3
Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³la² kãi³ki̱³tã³la².
Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². Wẽ³ha³lxa² yã¹yxah³lxi¹lxa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² kwẽn¹ta² yxo²ĩ² ã³si³wxe³jah¹la² yã¹yxah³lxi¹lxa². Yuh³xai²nãn¹ta² wãn³txa² so¹lxi³ ain³kxi²yah³lxi¹lxa². Wxa²ẽ¹nãu³ai²na² hxi²kan¹yah³lxa³nha²kxai³ hxi²kan¹txi³ wãn³txa² hxi²kan¹jau³la³ ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³nxa³hẽ³la². Wẽ³sai²na² a²su³su³yau³xa² so¹lxi³ i³te²ju²hẽ³la². Yain³txi³khai³xa² hxi²kan¹txi³ ĩ³yain³te²sxa³yu²hẽ³la². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe²yah³lxi¹lxa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² kwẽn¹tai²na¹ yxo²ĩ² ã³si³wxe³te²yã¹yxah³lxi¹lxa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wxi²kan¹jau³khai³xa² hxi²kan¹txi³ ã³ne³wxe³yah²lxa³lxa². Yuh³xai²nãn¹jah¹la² yã¹nxe² yxau³yah³lxi¹lxa². Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ĩ³ka³tã̱³nxe³nyhu¹ah³lxi¹nha²kxai³ kwa² wãn³txa² ĩ³ye³sxã³ ĩ³yi²yi²lhon¹ta³kxa¹ah³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxi³ta¹hi¹nhẽ¹la². Nxe³yah³lxi¹nha²kxai³ yuh³xai²nãn¹jah¹la² yã¹yxah³lxi¹lxa². Yuh³xai²nãn¹jah¹la² yã¹nxe² kãi³yah³lxi¹lxa². Wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ²li³te²a² e³lah³lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Pau²lah³lai²na² wãn³txa² so¹lxi³ sa²yxo²we¹jah¹lo²sa¹wi¹. Nxe² e³i², ãh¹ ĩ²li³te²a² e³lah³lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Txai²li² A³po²lah³lai²na² wãn³txa² so¹lxi³ sa²yxo²we¹jah¹lo²sa¹wi¹. Nxe² e³i², nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ yuh³xai²nãn¹jah¹la² yã¹nxe² kãi³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa².
Nxe³ha²kxai³ A³po²lah³lai²li² hxi²kan¹jah¹lo²sxa³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²li² hxi²kan¹jah¹lo²su²nũ³nxa³wa². Hãi¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²sa³wi³ha³lxi³su² sĩ¹na¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³sĩ¹na¹ha²kxai³ yxo²ĩ² ã³si³wxe³yah³lxin¹tai¹ti²tu³wa². Txa²wã¹sũ̱³nai²li² ĩ³kwa³na³sa²sĩ¹nha²kxai³ ju¹tai²li² ĩ³yau¹ũ²xai³nxa²lxi³sĩ¹na¹wa². Hai³sxai²na² wa³kon³ki̱³ju³ta² yã¹nx2na³la². Hai³sxai²na² ũ³whĩ̱¹ki̱³jut3sũ³nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³tih³nxe³nx2ta¹tai¹ti²tu³wa². Yain³ta³ne³kxa² ĩ̱³yau³xa² ũ³wha̱³kxi²ki̱³jut3sũ³nxe² A³po²lah³lai²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³ta¹hẽ¹la². Nxe³nx2ti³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² yain³ta³ne³kxai²na² ĩ³wi¹we¹kxa² yã¹nxe² a²nũ² ĩ³nxai²na² yxo²ĩ²si¹nx2ti³na³la². Nxe³yãn¹ta¹ ki¹ai²na² ũ³whĩ̱¹jah¹lai²li² hai³txi³ hxi²kan¹jah¹lo²sxa³ha²kxai³ ka³lũ̱³ju³ta³nũ³a² ĩ̱³yau³xa² ũ³wha̱³kxi²jah¹lai²li² hai³txi³ hxi²kan¹jah¹lo²sxa³ha²kxai³ nxe³te²ju²hẽ³la². Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³nai²na² so¹lxi³ yain³ta³ki³ai²na² ka³lũ̱³ti³hi¹tha²kxai³ wi¹wen¹ti³hit1tha²kxai³ nxe³te²ju²hẽ³la². Nxe³jah¹la² so¹lxi³ hxi²kan¹sa²sai¹jah¹lai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³ ũ³whĩ̱¹kxi²jah¹lo²su² ta̱³nxa² ĩ̱³yau³xa² ũ³wha̱³kxi²jah¹lo²su² ta̱³nxa² ã³sen³sai¹nyhu¹ki̱³ju³ta³la³ yũ³ai¹nxa³wa². A²hxi²kan¹ju³ta² hau³kon³yah³na³la². Wi¹kãi³xa² ai³ya³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³yho³hxi²te²ju²hẽ³la². Jã¹nxe³nha¹ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³li³lot3sa²tũ̱³ka̱³txi³si²nha¹wa². Nxe³ha²kxai³ wxãi²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hai³sxa² yã¹xah³lxi¹lxa². Nxe³nx2ta¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³nũn³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² yã¹yxah³lxi³nũ³ni¹lxa². 10 Sxi²ha² txah³lxa³kxa² a̱u³txi³ ã³kat1ta³ka³ta³nũ³su² ũ³wha¹kxi²ju³ta²yã¹nxe²na³la², Kris²tu³jah¹la²sa². A̱u³txi³ ã³ka³ti³si¹hin¹jau³su² ũ³si³ya³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² hai³txi³ ã³ya³hxi²sxã³ ã³kho³te²sxa³yu²hẽ³la². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² khãuh³lxa³txon³nyhah¹lxin¹kxa²ya̱n³txi³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ah³lxi³si¹nx2ta¹jau³su² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³to³ha¹tai¹ti²tu³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² yxo²ĩ²xa³te²nãu³xa² ĩ³yau¹ũ³si¹hai¹na¹jau³su² ĩ³hxi²kat1sain¹na²hẽ³la². Jã¹nxe³kxe³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txan²tu̱³ ĩ³hen³txi³ki̱³kxe³su² sxi²ha² a̱u³txi³nãu³xa² yã¹nx2na³la². Txai²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xa² wi¹lĩ³sxa³kat3sũ̱³na³la². A²nxe³te²na² sxi²ha² txon³tũ̱³ka̱³txa² yã¹nxain¹na³la². Wain³txi³ ĩ³tih³nxe³txai¹lxa². 11 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³na²hẽ³la². Ĩ³sa²si¹hã³sxã³ ĩ³ye³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Txa²ki³lha³lxa² so¹lxi³ yxo²ĩ²sa²tẽ³jah¹lxi³hẽ¹li¹. A²nũ²a² ã̱³xai²na² yxo²ĩ²ah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³nẽ³lain¹na²hẽ³la². A²nxe³jah¹la² sxi²ha² txah³lxa³ki³a² a̱u³txi³ ũ³si³ya³kxi²ki̱³ka³ta² yã¹nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² A²ki³lha³lxa² ũ³whxe³ũ¹nhẽ³na²hẽ³la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² yxo²ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ en²nẽ³nxa³lho³la². 12 Nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² sxi²ha² ton³tũ̱³ka̱³txa² yã¹nxain¹na³la². Jã¹nxe³nũ²la² a²nũ²a² ĩ²li³te²a² ou²ro²ki³su² ta̱³nxa² pra²ta²ki³su² ta̱³nxa² txah³lxa³kxa² a³lxi²ki³a² ĩ²li³ki³su² ta̱³nxa² nxe³ki³a² tẽ³sxã³ sxi²ha² wi¹thĩ³na² txo³nai¹nhĩ̱³nx2na³la². A²nxe³thĩ³nai²na² wãn²ju³ta³la³ yũ³hĩ̱³nx2nxa³wa². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² ĩ³tih³nxe³nx2ti³tũ̱³ka̱³txa²kxai³ wain³jau³su² ĩ³tih³nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² wã²nxa³thĩ³na² ton³tũ̱³ka̱³txa² yã¹nxain¹na³la². Te²yã¹nxũn³jut3su² a²nũ²a² ã̱³xa² hi³sa³kat3su² ta̱³nxa² wa̱i³nhxãn³sxu² ta̱³nxa² si³sa³nxãn³su² ta̱³nxa² nxe³sxã³ tẽ³nũ²la² sxi²ha² txo³nai¹nhĩ̱³nx2na³la². A²nxe³thĩ³nai²na² wãn²ju³ta² yũ³hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² ĩ³tih³nxe³nx2ti³tũ̱³ka̱³txa² wai³nxa³jau³su² ĩ³tih³nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² wãn²thĩ³na² ton³tũ̱³ka̱³txa² yã¹nxai¹nhĩ̱³nx2na³la². 13 Nxain¹kxai²nãn²tu̱³ kxã³non³tãu³a¹ Kris²tu³jah¹la² a³ka³nxi²sxã³ wxã³tãu³a¹ txa²wã¹wa³ka³li³yu³ta² ĩ²te³lhxã³ wxã³tãu³a¹ kãi³ki̱³ju³ta² ĩ²nẽ³lain¹tu¹wa². Kãi³ki̱³ju³ta² wi¹ta̱³nxa² wi¹lxa³ta̱³nxa² e³lxah¹ ĩ²nẽ³lain¹tu¹wa². Ĩ²nẽ³lhxã³ a³ya³txi²sxã³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³tu¹wa². Ĩ³yĩ¹li²nẽ³ju³ta² ha³nxe²a² yã¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². Kãi³ki̱³ju³ta² ha³nxe²a² yan³sxã³ wãn²ki̱³kxa² yã¹nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² ĩ²nẽ³lhãn²sxã³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³lain¹tu¹wa². 14 A²nxe³jah¹la² sxi²ha² txon³thĩ³na² wã²na³kxi²ti³hi¹txa³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³ wi¹wi¹nxe² ũ³yho³hi²nyhain¹tu¹wa². 15 Nxe³yãn¹ta¹ sxi²ha² ũ³txo³nain¹ju³ta² wã²nhxan³kxai²nãn²tu̱³ ũ³yho³hi²kxe³nũ³a² tĩ̱¹kxi²hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³ sxi²ha² ũ³ton³jah¹la² sa²kxai³lu² ha³nxe²a² wãn²kxi²kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² so¹lxi³ ih³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³kxa² yã¹nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³li³yu³ta² wi¹kãi³xa³te²su² te²a² a²yo³ha² yũ³hĩ̱³nx2nxa³wa². 16 Nxe³yãn¹ta¹ wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² yã¹xah³lxi¹lxa². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² nxu²kwa̱i³yxau³nx2ti³na³la². 17 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² yxo²ha³kxa¹ wi¹lhin¹khai¹nx2na³la². Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²su² yã¹xah³lxi¹lxa². Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² sa²nai¹te³lhxã³ a²nũ²a² nxe³ke³la³te²kxai³ a²nxe³te²a² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²tu¹wa².
18 Nxa²ha¹te¹ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³ki³ha¹kxi²nha²yah³lxi³txa³hẽ¹la². Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² wãn³txi³kai³lu¹, e³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹:
— Txai²na² a²nũ²a² a²hoh³lxi³sa²ju³ta² yũ³na¹nha¹. Nxa¹ha²kxai³ a²hoh³lxi³sa¹nha¹. Wxa²ẽ¹nãn¹jau³xa² yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ a²hoh³lxi³syah¹lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxa². Oh³xai²nãn¹ta² a²hoh³lxi³su² jah¹la² so¹lxi³ a²hoh³lxi³khai³lxa³ hĩ̱³nx2na³la².
— Nxe³jau³xai²na² kwa²toh³lxi³jau³xai²la¹wi¹. Yuh³xai²nãn¹te²su² te²a² nxe³nx2tai¹nha³ta²wa². 19 Nxe³sxã³ yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² jau³xai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² ye³ĩ²tãu³a² kwa²toh³lxi³jau³su² na³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tãn¹jau³xa² e³te³nah¹lxi¹:
— Yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² te²su² te²a² ku³kuh³nxe² e³te²ju²hẽ³li¹. Nxe³te²na² Txa²wã¹sũ̱³nu²su² hi²sen³su² kwa²to³toh³lxi³jau³xai²la¹wi¹. Nxe² ĩ³yĩ¹li²jah¹lai²la¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 20 Te²yã¹nxe³te³nah¹lxi¹:
— Yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² ju³ta² hai³txi³ wã³nxĩn¹te²sxa³yu²hẽ³li¹. Kwa²hãi¹nxe² toh³lxi³jut3su² te²ju²hẽ³li¹. Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lai²na² so¹lxi³ ju¹tai²li² wi¹la³la³kxi²te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 21 Nxe³ha²kxai³ yuh³xai²nãn¹te²a² a²hoh³lxi³su² jah¹la² ã³si³tẽ³kxi²te² ĩ³nxai²na² yxo²kãin²txi³ ãu²la²ti³ e³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ũ³hũ¹nẽ³kxai²la¹wa². 22 Pau²lah³lo²na¹xai²na², A³po²lah³la², Pe²jah³la², nxe³sĩn¹sxã³ hxi²nũ¹nxa²lxi³si¹sa²sĩn¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³hũ¹nxa²sah¹lxi³sĩn¹na³la². Wi¹lhin¹nxa²lxi³si¹sĩn¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³nu²su² te²kxai³lu² txa²wã¹ha³lo²a² ũ³hũ¹nxa²lxi³na³la². Ka³te̱³na² wi¹tãu³a² ũ³hũ¹nxa²lxi³na³la². Ya³lu²yah³lxin¹kxan²ti³ wi¹lha²hau³ko³tũh¹nxa²lxi³tu¹wa². Yen³kxa² tau³ton³kxi¹nx2ti³kxa² Txa²wã¹sũ̱³nu²su² te²kxai³lu² ũ³hũ¹nxa²lxi³tu¹wa². Ha³lo²a² hãi¹nxe³ti³xa¹ ũ³hũ¹nxa²lxi³tu¹wa². 23 Nxe³nxa²ha¹te¹ Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Wxa²hxi²kan¹txa² Si³yxau³jah¹lai²la¹wa². Jã¹nxũn³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Ta²hai²la¹wa².