8
Txu¹ha² ko̱³nxe³ti³ kãi³ta¹ka³lxa² ĩ³so¹ain¹jau³su²
Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² wã³la³ka³txa² O³li³ve²ra³ka³txa² ã³nxai³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, ka³nxa³ha²ta³kxai³lu¹, Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² yuh³xai²nãn¹thĩ³na² ã³wi²xi²ka³tu̱³, a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ ã³wa̱³nxẽ̱²kxain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³lai²na² ã³wxe³yain¹sxã³ Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 3-4 Nxe³nxa²ha¹te¹, ha³te̱h³nxã³nxa² hoh³lxi³su² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³tũ̱³ka̱³txa², fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³tũ̱³ka̱³txa² nũ²la², txu¹ha² so¹sxã³ nxe³te²a² whãi²na¹ ã³wi²kxain¹ka³tu̱³, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² a²nxũ²kwa̱i³ye³la³nãu³a¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³ txu¹ha³ka³lxai²na² ũh³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ũh³wxe³ain¹te²an¹jau³kxai³lu¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² Je³su²jah³lai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Nxet3sã¹lxi¹. Txu¹ha³ka³lxai²na² ha³la³je¹nhĩ¹nĩ³na² in³txa² wa³ka³lxa² kwa² sxa³te²su² te²a² ũ³whĩn¹ti³sĩn¹na²li¹. A²nxe³ta¹ka³lxai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³tan¹te²kxa²ya̱³lhu² ĩ³so¹sxã³ tẽ³sxã³ wxã³sĩ¹na¹li¹. Ko̱³nxe³thin¹ta¹ka³lxu³su² sĩn¹na³li¹. Ĩh¹nxe³ kãi³nha¹lhon³ku² nha¹hẽ²li¹.
Nxe³ju³ta², Moi³se²ah³lu¹tai²na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³jau³xa²sa¹: “Tah³lxa³ka³ta² so¹sxã³ ã³nan³sxã³ txu¹ha² ko̱³nxe³thin¹ta¹ka³lxai²na² ã³ya²lu¹jah¹lxi³hẽ¹li¹.” Moi³se²ah³la² wãn³txa² sĩn¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²na² Je³su²jah³la² ĩ³nxai²na² ĩh¹nxe² kãi³sĩ¹na¹ju³ta² ĩ³ye³kxi²sa²sĩn¹te³lin¹ji¹? Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na², ta²ko¹ta²kon¹jau³xai²na², fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³ye³ain¹sxã³:
— Je³su²jah³la² ko̱³nxe³ti³ e³txai²lã¹. Nxain¹jau³su², ĩ³wa³ka³nxe³sai³nain¹te³lhxã³ ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹, Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² ã³si³ka³tã³wxe³sxã³, kĩ̱h³nxa² wxa²wha²li¹lhẽn¹jain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ã̱h¹ ĩ³ye³ye³lin³tain¹to³tãu³:
— Ĩh¹nxe³ju³ta³ kãi³kxi²ki̱³te³ji¹? Ĩ³yau¹ũ³sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Nxe³ain¹to³tãu³,
7-8 Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² ĩ³sa²yxau³yain¹sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxa²nũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² kuh³lxa³txi³ kãi³ti³he¹nxe²nxãn³jah¹lo²su² te² ĩ³nxa², tah³lxa³ka³ta² a²wi¹lhĩ¹nãn¹ka³ta² sa²so¹sxã³, txu¹ha³ka³lxai²na² ã³nan³jah¹lxi³sã²nhẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³ ã̱h¹ ãn³si³ka³tã³wxe³sxã³ kĩ̱h³nxa² ã̱h¹ wxa²wha²li¹lhẽn¹jain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu², Je³su²jah³lai²na² wãn³txai²na² ain³kxain¹ka³tu̱³, a²hxi²kan¹ta² a²wi¹lhĩ¹na² ta²nũ², tah³lxa³ka³ta² ã³na³nxa³kxe³su² hãi¹nxe³sxã³ wa²li³yhu¹sãn²nũ²la² hã²wxãn³txa³ a²wã³kon³tũ̱³ka̱³txai²li² ha³na³ka³lxi³ ka³na³ka³nat3sxã³ ai³lxa² wa²li³i², ã̱³la³te²la³ ha³na³ka³lxi³ ka³na³ka³nat3sxã³ ai³lxa² ã³to³hi², jã¹nxe², jã¹nxe² nxe³ka³tu̱³, wax3ta̱³, ai³lxa² ã³sxã³ ĩn²hxan³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Kuh³lxa³txi³ kãi³jah¹lo²sa¹xã¹. Nxain¹jau³su², Je³su²jah³la² wãn³txa² ain³kxi¹xain¹jau³su², hãi¹nxe³sxã³ ai³lxa² ã³sxã³, ĩn²hxan³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³la² so¹lxi³ yxau², txu¹ha³ka³lxai²na² so¹lxi³ sax3nũn³sxã³ yxau², nxe³ya³ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu¹, ã̱h¹ ĩ³sa²yxau³sxã³, ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Nxe³nxi¹. A²nũ²a² ĩn²hxan³kxi¹nxai¹nĩn²ju²ni¹. Ĩ³ya²lu¹txa²te³lhxã³ nxe³nxain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩn²hxan³kxi¹nxai¹nĩn²ju²ni¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
11 Yxãn¹ta¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ĩ³ya²lut1sain¹te³lhxã³ nxe³tũ̱³ka̱³txa² yũ²nxa³i¹. Txu¹ha³ka³lxai²na² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Hai³txi³ Txai²li² ĩ³ya²lu¹txa²lxa¹ju³ta³nũ³la³ ten³sa²nxa³nhi¹. Ĩ³txu¹ni¹. Nĩn¹kxai²nãn²tu̱³, ã̱h¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³txa³hẽ¹ni¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
“Txai²na² ha²te¹te²hũ̱³jah¹lo²sa¹i¹.” Nxe³jau³su²
12 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ã̱h¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txai²na² Sũ̱³na² yen³kxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³jah¹lo²sa¹i¹. Na¹ha²kxai³, sa²yxo²wet1sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ a³la³kxi², ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³li² yah³lxin¹tu¹wi¹. Na¹ha²kxai³ ha²te¹te²hũ̱³jah¹lo²sa¹i¹. Na¹te³na¹xai²na², ãn³si³tẽ³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ a²ta³a² ha³lo²la³ ka³nxah³jut3sũ̱³ju³ta³la³ yxau²xai³yah²lxa³nha²kxai³, hai³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³yah²lxa³nha²kxai³, yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ ha²te¹jut3sũ̱³ju³ta² so¹lxi³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ so¹lxi³, yxau²xai³yah³lxin¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Nxe³nxa²ha¹te¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹jau³xa²sa¹:
— Wã²nxũ̱h¹ wxãi²na² so¹lxi³ e³nhi¹lxi¹. A²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ye³yxo²nũ¹nxa²nxa³kxe³su² e³nhi¹lxi¹. Nhĩ¹nha²kxai³, wãn³txi³khai³xa² e³sĩn¹nxã̱³lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
14 Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxe²nxa³i¹. Txai²na², a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ye³yxo²nũ¹sa²nxa³kxe³su² e³a¹kxan²ti³, wãn³txi³khai³xa² e³a¹i¹. Na¹ha²kxai³, txa²si³yxau³na¹tãu³a¹ ĩ²nha², yxan¹nãu³a¹ ĩ³te³lhxã³ na¹tãu³a¹ ĩ²nha², te²sa¹i¹. Nxe³te³sa¹jau³su², wi¹la³la³kxi²te³sa¹jau³su², wãn³txi³tu̱³ e³a¹i¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²na² txa²si³yxau³na¹tãu³a¹ ĩ²sah¹lxa³nha²kxai³, yxan¹nãu³a¹ ĩ³te³lhxã³ na¹tãu³a¹ ĩ²sah¹lxa³nha²kxai³, nxe³sah²lxin¹tũ̱³ka̱³txi³su² syah¹lxi¹lxi¹. 15 Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na², txa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ e³a¹jau³la³ a³la³kxi²sah¹lxi³hxai²nxã³nhẽ³li¹. Sah²lxan³kxan²ti³ wã²nxũ̱h¹ wxã̱in²txi³ o̱n³si¹sah¹lxan³jau³su² a̱in³sxã³ e³kxi²sah¹lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, txain²txi³, a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³lxi³thi¹nxa³te²la³ ox3tain¹te²txã³i¹. 16 Na¹kxan²ti³, ĩ³lxi³thi¹nxa³te²la³ ox3tai¹na¹ke³la³te²kxai³: “Ĩ³lxi³thin¹te²sxã³lxi¹.” Nai¹na¹ke³la³te²kxai³, wãn³txi³su² so¹lxi³ e³kxai¹nhĩ̱³na¹i¹. Hai³txi³ ki³ha³nhĩ̱³nxã²nxa³i¹. Na¹ha²kxai³, txa²wĩ³na², ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² whãi²na¹ a̱in³nha²ya³sa²na³li¹. Ya³sa³ha²kxai³, wain³txi³ ox3ja³sain¹na³li¹. Hai³txi³ Txai²na² so¹lxi³ nũ̱¹ha̱in³nha¹ju³ta³la³ yũ²nxa³i¹. 17 Nxe³ju³tai²na², Moi³se²ah³lu¹tai²na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³jau³xau³hxai²tẽx1tã² wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² a³la³kxi²yah³lxin¹jau³xa², nxe³te³nah¹lxi¹: “Ha³lo²a² yxau²xai³ju³ta², a²nũ²a² ha¹li¹ ĩ²sxã³ ĩ³we²txi²yhain¹jau³xa² ĩ³ye³kxi²nẽ³kxai²nãn²tu̱³, nxe³jau³xai²na² so¹lxi³ wãn³txi³khai³xai²la¹i¹. Yxo²ĩ²yhu¹ki̱³jau³sin²tai¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ka³na³ka³na³jah¹la² so¹lxi³, ha³lo²a² ĩ²sxã³ ĩ³ye³kxi²nẽ³kxai²nãn²tu̱³, nxe³jau³xai²na² so¹lxi³ yxo²ĩ²yhu¹ki̱³jau³nũ³su² te²sin²ta²ku² nxe³hĩ̱³ki̱³tã³li¹.” Ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. 18 Ju¹ta²yã¹nxe³sxã³, Txai²na¹xain²txi³ txa²yen³kxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹ha²kxai³, Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tain²txi³ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³nũ³nha²kxai³, nxe³ya³nx2ti³to³nha¹nhai¹. Nha¹ha²kxai³, ha¹lin¹te³na¹xai²na² ĩ³we¹txi²yhu¹nha¹jau³xai²na² wãn³txi³khai³su² sĩn¹na³li¹. Yxo²ĩ²yhu¹ki̱³jau³su² sĩn¹na³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nũ¹la³ta̱³ wxa²wĩ³na² yxau³sĩn¹te²la¹xã³? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Txain²txi³ ĩ²sah¹lxi³te²sxa³nha²kxai³, Txa²wĩ³nãin²txi³ ĩ²yah³lxi³te²sxa³nha²kxai³, nxe³yah³lxi³hxai¹nhẽ³li¹. Ĩ²sah¹lxin¹ke³la³te²kxai³, Txa²wĩ³na² ĩ²yah³lxi³nũ³nhĩ̱³te²si¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Nxe³jau³xai²na², Je³su²jah³la² ĩ³ye³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ sxi²ha² yuh³xai²nãn¹thĩ³nãu³a² yxau³sxã³, kwa³ta³lẽ³na² kãin²tẽ³na², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ũ³yho²hi²ki̱³ki³nũ³a² ũ³ha̱¹ain¹tẽ³na² u²lxi³ yxau²nxa³sxã³ ĩ³ye³jau³xai²na², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³te³lhxã³ ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² ĩ³xa̱n³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, i³sxã³ sa²so¹ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². A²hxi²kĩ³lxa² A²wĩ³na² ĩ³yĩ¹li²nũ¹je³na² hau³kon³ye²nxa³ha²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
— Ã³nxĩ³na¹tãu³a¹ ã³si³tẽ³la³kxi²sah²lxan³tho³li¹. Nxe³jau³su²
21 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ã̱h¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ye³jen¹na² ĩ³na¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, ãn³te³nxi²sah¹lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³ a³ti²sah¹lxan³tho³li¹. Yah³lxin¹ka³tu̱³, wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² sa²wa²su¹nyhah¹lxan³kxe³tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ ya²lun¹jah³lxin¹tu¹wi¹. ónxĩ³na¹tãu³a¹ wxa²yu³ta² hxi²kan¹txi³ ãn³si³tẽ³la³kxi²sah¹lxan³tho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Jah¹la² e³jau³xa², “Ĩ³na¹tãu³a¹ hxi²kan¹txi³ ã³si³tẽ³la³kxi²sah²lxan³tho³li¹.” Sĩn¹ten¹tu³wi¹. Nxe³jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³a¹ ko̱³nũ¹ki̱³sxa³nhai¹. Ĩ³ya²lu¹nha²te³lhxã³ e³ji¹ku¹ ki̱³nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wxa²si³yxau³yah³lxin¹tãu³a¹ ha³lo²ai²na² yuh³xan¹ko³xai²la²na³li¹. Yxãn¹ta¹ txa²si³yxau³na¹tãu³a¹ oh³nãn¹ko³xu¹tai²la²na³li¹. Wxãi²na², ha³lo²ai²na² yuh³xan¹tũ̱³ka̱³txi³sah¹lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ Txai²li² ha³lo²ai²na² yuh³xai²nãn¹te²sin²nxa³i¹. 24 Na¹ha²kxai³, oh³nãn¹jah¹lo²na¹xai²na² hxi²ka¹na¹jau³xa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹ten¹ti¹. “Wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxa² yo³ha² sa²wa²su¹nhyah¹lxan³kxe³su². Ya²lun¹jah³lxin¹tu¹wi¹. Ya³nx2ta¹ten¹ti¹.” Yxãn¹ta¹, “Txa²ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹kxa² yo³ha² sa²wa²su¹nha²ti³ten³sa³nhã¹.” Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³: “Je³su²jah³lai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ txa²ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹kxa² yo³ha² sa²wa²su¹nha²sa²kxah³lo²su² na³na¹.” Nxe³sah¹lxi³hẽ¹li¹. Sah²lxan³kxai²lẽ¹. Hãi¹nxe³sxã³ wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxa² yo³ha² sa²wa²su¹nhyah¹lxan³kxe³su² ya²lun¹jah³lxin¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Nxe³nxa²ha¹te¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹ju³tan¹nũ²su² nhĩn¹te²sin²tã³? Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³i¹. Txa²si³yxau³na¹tãu³a² kxã³nxai³tã² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tai¹ti²ti¹. Na¹ka³tu̱³, a²wi¹lhĩn¹nãn¹jau³xai²na² ye³ka³lxa¹txi³ ĩ³ye³ya³nx2ti³to³hxai²na¹tai¹ti²ti¹. 26 Jã¹nxa¹jau³su² wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ĩ³tih³nxe³nx2ta¹jau³nũ³a² kãin² wã³kon³na³li¹. Nxe³jau³xai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nx2ti³hĩ̱³na¹i¹. Yxãn¹ta¹ ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² a²ya³la³lyau³tu̱³ jau³tu̱³ e³jah¹lai²la¹i¹. Nxe³jau³xai²na² ain³kxi²so¹kxi²na¹ka³tu̱³, a²nũ²a² ha³lo²an¹tũ̱³ka̱³txai²na² ã̱h¹ ĩ³hen³txain¹to³ha¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Yxãn¹ta¹ hai³txi³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³la³ ã³ne³wxe³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Je³su²jah³la² ĩ³sa²si¹hã³jah¹la² a²ĩ³lxa², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² ã³ne³wxe³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
— Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², yhain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na², kwẽn¹tai²na² ha³ta̱³nxãn²txi³, hai³txi³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹ti³nãu³xa² ã³ne³to³hain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 28 Ai¹nha²kxai³, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³sã²lxi¹. Txa²hxi²kĩ³la² kwẽn¹tai²na² ã³ne³wxe³nx2ti³xa³i¹. Yxãn¹ta¹ ye³jen¹nãu³a¹ sa²ka²la¹hẽt1so¹sa²sxã³ ĩ³hxi²kĩ¹la³kxi²sah¹lxin¹tu¹wi¹. Nxe³tãu³a¹ ã³ne³wxe³yah³lxin¹tu¹wi¹. Nxe³yah³lxin¹jau³nũ³a²sa¹: “Je³su²jah³lai²na², Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² na³li¹. Hai³txi³ wã²nxũ̱h¹ hxi²kan¹txi³lo³nha²sxã³ wã²nxũ̱h¹ o²la³kxi²jah¹lo²sxa³i¹. A²wĩ³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹jau³xa² so¹lxi³ sa²wai³wait3sxã³ e³jah¹lo²su² na³li¹.” Sah¹lxin¹tu¹wi¹. Sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ txa²ha³lo²a² ã³ne³wxe³yah³lxin¹tu¹wi¹. 29 Na¹ha²kxai³ ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² whãi²na¹ yxau³ya³to³ha¹i¹. Nũ̱h¹ yxau³ye²na¹ju³ta²ya̱n³ti³su², Txa²wĩ³na² ã³na¹sa²ju³ta² yũ²nxa³i¹, a²yen³kxa² ĩ³ka³li³si¹hai¹na¹jau³su² sa²wai³wait3sxã³ kãi³to³ha¹ha²kxai³lu¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 30 Nxe³nxa²ha¹te¹, Nxe³jau³xai²na² Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹nxa²ha¹te¹, a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² hi²sen³kxai³lu¹ yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² ã³nhait1so¹tũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³sa²si¹hã³kxah³lo²sin²tai¹. Wãn³txa² so¹lxi³ e³jah¹lo²sin²tai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Wa²su¹wa²sun¹khai¹nxe² yxau²xai³yah³lxin¹tu¹wi¹. Nxe³jau³su²
31 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² ã³nhait1so¹tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wãn³txa² jau¹xai²na² a²lhun³tu² sa²wai³wait3sxã³ sa²yxo²wet1sa²tẽ³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, txa²sa³wi³ha³lxi³nãu³khai³sah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. 32 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²ya³la³tu̱³khai³nxe² ã³ne³wxe³yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wa²su¹wa²su¹ yxau²xai³yah³lxin¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
33 Nxe³nxa²ha¹te¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²yu³tai²na², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²ne³tah²nãu³su² nha¹i¹. Hxi²kan¹nha¹i¹. Nha¹ha²kxai³, hai³txi³ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²a² ĩ³kwa³na³sain¹sĩn¹ju³ta² wa³ka³li³lot3sxã³ yxau²xai³ti³hex1sĩ¹nhxain²nxa³hẽ³li¹. Wa²su¹wa²su¹ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³su² sĩ¹nhxai²na¹hẽ³li¹. Nha¹ha²kxai³, ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³: “Wa²su¹wa²sun¹yah³lxin¹tu¹wi¹.” Sa²nhĩn¹thi²li¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. A²nũ²a² a²te³nĩn¹kxa² ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Hxi²kan¹txi³ ã³na¹yah³lxi³hĩ̱³nx2nxã̱³lxi¹. A²nũ²a² yxo²ha³nxe¹lxi³txi³su² te²a² ĩ³kwa³na³nx2ti³ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³yah³lxin¹jut3sũ̱³nxe² yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Hai³txi³ wa²su¹wa²su¹ yxau²xai³ti³hex1yah³lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxi¹, ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ti¹. 35 Jã¹nxa¹jau³su², sxi²ha² a²nũ²a² yxau³ju³ta²sa¹: a²wa³kxẽn³yah³la² a²ta²ha² so¹lxi³, kan²txi³ a²wa³kxẽn³yah³la² sxi²ha² yxau³ya³tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ã̱³xa², a²wa³kxẽn³yah³lai²na² kwa² wa³ka³li³yu³ta³lo³kxe³su² te²a², kan²txi³ yxau²nxa³lho³li¹, hxi²ka¹nxa³ha²kxai³lu¹. 36 Jã¹nxa¹jau³su², wxãi²na² sa²kxai³lu² wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³yah³lxi³to³hi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, A²tah²na¹xai²na² hxi²kan¹txi³na¹xai²na² wxa²wa²su¹txa²lxa¹kxai²nãn²tu̱³ wa²su¹wa²sun¹khai¹nxe³sxã³ yxau³yah³lxin¹tu¹wi¹. Hai³txi³ wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³yah²lxan³tho³li¹. 37 Wxa²nũ̱³ka̱³txa², A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²ne³tah²nãu³sah¹lxin¹ti²ti¹. Yah³lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, ĩ³su²lhã³sa²ti³ten³yah³lxi¹lxi¹. Txa²wãn³txa² yxo²ĩ²sah²lxan³kxe³su² yah³lxi¹lxi¹. 38 Nxe³ju³ta², txa²wãn³txa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xa², a²yen³kxa² Txa²wĩ³na² ĩ³yau¹ũ³sa²kxa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. Te²yã¹nxe³sxã³, wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² kãi³yah³lxin¹ju³ta², wxa²sũ̱³na² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³ju³ta² so¹lxi³ kãi³yah³lxi³to³hi¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
39-40 Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³i¹. A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² txa²sũ̱³nu²su² sĩn¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²ne³tah²nãu³sah¹lxi¹lxi¹. Yah³lxin¹kxan²ti³, sa²yxo²we¹tain¹yah³lxi³hxai²nxã³nhẽ³li¹. Sa²yxo²we¹tain¹yah³lxin¹ke³la³te²kxai³ wi¹kãi³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Wxa²kãi³yah³lxin¹ju³ta² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² kãi³ain¹ju³ta² yã¹nxe³sxã³ wi¹kãi³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, yah³lxi³to³hxa³lxi¹. Ã̱³lxi³yah³lxi¹lxi¹. Ĩ³su²lhã³sa²ti³ten³yah³lxi¹lxi¹. Txai²na², a²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ain³kxi²so¹na¹jau³xa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxã¹nxe³nx2ta¹xã¹.” Na¹ta¹ ĩ³su²lhã³sa²ti³ten³yah³lxi¹lxi¹. Ju¹ta² yã¹nxe³ju³tan²ta̱³, hai³txi³ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²nãn²ta̱³ ten³ta¹hxai²nxa³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹, wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² wxa²sũ̱³na² ã̱³yah³la² kãi³jut3sũ̱³nxe² yxau²xai³yah³lxi¹lxi¹. 41 Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² wãn³txi³kxai³lu¹, Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ti³he¹nxe²nxa³i¹. Txa²nũ̱³ka̱³txai²na², hai³txi³ a²nũ²a² wa³ka³lxa² a²wẽ³ha³lxi³su² ti³hex1sĩn¹nxa³i¹. Txa²wĩ³na² ka³na³ka³na³jah¹lo²su² sĩn¹na³li¹. Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ oh³nãu³u¹tai²nãn¹jah¹la² txa²wĩ³nu²su² sĩn¹na³li¹.
42-43 Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² wãn³txa² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wxa²wĩ³nu²su² ke³la³te²kxai³, a³lxi²sah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, sah¹lxi³to³hxa³lxi¹. Txa²si³yxau³na¹tãu³su² tãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³la²na³li¹. Nũ¹ã¹, yxau³na¹ka³tu̱³, a³li³sxã³ ko¹xai²na² wxã³na¹hẽ³li¹. Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³li¹. Hai³txi³, txa²ẽ¹nãu³a¹ wã²nxũ̱h¹ ĩ³ye³kxi²nha²sxã³: “Wxã³na¹tũ¹xã¹.” Nxe³sxã³ wxãn²nxa³hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²na² hai³txi³ txa²wãn³txi³la³ ã³ne³to³nx2ti³to³hxa³i¹, ain³kxi²ti³ten³sah¹lxa³nha²kxai³lu¹. 44 Wxa²sũ̱³nu²khai³xa², Sa³ta³na²jah¹lo²la³ sũ̱³nu̱²lo³jah³lxi¹lxi¹. Yah³lxin¹jau³su², wxa²sũ̱³nai²na² a²ẽ¹nãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ti³ten³na³li¹. Jã¹xah³lxin¹jau³su², kãi³yah³lxi¹lxi¹. A²nxe³jah¹la² Sa³ta³na²jah¹la², txa²wã¹si³kxã³nãu³u¹tai²nãn²tu̱³ ha²ya̱³kxa² a²nũ²a² ĩ³su²lhã³ai¹nhxai²nxa³hẽ³li¹. Hai³txi³ a²ya³la³tu̱³ wãn³txa² e³ti³he¹xai¹nhxai²nxa³hẽ³li¹, a²wãn³txa² wi¹le³jau³la³ a²ẽ¹nãu³a² yũ²nxa³ha²kxai³lu¹. Ĩ³ye³ki³ha¹kxi²nẽ³kxai²nãn²tu̱³, a²ẽ¹nãu³a² a²ko̱³nxe³ti³ e³jau³su² sa²sai¹nha²sxã³ e³kxi²nẽ³na³li¹, ki³han³ta² a²si³yxau³tãu³khai³jah¹lo²su² ha²kxai³lu¹. 45 Yxãn¹ta¹ Txai²na² a²ya³la³lyau³tu̱³ jau³tu̱³ so¹lxi³ e³to³ha¹i¹. Na¹ha²kxai³ wxãi²na² sa²kxai³lu² yxo²ĩ²sah¹lxi³to³hxa³lxi¹. 46 Txai²li² wi¹lhin¹jah¹lo²sa¹i¹. Na¹ha²kxai³, wxa²nũ̱³ka̱³txa² hxi²kan¹txi³ txa²ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta³la³ a³ya³ti²kxi²sah¹lxan³tho³li¹, yũ³sa²nxa³ha²kxai³lu¹. “A³ya³ti²na¹xã¹.” Yah³lxin¹ke³la³te²kxai³, ũ³yhe³kat1sah¹lxi³hẽ¹li¹. Yxãn¹ta¹, ko̱³nxe³ju³ta² yũ³sa²nxa³kxai²nãn²tu̱³, wãn³txa² so¹lxi³ e³a¹kxai²nãn²tu̱³, ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ yxo²ĩ²sah¹lxi³to³hxan³ji¹? 47 Nxe³ju³ta², wxa²yu³tai²na²: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²wẽ³ha³lxi³su² nha¹xã¹.” Yah³lxin¹ke³la³te²kxai³, Sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxain¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²na² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²wẽ³ha³lxi³sah¹lxa³lxi¹. Yah³lxin¹jau³su² Sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxain¹yah³lxi³hxai²nxã̱³nhẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² A³bra³ãu²ah³la², nxe³jau³su²
48 Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³: “Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²wẽ³ha³lxi³sah¹lxa³lxi¹.” Sa²nhĩn¹ji¹? Wxãi²na² ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txi³sa²nhi¹lxi¹. Sa³ma³ri³tã²na² nũ̱³ka̱³txi³sa²nhi¹lxi¹. Ko̱³nxe³te²na² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³wxe³nha²jah¹lo²sa²nhi¹lxi¹. Wãn³txi³su² e³sĩn¹nxa³ji¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
49 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹.
— Txa²nxũ²kwa̱i³nãu³a¹, hai³txi³ ko̱³nxe³te² yãu³ka³txi³la³ yũ³sa²nxa³i¹. Na¹ha²kxai³ Txa²wĩ³na² wi¹lhin¹si¹ha¹jau³xa² e³a¹i¹. Yxãn¹ta¹ wxãi²li² on³si¹sah¹lxan³jau³su² ĩ³ye³kxi²sah¹lxi³to³hi¹lxi¹. 50 Na¹ta¹, wi¹lhin¹si¹sah¹lxin¹jau³su² yũ³sa²nxa³kxan²ti³ Txai²li¹ wi¹na³li¹. Txa²wĩ³na² ka³na³ka³na³jah¹la² wi¹lhin¹si¹sa²jau³xa² e³na³li¹. Jã¹nxe³ha²kxai³, jah¹la² e³kxi¹nx2ti³te³nah¹lxi¹: “Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³ ĩ̱³nxai²na², Je³su²jah³la² wi¹lhin¹si¹yhah³lxin¹jau³su² e³jah¹lxi³hẽ¹li¹.” Txa²wĩ³na² nxe³nx2ti³na³li¹. Nxe³nx2ti³ha²kxai³, nxe³si¹sah¹lxin¹jau³su² ĩ³ye³kxi²sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² wi¹lhin¹te²la³ ĩ³yĩ¹li²nx2ti³hĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹, sah²lxan³kxai²lẽ¹. Ĩ³lxi³sxã³ ĩ³yĩ¹li²nx2ti³hĩ̱³nx2nxa³i¹. 51 A²ya³la³tu̱³ e³kxi¹nx2ta¹i¹. A²nũ²a² txa²wãn³txai²na² sa²yxo²wet1sain¹kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ ya³lu²ain¹ju³ta³la³ a³ya³ti²xai¹nxa³lho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
52 Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Hã³xã¹. A²ta³a² nxũ²kwa̱i³yxau³nxa²sĩn¹na³li¹. Nxe³nxa²sĩ¹nha²kxai³, e³nhi¹lxi¹. “A²nũ²a², Txa²wãn³txa² sa²yxo²wet1sain¹kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²ain¹ju³ta³la³ a³ya³tai¹nxa³lho³li¹.” Nhi¹lxi¹. Nhĩn¹jau³xai²na² a²ta³a² wãn³txai²la¹i¹. Ne³kxa¹sa²sĩ¹nhẽ³li¹. A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² ya³lu²ju³ta² a³ya³ti²ha²kxai³, a²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³nẽ³tũ̱³ka̱³txain²txi³ ya³lu²ju³ta² a³ya³ti²sxã³ ya²lun¹ti³hxa³nai¹nha²kxai³, nxe³sĩn¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Ki³ha³nhi¹lxi¹. 53 A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na², txa²sũ̱³nũ¹tai²na² ya³lu²jah¹lu¹tai²na² kãin²khai¹xain¹sĩn¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Wxãi²na² ã³sen³sai¹nhĩn¹ji¹? Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³nẽ³tũ̱³ka̱³txa² ya²lun¹ti³hxa³nain¹nũn³sĩn¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Ĩh¹nxe³ju³tan¹jah¹lo²su² nhĩn¹ji¹? “A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² ã³sen³sai¹na¹ha²kxai³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wãn³txa² ĩ³hen³txi³nẽ³tũ̱³ka̱³txa² ã³sen³sai¹na¹ha²kxai³, na¹xã¹.” Nhĩn¹ji¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
54 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Txai²li², kwa² wxi²kin³ti³to³nha¹ju³ta³la³ yũ²nxa³i¹. Kwa² wxi²kin³ti³to³nha¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wãn³txi³la³ ĩ³wã̱³txi³sah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ ĩ³wã̱³txi³sah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, Txa²wĩ³nu¹tai²na² wxi²kin³ti³tot3sa²jah¹lu¹tai²la²na³li¹. A²nxe³jah¹lu¹tai²na² wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ĩ³ye³kxi²yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³nu²su² sĩn¹na³li¹.” Yah³lxi³hxai¹nhẽ³li¹. 55 Yah³lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, ĩ²ain¹yah³lxi³te²sxã³lxi¹. Yxãn¹ta¹, Txai²li² Txa²wĩ³nu¹tai²na² ĩ²ain¹te²sa¹i¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³: “Ĩ²te²txã³i¹.” Nxe³na¹kxai²nãn²tu̱³ ki³ha³nhĩ̱³na¹i¹. Ki³han³yah³lxin¹kxa² yã¹nxe³jah¹lo²su² hĩ̱³na¹i¹. Yxãn¹ta¹, Txai²li² Txa²wĩ³na² ĩ²i², Txa²wĩ³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹ti² nxe³jah¹lo²sa¹i¹. A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ e³a¹i¹. 56 Jã¹nxa¹jau³su², wxa²sũ̱³nũ¹tai²na² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na², txa²hxi²kĩ³la² ĩ²i² txa²wxã³na¹ju³tai²na² ĩ²i², kxã³nhxĩ¹nãu³u¹tai²na² ĩ²sa³na²hẽ³li¹. Nxe³sa³ha²kxai³ ka³lih³kxi²khaix1na²hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
57 Nxe³ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Kwa²nhi¹lxi¹. Yah³lon¹te²sxã³lxi¹. Wxa²yxaun¹ju³ta² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² ĩ²lxa²nxa³hẽn³khi³, nxa²nha¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
58 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ e³a¹i¹. Kxã³nxu¹tai²na² A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² to̱n¹ti³he¹nxa³hĩ¹nũ¹tai²na² yxau³to³ha¹i¹, Txai²li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² ta¹hxai²hẽ¹la².
59 Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² a²hxi²kan¹txi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu¹ tah³lxa³ka³ta² so¹sxã³:
— Je³su²jah³la² ã³na³na¹tũ¹xũ³. Kxe³sxan³thai¹le¹. Je³su²jah³la² hãi³a² ĩ³ha²li¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²nhãu³a¹ wa²li³ã¹sxã³ ha³lo²a² ã³waix3txi²ta¹hxai²hẽ¹la².