10
Sũ̱³na² ki³lxo³ka³txa² sa²yxo²we¹jau³su²
Nxa²ha¹te¹ txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Txa²wã¹yah³la²nãu³xu¹tai²na² ĩ²xi²nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² ã³tẽ³sxã³ ai³tũ̱³ka̱³txu¹txai²na² ĩ²xi²nha¹jah³lxi³hẽ¹la². E³ji²ta²ko³xa² a³li³ai¹nhĩ¹nu¹tai²na² a³lan²ta² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² o³sĩ̱³na² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹ha²kxai³ ã³tĩ¹kxa² ai³nu¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹tãu³a² ĩ̱³ye³na² kah³je³na² ya̱u³son¹kxai¹nha²kxai³ hxi²kan¹txi³ yxo²ha³ti³lhi³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² wã³nxĩn¹sxã³ o²la³kxi²sxã³ ĩ̱³ye³na² nxũ²kwa̱i³ye³la²tĩh³na¹ jã¹tĩh³na¹ a²yu³kxa² ai³tĩh³na²nũ³a² sa²we¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tĩh³na² te²tĩh³na² we¹tũ²la² Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² a²nũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ha³la³te²ti³hi¹tĩh³na¹ aun³ta² yxo²ha³ti³lhi³yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ a²yxo²ha³kxa¹ Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² yxo²ĩ²ai¹nha²kxai³ a²nũ̱³ka̱³txi³khai³su² so¹nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²yxo²ha³kxa¹ ã³nũ²nxi² o³sĩ̱³nai²na² ã³tĩ¹kxa² ai³ai¹nha²kxai³ ĩ̱³ye³na² nxũ²kwa̱i³ye³la³tĩh³na² yxo²ha³ti³lhi³ai¹nha²kxai³ nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ a²yxo²ha³kxa¹ yain³tũ̱³xa² oh³nãu³a² ĩ³sa²si¹hã³tũ³xa² yai³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²yxo²ha³kxa¹ ĩ̱³yau³xa² wã³nxĩn¹jau³xa² na²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²kxã¹nxa¹ ĩ̱³yau³xa² yũ²nxa³ko³xa² ã³nxai³ai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² ĩ³kwa³na³ha²kxai³ hi³sa³ka³txa² hxi²tẽ³nha²sxã³ txah³lxa³kxa² ĩ³su²ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³su²lha²kxai³ ĩ̱³yau³xa² ha³li³ ã³si³wxe³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Ha³li³ye¹nxa²ha¹te¹ Moi³se²ah³la² nũ̱³ka̱³txi³nu¹tai²na² a²yxo²ha³kxa¹ na²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxain¹jut3su² Tah³lxa³kxi³nũ¹tai²li² wã³nxĩn¹ka³txa³nũ¹tai²li² ã³si³tẽ³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ta³ka³txa³nu¹tai²li² Kris²tu³jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe²xai³ain¹kxan²ti³ a²ka³lxa¹txi³su² nũn³tãu³a² hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wi¹lxo³kxi²sxã³ ĩ³ka³li³kxai¹nxa³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ha³lo²a² ĩ²ai¹nxa³ko³nãu³a² ya³lun¹ti²hxa³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la², a²nũ²a² hxi²kan¹ta³nũ̱³ka̱³txa²sa².
A²nxe³jau³jau¹xai²na² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³jau³xai²la¹wa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxo²kwa̱i³nain¹kai³ jã¹nxe³ki̱³kxa²ya̱n³ti³su² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³jau³xai²la¹wa². Te²yã¹nxe² txa²wã¹sũ̱³nu²su² ki³lxo³ka³txa² sa²yxo²we¹tain¹ku¹jã¹xah³lxi³txa³hẽ¹la². A²kxã³nxa¹ sa²yxo²we¹tain¹ku¹jã¹xah³lxi³txa³hẽ¹la². Nxe³jau³xai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tãn¹jau³xa² e³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ã³wxe³ain¹sãn²nũ²la² txa²wã¹sũ̱³nu²su² ki³lxo³ka³txa² yain³txa² yai³ni² ĩ³na²kxi²jau³xa² ĩ³na² ain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³nũ²la² ĩ³sa²yxau³nũ²la² kuh³lxa³thin¹sxã³ ko̱³txi³ wa³ni̱³lo³nain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Te²u¹jã¹nxe² kuh³lxa³thin¹sxã³ ko̱³txi³ o²la³kxi²yah³lxi³txa³hẽ¹la². A²kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² kuh³lxa³thin¹sxã³ ko̱³txi³ o²la³kxi³nyhain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Kuh³lxa³thin¹sxã³ ko̱³txi³ o²la³kxi²nyhai¹nha²kxai³ ye³ka³na³ka³nat3sxã³ a³la²ni²hĩ¹na¹ a²hĩn¹so¹lxi³ a²nũ²a²nãu³xa² ka³lxa¹khai¹nxe³kxan²ti³ 23.000 nxe³tũ̱³ka̱³txa² ya²lun¹txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ye¹ta³lxi³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹jau³xa² e³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Te³nah¹lxi¹:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³nai²li² hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹kxa² yo³ha² ũ³hũ¹sa²nxa³lho³na¹. Yah³lxin¹jau³la³ e³yah³lxi³txa³hẽ¹la². A²kxã³nxu¹tai²na² nxe²kãi³ain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe²kãi³ai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² txih³xa² wĩ̱x1te²a² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹hai¹nha²kxai³ ka³lxa¹txi³ ĩ³lxa²ya²lu¹ta³lxain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 10 Txa²wã¹sũ̱³na² kãi³ũ¹nhẽ³ju³ta² yxo²xũ̱n¹txi³ ĩ³kwa̱i²txa³lxi³yah³lxi³txa³hẽ¹la². A²kxã³nxu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kwa̱i²txa³lxi³yai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² oh³xan¹jah¹la² sa²si¹hã³ha²kxai³ a³ka³nxi²sxã³ a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ ĩ³ya²lu¹ta³lxi³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
11 Nxe³ju¹tai²na² yxo²ha³kxa¹ ũ³yhe³ka¹tẽ³ju³ta² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ jau³jau¹xu¹tai²na² ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³tih³nxe³nẽ³jau³xai²la¹wa². Txa²wã¹ha³lo²a² yuh³xan¹ko³ko¹xai²na² ne³ki³son³ju³ta³nũ³su² ya̱u³son³na³la².
12 Jã¹nxe³jut3su² ĩ²li³te²a² a²wãn³txi³kxai³lu¹ a²ẽ¹na² e³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— A³la³kxi²khaix1na¹xã¹. Hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³nxa³lho³nã¹ txai²lã¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lĩ²nha²khai¹nxe³jah¹lxi³hẽ¹la². Ko̱³nxe³ti³ ã³ni²lhxã³ ã³wi¹hã³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxi¹nha³ta²wa². 13 Ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹yhah³lxin¹jau³su² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ kãi³sain³te²ju²hẽ³la². Nxe² ko̱³nxe³ti³ kãi³sain³si¹nxa²lxi³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² ne³wã²na³nx2ti³xa²lho³la². E³kxi¹nx2ti³jau³xa² sa²yxo²ã³nha²nxa³sxã³ kãi³ũh¹nx2ti³tu¹wa². Nxe³ha²kxai³ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nx2ti³tu¹wa². Nxe³nx2ti³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ko̱³nxe³ti³ kãi³sain³si¹nx2ti³ju³ta³la³ a²ta³a² hxi²ka² hxi²tha³txa¹lxi³xa³lho³la². Hãi¹sxã³ nũ³kxũn³txi³ ã³sen³sai¹ah³lxin¹tu¹wa².
14 Jã¹nxe³jut3su² a³lxi¹nx2ta¹wa². Ka³lih³kxi²la²nha² thãi³ti³la²sxã³ e³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³nu²su² ki³lxo³te²su² sa²nẽn¹kxi²yah³lxi³txa³hẽ¹la². ójxah¹lxi³hẽ¹la². 15 A³la³kxah¹lxi¹nha²kxai³ e³la¹ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Nxe³sxã³ e³kxi¹nx2ta¹jau³xai²li² wã²nxũ̱h¹ ĩ²nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 16 Je³su² Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³lhĩ¹nai³tãn¹jau³xa² ĩ²xi²nha¹jah³lxi³hẽ¹la². A²sa³wi³ha³lxa² ĩ³kaix1sxã³ ã³yã³nũ²kxi²sãn²nũ²la² yain³jau³xa² na²sxã³ sa²ni²lhon¹ta³kxi²xai³ain¹na²hẽ³la². Nxe³ki̱³jau³xa² yã¹nxe² na²sxã³ sa²ni²lhon¹ta³kxi²xai³ki̱³tãu³a² Kris²tu³jah¹la² a²ti³ha²yau³xa² ha³li³ũ¹nhẽ³ju³tai³tã² ĩ²xi²ki̱³tã³la². Te²yã¹nxũn³sxã³ yain³tũ̱³xa² yain³yah³lxi³na²hẽ³la². Yain³tũ̱³xa² yã¹nxe² yain³ki̱³te³na¹ Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxa²nu¹nhẽ³ju³ta² ĩ²xi²ki̱³tã³la². 17 Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² ka³lxa¹ki̱³kxan²ti³ tũ̱¹xai²na² yain³tũ̱³xa² nũ̱³ka³na³ka³nat3sxã³ yain³ki̱³tã³la². Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²ki̱³tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xa² ka³na³ka³na³ki̱³tã³la². A²nũ²a² ka³na³ka³na³kxa² yã¹nxe² ki̱³tã³la².
18 Nxa²ha¹te¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ²xi²nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Yain³txi³nũ̱³su² tũ̱³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³hũ¹ain¹tũ̱³xa² tẽ³sxã³ yai³nain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Txah³lxa³kxa³txa² ũ³nhe³hẽt1tain¹sãn²nũ²la² hã²wxãn³txa³ yai³nain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³ki̱³sa²kxai³ yai³nain¹te³na¹ a²yxo²ha³kxa¹ ã³nũ²nxi²sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 19 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³nu²su² ki³lxo³ka³txa² yain³txa² ũ³hũ¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wã³nxĩn¹ki̱³ju³ta² kãi³hĩ̱³ki̱³te²la¹xã³? 20 Hai³txi³ ti³he¹nx2nxa³wa². Hãi¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ai¹nxa³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³nu²su² ki³lxo³ka³txa² yain³txa² ũ³hũ¹sxã³ sa²nẽn¹kxi²kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² ũ³hũ¹nyhai¹nhĩ̱³nx2na³la². Hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹tãu³la³ ũ³hũ¹nyhai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². Jã¹nxe³jut3su² ha²kxai³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² o²la³kxi²nu¹nyhah³lxin¹ju³ta² ten³ti³hex1sa²nxa³nha²wa². 21 Txa²wã¹sũ̱³na² na²jau³xai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³tai³tã² ĩ²xi²ki̱³jau³xai²na² sa²kxai³lu² ĩ³na²sxã³ sa²ni²lhon¹ta³kxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² na²jau³xa² ĩ³na²sxã³ sa²ni²lhon¹ta³kxah³lxin¹ju³ta² wai³nxa³wa². Yau³ha¹li¹ ĩ³na²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wai³nxa³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² yain³tũ̱³xai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³ju³tai³tã² ĩ²xi²ki̱³jau³xai²na² sa²kxai³lu² yain³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² yain³tũ̱³xa² yain³yah³lxi³nũ³nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ wai³nxa³wa². Ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² yain³tũ̱³xa² yain³yah³lxin¹ju³ta² wai³nxa³wa². Tũ̱³ha¹li¹ yain³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wai³nxa³wa². 22 Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ĩ³xa̱n³ta³kxi²nẽ³ju³ta² ten³yah³lxin¹ta¹ji¹wa²? Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² nũ³kxũn³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³to³ta¹ nũ³kxũn³sxã³ ã³sen³sai¹yah³lxi³hĩ̱³nxãn¹ji¹wa²? Hai³txi³ ti³he¹yxah³lxi³hĩ̱²nxa³lxa².
A³lxi²waun¹nyhu¹sxã³ kãi³nyhu¹ki̱³jau³su²
23 Nxa²ha¹te¹ wxa²ha³tih³ ĩ³nxa² nxe²e³kxah¹lxin¹te³nah¹lxi¹:
— “Ĩ²li³ju³ta² kãi³a¹tũ¹xã¹.” Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ kãi³hĩ̱³na¹wi¹. Yah³lxin¹jau³xa² wain³na³la². Yxãn¹ta¹ wi¹lye²nxa³kxai²nãn²tu̱³ wai³nxa³wa². ónxũ²kwa̱i³lxũ¹waun¹nyhu¹xa³kxai²nãn²tu̱³ wai³nxa³wa². 24 Te²yã¹nxe³sxã³ wxa²ten³yah³lxin¹ju³khai³xa² so¹lxi³ ã³no²la³kxi²nyhah¹lxi³txa³hẽ¹la². Wxa²wã³tã̱³xai²na² a²ten³ju³ta² ã³no²la³kxi²nũ¹txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la².
25 Nxe³sxã³ nxe²kãi³jah¹lxi³hẽ¹la². Ka³yxuh³xa² sĩ̱³na² sxi²ha² so¹kxi²nyhu¹kxi³thĩ³na² ai³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ka³yxuh³xa² ĩ²li³thĩ³na² ten³yah³lxin¹kxa² so¹kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² ĩ³yain³jau³nũ³la³ ĩ³wã̱³txain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³wã̱³txain¹yah³lxan³ka³tu̱³ e³kxi²nha²yah³lxan³ka³tu̱³ hãi¹sxã³ wã²nhĩt1jah³lxi³hẽ¹la². 26 Nxe³ju³tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ yen³kxai²na² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² a²wa³kxẽn³txa²na³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²xa³te²a² ĩ³yain³te³lhxã³ ka²la¹txa³lxi³kxai²nãn²tu̱³:
— Ai³sxã³ yain³kxi²ti³ten³sa³nha¹. Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ yain³txa² ũ³hũ¹nx2ti³kxa² hãi¹sxã³ yain³jah¹lxi³hẽ¹la². Kãin² a³la³kxi²nxa³jah¹la² yain³txa² ĩ³wã̱³txi¹nũ¹hain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². 28 Nxe³yãn¹ta¹ kãin² a³la³kxi²nxa³jah¹lo²su² te²su² te²a² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³te³nah¹lxi¹:
— Yain³txai²li² sũ̱³nu²su² ki³lxo³jah¹lai²na² yain³txai²la¹wi¹. Nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ yain³yah³lxi³txa³hẽ¹la². E³kxi¹nx2ti³jah¹la² a³la³kxi²nxa³ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹hain¹yah³lxin¹kxa²ya̱n³ti³su² yain³yah³lxi³txa³hẽ¹la². 29 Wxa²ẽ¹nãu³ai²na² a³la³kxi²khai¹xah³lxi¹nha²kxai³ yxãn¹ta¹ jah¹la² a³la³kxi²nxa³ha²kxai³ hãi¹nxa¹jah¹lxi³hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ wxa²ha³tih³ ĩ³nxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³wa²lũ³xi²sah¹lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Ju¹tai²li² ten³sa²nxa³nhai¹. A³la³kxi²nxa³jah¹lai²li² o²la³kxi²na¹kxe³su² ĩ³kãi²nxa³tot3si¹hai¹na¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lxa³wi¹. Ten³sa²nxa³nhai¹. 30 Yain³txai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²nu¹sãn²nũ²la² wi¹lhit1sxã³ yai³na¹kxai²nãn²tu̱³ jah¹lai²li² a³la³kxi²nxa³jah¹la² ĩ³kwa̱i²kxi²sain¹ju³ta² wai³nxa³wi¹. Nxẽn¹jau³su² ha²kxai³,
31 Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Ĩ²li³ju³ta² kãi³yah³lxin¹ju³ta² yain³txa² yain³ta̱³nxa² ĩ³na²jau³xa² ĩ³na²ta̱³nxa² ĩ²li³ju³ta² kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wxi²kin³ti³ton³ti³hi¹tai¹yah³lxi³hẽ¹la². 32 A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³hi¹tain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ju³te²an¹te²su² ta̱³nxa² Ju³te²an¹te²sxa³te²su² ta̱³nxa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³su² ta̱³nxa² ĩ²li³te²hũ̱³te²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³hi¹tain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². 33 Txai²yã¹nxe² kãi³jah³lxi³hẽ¹la². A²nũ²a² yxo³ha³kxa¹ a³la³kxain¹kxa² yã¹nxe² kãi³ũ¹hai¹na¹wa². Hai³txi³ wã²nxũ̱h¹ kãi³nxa³wa². Ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ã³wa²sut1sxã³ yxau³si¹nx2ta¹jau³su² kãi³na¹wa².