwɩ yia 'ylinyumanɩ, 'ɩn we yia we tɩanʋ 'wʋzi.»
'Mʋnaa 'dɛgbolu
27 Da -Zezu gba 'saa, 'ɩn 'ŋwnɔ yabhlo nɛɛ ɔ -yla, -mɔ nyɩma -nyɩdɩ wɛlɩ 'tɩtɛ nyaɛ: «'Ŋwnɔ -ɔ plaa -na nʋkpla, 'ɩn ɔ yia -mɩ 'nyɛnɩ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ ɔ -nʋ nya.»
28 'Ɩn -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «A gba saɛ: nyɩma -wa pʋlʋa -Lagɔwɛlɩ yukwli, 'ɩn wa zʋa we 'nʋŋwɛ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya.»
Nyɩma 'yɩbhalɩa -Zezu gwɛdigbʋ
(Mt 12.38-42)
29 Da nyɩmaa -zlo gbelia -Zezu, 'ɩn ɔ yia gbagbɩe bhli wa -ylaɛ: «Dɛslɛɛn -nyɩma mɩ nyɩma 'nyii nya. Ma yɩbhalɩa 'mɩ gwɛdigbʋ. Gwɛdigbʋ yabhlogbɔɔ 'na 'ka wa -yla lɛnʋ, 'mʋ we 'nɩ *Zonasɩɩ gbʋ -zɛ. 30 Sa *Zonasɩ -zɛa we 'yli -slolunyɔ *Ninivʋ -nyɩma -yla, 'sa Nyɩmɛɛ 'Yu yia we 'yli -slolunyɔ -zɛa dɛslɛɛn -nyɩmaa -nʋ nya. 31 Sebaa 'wlulapɩlɩŋwnɔ 'bhʋa dʋdʋʋ bhloluda, 'ɩn ɔ yia *Salomɔɔɔ gbʋyilowɛlɩ yukwli pʋlʋa yi. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ zia Salomɔɔ, ɔ mɩ da. We 'dɛɛ 'gbʋ, zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, 'ɩn ɔɔ 'ŋwnɔ sɔa 'wʋ dɛslɛɛn -nyɩma 'yu, 'ɩn ɔ dɩlɩa -maa gbʋ. 32 Ninivʋ -nyɩma 'nʋa Zonasɩɩ wɛlɩ, 'ɩn wa yia wa dlɩ 'bhiti. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'ylia -ɔ -zia Zonasɩ, ɔ mɩ da. We 'dɛɛ 'gbʋ, zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, 'ɩn Ninivʋ -nyɩma sɔa 'wʋ dɛslɛɛn -nyɩma 'yu, 'ɩn wa dɩlɩa -maa gbʋ.»
'Napɛɛ gbʋʋ nine
(Mt 5.5-15, 6.22-23)
33 -Zezu 'paa wa -yla gbʋʋ nine yabhlo 'ya, ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ -ka 'napɛ -nyuma, ɔ'ɔ zize we, 'ɩn ɔ'ɔ zʋ we -solu zɔ. Nɩɩ, yalɩ ɔ dɩa we la, 'ɩn -wa -ka -budu zɔ pla, 'ɩn wa yɩa we san -yɔ. 34 -Na 'yli mɩ -na kuu 'napɛ nya. We -ka nɩɩ, -na 'yli -yalɩ, -na ku -kpabhie mɩ zlɩ 'wʋ. We -ka -na 'yli ka gu -yɔ, -na ku mɩ nikpise 'wʋ. 35 Nɩɩ, -ɩn zʋ -na 'dɛ 'yliyɔ, zlɩ -we mɩa -mɩ 'wʋ, we 'na -zɛlɩ nikpise -nɩ. 36 -Na ku weee -ka zlɩ 'klʋ -mɩ, we kibhe 'nɩ nikpise 'wʋ -mɩ, we -kpabhie mɩa zlɩ 'klʋ. Sa 'napɛɛ san dolua -mɩ -yɔ la bɛblɛɛ, 'sa.»
-Zezu dɩa Falizɩnyɩma -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya gbʋ 'wlu
(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)
37 -Zezu bhɩa gbagbɩe, Falizɩnyɩmɛ yabhlo yia ɔ la, ɔ -yɔ ɔ 'ka li. -Zezu plaa ɔ -budu zɔ, 'ɩn wa yia lilie bhli. 38 Falizɩnyɩmɛ 'yɩa nɩɩ, -Zezu 'nɩ kwɛ budo, 'ɩn ɔ yia lilie bhli, we yia ɔ ŋwɛgaga -sʋbhalɩ.
39 Nɩɩ, Nyɩmaa -Kanyɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Sa amɩa Falizɩnyɩma mɩa, mʋ nɩ: 'kɔpʋ -yɔ 'wʋliliknaa ku -yɔ a wɔlʋa, -zugba 'wie -yliylie -yɔ 'nyii mɩ amɩaa dibhe yeda. 40 -Gʋwʋtʋnya! -Lagɔ -ɔ nʋa -luu ku -yɔ lɛ, mɔ nʋa we nʋkplɛ lɛ 'ya, we 'nɩ mʋʋ? 41 -Lu -we mɩa amɩaa 'kɔpʋ -yɔ amɩaa knanya 'wʋ, a 'nyɛ we bobabhanya. 'Ɩn we 'dɛ weee 'ka -mɔwlʋ amɩaa -nʋ nya.
42 «Amɩa Falizɩnyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Amɩaa -titikpɩ weee -we mɛnɩa, 'matɩ -yɔ wluu* 'bhisa, we kugbua -gʋ -bhlo a nyɛa -Lagɔ. 'Ɩn gbʋ tɩklɩɩnya -we nanɩa -Lagɔ dʋdʋ -yɔ amɩaa -Lagɔɔ zɛkalɩe, a ka we 'yli latlili, 'mʋ a 'ka yaa lɛnʋ tɩa. 'Ɩn a 'na dlʋlʋ -luu kugbua -gʋ -bhloo wlawlɩe 'wʋ -nɩ.
43 «Amɩa Falizɩnyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! -We ka gbʋ -wa, 'yugbɛɩn ladɩdɩe a 'yɩbhaa -Lagɔbudu zɔ. 'Ɩn a 'yɩbha, wa -sa aɩn fʋ -zejila 'wʋ amɩaa 'nʋŋwɛzʋzʋe nya.
44 «Gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! A 'wlʋ sa gbawla wa'a 'yɩ -yɔ, wa -ka we -gʋ nɔda -mɩ, wa 'nɩ we 'ji -yi.»
45 -Lagɔɔ titee gwesanyaa 'yabhlo nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «Na -Slolunyɔ, -ɩn -ka 'sa gbada -mɩ, -amɩa -ɩn mɩ 'yaa vɛlɩda!»
46 -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Titee gwesanya, gbʋnyuu mɩ 'ya amɩaa -nʋ nya! -We ka gbʋ -wa, 'gba 'kadʋ -we ka dɩdɩe -kalɩa -yɔ, 'mʋ a dɩa nyɩma 'wlu, 'ɩn amɩaa 'dɛɛ -kwɩtaya -bhlogbɔɔ'ɔ 'tlili we.
47 «Gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! -We ka gbʋ -wa, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa gbawla a paa, 'ɩn amɩaa didea 'bhaa wa. 48 -We a mɩa lɛnʋda, mʋ slolua we nɩɩ, -we amɩaa didea nʋa lɛ, we nanɩ aɩn dʋdʋ. Amɩaa dʋkpasɩ 'bhaa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya, 'ɩn amɩa mɩa wa gbawla 'pada. 49 We 'gbʋ, -Lagɔɔ Gbʋyilo nɛɛ: ‹Wa -gbɛ na yia gbʋʋ -falɩpanya -yɔ tietienya tiea. 'Ɩn -maa glaa tɔlʋa wa yia 'bhaa, 'ɩn wa 'ka tɔlʋa 'klɩyɩe 'wʋpalɩ.› 50 Nɩɩ, we 'ka dʋdʋʋ gwedɩlɩda -yɔ 'bhʋ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya wa 'bhaa, -wa ka 'pɩɔn wa jitea, wa 'pɩɔn -Lagɔ yia dɛslɛɛn -nyɩma layɩbhaa. 51 Tɩa, wa ka *Abɛlɩ 'bha, 'ɩn 'wʋbhloluda wa yia Zakalii 'bha, 'slakagʋsalɩlu -yɔ -Lagɔɔ -mɔwlʋda nyɩdɩ. Cɩɩn, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: dɛslɛɛn -nyɩma -Lagɔ yia we 'gba 'wlu dɩa.
52 «Amɩa titee gwesanya, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! -We ka gbʋ -wa, -laklɩ -we kalɩa gbʋyilo ŋwɛɛ, 'mʋ a 'bhua 'wʋ, 'ɩn amɩaa 'dɛ 'nɩ -mɔ pla. 'Ɩn -mama 'yɩbhaa -maa 'ka -mɔ pla, 'ɩn a yia -maa 'yoo -kʋlʋ.»
53 Da -Zezu 'tlaa wee -budu zɔ, -Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Falizɩnyɩma yia ɔ -yɔ 'cɛ 'nyuu 'palɩ. 'Ɩn wa yia gbʋ duun ɔ layɩbha. 54 Ɔ zɔbhlibhlie nya, 'ɩn gbʋ -kpʋa wɛlɩ -ka ɔ ŋwɛɛ 'tla, wa 'ka we nya ɔ gbʋ -lueli.
* 11:42 'Matɩ -yɔ wluu mɩa: -titikpɩ -we Zuifʋnya palɩ bhaa zapʋ lʋ, mʋ -wa.