4
A nʋ -Lagɔɔ dʋmagbʋ lɛ
Klisɩ ka sɩa ɔ ku zɔ, we 'gbʋ, amɩa kpa 'ya amɩaa 'dɛ la -mʋʋ sɔlʋ. -Ɔ -ka sɩa ɔ ku zɔ, ɔ -yɔ gbʋnyuu ka 'ylibhʋbhlʋ. -Slɛɛn da, ɔ dʋdʋ -gʋʋ pnɩɩ -tʋa 'wʋ, ɔ 'na nʋnʋ nyɩmaa dlɩwʋnyni -gbʋnyuu lɛ -nɩ, ɔ nʋ -Lagɔɔ dʋmagbʋ lɛ. Cɩɩn, amɩa mɩa dɛ, zlɩmɛ a ka nyɩma -wa 'nɩa -Lagɔ -yii dʋmagbʋ lɛnʋ. 'Ɩn a nʋa mʋtnɩgbʋ lɛ, amɩaa dlɩ nynia nyɩmaa -lu 'wʋ 'nyumɛɛ, nʋ bhaa aɩn, a lia duun, a maa bhabha, 'ɩn a bʋbɔa yoyolagɔnya titina sa. Wa ka we -yɔyɩ nɩɩ, a -yɔ wa 'sɔ 'nɩ gwagwabhʋ -bhlo 'wʋ -mɩ, wa gbʋnyuu -lɛnʋe -we -zua 'wʋ nya. Mʋ sʋbhalɩa wa ŋwɛgaga, we 'gbʋ wa vɛlɩa aɩn. -Lagɔ -ɔ mnazɩa la, 'ɩn -ɔ yia 'yliyɔganya -yɔ tlɩtlɩnyaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, mɔ 'yu wa yia wa lɛnʋgbʋnya gbaa. We 'gbʋ, wa yia -Lagɔgbʋ gba 'dɛbhie tlɩtlɩnya -yla. Gbʋ -we wa nʋa lɛ, da wa mɩa dʋdʋ -gʋ, 'ɩn wa yia wa -yɔgbʋ 'wʋbhu we 'gbʋ, nyɩma weee 'bhisa. -Slɛɛn, sa -Lagɔ -gaa 'yliyɔ, wa 'ka 'sa 'yliyɔga ɔ Zuzu 'Pʋpaa sɔlʋ.
A yibheli -Lagɔɔ wlawlalu kpa sa
-Lu weee labhʋ bhla ka cɩpa. A -zɛ gbʋyilonya -yɔ -gʋladolunya, 'ɩn a 'ka -Lagɔ bhubhoe mneni. Nɩɩ, -lu weee 'yu, a kɩkalɩ zɛ dlɩ weee nya. Nɩɩ, zɛkalɩe mɩa, gbʋnyii -duun we mumnia la. A kpʋkpalɩ 'lakpasu 'nanʋʋ, a 'na 'ŋwuŋweni -ŋwuŋweni zɔ -nɩ. 10 -Lu -Lagɔ 'nyɛa aɩn -bhlo -bhlo, a nʋnnʋ 'nanɩ 'wʋ we nya. A -ka 'sa nʋda -mɩ, 'ɩn a zɛa -Lagɔɔ wlawlalii 'yliyɔzʋnya -zɔnʋ. 11 -Ɔ -ka gbagbɩee -nʋ 'yɩ, ɔ gba wɛlɩ -Lagɔ zʋa ɔ ŋwɛɛ. -Ɔ -ka nyɩmaa 'wʋsasɩee -nʋ 'yɩ, ɔ nʋ we lɛ 'tɩtɛ -we -Lagɔ nyɛa ɔ, we nya. 'Ɩn -lu weee 'wʋ, -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'ka 'ylimanɩ -Zezu Klisɩ 'wʋ, -Zezu -ɔ kaa 'ŋnɩmnɩe -yɔ 'tɩtɛ, -zʋ weee nya. *-Amɛnɩ!
Wa -ka aɩn 'klɩyɩe 'wʋpalɩda -mɩ Klisɩɩ 'gbʋ, a li 'mʋna
12 Na 'talea -zɔnʋ, sɩasɩee -kosu 'kadʋ -we yia aɩn ylɩa, 'ɩn we 'ka aɩn layla, we 'na sʋbhalɩ aɩn ŋwɛgaga -nɩ. 'Ɩn a 'na 'bhulu we 'wʋ, nɛɛ gbʋ -we 'na 'ka yaa aɩn ylɩ 'bhisa -nɩ. 13 Sa wa sɩalɩa Klisɩ, wa -ka 'sa aɩn sɩalɩda -mɩ, a li 'mʋna. 'Ɩn zlɩ ɔ 'ŋnɩmnɩe yia 'bhlewlʋa, amɩaa dlɩ 'ka namanɩ, 'ɩn a 'ka 'mʋna li. 14 Wa -ka aɩn vɛlɩ Klisɩɩ 'ŋnɩɩ 'gbʋ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ amɩaa -nʋ nya. Nɩɩ, 'ŋnɩmnɩ -Zuzu, -Lagɔɔ Zuzu mɩ aɩn -gʋ. 15 Nɩɩ, aɩn glaa wa 'na sɩalɩ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ nyɩmɛ -bhabhɩe klaa, 'wie -yliylie klaa, gbʋnyuu lɛnʋe klaa, we -yɔ nyɩmɛ -putuu gbʋ 'wʋyligbɩe 'gbʋ -nɩ. 16 'Ɩn -ɔ -ka sɩada -mɩ, ɔ mɩ Klisɩɩ -nʋ nyaa 'gbʋ, ɔ 'na nʋnʋ zʋ -nɩ, ɔ 'pa -Lagɔ fuo, Klisɩɩ 'ŋnɩ ɔ -gʋ -mɩmɩee 'gbʋ.
17 Bhla -we nya gbʋwʋbhubhue 'kaa gwedɩ, we ka nyni. 'Ɩn -Lagɔnyɩma -gʋ we yia gwedɩlɩa tɩa. 'Ɩn wee gbʋ 'wʋbhubhue -ka -amɩa -gʋ gwedɩlɩ, sa we 'ka 'wlulapalɩ -wa'a ŋwnua -Lagɔgbʋ -yɔɔ -nʋ nya? 18 -Lagɔsɛbhɛ nɛɛ:
«Nyɩma tɩklɩɩ nʋ 'pʋpʋe -ka -yɔkamanɩ nɩ,
sa we 'ka -mɩ gbʋnyuu -lɛnʋnya -yɔ
-wa'a ŋwnua -Lagɔgbʋ -yɔɔ -nʋ nya?»
19 We 'gbʋ, sa -Lagɔ 'yɩbhaa, -wa weee mɩ 'saa sɩada, -lu weee lalanyɔ -ɔ'ɔ 'bhʋlʋa ɔ gbagbawɛlɩ -gʋ la, wa zʋ wa 'dɛ ɔ kwɛɛ. 'Ɩn wa -tʋ zʋzɔnʋ lɛnʋda.