15
Bic tabar cu pʌyic u si'pir mac
(Mr. 7.1‑23)
Caj tarob tu yʌn Jesús. Tarob u winiquirob judío a fariseobo' quir u c'aticob ti' Jesús. Tar u tar u winiquirob judío a fariseobo' ich u cajar Jerusalén. Yet taracob yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Mʌ' ya'ab caj c'uchob ich Jesús. Caj c'ata'b ti' ten u winiquirob judío a fariseobo' yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés:
―Biquinini' a camsʌwinicob mʌ' u quibejob a ba' cu ya'aricob ic nunquir? Rajra' cu janʌnob. Mʌ' u p'o'icob u c'ʌb cu janʌnob.
Caj c'ata'b ti'ob ten Jesús:
―Biquinin ca cʌrʌx betiquex u t'ʌn C'uj? Biquinin u t'ʌn a nunquirex ca cʌniquex? Mʌ' tan a quibiquex a ba' cu ya'ariquex C'uj.
Caj u ya'araj Jesús:
―“Ca' a sʌjt a tet, quij C'uj. Baxuc a nʌ' xan ca sʌjtic. Mʌ' tsoy a pach'ic a tet yejer a nʌ'. Bin a ca' quimin, quire' caj pach'aj u tet yejer u nʌ'. Cu joc'sa' ch'inbir u jo'r ten u rac'ob quire' caj u pach'aj u tet yejer u nʌ'.” Baxuc caj ya'araj C'uj ich u t'ʌn. Biquinin techex ca wa'ariquex a tet yejer a nʌ' mʌ' u c'uchur a worex a yamtex a tet yejer a nʌ' quire' a ba' yʌn techex caj a toc ts'ajex ti' C'uj? Baje'rer mʌ' techex yʌnin, C'uj yʌnin. A techexo', ca camsiquex cax a mac cu ya'aric: “Mʌ' in yamtic in tet yejer in nʌ'. Caj in toc rʌc ts'aj ti' C'uj.” Quire' mʌ' caj a quibex u t'ʌn C'uj a cu ya'aric: “Ca' a sʌjtex a tet yejer a nʌ'.” Ca chen qui' cʌnantiquex u t'ʌn a nunquirex.
Caj ya'araj Jesús ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―Irechex wa ca'tur a tucurex, quire' taj caj u camsa techex Isaías uch. Caj u ts'ibtajechex uch:
A je' maca', quij Isaías. Cu tusaricob: “Quin sʌjticob C'uj”, chen a tu pixamo' cu ya'aricob: “Mʌ' in sʌjtic C'uj.” Caj u ts'ibtaj Isaías uch: A C'ujo' cu ya'aric: “Ba'wir cu chen c'ujintiquenob wa mʌ' u quibicob in t'ʌn? Mʌ' ja wirej, chen u t'ʌn winiquir cu quibicob quire' raji'ob cu camsicob u t'ʌn winic irej wa ju t'ʌn C'uj cu camsicob.”
Baxuc caj u ts'ibtaj Isaías uch.
10 Jesús caj u pʌyaj mac a pimo'. Caj ya'araj Jesús ti' a mac caj u much'quintob u bʌj:
―U'yex ba' quin wa'aric techex ca' a cʌnex. 11 A mac a cu yubic u si'pir, ra' mʌ' u yacsic u si'pir quire' a ba' caj u jantaj. Ra' cu yacsic tu si'pir u t'ʌn a cu joc'ar tu chi', a c'aso'.
12 U camsʌwinicob Jesús caj u juts'ob u bʌj ich Jesús. Caj ara'b ti' Jesús ten u camsʌwinicob:
―A ba' caj a wa'araj ti'ob sam, caj a choquintaj u yorob u winiquirob judío a fariseojo'. Mʌ' wa ta wu'yaj ―quij u camsʌwinicob?
13 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―U t'ʌn C'uj mʌ' u ch'eja'r. A cu tus camsicob cu ya'aricob u t'ʌn C'uj cu tsec'ticob. Ra' cu bin ch'eja'r ten ic Tet C'uj ca'anan. Irej a mac a cu joc'sic u che'er yejer u mo'os.
14 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Tsire'ej u tucurob u winiquirob judío a fariseojo'. Irob mʌna' u wichob a fariseojo'. A mac a cu pʌyic u jer ch'op u wich tu cu bin rubur tu ch'ica'anin ru'um. Mʌ' ja wirej, tu cu binob erar ich c'ac'. Mʌ' ja wirej, cu yubic u t'ʌn a fariseojo'.
15 Pedro caj tarij ich Jesús. Caj c'ata'b ti' Jesús ten Pedro:
―Ba' quire' u c'at ya'aric a caj a camsaj u winiquirob judío a fariseojo'. A caj a wa'araj ti': “Cax mʌ' ju p'o'ic u c'ʌb cu janʌn.”
16 Caj ya'araj Jesús ti' Pedro:
―Mʌ' wa ja najtex irechex u winiquirob judío a fariseojo' xan?
17 Ara'b ti' Pedro ten Jesús:
―A ca jantic a wo'ocho', cu bin ta chocher, ca ta'ic. 18 Mʌ' ja wirej, ti' u tar cu joc'ar a t'ʌn ta chi'. A c'aso', ti' u tar ti' u tucur mac. Quire' c'as rajen cu pʌyic u si'pir. Mʌ' quir u janʌn. 19 Quire' a c'as ca tucric ti' cu yʌnxchun tu tucur mac, quire' cu tucric u quinsic mac. Quire' a mac a cu man, ti' cu tar a cu tucric. Quire' cax mʌna' u mam cu tucric u man, ti' cu tar cu joc'ar tu tucur. Baxuc xib xan, cu tucric u man cax mʌna' u rac'. Ti' cu tar u joc'ar tu tucur. A cu ch'ic u ba'tʌc mac, ti' cu tar u joc'ar tu tucur. Quire' a cu tus, ti' u tar u joc'ar tu tucur. Quire' a cu pac'ʌr u pach u rac'ob, ti' u tar u joc'ar tu tucur. 20 A ray u si'piro' cu casquintic mac. Quire' a ba' cu janʌn mac cax rajra' cu janʌn mʌ' u pʌyic u si'pir mac.
Caj tar xquic ich jumpet ru'um. Tar ich Jesús
(Mr. 7.24‑30)
21 Ruc' Jesús tu cajar tuj tar c'atbir ten u winiquirob judío a fariseojo' ti' Jesús:
―Biquinin mʌ' u p'o'icob u c'ʌbob a camsʌwinicob cu janʌnob?
Caj joc' Jesús tar cu bin tu ru'um bʌytʌc tu yʌn u cajar Tiro yejer u cajar Sidón. 22 Caj tar xquic. Ti' u tar xquic u ru'umin cananea. Caj tar cʌjtar ich u ru'umin Tiro yejer u cajar Sidón. Caj tar ich Jesús caj u c'am t'ʌntaj:
―Jaj Ts'urir ―quij―, quire' u pararech a nunquir David. Yajquinte ten yejer in chan parar xquic. Aca'an quisin ti', jach yaj.
23 Barej Jesús mʌ' ju nuncaji'. Caj tarob u camsʌwinicob Jesús caj u chich c'atajob ti' Jesús:
―Cu jach chich t'ʌniquenob a xquico'.
24 Caj ya'araj Jesús:
―Mʌ' ya'araj in bin C'uj, chen tu satʌr u winiquirob judío. Quin bin in tsec'tej ti'ob quire' C'uj cu yiric irob tʌmʌn yuc a satʌro'.
25 Caj u juts'aj u bʌj xquic ich Jesús caj xonrʌj. Caj ya'araj:
―Jaj Ts'urir, chan yam ten.
26 Caj ya'araj Jesús ti' xquic:
―Mʌ' tsoy in ts'ic tech a ba' caj u ts'aja C'uj ti' u winiquirob judío. Mʌ' quir in yamtiquech. Mʌ' u winiquir judíojech. Quire' mʌ' tsoy u ts'abʌr tech a ts'aja'an ti' u winiquirob judío irej wa tan u taquic u yoch u parar quir u ts'ic ti' pec'.
27 Caj ya'araj a xquic:
―Jach jaj, Jaj Ts'ur, a ba' ca wa'aric. A pec'o' cu chuquic u jantej u p'up'ir yo'och u winiquirir wa cu potar ich yaran pojche'. Rajen quin c'atic tech ca' a yam ten cax chichin.
28 Jesús caj u nuncaj ti' xquic:
―Taj caj a qui' acsaj ta wor ten xquic. Ca' joc'ac u quisinin a chan parar xquic. A ta chich c'ata ten.
Sep caj jaw u chan parar xquic.
Jesús caj u jawsaj mac, jach ya'ab caj u jawsaj mac
29 Caj joc' Jesús tu caj u jawsaj u parar chan xquic aca'an quisin ti'. Caj manij chi'c'ac'nab. U c'aba' u c'ac'nabir Galilea. Caj nac Jesús ich u jo'r p'uc wits caj curaj. 30 Caj c'uchij a pimo' tu yʌn Jesús. Caj tar purbir mech yoc. Caj tar purbir xan ch'op u wich. Caj tar purbir xan mʌ' u joc'ar u t'ʌn. Caj tar purbir mech u c'ʌb xan. Baxuc u yajirir ya'ab, caj tar purbir ich Jesús. Caj tar chaquinbir ich yoc Jesús. Caj jawsa'b ten Jesús. 31 Caj yirob a pimo' jawsa'b a mʌ' u joc'ar u t'ʌn, caj joc' u t'ʌn. Caj yirob a pim caj jaw u yac'bir u wich, caj u qui' iraj u ber. Caj yirob u rʌc jawʌr mech yoc, caj yirob u ximbar. Caj yirob u jawʌr mech u c'ʌb, caj tsoyij u c'ʌb. Caj jaq'uij yorob a pimo'. Caj ya'arab ti' C'uj:
―Jach caremech C'uj u C'ujirech u winiquirob israel.
Jesús cu ts'ic yo'och cax cuatro mil xib cu jansic
(Mr. 8.1‑10)
32 Caj u pʌyaj u camsʌwinicob Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―In c'at in yajquinticob ti' a pimo', quire' wi'ichʌjob. Quire' mʌna' u nup u q'uinin ti' yʌnob tu yʌnen. Mʌna' yo'och, mʌ' ba' cu janticob. Mʌ' jin c'at in tuchi'ta'r ich yatochob, quire' mʌna' ba' cu janticob. Quire' mʌ' ju c'uchurob ich bej, quire' wi'ij.
33 Caj ya'araj u camsʌwinicob:
―Bic tabar ij quirej ij co'och quire' jach pim? Quire' mʌna' mac cʌja'an tera' quir ic mʌnic yo'och.
34 Jesús caj u c'ataj ti' u camsʌwinicob:
―Mun yʌn techex a wo'ochex pan?
Caj u nuncajob:
―Yʌn siete pan. Mʌ' ya'ab cʌy yʌn ti'.
35 Caj ara'b u cutarob a pimo' ten Jesús ich ru'um. 36 Caj ts'a'b ti' Jesús ten u camsʌwinicob. Siete pan caj ts'a'b ti' Jesús. Ts'a'b ti' cʌy Jesús. Caj u t'ʌnaj C'uj Jesús:
―Bayo' C'uj caj a ts'aj to'on ij co'och.
Caj ts'oc u t'ʌnic C'uj, caj u ts'aja ti' u camsʌwinicob Jesús. Caj u rʌc jʌsajob ich a pimo'. 37 Caj jantob caj rʌc najchʌjob. Caj xur u janticob ti' rʌc p'at u xet'er. Caj u marob u xet'er caj chup siete xac. 38 Yʌn cuatro mil xib caj janob. Mʌ' tu xacob mun a xquic caj janʌnob. Mʌ' xaca'an u parar xan. 39 Caj ts'oc u janʌnob caj ya'araj ti'ob a pim ca' xicob. Caj oc Jesús ich chem caj bin tu ru'umin Magdala.