11
Pedro cu tsicbatic ti' u yet acsa'orirob ich u cajar Jerusalén
Raji' caj u yubaj ya'ara' tan yacsicob tu yorob a mʌ' u winiquirob judío. A xibo', a teta'b ten Jesús uch quir u tsec'ta'r u t'ʌn a ti' cʌja'anob ich u cajar Jerusalén, robob caj u yubob. A yacsmʌnob tu yorob a ti' cʌja'anob ich u ru'umin Judea caj u yubob xan. Barej, caj urij Pedro ich u cajar Jerusalén. U winiquirob judío a cu ya'arique', ca' u ts'irej mac a mʌ' u winiquirob judío, yacsmʌnob tu yorob. Robob caj u sʌjʌt'ʌnob, tan ya'aricob: “Mʌ' tsoy a ba' cu man u betic Pedro, quij.” A ra'iri' xibob a cu sʌjʌt'ʌnob, caj ya'arajob ti' Pedro:
―Biquinin caj binech a wirej mʌ' u winiquirob judío? Biquinin caj janech yejerob a mʌ' u winiquirob judío?
Rajen Pedro caj u yʌnxchun u nunquic, caj u toc rʌc araj ti'ob bic tabar caj bin ich a mʌ' u winiquirob judío. Rajen caj u ya'araj ti'ob;
―Ti' yʌnen ich u cajar Jope tu quin t'ʌnic C'uj, jeroj, seb caj in wiraj ba' irej wa wʌyac' in ca'. Caj in wiraj emen u ca' ba' irej noc' a jach caremo'. Toc c'axa'an u xax u noq'uir. Yʌn cuatro u xax u noq'uir. Aro' caj emij tu yʌnen a teno' ―quij―. Tar u tar ich ca'anan caj emij toc ʌcʌcbar caj emij. A teno', caj in qui'qui' pʌctaj a ba' ti' yʌn tu japnin noc', bayiri' xan, caj in c'ʌ'otaj a ba' ti' yʌn ich u noq'uir. Caj in wiraj u bʌq'uir c'ax. Caj in wiraj u bʌq'ir a ʌrʌc'a'an. Caj in wiraj can, caj in wiraj juj yejer u rac'ob bʌc'. Caj in rʌc iraj ch'ich' xan. A ray a q'uinino' caj in wu'yaj u t'ʌn mac caj u ya'araj: “Riq'uen, Pedro, quij. Chuquej a quinsej, a ch'i'ej, quij ya'aric.” Chen a teno', caj in wa'araj: “Mʌ' in chi'ic Jaj Ts'urir. Mʌ' in chi'mʌni'. Jariri' quin naj chi'ic a ba' caj u toc araj Moisés uch, a tsoy in chi'icob. Mʌ' tsoy in ch'i'ic aro', Jaj Ts'urir.” Ca'ten caj in wu'y u t'ʌn ca'anan: “Tsoy a chi'ic a ba' cu ya'aric C'uj, tsoy u chibir. Rajen mʌ' a yan aric mʌ' tsoy in chi'ic a teno'.” 10 Ca'ten caj in wu'yaj u t'ʌn ca'anan: “Riq'uen, Pedro. Chuquej a quinsej, a chi'ej. Tsoy a chi'ic a ba' cu ya'aric C'uj, tsoy u chibir. Rajen mʌ' a yʌn aric mʌ' tsoy in chi'ic a teno'.” Caj ts'oquij caj wʌc'ʌs binij ca'anan. 11 A ray u q'uinino', caj bin ca'anan a noc'o', caj c'uchob a mʌna' u nup xibob ich u jor naj tu yʌnen. Tuchi'ta'bob caj u pʌyen. Tar u tarob ich u cajar Cesarea. Cu cʌxtiquenob. 12 Caj u ya'araj ten u Taj'or u Pixam C'uj: “Ca' xiquech Pedro yejerob. Mʌ' a c'ʌs tucric chichin wa mʌ' ja bin yejerob. Quire' caj in tuch'itob ca' tacob u pʌyiquechob.” In wet binacob a je' seis xib a yacsʌmʌnob tu yorob, in wet winiquirob judío xan. Caj c'uchenob jeroj caj oquenob ich yatoch Cornelio u winiquir romano, quire' raji' caj u pʌyen. 13 A ray xibo' caj u ya'araj caj u yiraj u yʌjmasir u t'ʌn C'uj ich u yatoch ch'iquicbar. Jeroj caj ara'b ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj: “Tuchi'tej xibob ca' xicob pʌybir Simón Pedro a ti' yʌn ich u cajar Jope. 14 Je' u tsec'tic tech yejer tu cotor a bʌjob bic a taquicquex a bʌjex.” 15 Barej caj in yʌnxchun in tsec'tic ti'ob caj tar u Taj'or u Pixam C'uj tu much'a'anob a mʌ' u winiquirob judío. Caj tar tu yicnʌnob an ten bic to'onex caj tar u Taj'or u Pixam C'uj tu q'uininin Pentecostés. 16 A ray u q'uinino', c'aj ten u t'ʌn Jaj Ts'ur barej caj u ya'araj a tenob: “Jach taj, quij Jesús. A Juano' caj u yacsaj ja' tu jo'r mac caj c'am u t'ʌn Juan. A mac a cu c'ʌmic u t'ʌn C'uj, raji' cu bin ts'a'bir u Taj'or u Pixam C'uj ti'.” 17 Mʌ' ja wirej, C'uj caj u tuchi'taj u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mʌ' u winiquirob judío, baxuc caj u tuchi'taj to'onex quire' tij cacsajex tij corex u t'ʌn Jaj Ts'ur Jesucristo. A teno' mʌ' c'ucha'an in wor in su'sic C'uj.
18 Caj ts'oc u yubicob u t'ʌn Pedro a yacsmʌnob tu yorob tu yʌn Pedro mʌ' yʌn t'ʌnajobi', jeroj tune' caj u jach t'ʌnajob C'uj, tan ya'aricob:
―Jach caremech C'uj. Cax mʌ' u winiquirob judío tsoy a wiric a techo' C'uj. Caj a cha' u c'axob u yorob quir u p'ʌticob u c'asirob quir u cuxtarob munt q'uin.
A yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Antioquía
19 Caj ts'oc u quinsa'r Esteban, barej caj u yʌnxchun u chuquicob u pachob a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús rajen a yacsmʌnob tu yorob caj u p'ʌtob tu yʌnob caj binob ich u jer ru'um, baxuc caj u betaj ya'ab a yacsmʌnob tu yorob uch. Yʌn jun yarob, caj binob nach ich u ru'umin Fenicia, u jer jun yarob, tar binob ich u petenin u c'aba' Chipre, u jer jun yarob caj binob ich u cajar Antioquía. 20 A mac a cu tarob ti' u petenin c'ac'nab Chipre yejer a mac a cu tarob ti' u cajar Cirene, a yacsmʌnob tu yorob. Robob caj c'uchob uch ich u cajar Antioquía. Ti' caj u tsicbʌtajob ti' a mʌ' u winiquirob judío, bayiri' xan, caj u tsec'tajob u jach tsoyir u t'ʌn Jaj Ts'ur Jesús. 21 Quire' C'uj ts'aj u muc'ob quir u tsec'ta'rob u t'ʌn C'uj, rajen ya'ab mac caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn Jesús caj u p'ʌtajob a ba' caj u quibajob uch.
22 Barej a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Jerusalén caj u yubajob cu yacsicob tu yorob ra' a mʌ' u winiquirob judío ich u cajar Antioquía, jeroj tune', caj tuchi'ta'b Bernabé ten a yacsmʌnob tu yorob ca' xic ich u cajar Antioquía. 23 Barej, caj c'uchij Bernabé ich u cajar Antioquía, caj u yiraj tan u qui' yamta'rob ten C'uj, caj qui'jij yor Bernabé. Caj u yiraj aro', caj u chichquintaj yorob tu cotor soc mʌ' u p'ʌticob u yacsicob tu yorob u t'ʌn Jaj Ts'ur, soc u rajra' cu quibicob u t'ʌn Jaj Ts'ur. 24 Mʌ' ja wirej, jach tsoy yor Bernabé. Tu jachts'urinta' u Taj'or u Pixam C'uj Bernabé, rajen ya'ab caj u yacsajob tu yorob tu cajar Antioquía.
25 Caj ts'oc aro', pachir caj bin Bernabé, tu jamach p'ʌtaj u cajar Antioquía quir u bin ich u cajar Tarso. Bin cʌxta'bir Saulo. 26 Caj u yiraj caj u pʌyaj ca' xic yejer ich u cajar Antioquía. Yet c'uchac Saulo yejer Bernabé ich u cajar Antioquía. Ti' p'atob ich u cajar Antioquía turiri' yaxq'uin quire' acsa'bob ten a yacsmʌnob tu yorob. Robob caj u camsajob ya'ab mac. Ra' u yacsmʌnob tu yorob pa'ch ten u rac'ob, a ju yet cajar: Raji' a cu sayʌrob tu pach Cristo, 'raji' yʌn ch'ic arej cu sayʌrob tu pach Cristo ich u cajar Antioquía.
27 Ti' yʌn Bernabé yejer Saulo ich u cajar Antioquía barej caj tarob ich u cajar Antioquía a mac a ts'ab u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj. Robob ruc'ob ich u cajar Jerusalén caj binob ich u cajar Antioquía. 28 Jeroj, caj tarob u much'quinticob u bʌj a mac a yacsmʌnob tu yorob quir u yubicob u t'ʌn C'uj. A ray u q'uinino', turiri' a mac a ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj, raji' u c'aba' Agabo. Raji' caj riq'uir u tsec'tic u t'ʌn C'uj. U Taj'or u Pixam C'uj caj ts'aj u t'ʌnin u tucric Agabo, a ba' cu bin tar biq'uin. Raji' caj u ya'araj:
―Bin u caj tar u ch'ic yum wi'ij ich tu cotor u cajarob ich yoc'ocab.
Ca' bin c'uchuc tu q'uinin u reyinticob Claudio ich u cajar Roma je' u tar wi'ij.
29 A yacsmʌnob tu yorob a ti' yʌn ich u cajar Antioquía caj u ya'arajob:
―Ca' ic much'quintex ic taq'uinex ca' ic purex ich ij quet acsa'orirex ich u ru'umin Judea. A mun c'ucha'an ij corex ic ts'iquex ti', chuquex ti'ob.
30 Caj ts'oc u much'quinticob u taq'uinob caj bin purbirob ti' u yet acsa'orirob a mac cʌja'an ich u ru'umin Judea. Bernabé yejer Saulo bin u puric u taq'uinob. Caj c'uchob caj u p'ʌtajob u taq'uinob ich u jach ts'urirob a yacsmʌnob tu yorob a cu ya'aricob a Nuxibo'.