Jono pirmas laiškas
1
Skelbiame apie Gyvybės Žodį, kuris buvo nuo pradžios, kurį esame girdėję, kurį esame matę savo akimis, kurį stebėjome ir kurį palietė mūsų rankos. (Ta Gyvybė gi apsireiškė ir mes esame matę ir liudijame ir *skelbiame jums tą Amžinąją Gyvybę, kuri buvo pas Tėvą ir apsireiškė mums.) Tai, ką esame matę ir girdėję, skelbiame jums, kad ir jūs turėtumėte bendrystę su mumis, o ta bendrystė – būtent mums priklausanti – yra su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi. Ir šiuos dalykus jums rašome, kad jūsų džiaugsmas būtų §pilnatviškas.
Tad ši yra žinia, kurią iš jo esame girdėję ir jums skelbiame, kad Dievas yra šviesa, ir jame nėra jokios tamsos. Jei sakome, kad turime bendrystę su juo, bet vaikščiojame tamsoje, meluojame ir nevykdome tiesos; bet jeigu vaikščiojame šviesoje, kaip jis yra šviesoje, turime bendrystę vieni su kitais, ir jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo kiekvienos nuodėmės.
Jei sakome, kad neturime nuodėmės, klaidiname save, ir tiesos mumyse nėra. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, todėl *mums atleidžia nuodėmes ir mus apvalo nuo kiekvienos neteisybės. 10 Jeigu sakome, kad nesame nusidėję, darome jį melagiu, ir mumyse jo žodžio nėra.
* 1:2 „skelbiame“ – T. y. „turėdami įgaliojimą pranešame“. 1:3 „Tai, ką“ – Gr. santykinis įvardis, čia kaip „kurį“, bet bevardės giminės; žr. Ι Kor 1:23. 1:3 „skelbiame“ – T. y. „turėdami įgaliojimą pranešame“. § 1:4 „pilnatviškas“ – T. „padarytas pilnas“. * 1:9 „mums atleidžia nuodėmes“ – T. „mūsų labui išsiunčia nuodėmes“.