2
Gbʋslolue tɩklɩɩ
Nɩɩ, -mɩ, -we -yɔ -slolue tɩklɩɩ 'sɔ mɩa -bhlo, -ɩn -slolu we. -Ɩn gba nyɩma kpasɩ -yla nɩɩ, wa -mɩ 'cɛ. Wa -mɩ 'nʋŋwɛzʋ sa, wa yibheli wa 'dɛ, 'ɩn wa -mɩ gege wa dlɩzʋzʋe klaa, zɛkalɩe klaa, we -yɔ wa dlɩtie 'wʋ.
'Sa -bhlokpadɛ, gba 'ŋwnɩ kpasɩ -yla nɩɩ, wa tɩlɩ wa 'dɛ -Lagɔ. Wa 'na -zɛlɩ nyɩmaa 'ŋnɩ -nyumɔnya -yɔ nʋʋ galɩ -nɩ. Wa -mɩ 'ŋwnɩɩ 'dɩzʋnya -zɔnʋ nya. We -ka 'sa -mɩ, 'ɩn wa slolua 'ŋwnɩ -dɔgbʋ -maa 'lowlia -yɔ -maa 'yuaa zɛkalɩe. 'Ɩn wa slolua -maa -maaa 'dɛɛ yibhelie -yɔ -maaa 'lowlii 'dɛbhlo -yla -mɩmɩe, we -yɔ -glɩgbɔkaŋwnɩ -zɔnʋ -wa zʋa wa 'lowlia 'nʋŋwɛ. Nɩɩ, -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo gba gbʋ 'nyuu -Lagɔwɛlɩɩ daa.
'Sa -bhlokpadɛ, gba nyimesia -yla nɩɩ, wa yibheli wa 'dɛ. -Mɩ, -na 'dɛ, -ɩn -mɩ sɔ weee lʋ ladɩdɩe -zɔnʋʋ 'ylislolunyɔ nya. -Ɩn -ka -sloluda -mɩ, -ɩn nʋ we lɛ sazɔnʋ sa, -ɩn 'na kpʋkplalɩ -nɩ. Nɩɩ, -ɩn gba wɛlɩ tɩklɩɩ -we zɔ wa 'nɩa mneni wa 'ka 'ŋwuŋwe. We -ka 'sa -mɩ nɩ, 'ɩn -na kpɛlɩkpɛlɩnya zɛa zʋʋ nɩma, gbʋ 'nyuu yabhlogbɔɔ -we wa 'kaa gba -amɩaa daa, we 'nɩ -mɩɩ 'gbʋ.
We mɩ nɩɩ, galɩ pɩlɩ wa -cɩan zɔla gbʋ weee 'wʋ, 'ɩn wa -tʋ -maa dʋmagbʋ lɛnʋda. Wa 'na kpɛlɩ -maa ŋwɛ -yɔ -nɩ, 10 'ɩn wa 'na ylili -maa -lu yabhlogbɔɔ -nɩ. Nɩɩ, -we wa 'kaa lɛnʋ, mʋ -wa nɩɩ, wa -slolu 'ylɩ weee nya nɩɩ, wa mɩ galɩ -zɔnʋ nya wa -cɩan -yla. We -ka 'sa -mɩ nɩ, gbʋslolue -we gbaa -amɩaa Gbʋwʋsanyɔ -Lagɔɔ gbʋ, 'ɩn wa nyɛa we 'ŋnɩ sɔ weee lʋ.
11 Nɩɩ, -Lagɔ ka ɔ 'nanɩdlɩ zlɩ 'klʋ wleli. Mʋ 'wʋ nyɩma weee gbʋwʋbhʋbhʋe bhʋa. 12 'Ɩn nɔnɔbhʋ -we -yɔ -Lagɔ 'sɔ'ɔ gbaa -yɔ dʋdʋgʋ -nyɩmaa dlɩwʋnynili, sa -a 'kaa we 'bɩbhʋ, mʋ slolua we -aɩn. 'Ɩn -amɩaa nɔnɔbhʋ 'ka -mɩ 'cɛ dʋdʋ nɩ -gʋ, we 'ka -mɩ tɩklɩɩ -Lagɔ 'nʋŋwɛzʋ sa. 13 Nɩɩ, 'mʋna -ylɩ -we -a dɩa dlɩ 'wʋ, 'sa -a 'kaa we wʋ. -Zezu Klisɩ -ɔ -wa -amɩaa -Lagɔ 'kadʋ, we -yɔ -amɩaa Gbʋwʋsanyɔ, we zlɩ ɔ 'ŋnɩmnɩe 'kaa bhlewlʋ. 14 Ɔɔ -Zezu ka ɔ 'dɛ wla -amɩaa 'gbʋ, ɔ 'ka -aɩn 'wʋzɩtɩ gbʋnyuu weee kwɛɛ, 'ɩn ɔ 'ka -aɩn -mɔwlʋlʋ -a 'ka nyɩma -wa mɩa ɔ 'dɛbhlogbɔɔɔ -nʋ nya -zɛ, 'ɩn -a 'ka -gʋladoluda -mɩ -lu -zɔnʋ lɛnʋda.
15 Nɩɩ, -we -ɩn 'kaa -slolu 'tɩtɛ nya, -zugba -na pa -na yukwlipʋlʋnya 'kʋayli, we -yɔ -na sʋbha wa lɛnʋgbʋ 'nyii wa 'klʋ, mʋ mɩa dɛ. Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na tlili -mɩ 'yli la -nɩ.