39
Gwau-kau taudia Babulono amo
Una negana ai Merodak-baladan, Babulono pavapavana Baladan natuna, ese gwaukau taudia haida e siaidia, revareva bona herahia tauna na Hesekia dekena bae laohai; badina be ia e kamonai Hesekia vada e gorerea ma vada e namo lou. Bena Hesekia ese e abidia dae, ena tohu namo-hereadia e habouva rumana na e haheitalaidia, silver, gold, muramura mai bonadia, dehoro namo-hereana, ena tuari ḡaudia iboudiai, bona ḡau iboudiai ena kohu-habou rumadia ai mimia; asi ḡauna ta ena ruma ai eiava ena tano ai Hesekia ese se haheitalaidia.
Bena peroveta tauna Isaia na King Hesekia dekena ema, e nanadaia, eto, Unu tatau na dahaka e gwaurai? Bona ede amo oi dekemu ema? Hesekia eto, Gabu daudau amo vada ema, Babulono amo. Isaia ma eto, Oiemu ruma ai dahaka dahaka e ita? Hesekia ma e haere, eto, Ḡau iboudiai egu ruma ai na vada e itadia; asi ḡauna ta egu kohu-habou rumadia ai lau ese asina haheitalaidia.
Bena Isaia ese Hesekia e hamaoroa, eto, Iehova ena hereva a kamonai: Dinadia vada e maimu, emu ruma kohudia iboudiai, senemu ese vada e haboudia ema bona hari dina, na Babulono bae laohaidia; ḡau ta basine mia. Iehova e gwaumu. Bona oi natumu haida, oi ese o havaradia memerodia, na bae laohaidia; idia na hesiai taudia ai baela, Babulono pavapavana ena ruma ai. Bena Hesekia ese Isaia e hamaoroa, eto, Iehova ena hereva oi ese vada o gwauraia na hereva namona. Badina be ia na ini e helalo toma, eto, Lauegu dina lalodiai maino bona noho-namo baemia.