11
Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ki̱³jau³xa² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ ha³la³jen¹nãu³a² Je³su²jah³la²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²te³lhxã³ a³li³ta¹hxai²hẽ¹la². Hã²wxãn³txa³ ĩ³ye³kxi²ta³lun²nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³sa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² a²yxo²wãn³txa² a²sa³wi³ha³lxi³khai³xa² ĩ³ye³kxain¹sĩn¹ta¹hẽ¹li¹. Txa²wã¹sũ̱³nai²li² wain³txi³ ĩ³ye³kxi²jau³xa² ĩ³yau¹ũ³nyhain¹sĩn¹ta¹hẽ¹li¹. Nxe³jãx1jau³xa² ĩ³yau¹ũ³sa²nhĩn¹ju³ta² ten³sa²nũn³sĩn¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²sah¹lxi³wxi¹. “Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ti³ten³sa³nha¹.” Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ nxe² e³kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹:
“Txa²wã¹wĩ³nãi³. Wi¹lhin¹sxã³ sa²nẽn¹kxi² kãin²no³txa²ju³ta² ten³sah²sĩn¹nhai¹. Wa³su³txi³ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²ju³ta³nũ³su² ten³sa²sĩn¹nhai¹.
Yain³txa² hãi¹nxe² ũ³hũ¹sa²nhĩn¹tu¹xai³sa²sĩ¹nhẽ³li¹.
A²nũ²a² ã̱³xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹sain¹sĩn¹kxai²nãn²tu̱³ ne³wã²na³ũ¹hain¹sĩ¹na¹wi¹. Nxe³ain¹sĩ¹na¹kxa² yã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nxa²sĩ¹na¹ju³ta² ne³wã²na³ũ¹sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Ha³lo²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹sĩ¹na¹ju³ta³nũ³a² ã³sa²so¹sa²sĩn¹txa³hẽ¹li¹.”
Nxe³jau³xa² he³la³kxa² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
5-6 Nxe²e³ta³lun²nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³ye³kxi²xi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²sah¹lxi³wxi¹. Ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹jau³xa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. A²nũ²a² sxi²lho³jah¹lo²su² nũ²nhai¹. A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² kã³nxah³ta³wi³ta² sxi²ha² a³li³nũ²la² a²ya̱³lxa² sxi²ha² ai³sxã³ ã³tĩ̱³nũ²la² ĩ³kaix1so¹sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Nxex3sa²lxi¹. Yain³ta³nũ̱³xa² so¹kxi¹nx2te³lhxã³ wxã³na¹wi¹. Txa²wã³tã̱³ah³la² sxi²ha² u²lxi³thĩ³na² ĩ²sa²te³lhxã³ wxã³na²li¹. Yxãn¹ta¹ yain³ti³la³ yũ³sa²nxa³ha²kxai³ ãu²li²sa³hẽ²li¹. Nxe³sa²ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² yain³txi³nũ̱³xa² nũ̱³ha¹li¹ ka³na³ki¹ ũ³hũ¹sẽ¹li¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
Nxa²ha¹te¹ sxi²ha² wa³kxẽn³yah³la² ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹: “U̱³lha³nhai¹. Txa²wẽ³ha³lxa² ãu³xa³kxi²sa³nhai¹. Nxe³ha²kxai³ hxi²kan¹sa²nxa³nhai¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
Nxe³jut3su² ne³ke³la³te²kxai³ ĩh¹nxe³tai¹nhĩn³te³ji¹wi¹? Ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wi¹. Ain³kxi²nha¹jxah³lxi³hẽ¹li¹. Ya̱³li³nyha¹ha²kxai³ u̱³kxan²ti³nũ¹ ĩ³ye³ye³kxi²nyha¹ha²kxai³ yain³txa² te³nain¹tũ̱³xai²li² ũ³hũ¹ai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wã̱³jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ yen³kxa² wi¹kxa² ũ³hũ¹nx2ti³tu¹wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ yen³kxa² ã³ten³yah³lxin¹ju³ta² ã³ya³jah³lxin¹tu¹wi¹. Te²yã¹nxũn³sxã³ sxi²ha² a²yxo²a² ĩ³yxo²to¹tot1jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ sa²yxo²than²yex1tain¹tu¹wi¹. 10 Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³ Sũ̱³na² ĩ³wã̱³jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³yah³lxi³te² ĩ³nxãn²tu̱³ a²wi¹ju³ta² ũ³hũ¹nx2ti³tu¹wi¹. Yen³kxa² ã³ten³yah³lxi³te² ĩ³nxãn²tu̱³ a³ya³ti²yah³lxin¹tu¹wi¹. Sxi²ha² ĩ³yxo²to¹to¹jah³lxin¹te² ĩ³nxãn²tu̱³ sa²yxo²than²ye¹nx2ti³tu¹wi¹. 11 Te²yã¹nxe³ju³kxai³la¹ wxa²wẽ³sai²li² yain³tũ̱³xa² ĩ³wã̱³txi³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ tah³lxa³kxa² ũ³hũ¹yah³lxi³hĩ̱³nhãn¹te²la¹xã³? Te²yã¹nxe³sxã³ a̱i³na² ĩ³wã̱³txi³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ txi³hxa² ũ³hũ¹yah³lxi³hĩ̱³nhãn¹te²la¹xã³? 12 Te²yã¹nxũn³sxã³ a̱i³ka³nãu³xa² ĩ³wã̱³txi¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ sxe³sxe³kxa² ũ³hũ¹yah³lxi³hĩ̱³nhãn¹te²la¹xã³? 13 Ti³he¹nxa³wi¹. Ko̱³nxe³ti³hin¹yah³lxin¹kxan²ti³ yen³kxa² wi¹te²a² so¹lxi³ wxa²wẽ³ha³lxa² ũ³hũ¹ain¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Te²yã¹nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² Oh³nãn¹jah¹la² sa²kxai³lu² ĩ³wã̱³txi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² Yãu³ka³txi³khai³xa² ũ³sa²si¹hã³nx2ti³tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Bel³se³bu²ah³la² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
14 Hã²wxãn³txa³ a²nũ²ai²na² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³te²a² ĩ³ha¹txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²li² hxi²kan¹txi³ e³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² a²ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nũ̱³kwa̱i³wi²sxa³te²a² yxo²xũn³txi³ a³li³si¹jau³su² kwa³na³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² wa³su³txi³ a³li³ha²kxai³ we²txi³ha²kxai³ wi¹le³xi²ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jut3su² a²nũ²a²nãu³xa² on²txain¹sxã³ ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² kãin²khaix1nx2na³li¹. Ka³lih³khaix1sa²sĩ¹nhai¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Nxe³to³ta¹ a²nũ²a² yxo²ĩ³ai¹nxa³tũ̱³ka̱³txa² e³ki³ha¹kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² Bel³se³bu²ah³la² a²ta³a² hxi²kan¹txi³su² te²a² a²sa³wi³sai²la¹wi¹. Nxe³ha²kxai³ hxi²kan¹ti³hi¹txai¹nha²kxai³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² a³li³si¹jau³su² kwa³na³in²tai¹. Txa²wã¹sũ̱³nu²su² ti³he¹xai¹nxa³wi¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ã̱³xai²na² ã³wxã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ko̱³nxe³ti³hi¹nain¹jau³su² ĩ³ye³kxi²sai³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ye³kxi²sxã³ ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ya²la³tu̱³ ĩ³hxi²ka¹txain¹kxai²nãn²tu̱³ oh³nãu³a² wã³nxĩn¹sxã³ kãi³ju³ta² wã²na³ũ¹sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 17 Ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² te²kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³xa² wi¹ko̱³nha²ha²kxai³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²sah¹lxi³sa²lxi¹. A²nũ²a²nãu³xai²na² sa²kxai³lu² wã²nxũ̱h¹lxi³sxã³ ã³nhe¹kxi²nyhu¹ain¹kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²kxa²hxa³kxi²nyhain¹te²ju²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ sxi²ha² a²yu³tai²na² ã³nhai²ta³lxi²sxã³ yxau³ain¹kxai²nãn²tu̱³ kan²txi³ yxau²sa²tẽ³ai¹nxa³lho³li¹. 18 Te²yã¹nxe³sxã³ Sa³ta³na²jah¹la² nũ̱³ka̱³txa² he¹kxi²nyhu¹ain¹kxai²nãn²tu̱³ ã³nhai²ta³lxi³hain¹tu¹wi¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² nũ³kxũn³yai¹nxa³ha²kxai³ wa³su³txi³ hxa³nain¹tu¹wi¹. Jã¹nxe³yah³lxin¹jau³kxai³lu¹: “Jah¹la² Bel³se³bu²ah³la² a²sa³wit3su² ha²kxai³ ĩ³wã³nxĩn¹txi³nĩn²tai¹. Nxe³ha²kxai³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² a³li³si¹jau³su² wxi²kan¹sxã³ kwa³na³in²tai¹.” Nxe² ĩ³ye³lah³lxĩ¹nhẽ²li¹. 19 Nxe³ha²kxai³ wxa²wãn³txa² e³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Je³su²jah³lai²li² Bel³se³bu²ah³la² sa³wi³sai²la¹wi¹.” Yah³lxin¹jau³su² yxãn¹ta¹ wxa²nũ̱³ka̱³txe² ĩ³nxai²na² wxa²wẽ³ha³lxa² kãi³yah³lxin¹kxa² yã¹nxe² kãin³ain¹nũ³na³li¹. Nxe³ai¹nha²kxai³ wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² ĩh¹te²la³ta̱³ sa³wi³ha³lxin³ta̱³ hĩ̱³te²la¹xã³? 20 Yxãn¹tah¹lxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² Te²hi²sen³su² ĩ³hxi²kat1sa³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ko̱³nxe³te² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³li³si¹jau³su² ĩ³ye³kxi²na¹wi¹. Nxe³na¹kxe³su² ya²la³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹txa² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²su² ye²te²sa¹wi¹.
21 Te²yã¹nxe³jut3su² a²nũ²a² nũ̱³kxũn³te²a² sxi²ha² wi¹lhau³ko³kxai²nãn²tu̱³ a²yen³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ wi¹yxau³te²ju²hẽ³li¹. 22 Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ã²la² nũ̱³kxũn³te²a² wxã³sxã³ he¹li³nũ²la² ĩ³sun²txi³nyhain¹kxai²nãn²tu̱³ hu³kxi³su² he¹kxi²nyhain¹ta³ka³tai²na² yxo²ĩ²nyhain¹ka³txan²tu̱³ i³sxã³ sa²ni²lho¹kxi² a²yen³kxa² sa²so¹kxi²nxain¹ka³tu̱³ tẽ³sxã³ ĩ³xain¹tu¹wi¹.
23 Jã¹nxe³jut3su² a²nũ²a² ã³ya̱³lxi²sai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ txa²ko̱¹ko̱¹sain¹na³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ o³ve²a² yã¹nxe² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³ya³sai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ ha³te̱n¹txain¹tu¹wi¹.
Ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² wa̱³li²jau³su²
24 Te²yã¹nxe³ju³kxai²lu² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² a²nũ²a² nxũ²kwa̱i³li³kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²ai²na² ĩ̱³yau³la³ yũ²nxa³ko³xai²na² sa²kxai³lu² ĩ³ye¹nxi²te³lhxã³ ai³lha²thet3tin²tai¹. Nxe³to³ta¹ hxi²kan¹txi³ ĩ³ye¹nxi²xa³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³kxi²nha²te³nah¹lxi¹: “Txa²sxi²ha² a³li³a¹thĩ³nai³tã² ã³wa̱³li²na¹tũ¹xã¹.” Ain¹jau³su² ha²kxai³ ã³wa̱³lin²tai¹. 25 Ã³wa̱³li²tãu³a² a²nũ²ẽ¹nai³ta³lxi³ a²nũ²yũ²nxa³ha²kxai³ wi¹we¹txi³ha²kxai³ wi¹lhau³ko³nha²kxai³ nxe³ye²tin²tai¹. 26 Nxe³ye²kxe³su² ha³lo²a² ai³lxi²nĩn²tai¹. Ai³lxi²ka³tu̱³ ko̱³nxe³te² yãu³ka³txi³nãu³xa² ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ ka³na³ki¹ nxe³te²nãu³xa² ko̱³nxe³ti³khaix1 wa³to³hain¹te²nãu³xa² ĩ³ha¹txin²txai¹nĩn²tai¹. Nxe³te²nãu³xa² sa²so¹sxã³ ã³wa̱³li²xi²sa²tẽ³in²tai¹. Nxe³ju³tai²kxai³lu² in³txa² ẽ¹nãu³a² ko̱³nxe³ti³ ã³wa²to²hin²tai¹. Nxe³ye²nx2ta¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Wi¹lhin¹sa²tẽ³nẽ³jau³su²
27 Nxe³ta³lun²nũ²la² txu¹ha² ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Wxa²hã³ka³na² wẽh³ni³nxa²sxã³ kũh¹txa²sxã³ we¹txa²ta¹ka³lxa² ka³lih³khaix1ta¹ka³lxi³su² na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wain³na³ni¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²ai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²sxã³ sa²yxo²we¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³te²a² ã²la² kãin² ka³lih³hain¹na³ni¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Txa²wã¹sũ̱³na² wã³nxĩn¹ju³ta² ĩ²ti³te³nain¹jau³su²
29 Nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² a²nũ²a² ã³wxã³wxã³ai¹nha²kxai³ ka³lxa¹txi³ ã³nũ¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³na¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ko̱³nxe³thin¹khai¹yxah³lxi¹lxi¹. Sũ̱³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jau³su² jau³xa² ten³ti³he¹yxah³lxa³lxi¹. Yah²lxa³nha²kxai³ Sũ̱³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²kxe³su² wã³nxĩn¹sxã³ kãi³a¹ju³ta³la³ ĩ³ye³kxi²sah¹lxi¹nhẽ³li¹. Nxe³yãn¹ta¹ hĩ¹na¹ wã³nxĩ¹na¹ju³ta³la³ wã²nã³ũ¹nx2ti³nxa³lho³li¹. Wãn³txa² wã²nã³ũ¹nx2ta¹jau³xa² tĩ³yau³xu¹tai²na² so¹lxi³ ĩ³yũ¹yah³lxin¹tu¹wi¹. 30 Nxe³jau³xu¹tai²na²sa¹. Jo²na³jah³lu¹tai²na² sa²kxai³lu² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³la²ni²tãu³a² a̱i³na² a²ẽ¹nai²na² ka³te̱n³su² sxa³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Hã²wxãn³txa³ a³li³sa²sai¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³kxa²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Txai²na² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²na¹xai²na² sa²kxai³lu² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³la²ni²tãu³a¹ kxĩh³nxẽ¹na² ya³lu²sxã³ sxa³na¹tu¹wi¹. Hã²wxãn³txa³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na¹tu¹wi¹. Nxe³ju³tai²na¹ Sũ̱³na² sa²si¹hã³sa²ju³ta² e³lxah²lxi³ ĩ²yah³lxin¹tu¹wi¹. 31 Jã¹nxe³jut3su² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Se²ba³thĩ³na² a²wa³kxẽn³na¹ka³lxu¹tai²na² sa²kxai³lu² Sa³lo³mãu²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² a²hoh³lxi³khaix1nxe³jau³xa² ain³kxi²te³lhxã³ u²lan¹thĩ³na² a³li³sxã³ wxã³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. A²nxe³ta¹ka³lxai²na² sa²kxai³lu² yan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² kãi³ain¹kxa² yo³ha² a³ya³ti³kxe³su² nxe³ti³xa¹ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³tu¹wi¹. Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Sa³lo³mãu²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² wi¹lain³kxi²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ Txai²na² sa²kxai³lu² Sa³lo³mãu²ah³la² ĩ³kãin²wa³to²hi²na¹jah¹lo²sa¹wi¹. Nxe³sa³kxan²ti³nũ¹ Txa²wãn³txa² ain³kxi²ti³ten³nxa²lxa³lxi¹. 32 Te²yã¹nxe³jut3su² yan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ kãi³ain¹kxa² yo³ha² a³ya³txi²kxe³su² nxe³ti³xa¹ Ni³ni³ve²thĩ³nãn¹ta² nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² nxe³te²hi²sen³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2tain¹tu¹wi¹. A²nxe³te²nãu³xu¹tai²na² sa²kxai³lu² Jo²na³jah³lu¹tai²na² wãn³txa² ain³kxai¹nha²kxai³ ko̱³nxe³thi¹nain¹ju³tu¹tai²na² ã³na¹ain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Jo²na³jah¹la² hxi²kan¹jah¹lo²su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ kãin²wa³to²hi²jah¹lo²sa¹wi¹. Nxe³sa³kxan²ti³nũ¹ Txa²wãn³txa² sa²yxo²wet1sah²lxa³lxi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Txa²wã¹nũ²a² sa²kxĩ̱³kxi²nẽ³jau³su²
33 Nxe³ha²kxai³lu¹ yau³xã̱³xa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²ai²li² lã³pi³ãu²tẽ³na² tẽ³sxã³ ũ³thũ²kxi²sa²no¹ki̱³sxa³ha²kxai³ kwa³ta³lẽ³na² ũ³tĩ¹kxi²wxe³ki̱³sxa³ha²kxai³ nxe³kxi³te²sxa³yu²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ kĩ³txi³ ũ³kũt1tũ²la² sxi²hẽ¹na² yxo²ha³kxa¹ wi¹sa²kĩ̱x3te²ju²hẽ³li¹. A²nũ²a² ye³khe¹txi³ ã³wi¹hai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. 34-36 Txa²wã¹ye³nai²li² ye³wi¹kxai²nãn²tu̱³ txa²wã¹nũ²a² whãi²na¹ wi¹lo²la³kxi²nha²ki̱³te²ju²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ ye³wi¹lxa³kxai²nãn²tu̱³ txa²wã¹nũ²a² whãi²na¹ hai³txi³ wi¹lo²la³kxi²nha²te²sxa³yu²hẽ³li¹. Nxe³kxa²yã¹nxe³jut3su² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² wi¹lxa³kxai²nãn²tu̱³ wi¹kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³sxa³wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
A²nũ²a² ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jau³su²
37 Ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² fa³ri³se²a² in³jah³la² ã³tĩ̱³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²sxi²ha² ã³wih¹sxã³ ĩ³yain³kxi²sẽ¹li¹. Nxai¹nha²kxai³ ã³wi¹hain¹nũ²la² ã³wxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³la² hxi²khai²lxi²sã²nxa³sxã³ ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 38 Ã³wxe³ka³tu̱³ta¹ fa³ri³se²ah³la²kxai³ ju¹ta² ĩ²nũ²la² o²nyha¹ta¹hxai²hẽ¹la². 39 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²kxai³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²kxai³lu² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²sa²sa²lxi¹. Wi¹lhin¹ki³lxot3jah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³to̱n³khaix1yah³lxin¹tu¹wi¹. Ka³ne²kxẽn³su² ta̱³nxa² pra²ta²ka³lo³su² ta̱³nxa² a²tai²na¹ wxa²hi³la³kxi²sxã³ wxa²hxan³kxa³txi³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² a²nũ²a² yen³kxa² kãi³kxi²nyhu¹ah³lxin¹ju³ta² yũ³ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³hin¹ju³ta² kãin² yũ³ha²kxai³ nxe³kxa² yã¹yxah³lxi¹lxi¹. 40 A²hoh³lxi³sa²yah³lxa³lxi¹. A²wi¹lhĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ we¹jah¹lo²su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. A²nũ²khai³su² we¹txi² a²ẽ¹nãu³ai²na² we¹txi² nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. 41 Nxe³ha²kxai³ ko²pẽ³na² pra²to²ka³lo³ai²na² yen³kxa² wxi²sxa³te²a² tẽ³nũ²la² a²nũ²a² yen³kxi³txa²sxã³ sxa³te²a² wã²nhũ¹txai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ẽ¹nãu³a² ĩ³ha³ne³nx2ti³jut3sũ̱³nxe² wi¹lhin¹nxa²lxi³tu¹wi¹.
42 Yxãn¹ta¹ wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³su² te² ĩ³nxai²na² wi¹lhin¹ki³lxo³jah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³ton³khai¹yxah³lxin¹tu¹wi¹. Yah¹lxi¹nha²kxai³ yen³kxa² jũ¹nxe³te²su² te²a² yain³kxi²ki̱³ki³a² or³ta³lã²ki³su² ta̱³nxa² a³ru²ta³ki³su² ta̱³nxa² hĩ³ne³ki³nxã³nxa² yũ³yah³lxin¹kxa² nxã³nha¹li¹ nxã³nha¹li¹ nxã³nha¹li¹ nxã³nha¹li¹ nxã³nha¹li¹ yũ³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ nxãn³ka³na³ka³nat3sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³hũ¹yah³lxi³hxain¹tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ ha³te̱h³nxã³nxu¹tai²na² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jau³su² ã²la² wxi²kan¹kxe³su² wain³txi³su² kãi³ũh¹kxe³su² ta̱³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxai¹yah³lxin¹kxe³su² ta̱³nxa² nxe³ju³tai²na² ha³kxa¹ sa²yxo²ã³yah³lxi¹lxi¹. Nxe³ju³tai²na² a²wi¹lhĩ¹nãn¹te²a² yxo²ha³kxa¹ kãi³yah³lxin¹ju³ta² wain³na³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ ne³ki³san¹te²a² sa²yxo²ã³yah³lxin¹ju³ta² wai³nxa³wi¹.
43 Te²yã¹nxe³sxã³ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ko̱³nxe³ton³khai¹yxah³lxin¹tu¹wi¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³na² wxi²kan¹ti³ton³te²na² ã³wxe³ju³ta² yxo²kwa̱in³yah³lxi¹nha²kxai³ sxi²je³na² ã³nxai³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ sa²nẽn¹kxi³sxã³ ĩ³kaix1nx2ti³te²ju²hẽ³li¹. A²nũ²a² ã̱³xai²na² ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹: “Wxãi²li² txa²hxi²kan¹jah¹lo²si¹lxi¹.” Nxe³jau³su² yxo²kwa̱in³yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxi³hxai¹nhẽ³li¹.
44 Yxah³lxi³nha²kxai³ ko̱³nxe³ton³khai¹yxah³lxin¹tu¹wi¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² kxĩh³nxa² kwã̱³kxẽ¹na² yãx1yah³lxi¹lxi¹. Nxe³je³nai²li² a²nũ²a²nãu³xai²na² sxa³ye²je³nai³tã² ko̱³nhxai¹nxa³ha²kxai³ sa²ka³nex3tai¹nha²kxai³ ko̱³to³nain¹te²ju²hẽ¹li¹. Nxe³kxa² yãx1yah³lxin¹sxã³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ko̱³nxe³khaix1na³li¹. Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ĩ²li³te²a² ĩ³tih³nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³te²lo³tũn³tu¹wi¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
45 Nxa²ha¹te¹ ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³sa²jah¹la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Tih³nxe³sa²jah¹lãi³. Nxe³jau³xai²li² yxo²xũ̱n³txi³ ĩ³kwa̱i²kxi²sa²nhĩn¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
46 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wxãi²na² wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² ko̱³nxe³ton³khai¹yxah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ wãn³txa² sa³te̱¹jau³xa² sa²yxo²wet1sxã³ kãi³si¹jau³su² a²nũ²a² ã̱³xa² kwa³na³yah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ jau¹xain²txi³ sa²yxo²we¹jah²lxa³lxi¹. Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²nũ²a² ã̱³xa² yen³kxa² sa³te̱¹kxa² ã³ta³lo³hẽ¹so¹si¹yhah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ yen³kxain²txi³ a²hxi²ka² wẽ³sa²kxan²ti³ ũ³hxi²nũ¹yah³lxa³lxi¹. 47 Nxe³ha²kxai³ ko̱³nxe³ton³khai¹yxah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² wxa²ka³lxa¹ti³nãu³xu¹tai²na² hi²sen³kxai³lu² sun²tã¹ain¹te³nai¹ti²tu³wi¹. 48 Nxe³ain¹ju³tu¹tai²na² e³kxah²lxin¹te³nah¹lxi¹: “Ĩ³sun²tã¹nyhain¹ju³tu¹tai²na² wi¹lhi¹tain¹na²hẽ³li¹.” Yah³lxin¹jau³su² nxe³ha²kxai³ wxa²ka³lxa¹ti³nãu³xu¹tai²na² ya²la³tu̱³ sun²tã¹nyhain¹ti³ai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ wxa²nũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² wxa²hxi²nũ¹nain¹tũ̱³ka̱³txa² yã¹yxah³lxi¹lxi¹. 49 Nxe³yah³lxin¹kxe³su² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³kxai³lu¹: “Txa²wãn³txa² ĩ³hen³txi³ta¹tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³kaix1so¹ai¹na¹tũ̱³ka̱³txi³sa²te²a² nxe³sxã³ sa²si¹hã³a¹tu¹wi¹. Ai¹na¹ta¹ sun²tã¹ĩ² kãin² ĩ³yĩ¹to³ti² nxe³nyhai¹nha³ta²wi¹.” Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹li¹. 50-51 Nxe³ha²kxai³la¹ wxãi²na² wxa²nũ̱³ka̱³txi³khai³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³tu¹wi¹. Kxã³nhxĩ¹nu¹ta²kxai³ txa²nũ̱³ka̱³txa² sun²tã¹sain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hĩ¹nai²na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³tu¹wi¹. A²wi¹lhĩ¹nu¹ta²kxai³ A³be²lah³lu¹tai²na² su²lhã³ju³tu¹tai²na² Sa³ka³ri²ah³lai¹tã² sun²tã¹ju³tai³tã² nxe³jah¹la² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²hẽ¹nãu³a² sun²tã¹ain¹te³nai¹ti²tu³wi¹. Jã¹nxe³ju³kxai³la¹ wxa²nũ̱³ka̱³txa² sun²tã¹ain¹yah³lxin¹ju³ta² yxo²ha³kxa¹ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³tu¹wi¹.
52 Jã¹nxe³yah³lxin¹ju³kxai³la¹ wi¹lhin¹ki³lxo³jah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³ton³khai¹yxah³lxin¹tu¹wi¹. A²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³ka̱³txi³lxon³ju³ta² te³nain¹kxai²nãn²tu̱³ ã³na¹ain¹yah³lxi¹nhẽ³li¹. Nxe³sxã³ Txa²wãn³txa² en²yah³lxi¹nha²kxai³ a²nũ²ai²na² Txa²wãn³txa² sa²yxo²we¹te³lhxã³ te²su² te²na² ã³na¹yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³yah³lxi¹nhẽ³li¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
53-54 Nxe²e³ta³lun²nũ²la² a³li³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ jau¹xai²li² ĩ³a̱n³ta³kxain¹nũ²la² ta³nxũ̱¹ka̱³txa²kxai³lu² ko̱³nxe³te²lo³tai¹nha²kxai³ ki³ha¹kxi²so¹te³lhxã³ ĩ³wã̱³txi³sai³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Ũ³tĩ̱¹kxi²na¹tũ¹xã¹. Ain¹jau³su² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².