5
U si'pir Ananías yejer u si'pir Safira
Chen ti' yʌn u jer xib caj t'ʌnij Ananías. Yʌn u rac' a t'ʌnij Safira. Bayiri' xan, tu canajob u ru'um. Jun xot' caj u canajob, p'eri' u ru'umobe'. U rac' Ananías u c'aba' Safira yer mun tu jaraj caj u canaj u ru'umob. Mʌ' ja wirej, tu mucu ch'aj jun xot' u taq'uin tu tu canajob u ru'um, jeroj tune', Ananías caj bin u p'ʌtej a jun xot' u taq'uino' ich a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. Pedro caj ya'araj ti' Ananías:
―An biquinin caj a wu'yaj u t'ʌn quisin quire' a techo' caj a chen p'ʌtaj jun xot' a taq'uinex ich a tenob? Je' wa ju c'uchur a wor a tusic ti' u Taj'or u Pixam C'uj Ananías. Mʌ' ja wirej, caj a mucu ch'aj jun xot' a taq'uinex tu caj a canaj a ru'umex soc yʌn taq'uin ti' a nojnoj bʌjiri'ex. Mʌ' ja wirej, Ananías quen, wa mʌ' ta cʌnajex a ru'umex ca'ch, toc techex yʌnin, bayiri' xan, caj ts'oc a caniquex a ru'umex toc techex yʌnin a taq'uino'. An biquinin techex caj a tucrajex a mucu ch'iquex jun xot' a taq'uino'? Mʌ' ta tusa xibi' an bic ten caj a tusen, ta tusex C'uj.
Caj ts'oc u yubic u t'ʌn Pedro, Ananías seb caj quimij. Tu cotor mac a tu yubob bic tabar quimij Ananías caj jaq'uij u yorob. Jeroj tune', caj tarob ca'tur xib, a mʌ' uch xuruc u baquero' caj ric'ob quir u pixicob u baquer Ananías. Jeroj caj c'ocha'b u baquer caj binob u muquejob u baquer.
Caj ts'oc u man tres hora caj c'uchij u rac' a Safirajo', caj c'uchij ich tu yʌnob a yacsmʌnob tu yorob. Chen mʌ' yer wa quimij u mami'. Caj c'ata'b ti' Safira ten Pedro:
―Arej ten wa baxuc u bo'orir caj a canaj a ru'umex?
Safira caj u nuncaj:
―Jach baxuco' u bo'orir caj u canaj.
Pedro caj u ya'araj ti':
―An biquinin peri' caj a tumtajex u yor u Taj'or u Pixam C'uj quir a wiriquex wa sasir u wich? A ra ch'ica'anob tu jor naj a yʌjc'ochirob u baquer a mamo'. Baxuc tech ca' bin u c'ochob a baquer tech xan ―baxuc caj u ya'araj Pedro.
10 Seb caj quimij Safira ʌcʌtan ich Pedro. Jeroj tune', caj tarob yʌjc'ochirob u baquer u mam. Caj irir quimen Safira caj u c'ochob u baquer caj muquij. Ca'rac caj mucob. 11 Caj rʌc jaq'uij yorob a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj tu much'a'anob ich Pedro. Baxuc a mac yubmʌnob an bic tabar quimob Ananías yejer Safira, jaq'uij u yorob xan.
U carem beyajob a mac a tuchi't'b ten Jesús quir u tsec'ticob u t'ʌn
12 A mac tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ticob u t'ʌn caj u yesajob u muc' C'uj ya'ab, ich tu cotor mac a ti' yʌn ich u cajar Jerusalén. Mʌ' ja wirej, robob ich u cajar Jerusalén caj u yirajob a carem beyajob a tu betajob. A mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj tu much'quintajob u bʌj tu re'a'an u jor naj u c'aba' Salomón. 13 Cu chen iricob tsoy a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj ten a mac cʌja'anob ich u cajar Jerusalén. Chen cu sʌjticob. Cu ch'ic sajquirob ti' u yet winiquirob judío ten a mʌ' u yacsmʌnob tu yorob ti' u t'ʌn C'uj. Mʌ' ju binob tu yʌn a yacsmʌnob tu yor u t'ʌn C'uj. 14 Cax yʌn ya'ab mac a mʌ' yacsmʌnob tu yorob, a yacsmʌnob tu yorob tan u jach pimtarob cax xib, cax xquic tan u rʌc pimtarob. 15 Tu cu man Pedro ti' cu tar purbir u yajirob soc u jawʌrob. Cax ti' cu chaquinticob ich u bo'oy Pedro, yerob je' u jaware'. Cu tarob purbir yejer ch'ac bayiri' xan, yejer yorxa'an cu tarob purbir ich Pedro. 16 Bayiri' xan, a mac cʌja'anob bʌytʌc tu cajar Jerusalén cu tarob purbir a mac aca'an u quisinin ti'ob. Cu tarob purbir ich Pedro quir u joc'sa'r u quisinin. Baxuc a mac a yajo', cu tarob purbir ich Pedro ca' jawʌcob u yajirob. Pedro caj u rʌc jawsaj u yajirob.
Chuc Pedro yejer Juan
17 Mʌ' ja wirej, jach choquij yorob u sacerdote u winiquirob judío yejer u nupob u winiquirob a saduceojo', quire' cu yiricob a mac tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, a ba' tsoyir cu beticob. 18 Rajen tuchi'ta'b policía ten u jach ts'urirob, ca' u chuquejob a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. Caj ts'oc u chuquicob caj binob u purob tu cuch tu cu naj mʌquicob mac. 19 Chen ac'bir, caj tarij yʌjmasir u t'ʌn C'uj tu mʌca'anob a mac tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. Raji' caj u q'ue'aj u jor tu mʌca'anob, caj joc'sa'ob. Ac'bir caj joc'sa'bob, jeroj tune', raji' caj u ya'araj ti'ob:
20 ―Joq'uenex, ca' xiquechex, arex yubob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Toc arej ti'ob u t'ʌn C'uj, soc yerob bic tabar u cuxtarob mac munt q'uin, ca' jawʌc u si'pirob.
21 Barej caj ts'oc u yubicob a ba' ara'b ti'ob ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj, a mac mʌca'anob ca'ch caj binob tu carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Jeroj tune', caj ocob u camsicob u t'ʌn C'uj. Tabar u sastar caj c'uchob.
Jeroj tune', u jach ts'urir sacerdote caj c'uchij yejer a mac u yet binacob, robob caj u pʌyob ca' tac u much'quinticob u bʌj tu cotor u jach ts'urirob u winiquirob judío, quet yejer u jach ts'urirob u winiquirob judío a cu ya'aric, a nuxibo'. Barej caj rʌc c'uchob tu cotor u jach ts'urirob, jeroj tune', caj tuchi'ta'b pʌybir tu mʌca'anob a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. 22 Chen caj c'uchob a policíajo' tu mʌca'anob ca'ch, a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, caj u yirob mʌna'. A policíajo', caj wʌc'ʌs urob ich u jach ts'urirob u winiquirob judío. 23 Caj u ya'arajob:
―Mʌna', qui' toy c'ʌra'an u jor, bayiri' xan, ti' yʌnob yʌjcʌnʌnyʌjirob tu mʌca'anob ca'ch. Caj in q'ue'ajob, mʌna' tu cuch, chen naj ―baxuc tu ya'araj a policíajo' ti' u jach ts'urirob.
24 Caj yubob u jach ts'urirob u sacerdote u winiquirob judío yejer u capitán a policíajo', jaq'uij yorob. Mʌ' ja wirej, robob mʌ' yerob bic tabar caj joc'ob, quire' qui' c'ʌra'an u jor tu mʌca'an a mac tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. 25 Ra'iri' u q'uinin caj tarij mac caj u ya'araj ti'ob:
―A caj a mʌcajex jo'oraj ti' yʌnob ich carem naj tu quic naj c'ujinticob C'uj. Ti' ch'ica'anob, cu camsicob u yet winiquirob judío.
26 Caj ts'oc u rʌc u'yicob ya'araj, caj binob pʌybirob ten u capitáno' policía yejer u rac'ob u yet policía. Caj binob u pʌyej a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. Caj c'uchob tu yʌnob a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, caj u qui' pʌyajob, quire' wa mʌ' ju qui' pʌyob, cu ch'ic sajquirob u ch'ininob u jo'r ten u yet winiquirob judío, a ti' much'a'anob ich a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. 27 Jeroj caj tarob purbir ich u jach ts'urirob sacerdote u winiquirob judío yejer u yet ts'urirob u winiquirob judío, ts'ar u pachob u ch'ictarob ich ʌcʌtan u jach ts'urirob u winiquirob judío. Chen a mac u jach ts'urir u sacerdote u winiquirob judío, caj u c'ataj ti'ob tan ya'aric:
28 ―Mʌ' wa caj in wa'arob techex, mʌ' a yʌn camsiquex u t'ʌn Jesús? Chen mʌ' ja quibex in t'ʌnob. Ra' a mac cʌja'an ich u cajar Jerusalén caj u yubob ba' caj a camsajex. Mʌ' jari', ca pʌq'uiquex in pachob an ten bic caj in quinsob ti'.
29 Pedro caj u nuncaj ti' u jach ts'urir u sacerdote u winiquirob judío. Bayiri' a ju yet tuchi'tacob ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, caj u nuncajob u t'ʌn xan, caj u ya'arajob:
―Yʌn u'yibir a ba' cu ya'aric C'uj ca' in quibejob, cax mʌ' in wu'yicob u t'ʌn mac, a ba' cu yaque'. 30 A techexo', caj a quinsajex Jesús caj a wa'arajex ca' sinic ich cruz, chen ij C'ujirex ra' u C'ujir ic nunquirex caj u ric'saj Jesús ti' u quimirir. 31 A Jesúso', caj payij ca'anan ich u noj C'uj quir u ts'urintic tu cotor mac, bayiri' xan, quir u taquic tu cotor mac. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' u c'at u yiric u c'axicob u yorob soc u p'ʌticob u c'asirob tu cotor u winiquirob israel, quir u jawsic u si'pirob. 32 A je' quin wa'aricob techex, taj quire' caj ts'oc u riq'uir ich u quimirir caj in wirajob tin wich, bayiri' xan, u Taj'or u Pixam C'uj yer a ba' quin tsicbʌticob techex jach taj. Mʌ' ja wirej, jari' ts'a'b u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mac a cu quibicob u t'ʌn ―baxuc caj u nuncajob a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn.
33 Caj yubob ya'ara'r ten a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, jeroj u jach ts'urirob, u winiquirob judío jach p'ujob yorob rajen u jach ts'urirob u jach c'at u quinsicob a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. 34 Chen turiri' a ti' yʌni' ich u jach ts'urirob u winiquirob judío, a mac a fariseojo', Gamaliel u c'aba', raji' xan, yʌjcamsʌyʌjir u t'ʌn Moisés. Tsoy yiricob Gamaliel tu cotor mac. Caj riq'uij ch'ictar Gamaliel quir u tsicbar yejer u yet ts'urirob u winiquirob judío. Chen caj u yʌn araj ca' joc'sacob ich tancab a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. Jamach joc'sa'b tu much'a'anob u jach ts'urirob u winiquirob judío. 35 Caj joc'sa'b, jeroj caj u t'ʌnaj u yet jach ts'urirob u winiquirob judío Gamaliel, caj u ya'araj ti'ob:
―In wet jach ts'urirobex u winiquirob judío, a techexo', u xibirechob Israel qui' qui' cʌnantej a bʌjex ti' a je' xibo' a ca pʌq'uiquex u pachob, a mac a ti' yʌn ich tancab baje'rer. 36 Mʌ' wa c'aj techex a ray u q'uinino' caj ts'iquij Teudas, quire' u jach ts'urir u cajar. C'aj wa techex a ba' caj u ya'araj Teudas? Mʌ' wa caj u ya'araj: “A teno' u jach ts'uriren tu cotor mac.” Yʌn mac tu quibajob u t'ʌn, rajen caj sayob tu pach Teudas. Yʌn cuatrocientos xib caj sayob tu pach Teudas uche'. Chen caj quinsa'b Teudas jeroj a mac a sayob tu pach uche' caj rʌc binob tu yatochob. A baywo' ts'oc u binob.
37 Caj u wʌc'ʌs araj Gamaliel ti' u yet ts'urirob u winiquirob judío, tan ya'aric:
―Mʌ' wa ja c'ʌ'otex u q'uinin caj ic ts'ibtajex ij c'aba'ex quet yejer tu cotor mac soc yerob mun u pimino'onex? Jeroj tune', caj ts'iquij a mac u c'aba' Judas yejer u jach ts'urirob tu cajar. A Judaso' ra' cʌja'an ich u ru'umin Galilea. Ra'iri' xan, caj u pʌyaj ca' xicob tu pach a pimo'. Jeroj caj quimij Judas xan. A mac a cu sayʌrob tu pach uche' caj binob ich yatochob. 38 Rajen quin wa'aric techex ―quij Gamaliel―. Yʌn tsire'ej, p'ʌtej tu junanob. Je' u ts'ocare' ―quij―, wa chen yejer u muc' xib cu camsicob. 39 Chen wa cu tar ich C'uj a ba' cu camsicobe'. Mʌ' u c'uchur a worex a su'siquex a ba' cu camsicobe'. Mʌ' ja wirej, je' a ts'iquintiquex C'uj ―baxuc caj ya'araj Gamaliel ti' u yet ts'urirob u winiquirob judío.
40 U jach ts'urirob u winiquirob judío caj u quibajob a ba' caj u yubob ya'ara' ti'ob ten Gamaliel. Jeroj, tu ca' acsajob a mac tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn ich tu yʌn u jach ts'urirob u winiquirob judío. Robob caj u c'am t'ʌnajob ti'ob, caj ts'oc u jʌts'icob u pachob, caj ya'arob ti' a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn:
―Mʌ' a yʌn manex a camsiquex u t'ʌn Jesús, mʌ' biq'uin ca camsiquex u t'ʌn. Jeroj tune'.
Caj cha'bob ca' xicob a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. 41 Robob caj joc'ob ti' u jach ts'urirob u winiquirob judío jach manan qui' yorob a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. Mʌ' ja wirej, qui' yorob quire' C'uj caj u cha'j u muc'yajob quire' caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn Jesús. 42 Jeroj tune', a mac a tuchi'ta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn mʌ' ju p'ʌtob u camsicob u t'ʌn Jesús, mʌ' ju p'ʌtob u tsec'ticob wa Jesús raji' a Mesíaso', cax ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, cax ich yatoch mac.