10
70 nxe³tũ̱³ka̱³txa² ũ³sa²si¹hã³jau³su²
1-3 Nxa²ha¹te¹ hã²wxãn³txa³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la²kxai³lu² a²nũ²a² ã̱³lxi³nũn³tũ̱³ka̱³txa² 70 nxe² ĩ³kaix1so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ye³jen¹na² sxi²yhen³na² ka³lxa¹txi³ ã³nxai³lha²the³ta¹tu¹wi¹. Nxe³na¹ju³ta³nũ³su² ha²kxai³ ĩ³sa²ne³ka³ta¹hã³nha²sxã³ ũ³sa²si¹hã³nx2ta¹tu¹wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txi³si¹ja³kxa³nũ³su² ũ³sa²si¹hã³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ta¹ha²kxai³la¹ nũ¹a² ha¹li¹ sa²si¹hã³i² nũ¹a² ha¹li¹ sa²si¹hã³i² nũ¹a² ha¹li¹ sa²si¹hã³i² nũ¹a² ha¹li¹ sa²si¹hã³i² nxe³nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ta¹ka³tu̱³ta¹ o³ve²a² wẽn³sa² yã¹yxah³lxi¹lxi¹. Nxe³te²na² sa²kxai³lu² ha³lo²a² he¹lain¹tãu³a² hau³xa² ka³lxa¹txi³ ho³hai¹nha²kxai³ ĩ³so¹jĩ²te³lhxã³ ai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³kxa²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² ha³lo²a² ha³nxeh³lxi³ju³ta² ĩ³ha¹txi¹nx2ti³to³ha³ta²wi¹. Te²yã¹nxe³ju³ta² hai³sxa² yain³txa² sxa³ko³xa² wa²ni²lho¹kxi³tũ̱³ka̱³txa² yã¹xah³lxi¹lxi¹. A²nxe³ko³xai²na² wi¹we¹nha²kxai³ hxi²kan¹txi³ wa²ni²lho²hxa³tai¹nxa³lho³li¹. Nxe³kxa²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² sxi²jen³nãu³xa² ka³lxan¹ti³ha²kxai³ hxi²kan¹ti³ ai³lha²thet3thxa³jah²lxan³tho³li¹. Yah²lxa³nha²kxai³ a²wa³kxẽn³ta² Si³yxau³jah¹la² wi¹lĩ³ye³kxi²txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “A²nũ²a² ã̱³xa² hxi²nũn¹ta³kxi²si¹sain¹sĩn¹ja³kxa³nũ³su² ã³nũ²kxi²sxã³ ĩ³so¹ta²sĩ¹nhẽ³li¹.” Win¹ta²te²lxi³ nxe² ĩ³ye³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹te³na¹ ain³ta³kxi¹jxah³lxi³hẽ¹li¹. Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wã²lẽn¹ta³ tẽ³yah³lxa³nha²kxai³ ha³te̱h³nxãn³nxẽn¹ta³ tẽ³yah³lxa³nha²kxai³ yu³wi²kxi²nha²ka³lo³la³ wẽ̱³no³kxa² tẽ³yah³lxa³nha²kxai³ nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Tĩh³na² ai³yah³lxin¹tãu³a² a²nũ²a² ne³khauh²hah³lxin¹kxãi²nãn²tu̱³ ĩ³ye³kxah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. Hãi¹sxã³ ã³yit1txa³sxã³ ã³wa²to¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ sxi²ha² ã³wih¹yah³lxin¹ti³wa³kxa¹ ĩ³ye³kxah¹lxi³sã²nĩn¹te³nah¹lxi¹: “Sũ̱³na² hãun²ju³ta² ã³wxe³nũh¹nxa²lxi³ju³ta² ten³sa³nhai¹.” Yah³lxin¹ka³tu̱³ sxi²ha² wa³kxẽn³yah³la² wi¹lhin¹ye¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² hãun²ju³ta² wi¹lã³wxe³nũ¹hain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ sxi²ha² wa³kxẽn³yah³la² wi¹lhi¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² hãun²ju³ta² ĩ³sa²si¹wha²nx2ti³tu¹wi¹. Wi¹lhin¹sxã³ ã³wih¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hãi¹sxã³ yxau³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Sĩn³ka³lxa¹ti³ yxau²sa²thet3jah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Kwa²yain³txa² yũ³ain¹kxa² yai³ni² ĩ³na² nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Wa³kon³kxi²sah¹lxi¹nha²kxai³ yain³txa² kwa² ũ³hũ¹nx2tain¹tu¹wi¹.
Jã¹nxe³sxã³ sxi²yhe³na² ã³wih¹yah³lxin¹tãu³a² wi¹lĩ³hen³txi¹nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ kwa²yain³txi³su² yain³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Ĩ³ta³ka³txa² yũ³te²su² te²a² ĩ²ain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ we²txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ain¹yah³lxin¹ka³tu̱³ ĩ³ye³kxain¹yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xa² ye³jen¹na² yũ³nũh¹nx2ti³tu¹wi¹.” Nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. 10 Yxãn¹ta¹ sxi²je³nai²nãn¹ta² wãn³txi³kxai³lu¹: “Wxãi²na² ten³nxa²lxi³sĩ¹nxa³nhai¹.” Nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ wa²li³jah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³kxi²txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. 11 Ain¹yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Kxĩh³nũ̱³xa² sxi²je³nãn¹ta² kxĩh³nũ̱³xa² txa²yu³ti³son¹tũ̱³xa² ti³yu³hen²ta³kxi²ye²sĩ¹nx2ta¹wi¹. Nxe³ye²sĩ¹nx2ta¹kxe³su² ko̱³nxe³ti³ kãi³syah¹lxin¹ju³ta² yũ³khaix1je¹nx2ti³na³li¹. Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xa² ya̱u³son³na³li¹. Nxe³jau³su² wi¹ko̱³nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹.” Nxe³yah³lxin¹jau³nũ³a² ĩ³ye³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹.
12 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² kxãn³ton³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a²wa³kxẽn³su²tu¹wi¹. Nxe³tãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² So³to²ma²thĩ³nu¹tai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² kãin² ye³khãuh³lxa³ti³hi¹tain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ nyhain¹je³na² wi¹lhin¹sxã³ ã³wih¹yah²lxan³je³nai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ye³khãuh³lxa³ti³hi¹tain¹ju³ta³nũ³a² wa³to²ha² he¹tain¹tu¹wi¹.
Sxi²jen³nãu³a² en²tain¹jau³su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
13 Nxa²ha¹te¹ Ko²ra³sĩ²thĩ³na² Bet3sa³i²ta³thĩ³na² nxe³tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ko̱³nxe³ton³khai¹yxah³lxin¹tu¹wi¹. Kxã³nhxĩ¹nai³tãn¹thĩ³na² Ti²ro³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txai³tã² Si³tõ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txai³tã² nxe³sxã³ ko̱³nxe³thin¹khai¹nxai¹nha²kxai³ ya³lu²hxa³nain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ wã³nxĩn¹sxã³ kãi³ũh¹nx2ta¹ju³ta² ĩ²ain¹ke³la³te²kxai³ a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³tu¹tai²na² ã³na¹sxã³ ã³yxo²o³tũ¹sai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Wã²la² sa²kẽ³nã²ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nha²sxã³ ha³nxe²a² wã²nhxan³tũ̱³xa² ã³wxe³sãn²sxã³ ã³yxo²o³tũ¹sai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 14 Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ yan¹nãu³a¹ txa²wã¹o²la³kxi²ki̱³kxa² yo³ha² Sũ̱³na² ũ³yho³hi²nẽ³tãu³a¹ Ti²ro³thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txai³tã² Si³tõ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txai³tã² nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² kãi²nxa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxa² yo³ha² ã²la² kãi²non³tu¹wi¹. 15 Nxa²ha¹te¹ Ka³far³na³ũ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txe² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu¹: “Oh³nãn¹ko³nãu³a² Sũ̱³na² ha³lo²a²nãu³a² ka³la³sxã³ ã³wi¹ha¹tũ¹xã¹.” Nxĩn¹jau³su² yxãn¹ta¹ yu̱h³xan¹ko³nãu³a² ha³nxe² i̱³ko³nãu³a² sa²yu̱³lho̱t1tin¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxa²ha¹te¹ 70 nxe³tũ̱³ka̱³txa² ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ai³lah³lxin¹tãu³a² wxa²wãn³txa² ain³kxi¹nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wãn³txa² ain³kxi²sain¹nũn³na³li¹. Yxãn¹ta¹ wxa²wãn³txa² sa²yxo²ã³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sain¹nũn³na³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³sain¹kxai²nãn²tu³ sa²si¹hã³sain¹jah¹la² sa²yxo²ã³ain¹nũn³na³li¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
70 nxe³tũ̱³ka̱³txai²li² a²wa̱³lxain¹jau³su²
17 Nxa²ha¹te¹ kxãn³nãu³a² aun³txa² wa̱³lxain¹tãu³a² kãin²ka³lih³lhe¹kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² a³li³ain¹si¹nha¹jau³su² kwa³na³ain¹sĩ¹na¹hẽ³li¹. Sa²hi²kat1sah²nhĩ¹nha²kxai³ yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²wet1sain¹sĩ¹na²hẽ³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
18 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ha³lai³xa² wa³su³txi³ ĩ³wa³tu³ki̱³kxa² yã¹nxe³sxã³ Sa³ta³na²jah¹la² sa²hi²kat1txa³kxe³su² oh³nãu³a² wa³su³txi³ a³hi²sxã³ wa²ka³nxe² wxã²na³li¹. 19 Nxe³yãn¹ta¹ ne³ka²a³sah¹lxi³sã²lxi¹. Wã³nxĩn¹na¹ju³ta² ũ³hũ¹nx2ta¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³nx2ta¹ha²kxai³ txih³xa² ĩ³nxa²lxi³kxan²ti³ sxe³sxe³kxa² ũh³nxa²lxi³kxan²ti³ ũh³hĩ¹to³txa²lxi³xa³lho³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ Sa³ta³na²jah¹la² nũ³kxũn³kxan²ti³ hxi²kan¹txi³ wa³ka³to³txa²lxi³xa³lho³li¹. 20 Nxe³ju³tai²li² wi¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ wxa²ĩ³lxai²li² oh³nãu³a² nũ¹ka³na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²sa²tẽ³ju³ta² ã²la² wi¹lhĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³jut3su² ka³lih³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² wi¹lxo³kxi²jau³su²
21 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²kxai³la¹ Sũ̱³na² Yãu³ka³txa² ka³lih³si¹ha²kxai³ ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² ne³nxe³na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wĩ³nãi³. Oh³xan¹thĩ³na² whãi²na¹ yuh³xan¹thĩ³na² whãi²na¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²si¹lxi¹. Nxĩn¹sxã³ ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² te²nãu³xa² a³la³kxi²khai¹nxe³te²nãu³xa² nxe³sxã³ wa³ka³la² kãi³in¹ju³tai²na¹ wãn³txa² ĩ³tih³nxĩn¹jau³xai²na¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹nxã³nhẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ a²hoh³lxi³sxa³te²nãu³xa¹ wxa²wãn³txai²na² ĩ³yau¹ũ³hai¹nĩ¹nhẽ³li¹. Nxai¹nĩ¹nha²kxai³ sa²nẽn¹kxi¹nxa²ha¹wi¹. Wã²nxũ̱h¹lxi³sxã³ nxe²kãi³ĩ¹nhẽ³li¹. Nxe³jau³su² Je³su²jah³lo²kxai³lu² Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxe³ha²kxai³lu¹ Je³su²jah³la² ãh¹ ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Yen³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ Txa²wĩ³na² ũ³hũ¹sa³na²hẽ³li¹. Txa²wĩ³na² so¹lxi³ a²ki³lha³lxa²na¹xai²na² ĩ²sa²jah¹lai²la¹wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wĩ³na² ĩ²te²la³ yũ²nxa³wi¹. Txai²na² a²ki³lha³lxa²na¹xai²na² so¹lxi³ ĩ²jah¹lo²sa¹wi¹. Te²yã¹nxũn³sxã³: “A²nũ²a² ã̱³xai²na² Txa²wĩ³na² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹tũ¹xã¹.” Nxa¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Wĩ³na² ĩ²jah¹lo²su² nũ³nhĩ̱³nx2na³li¹. Je³su²jah³lo²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxa²ha¹te¹ hã²wxãn³txa³ a²sa³wi³ha³lxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ãh¹ ha¹li¹ wxa²sa²so¹xi²nũn³sxã³ nxe³tũ̱³ka̱³txa² nũ¹hĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxex3jah³lxi³sa²lxi¹. Ju¹tai²li² ĩ²ah³lxi¹nha²kxai³ wi¹lhin¹yah³lxi¹lxi¹. 24 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³ tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² a²yxo²ha³kxa¹ I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² a²wa³kxẽn³nai³tã² a²yxo²ha³kxa¹ ju¹ta² ĩ²ti³te³nain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ wãn³txa² ain³kxah²lxin¹jau³xa² ain³kxi²ti³te³nain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ain¹te²ji¹xã¹. Ain¹tah¹lxa¹ nxe³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹li¹. Nxe³ha²kxai³ ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ wi¹lhin¹yah³lxi¹lxi¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
A²wa̱³kxa² yxau³nũ¹su²te²na² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
25 Nxa²ha¹te¹ ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² jah¹la² ã³tĩ̱³nũ²la² ĩ³ye³ta³lxai¹kxi²ye³si¹jau³su² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Tih³nxe³sa²jah¹lãi³. ùte²ta̱³ wi¹ju³ta³la³ kãi³a¹ke³la³te²kxai³ ka³te̱³na² wi¹tãu³la³ so¹kxi²hĩ̱³na¹te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² ĩh¹nxe³te²la¹xã³? Ĩh¹nxet3sxã³ ĩ³yau¹ũ³nxa²te³la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Nxa²ha¹te¹ jah¹lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txãn³sxu² te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³kah³la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³kah³lai²na² a³lxi¹tai¹nhẽ³li¹. Wxa²ẽ¹nãu³ai²na² whãi²na¹ a³lxi¹tai¹nhẽ³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²kwa̱i³nha²kxai³ nũ³kxũn³txi³ sa²yxo²we¹tha²kxai³ wi¹lain³kxi²nha²ha²kxai³ nxe³txai¹nhẽ³li¹. Te²yã¹nxũn³sxã³ a²nũ²a² a²wã̱³kxa² yxau³nũ¹nx2ti³te²na² a³lxi²nha²kxa² yã¹nxe² a³lxi²txai¹nũn³nhẽ¹li¹.” Jau³jau¹xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wha²li¹txã³nxu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹li¹. Jah¹la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wain³txi³ e³i¹lxi¹. Jau³jau¹xai²na² hãi¹nxe³ti³xa¹ sa²yxo²wet1hxa³tin¹kxai²nãn²tu̱³ ka³te̱³na² wi¹tãu³la³ yũ¹nxa²tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
29 Nxa²ha¹te¹ jah¹la²kxai³ wi¹lhin¹ye²nha²kxe³su² wã²nã³ũ¹sain¹sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe³ha²kxai³ ĩh¹te²la³ta̱³ a²wa̱³kxa² yxau³nũ¹sa²te²la³hĩ̱³te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
30 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²sa²sa²lxi¹. A²nũ²a² ai³nũ²nhai¹. Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² a³li³nũ²la² Je³ri³ko²thĩ³nãn¹tĩh³na² si³ka³la³hi²nũ²nhai¹. Nxe³sxã³ a³li³sxã³ si³ka³la³hi²tãu³a² kuh³lxa³thin¹tũ̱³ka̱³txa² ne³khauh²hain¹nũ²la² ĩ³su²lhxã³ ĩ³yĩx1to³tai¹nha²kxai³ a²wã²la² kãi³kxai¹nha²kxai³ ain¹ka³tu̱³ ã³ain¹nũ²nhai¹. Ĩ³ya²lu¹te³lhxã³ ai¹nha²kxai³ ã³ain¹nũ²nhai¹. 31 Nxa²ha¹te¹ ye³jen¹na² a²nũ²ai²na² Sũ̱³na² yen³nãu³a² ã³ye³yxo²nũ¹nyhain¹jah¹la² ã³si³hẽ²kxi²nũ²nhai¹. ósi³hẽ²kxi²tãu³a² sun²ta³kxi²sã³ain¹jah¹lai²li² ĩ²nũ²nhai¹. Ĩ²ka³tu̱³ta¹ tĩh³na² ya¹nãn²tĩh³na² ã³ni²lhxã³ si³ka³la³hi²nũ²nhai¹. 32 Nxa²ha¹te¹ ye³jen¹nũn³tãu³a² Le³vi²a² nũ̱³ka̱³txi³sa²jah¹la² a²jã¹nxe² ã³si³hẽ²kxi²nyhain¹nũ²nhai¹. Ai¹nha²kxai³ ĩ²ain¹sãn²sxã³ tĩh³na² ne³ha³ti³hi²nãn¹tĩh³na² ã³ni²lhxã³ si³ka³la³hi²nũ²nhai¹. 33 Nxa²ha¹te¹ Sa³ma²ri²a²ko³xan¹jah¹la² a²jã¹nxe² ã³si³hẽ²kxi²nyhain¹nũ²nhai¹. Nxe³te²a²kxai³lu² ĩ²ain¹te³na¹ ĩ³yan³ta³kxain¹nũ²nhai¹. 34 Ã³tĩ̱³ain¹nũ²nhai¹. Nxe³nũ²la² o²lyau³xa² yũ³ha²kxai³ vĩn²yau³xa² yũ³ha²kxai³ nxe³sxã³ ĩ²su²lain¹je³na² wxa²to̱¹lain¹nũ²nhai¹. Nxe³sãn²nũ²la² sa²tai³kxain¹nũ²la² hã²wxãn³txa³ a²ka³fa¹la³ khai³xa² tẽ³nũ²la² so¹sxã³ ũ³ka³ti³wxe̱³kxi²nũ²la² ã³sa²so¹xi²nũ²nhai¹. ósa²so¹xi²nũ²la² sxa³sxãu³xi²thĩ³na² ai³sxã³ ũ³ha̱¹nũ²nhai¹. Nxe³thĩ³nãn¹ta² wa³kxẽ³na² wi¹la³ ĩ²nũ²nhai¹. 35 Ã¹ka³nxa³ha²ta³a² thĩ¹nai²na² a²wa³kxẽn³yah³la² e³kxi²te³nah¹lxi¹: “Wi¹la³ hau³ko³txai¹nhẽ³li¹. ówa̱³li²na¹tãu³a² ũ³yho³hi¹nxa²ha¹tu¹wi¹. Hĩ¹na² ki³ha¹li¹ ũ³yho³hi¹nxa²ha¹ka³tu̱³ kxãn³nãu³a² wã³kon³kxai²nãn²tu̱³ jã¹nxe² ũ³yho³hi¹nxa²ha¹tu¹wi¹.” Ain¹nũ²nhai¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
36 Jã¹nxe³jau³kxai³la¹:
— Nxe³jau³xai²li² in³txa² ha¹li¹ ka³na³ki² te²a² ĩh¹te²la³ta̱³ ĩ³ton³jah¹la² a²wa̱³kxa² yxau³nũ¹sa²te²la³ hĩ̱³te²la¹xã³? Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
37 Nxa²ha¹te¹ jah¹lai²li² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³yan³ta³kxain¹jah¹la² a²wa̱³kxa² yxau³nũ¹sa²te²hũ̱³jah¹lai²lxã²na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxũ²la² Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxe³kxai²nãn²tu̱³ jah¹la² kãi³kxi²nũx1 jã¹nxe² a²nũ²a² ã̱³xa² kãi³ũh¹txai¹nhẽ³li¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Mar²ta³ka³lxa² Ma³ri²a³ka³lxa² ai³sxã³ ĩ²jau³su²
38 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² nxe³ain¹sxã³ aun³tain¹nũ²la² sxi²je³na² wxa²li³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wxa²li³ain¹nxa²ha¹te¹ Mar²ta³ka³lxa² sxi²je³nãn¹ta¹ka³lxu³su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ta¹ka³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²sxi²ha² ã³wi²kxi²sxã³ ĩ³yain³ya³sah¹lxi³sĩ¹nhẽ³li¹. Nxe³nyhain¹nxa²ha¹te¹ ã³wi²kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 39-40 A²nxe³ta¹ka³lxa² a²ha³lĩn³ta³ka³lxa² Ma³ri²a³ka³lxu³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ã³wih¹kxan²ta² Ma³ri²a³ka³lxai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² a²ne³kxai³tãu³a² ã³wxe³nũ²la² a²wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ain³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Mar²ta³ka³lxai²na² sa²kxai³lu² a²wa³ka³li³yu³ta² hxi²ye¹ta³lxi³nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Txa²ha³lĩ³ta² wa³ka³li³yu³ta² a̱³nũ²la² hãi¹sxã³ ã³wxe²na³li¹. ónhi²nũ¹sa²si¹hai¹nĩn¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹tai¹lxi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Mar²ta³ka³lxãi³. Ĩ²sã³ni¹. Wxa²wa³ka³lxi³yu³ta² kãin² hxi²waun³ta³txi²nha²khaix1nĩ¹nxi¹. 42 Nxe³ai¹nĩn¹ta¹ yu³ka³na³ka³na³ju³ta² on³na³ni¹. Nxe³ju³ta² Ma³ri²a³ka³lxa² ĩ²sxã³ sa²so¹na²ni¹. Txa²wãn³txa² ain³kxi²sa³na²ni¹. Ju¹tai²na² ã²la² wi¹na³ni¹. Sa²sai¹kxin²nxa³lho³ni¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².