7
Mʌ' a ta'quiquex u jo'r a rac'ob
(Lc. 6.37‑38, 41‑42)
Jesús caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob ich u jo'r p'uc wits:
―Mʌ' a yʌn tucriquechex, wa tsoyechex quir a wocar juezirechex ti' a rac'ob, soc a ta'quiquex u jo'r. Wa ca wocarex juezirechex quir a ta'quiquex u jo'r a rac'ob. An ten bic techex caj a ta'quex u jo'r a rac'ob, baxuc C'uj cu bin u ta'quic a jo'r techex. Toc jawsex a ba' c'asir caj u betaj techex a rac'ob, soc C'uj cu jawsic ba' c'asir caj a betajex xan.
Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob, Jesús:
―Biquinin ca pʌq'uiquex u pach a rac'ob, cax chichin ba' yʌn ti'? Mʌ' ja wirej, a ba' yʌn techex, a cu pʌq'uicob u pach u rac'ob, jach manan c'as. Aro' irej a cu yiric u p'up'ir a chichino' tu wich u rac'ob. Chen u bʌjiri', mʌ' ju c'ʌ'otic yʌn u p'up'ir jach carem tu wich.
Caj ya'araj Jesús:
―Mʌ' ja wirej, wa ca tsicbarex ti' a rac'ob a ba' caj u yʌn betaj uch. Chen a techexo', a ba' yʌn techex jach c'as, aro' irej wa ca wa'ariquex ti' a rac'ob: “Arej in ruc'sej u p'up'ir a wich a chichino'.” Chen a techexo', u p'up'ir ta wichex jach carem. A techexo', ca'tur a tucurex. Mʌ' ja wirej, ca' a p'ʌtex a jach c'aso' techex soc c'ucha'an a worex a yamtiquex a bʌjo' ca' u p'ʌtej u c'asir a cu betic chichin.
Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Jaj ix tʌcoj, mʌ' tsoy ca wesiquex C'uj ti' mac a jach tam u pixam. Jaj ix tʌcoj, cu ts'ictar wa ca tsicbar ti' u t'ʌn C'uj, irej pec' wa ca ts'iquex ti' yo'och. Cu chen tar u chi'echex. Irej q'uec'ʌn cu tar u ya'ch'ʌctic uj wa ca puriquex ti' a wujex a jach co'oj.
Jesús cu camsic qui' c'atej ti' C'uj a ba' a c'at
(Lc. 11.9‑13; 6.31)
Jesús caj u camsaj ti' u camsʌwinicob ich u jo'r p'uc wits:
―C'atex ti' C'uj a ba' a c'atex. Je' u ts'ic techex C'uj. Mʌ' ja wirej, aro' irechex ca c'atiquex ba' ti' a rac'ob, jeroj cu ts'ic techex. Wa ca t'ʌniquex mac tu yatoch. Jeroj cu yacsiquechex. Wa ca cʌxtiquex a ba' a c'atex. Jeroj je' a wiriquexe'.
Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Je' wa ja ts'iquex u jantej a pararex tunich, wa cu tar u c'atic techex yo'och waj? A techexo', ca ts'iquex ti' yo'och waj quire' a parar. 10 Je' wa ca ts'iquex quir u chi'ic can, wa cu c'atic techex cʌy quir u chi'ic? Je' a ts'iquex ti' yo'och cʌy.
11 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Cax c'asechex, ca ts'iquex ti' a pararex a ba' jach tsoy. Mʌ' ja ts'iquex ti' a pararex a ba' c'asi'. Baxuc a C'ujo'. Jach manan tsoyir cu ts'ic ti' a mac cu c'atic ti'e'. A mac cu c'atic ti' ic Tet C'uj ca'anan. Ts'aja'an yor cu ts'ic ti'.
12 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob, Jesús:
―Rajra' ca' a yamtex a rac'ob an ten bic a c'atex u yamtiquechex xan. Wa baxuc ca betiquex caj a toc quibex a ba' ts'ibta'b ten Moisés yejer yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch.
Jach chichin u jor quir yocar ich u berir ca'anan
(Lc. 13.24)
13 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Cax jach yaj a wu'yiquex a p'ʌtiquex a ba' ca pachtiquex ta worex. Chen p'ixex a bʌjex soc a p'ʌtiquex aro' quir a quibex u t'ʌn C'uj, soc a binex ca'anan. A teno' ―quij Jesús―, quin wa'aric techex. Mʌ' ya'ab cu bin c'uchur ich ca'anan. 14 Mʌ' ja wirej, aro' an ten bic chichin u jor tu cu yocar, baxuc u bej, jach c'ax tu cu manob. Chen a mac a cu manob tu cu pachticob tu yorob ti' yʌnob ich co'coch u jor quir u yocarob. Baxuc ti' yʌnob ich co'coch u bej tu cu manob. Chen ca' bin xicob ʌcʌtan C'uj ti' cu bin joc'sa' ten C'uj ca' xicob ich c'ac'.
Jesús cu camsic biquira' a cu tus camsicob u t'ʌn C'uj
(Lc. 6.43‑44)
15 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob, Jesús:
―Qui' cʌnantex a bʌjex soc mʌ' u tusiquechex u tus ʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj. Raji'ob cu ya'aricob: “Mʌ' jach caremenobi'”, chen jach c'asob. 16 Je' a c'ʌ'otiquex a tus ʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj, quire' je' a wiriquex u manob ich u c'asir. Mʌ' ja wirej, je' wa ja bin a wirex u wich uva ich u che'er a yʌn u q'ui'ixere'. Mʌ' ra' u yaq'uir u wich uva. Mʌ' ja bin a wirex u wich higo ich u che'er a yʌn u q'ui'ixere'. Mʌ' ra' u che'er u wich higo. 17 Cʌnex a jera' ―quij Jesús―. Wa tsoy u che'er tsoy u wich xan. Wa mʌ' tsoy u che'er, c'as u wich xan. 18 A tsoy u che'er, mʌ' u c'astar u wichi', tsoy u wich. A c'as u che'er cu c'astar u wich. Mʌ' c'ucha'an yor u tsoyquintej u wichob, quire' c'as u che'er. 19 Baxuc raji'ob a tus yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj. A tu cu beyajob ca bin a wirex wa cu manob tu tsoyir wa cu chen tusaricob. C'ʌ'otex a c'as u che'er, cu joc'sic mac quir u toquej. 20 Baxuc a tus ʌjcamsʌyʌjirob cu bin yubicob u ts'iquir C'uj. Tar cu binob ich c'ac'.
Mʌ' ju bin ocar tu cotor tu cu bin u reyinticob C'uj
(Lc. 13.25‑27)
21 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Tu cotor mac a cu t'ʌnic ten: “Jaj Ts'ur” ―quij―, irej wa caj u c'ʌmaj in t'ʌn. Mʌ' jin bin in wacsic tu cu reyintic C'uj. Jari' a mac a cu quibic u t'ʌn in Tet ca'anan. Ra' quin bin in wacsej. 22 U q'uinin ca' bin c'uchuc, tu q'uinin u xur t'ʌn, ya'ab mac cu bin mamax a'aric ten: “Jaj Ts'ur, caj in tsec'taj a t'ʌn. Caj in joc'sob c'ac'as quisin xan. Caj in wa'arob: Joq'uen c'ac'as quisin ich u c'aba' Jesús. Baxuc caj in betob carem tech.” Baxuc cu bin ya'aric ti' ten ca' bin xuruc t'ʌn. 23 Ra' u q'uinin ca' bin in c'asej ti'ob. Je' in wac ti'ob: “Mʌ' jin wer maquechex. Mʌ' jin wirmʌnechex.” Quin bin in wa'aric ti'ob: “Xenex quire' caj manex ta c'asir.”
A mac jach t'aj
(Lc. 6.47‑49; Mr. 1.22)
24 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―A mac jach t'aj cu yubic in t'ʌn, cu quibic a ba' quin chich aric ti'. Aro' irej a cu cʌxtic u panic yoc naj tu yʌn tunich soc mʌ' u riquir. 25 Pachir caj tarij ja', caj burij, caj tarij ic' yejer ja'. Caj u pecsaj naj ic' yejer ja'. Chen mʌ' riqui' naj quire' chich yoc u najir. Rajen mʌ' ju riquir.
26 Caj ya'araj Jesús:
―A mac cu yubic in t'ʌn chen mʌ' ju quibej irej a mac jach chich u jo'r. Mʌ' ja wirej, aro' caj u c'ʌxaj naj tu jup'. 27 Caj tarij ja', caj burij. Caj tarij ja' yejer yic'ar. Caj u pecsaj naj. Caj riquij yoc. U najir caj rup' ich ru'um. C'am caj rup' u najir. Caj u jac'saj yor mac.
28 Caj ts'oc u camsic u camsʌwinicob Jesús. Jach jaq'uij yorob caj yubob bic caj u camsaj ti'ob. 29 Quire' caj u camsaj ti'ob a ju jach ne'er u camsic ti'ob. Mʌ' ju camsaj bajen yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Raji'ob mʌ' u ne'er u camsicob. Quire' yejer u muc' C'uj Jesús cu camsic ti'ob.