20
A mil yaxq'uino'
Tu tin wʌyʌc'taj ich ca'anan, caj in pʌctaj caj in wiraj yeman u jer yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Raji' u mʌchmʌn tu c'ʌb u c'ʌrʌbar u mac u jor ich ru'um, a tu mʌ' xura'an u tamin, ra' quir u bin purbir a quisino' quir u cʌjtar yejer u rac'ob, soc u c'ʌric a mac u jor. Bayiri' xan, raji' u mʌchmʌn cadena c'ʌrʌb turiri' quir u c'ʌric a ayimo', a jach manan caremo' ti' cu bin c'ʌrbir tu cu bin cʌjtar. Caj in wiraj yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj u chich chucaj a ayimo', a jach manan caremo'. Raji' uch, caj u ways u bʌj uch ti' can quir u tus aric ti' ic nunquirex, raji' a quisino' chen ra' u jach c'aba' Satanás. Raji' caj c'ʌrij ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj yejer c'ʌrʌb cadena. Raji' mʌ' u bin sipta'bir ten C'uj tac turiri' mil yaxq'uin. Rajen caj bin purbir a quisino' tu jor u ru'umin tu mʌ' xura'an u tamin ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Toc pura'b tu cu bin cʌjtar tu jor u ru'umin tu mʌ' xura'an u tamin ti' turiri' mil yaxq'uin. Jeroj tune', toc c'ʌra'an u mac u jor u ru'umin tu mʌ' xura'an u tamin soc raji' mʌ' u joc'ar. Bayiri' xan, toc pʌc'a'an u mac u jor xan, soc u jer mac mʌ' u mucu cha'bʌr. Raji' toc c'ʌra'an soc mʌ' u man u tus aric ti' mac a cʌja'anob ich yoc'ocab. Ca' bin manac turiri' mil yaxq'uin cu yʌn jamach cha'bʌr ten C'uj ca' joc'ac, quire' baxuc u c'at C'uj u ramach cha'bʌr C'uj.
Tu caj in wʌyʌc'taj ich ca'anan, quij, caj in pʌctaj caj in wiraj u cutan mac quir u cutarob quir u taquicob u jo'r mac. Jun yarob u cutanob caj in wiraj, bayiri' xan, ti' yʌn mac ich a ray cutanob curucbarob. Robob ts'a'b u muc' ten C'uj quir u taquicob u jo'r mac a cu tarob ʌcʌtan a ti'obo'. Jeroj tune', chʌca'an in wiric u pixamob a mac curch'acta'an u carob ten mac, quire' caj manob uch tan ya'aricob, raji' u jajir u parar C'uj, a Jesúso'. Mʌ' ja wirej, robob caj manob caj u tsec'tob u t'ʌn C'uj uch. Rajen robob xan, mʌ' tu c'ujintob bʌq'ui', a jach carem bʌc'o', mʌ' tu c'ujintob yochir bʌc' xan. Robob mʌ' ju cha'bʌrob u ts'ibt tu pamob wa tu c'ʌbo' cu ts'ibtic a bʌc'o', a jach carem bʌc'o'. Robob wʌc'ʌs ric'sa'b ten C'uj yejer u winquirirob soc u yamticob Jesús tu cu reyinticob mil yaxq'uin. Mʌ' ja wirej, a mac quimenob, a tan tin wiricobo', robob, jun much'ob a pʌyber ric'sa'b ten C'uj a ch'ac u carob. A robobo' a yʌn quimij ucho', pachir robob je' u bin ric'sa'bir wa ber ca' bin ts'ocac mil yaxq'uino' cu bin ric'sa'bir. A mac a pʌybero', cu bin ric'sa'bir tu quimirir ten C'uj, qui' yorob cu bin yubob, quire' mʌ' u bin erar ich c'ac' munt q'uin. Quire' yet manob C'uj uch, rajen, mʌ' u bin yubob u c'aq'uir benaj. Mʌ' ja wirej, robob cu bin manob tu beyaj C'uj yejer Cristo an ten bic sacerdote, a cu naj beyajob ti' C'uj ich yoc'ocab uch. Robob p'eri'ob cu bin u reyinticob mil yaxq'uin yejer C'uj yejer Cristo xan.
Ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu xupur mil yaxq'uino'. Raji' bin u ca' u wʌc'ʌs sip'tbir ten C'uj ca' joc'ac a quisino' tu maca'an. Ca' bin joc'ac a quisino', quir u tus aric ti' tu cotor mac a ti' yʌnob ich yoc'ocab, cax tu xura'an u ru'umin ich u ru'umin a Gogo', cax tu xura'an u ru'umin ich u ru'umin Magogo' xan. Raji' cu bin u much'quinticob u bʌj quir u ric'sicob u ba'te' yejer a mac a tu quibob C'uj. A cu tarob quir u quinsicob a ra' yʌninob C'uj, jach manan pim ca' bin c'uchob, mʌ' u c'uchur yor mac u xaquic quire' pim, robob irob sa'am a ti' yʌn ich chi'c'ac'nabo'. Robob caj rʌc binob u rʌc bʌcristob u cajar Jerusalén, a ju yaj C'ujo', u cajar Jerusalén, tu yʌn a raji' yʌninob C'uj. Robob caj u rʌc bʌcristob tu much'a'anob a raji' yʌninob C'uj. Jeroj tune', te' ca'anano' caj emij c'ac', a tuchi'ta'b ten C'uj, jeroj tune', caj rʌc toca'b, mʌ' ba' p'at, toc rʌc er. 10 A ray quisino', a mac a ju mano' u tus aric mac tu cotor, caj bin puruc ten C'uj ich c'ac', a cu toquic azufre, raji' irej petja' a cu yerar. U tiri' xan, cu purbir ten C'uj a bʌc'o', a jach carem bʌc'o', yejer a mac a ts'a'b u tucur ten quisin quir u tus tsicbar a ba' u c'at a quisino' uch. Robob cu bin muc'yajob munt q'uin tu c'aq'uir petja' tu cu bin muc'yajo'. Rajra' cu binob muc'yaj.
Tu cotor mac ʌcʌtan ti' C'uj
11 Tu tin wʌyʌc'taj ich ca'anan caj in pʌctaj, caj in wiraj C'uj curucbar ich u sʌc cutan, a jach manan tsoyo'. Tin wiraj a ru'umo' rʌc bin. Tin wiraj a ca'ano', rʌc bin ten u sasirir C'uj. 12 A ray u q'uinino', caj in wiraj tu cotor mac a quimenob, cax a no'jo', cax a mʌ' no'jo' uch. Rʌc tarob quir u binob ich ʌcʌtan C'uj tu cu bin tacbir u jo'rob ten C'uj. Jeroj tune', caj jita'b u ju'unin quir yiric wa mac manob tu tsoyir, wa mac mʌ' manob tu tsoyir mac. Jeroj tune', caj in wʌc'ʌs ir u jer u ju'unin, tu ts'iba'an a mac a cu bin acsa'bir ten C'uj ich ca'anan quir u cuxtarob munt q'uin. Raji' toc jita'b u ju'unin xan. 13 Bayiri' xan, a mac a quimij, a bint ja' tu caj u ch'ʌtob a c'ac'nabo' uch, quij, caj binob ich ʌcʌtan C'uj, cax a mac a muca'b ich yoc'ocab caj binob ich ʌcʌtan C'uj. Mʌ' ja wirej, robob rʌc binob quir yiric wa manob tu tsoyir wa mʌ' manob tu tsoyir. 14 Jeroj tune', C'uj cu bin purbir tu cotor a mac manob tu c'asir an ten bic tij quirex sam. Tar cu bin purbir ten C'uj ich c'ac' quir u muc'yajob munt q'uin, ra' mʌ' u xur u muc'yajob. 15 Rajen a mac a caj c'uchij ich ʌcʌtan C'uj wa mʌ' irir ich u ju'unin tu ts'iba'an u c'aba' mac quir u cuxtar munt q'uin, raji' cu bin purbir ich c'ac' tu cu yerar ich petja'ir c'ac' quire' mʌ' irir tu ts'iba'an u c'aba' quir u cuxtar munt q'uin.