8
Akamusai i vulit kuli buk na ese i gol
Au, si taun ang kala tak suai ani akanangai i valimalengua i vulit, na kala musik aongos e metekuku ani vuk pangau. Na nala arai ani limalengua na angelo ang kipo tung e matana i God, na kala alis iria ta taungai siksikei.
Na mang angelo kame lapo tung ngere pata ipo sula, na kapo teng a ese i gol, na kila alis ia ta bil sain ro duk, si sula kuvul ve keve sokotuk si mamain ta vap daus, lakat kuli pata i gol ang e mete sinsinongan i tulava. Na bung sain roron ina, kuvul ve kari keve sokotuk ri vap daus, kapo taup alak e matana i God, le si kungana i angelo. Au, angelo kala luk a ese ang, na kala asiang aduk ia ta kalunga nini le kuli pata ang, kala so tatana kuli vunep. Na e iang kalinga lava na sokirilai i angang kuvul ve mimo na tapak kapa.
Keve taungai
Na limalengua na angelo vopo teng ani limalengua na taungai ang kita lapo usausa si kui aniria.
Au, ainoai angelo kala kui kana taungai, na iat karkarian kuvul ve rangai kila sapungai ania kuli rina, na kala ni suai ani vapotol i palpal i kuli rina, na vapotol i palpal i mamain ta iei. Na uriuri vopo polok makanga aro ang, kala ni suai aongos ania.
Na vapongua i angelo kala kui kana taungai, na mang bil val mulang lava katapo urek alava aongos kita so tatana ane nei laman. Na vapotol i palpal i nei laman kala rangai. Na vapotol i palpal i ri asisinong po atogon to nei laman kila mat, na vapotol i palpal i ri perengan kila tagoeng.
10 Au, na vapotol i angelo kala kui kana taungai, na mang kalto lava kapo ureurek alava val sulu, ka uak le metekuku, na ka ngataunai ani vapotol i palpal i keve laman, na ani keve salsaling lik i laman kapa asukang. 11 Kana asan a kalto ang ta mal luai. Na vapotol i palpal i keve laman kala kun mal, petau lava kita inum singina kitala mat using kalapo mal luai.
12 Au na vapuat i angelo kala kui kana taungai, na vapotol i palpal i makarap kala tamitmit, vapotol i palpal i ulen, na vapotol i palpal i keve kalto, ani ki ago ta mang an. Asukang na vapotol i palpal i tenei ias ka kovek i malangas, na asukang kapa si vapotol i palpal i tenei vong.
13 Na nala arai, na nala longong a manuanga kapo ngoi e pangkul liuan i metekuku, na kapo songosongo alava luai ta, “Ka rikek, ka rikek, na ka rikek luai aniria kipo ago e kuli rina, using kapo atogon lak a potol a angelo, oring lik kitol kui a taungai.”