8
Saulo cu chuquic u pachob a mac a yacsmʌnob tu yorob
A Saulojo', caj u quetquint u yor soc u quinsa' Esteban uch.
Ra'iri' u q'uinin caj ch'inij Esteban caj u yʌnxchun u chuquicob u pachob a yacsmʌnob tu yorob ten a mac a mʌ' yacsmʌnob tu yorob. Jach joc' u yorob a mac a mʌ' ju yacsob tu yorob quire' a yacsmʌnob tu yorob a ti' yʌnob ich u cajar Jerusalén. Rajen puts'ob a yacsmʌnob tu yorobe'. Ti' puts'ob ich u ru'umin Judea. Ti' puts'ob ich u ru'umin Samaria, chen robob a mac teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, tiri' p'atob ich u cajar Jerusalén. Chen a mac a cu sʌjticob C'uj, caj u yirajob quimij Esteban caj u ch'ajob u mucob u baquer Esteban. Jach ac'ta'b Esteban ten a yacsmʌnob tu yorob. Chen a Saulo uche', caj u pachtaj u ch'esic a mac a caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn Jesús. A Saulo', cu rʌc joc'sic ich yatoch tu yʌn a mac a caj u yacsajob tu yorob ca' xic mʌcbir, cax xquic, cax xib cu chuquic. Raji' caj manij cʌxta'bir tu cʌja'anob a mac a tu yacsajob tu yorob ca' u chuquej, ca' u chopʌytejob u purej tu cu naj mʌquicob mac.
Caj u tsec'taj u t'ʌn C'uj ich u cajar Samaria
A yacsmʌnob tu yorob, a puts'ob ti' u cajar Jerusalén, quire' chucob u pachob, cax tu binob ich u jerob u cajarob, caj u tsec'tajob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. A Felipejo', turiri' a mac a puts'o', caj bin ich u cajar Samaria, jeroj tune', caj u yʌnxchun u tsec'tic ti'ob, caj ya'araj wa Jesús, raji' a Mesíaso'. A mac a ti' cʌja'anob ich u cajar Samaria, caj u qui' sarob u xiquin ti' a ba' ara'b ti'ob ten Felipe. Mʌ' ja wirej, tu qui' sarob u xiquin, quire' a ba' caj u ya'araj ti'ob quet bayiri', quire' caj u yirajob u carem beyaj a caj u betaj. A Felipejo', caj u joc'saj quisin, a mac aca'an quisin ti'. Caj joc'sa'b u quisinin barej awatnʌjob, caj joc'ob u quisinin ich u winquirir. Cax a mech yoc caj u jawsaj Felipe, cax a mac a characbarob, a mʌ' u peque', caj u jawsaj Felipe. Rajen tu cotor mac caj qui'jij yorob ich u cajar Samaria.
Tiri' yʌn ich u cajar Samaria, turiri' xib, u c'aba' Simón. Raji' cu man u tus c'ʌyic u yet cajarob, rajen jac'a'an u yorob. Raji' caj u ya'araj tu cu man:
―A teno' ―quij Simón―, jach manan caremen a teno'.
10 Tu cotor mac a ti' cʌja'anob tu cajar Samaria caj u qui' sarob u xiquin ti' Simón, quire' cu tus sʌjta' ten u rac'ob, cax a chichano', cax u jach ts'urirob tu cajar Samaria. Mʌ' ja wirej, caj u ya'arajob:
―A je' Simóna', yʌn u muc' C'uj ti', a cu ya'arique': A Jach Manan Muc'o' ―baxuc cu ya'aricob.
11 A mac cʌja'an ich u cajar Samaria caj u yirajob an bic caj u c'ʌyaj mac, jeroj caj u qui'qui' sarob u xiquin ti', quire' jac'a'an u yorob ti' uch. 12 Chen a Felipejo' caj u tsec'taj ti'ob u jach tsoyir u t'ʌn an bic cu bin u reyinticob C'uj, bayiri' caj u tsec'taj ti'ob u c'aba' Jesucristo. Jeroj tune', robob a mac a ti' yʌnob ich u cajar Samaria caj u yacsjob tu yorob, bayiri' xan, acsa'bob ja' tu jo'rob, cax xquic, cax xib. 13 Cax u bʌjiri' yʌjc'ʌyir mac Simón caj u yacsaj tu yor u t'ʌn Jesús, bayiri' acsa'b ja' tu jo'r xan. Caj u p'eri'quint u bʌj soc u yet man Felipe, Simón. Jach jaq'uij yor Simón caj u yiraj carem beyaj caj u betaj Felipe, bayiri' xan, barej u yiraj a ba' cu jac'sic u yor mac a caj u betaj Felipe xan.
14 Barej caj u yubajob a mac a teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn a p'atob ich u cajar Jerusalén. Mʌ' ja wirej, caj u yubajob cu yacsicob tu yorob a mac a cʌja'anob ich u cajar Samaria. Rajen tuchi'ta'bob Pedro yejer Juan ten a mac a teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. 15 Caj c'uchob Pedro yejer Juan ich u cajar Samaria tu much'a'anob a mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús. Robob caj u t'ʌnajob C'uj soc u c'ʌmbicob u Taj'or u Pixam C'uj ten a mac a yacsmʌnob tu yor u t'ʌn Jesús. 16 Quire' u Taj'or u Pixam C'uj mʌ' toy tac tu yicnʌnobi'. Jarari' chen acsa'bob ja' tu jo'rob ich u c'aba' Jaj Ts'ur Jesús, quire' caj u c'ʌmajob u t'ʌn Jesús. 17 Jeroj tune', ts'anc'ʌbta'b a yacsmʌnob tu yorob ten Pedro quet yejer Juan, jeroj caj tar u Taj'or u Pixam C'uj ich yicnʌnob a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Samaria.
18 Barej u yiraj Simón bic caj tar u Taj'or u Pixam C'uj caj ts'a'b ti'ob tu ju chen ts'anc'ʌbtajob Pedro quet yejer Juan. A Simóno', u c'at u ts'ic u taq'uin ti'ob, Pedro yejer Juan. 19 Caj u ya'araj Simón:
―Je' a taq'uinexa', ca' a chan chuquex ten u muc' C'uj soc in ts'anc'ʌbtic mac xan, soc u tar u Taj'or u Pixam C'uj tu yicnʌnob xan.
20 Caj u nuncaj Pedro ti' Simón tan ya'aric ti':
―Ca' xiquech yejer a taq'uin tu ca bin erar, quire' caj a tucraj a mʌnej u Taj'or u Pixam C'uj yejer a taq'uin. Mʌ' ja wirej, raji' sijbir ti' mac ten C'uj. 21 C'uj yer ―quij Pedro―, mʌ' taj caj a wacsaj ta wor u t'ʌn Jesús, Simón. Rajen mʌ' quet a beyaj yejer C'uj, baxuc a tenob, mʌ' in beyajob yejerech xan. 22 Toc c'axej a wor Simón ti' a je' c'asir caj a tucraj sam. Ca' a t'ʌnej C'uj soc ix ti' u ruc'sic tech a ba' c'asir caj a tucraj. 23 Quin wiric choc a wor ―quij Pedro―, bayiri' xan toc yʌn tech a si'pir.
24 Caj u nuncaj Simón, caj u ya'araj ti'ob:
―T'ʌnex Jaj Ts'ur ten soc mʌ' u tar tin woc'or a ba' caj a wa'ara sam.
25 Caj ts'oc u tsec'ticob u t'ʌn Jesús a ba' caj u yirob, Pedro yejer Juan u betic Jesús, quet bayiri' a ba' caj u yirob tu tsicbataj Jesús tu cu tsec'taj u jach tsoyir u t'ʌn C'uj uch. Jeroj caj joc'ob Pedro yejer Juan caj u wʌc'ʌs sutnʌjob tu pach ich u cajar Jerusalén caj u tsec'tajob u jach tsoyir u t'ʌn ich ya'ab u cajarob a ti' yʌn ich u ru'umin Samaria.
Ti' tu nup'aj Felipe a mac a cu tar tu ru'umin Etiopía
26 Caj ts'oc aro', caj c'uchij u yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur ich Felipe, caj t'an Felipe ten yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur, caj ara'b ti':
―Joq'uen ich u cajar Samaria ca' xiquech tu berir a cu bin ich u cajar Jerusalén a ra' u berir cu bin ich nojar a tar u wich u bin ich u cajar Gaza ―baxuc ara'b ti'.
Ra' u wich u berir a cu bin ich tʌcay ru'um. 27 Jeroj tune', Felipe caj riq'uij caj binij. Tar binij ich nojar ich u berir Gaza. Jeroj ti' yʌn xib a cu tar ich u ru'umin Etiopía, toc p'esa'an soc mʌ' u pararʌncʌr uch. A je' xiba' acsa'b tu ts'urir ten a mac a cu reyinticob u ru'umin Etiopía, xquic a cu reyinticob u winiquirob etiopía, u c'aba' Candace. A xibo' cu cʌnantic u taq'uin a Candacejo'. A je' xiba' caj c'uchij ich u cajar Jerusalén quir u c'ujintic C'uj. 28 Baje'rer cu sut tu pach quir u wʌc'ʌs ur ich u ru'umin Etiopía. Raji' curucbar ich u carro a cu jita'r ten tsimine'. Tu cura'an cu xaquic t'ʌn a tu ts'ibtaj uch a Isaíaso', raji' a ts'a'b u tucur ten C'uj quir u ts'ibtic a ba' u c'at C'uj. 29 A ray u q'uinino', caj ara'b ti' Felipe ten u Taj'or u Pixam C'uj:
―C'ʌnej a wacab ca' a nup'ej u carro u winiquir etiopía.
30 Caj ts'oc u ya'ara' ten u Taj'or u Pixam C'uj, caj u c'ʌnaj u yacab Felipe quir u nup'ic a carrojo' a cu cuchic u winiquir etiopía. Caj c'uchij ich yicnʌn caj u yubaj cu xaquic u ju'unin a ts'iba'an ten Isaías quire' ts'a'b u tucur ten C'uj quir u ts'ibtic uch. Caj c'ata'b ti' ten Felipe:
―Ca qui' najtic wa ca xaquic?
31 U winiquir etiopía caj u ya'araj ti':
―Bic tabar quin najtic wa mʌna' mac cu camsiquen?
Caj t'ʌn Felipe ca' tac nacʌr ich u carro soc p'eri' ca' curacob.
32 A tu xaquic Isaías, ra' jun xot' ts'iba'an u t'ʌn C'uj. Baxuc a jera', cu ya'aric Isaías ich a ba' tu ts'ibtaj uch:
Baxuc tʌmʌn yuc cu cha'bʌr u quinsa'r ten mac, bayiri' xan, irej a mac a teta'b ten C'uj ca' xic quinsbir. Baxuc cu joch'ta'r u tso'tser a tʌmʌn yuco', mʌ' u joc'ar yawʌt, bayiri' xan, irej a mac a teta'b ten C'uje', mʌ' u joc'ar yawʌt cax jats'ʌc ten mac. 33 Mʌ' ja wirej, p'asta'b a mac a teta'b ten C'uj, cax mʌna' u si'pir toc quinsa'b an ten bic mac a yʌn u si'pir caj quinsa'b. Mʌna' mac c'ucha'an yor ya'aric u si'pirob a ray u q'uinin cuxa'an a mac a teta'b ten C'uj quire' tu quinsajob.
Baxuc caj u ya'araj a mac a ts'a'b u tucur quir u ts'ibtic a ba' u c'at C'uj.
34 Jeroj tune', u winiquir etiopía tan u c'ata' ti' Felipe:
―Chan arej ten soc quin najtic. U bʌjiri' wa Isaías wʌc'ʌs aric, wa C'uj ts'aj u tucur Isaías quir ya'aric a mac cu bin tar biq'uin?
35 Caj t'an Felipe, caj u yʌnxchun u tsicbʌtic tub u ts'ibmʌn Isaías, caj u tsibʌtaj ti' u jach tsoyir u t'ʌn C'uj a cu tsicbʌtic Jesús u tar. 36 Caj u manob ich bej, u berir a cu bin Gaza, caj c'uchob tu yʌn ja'. Caj ara'b ti' ten a ju winiquir etiopía:
―A je' ja' ―quij ya'aric ti'―. Tsoy wa ca wacsic ja' tin jo'r? ―quij.
37 Caj u nuncaj Felipe:
―Wa jach taj caj ta wacsaj ta wor, tu cotor wa ta wor ca wacsic u t'ʌn Jesús. Je' in wacsic ja' ta jo'r.
Raji' caj u nuncaj tan ya'aric:
―In wacsmʌn tin wor u t'ʌn Jesús, quire' in wer raji' u parar C'uj.
38 U winiquir etiopía caj u ya'araj ca' xuruc u carro, jeroj tune', robob a ca'turo' caj emob ich ja'. Jeroj Felipe caj u yacsaj ja' tu jo'r u winiquir etiopía. 39 Cu nacʌticob u chi' ja' caj pʌyij Felipe ten u Taj'or u Pixam C'uj. Mʌ' ca' irij Felipe ten u winiquir etiopía. Raji' caj sutnʌjij tu cajar jach qui' yor. 40 Chen Felipe seb caj c'uchij ich u cajar Azoto. Caj u man u tsec'tic u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Caj u man tu cotor u cajarob ich u ru'umin aro' hasta c'uchij ich u cajar Cesarea.