13
Ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² a²nũ²a² ã³tĩ̱³sxã³ ĩ³hen³txi³te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Pi³la²jah³la² sa²kxai³lu² hxi²ki³te²la³ka³tu̱³ Ka³li³le²a² nũ̱³ka̱³txa² sun²tã¹nyhain¹nũ²hẽ³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² kwẽn¹tai²na¹: “Yen³kxa² ũ³hũ¹na¹tũ¹xã¹.” Ai¹nhĩ¹na¹ ã³wih¹nũ²la² ã³si³hẽ²kxi²te²a² hi²sen³su² sun²tã¹nyhain¹nũ²hẽ³li¹. Nxe³ha²kxai³ ko̱³nxe³thin¹khai¹nxẽn³tai¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ka³li³le²a² nũ̱³ka̱³txai²li² ko̱³nxe³thin¹ wa³to²hain¹tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ sun²tã¹ain¹thai¹li¹? Ti³he¹nxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ wxãi² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sãn²sxã³ wxa²ko̱³nxe³thin¹yah³lxin¹ju³ta² ã³na¹la³kxi²nyhah¹lxan³kxai²nãn²tu̱³ ya²lu²nxa²lxi³ju³ta² yũ³nx2ti³tu¹wi¹. Jã¹nxe³ju³kxai³lu² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² sxi²ha² kĩ³thĩ³na² Si³lo³e²thĩ³na² nxe³thĩ³nu¹tai²na² ã³ya³hi²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. óya³hi²hĩ¹nu¹tai²na² a²nũ²a²nãu³xa² 18 nxe³te²nãu³xu¹tai²na² ã³ya²lu¹ta²lxi³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. A²nxe³tũ̱¹ka̱³txu¹tai²na² ko̱³nxe³thin¹ wa³to²hain¹tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ ã³ya²lu¹ta²lxi³ta¹hxai²yu²lhai¹li¹? Te²yã¹nxe³sxã³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² wi¹lhin¹ wa³to²hain¹tũ̱³ka̱³txi³su² ta¹hxai²yu²lhai¹li¹? Ti³he¹xai¹nxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ wxãi²na² sa²kxai³lu² ĩ³ãin²ta³kxi²nha²sãn²sxã³ wxa²ko̱³nxe³thin¹yah³lxin¹ju³ta² ã³na¹la³kxi²nyhah¹lxan³kxai²nãn²tu̱³ ã³ya²lu¹txa²lxi³ju³ta² yũ³nx2ti³tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Fi³ke²ra²ka³txa² nxã̱³kxi¹hxa³ka³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³la¹ ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Hai³sxa³nãu³a² fi²ko²nẽ³ka² wi¹wen¹nũ²nhai¹. Wi¹wen¹ka³tu̱³ta¹ a²wa³kxẽn³yah³la² a²nã̱³ka² wxa²so¹te³lhxã³ wxã³nũ²nhai¹. Yxãn¹ta¹ hai³txi³ yũ³ye²nxa³nũ²nhai¹. Yũ³ye³nxa³nũ²la² a²sa³wi³sa² ĩ³kaix1so¹te³nah¹lxi¹: “Ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ kwẽ³kon³tãu³a² fi²ko²nã̱³ka² wxa²so¹te³lhxã³ wxã³na¹ta¹ hai³txi³ ĩ²tuh³nxa³hẽ¹li¹. Nxe²nxa³ha²kxai³ tau³kxi²lũ³ã¹txa²hẽ³li¹. Hai³sxa² a³lxi²sa³nhai¹. Ki³lã̱³lxi²ki³a² ũh³wĩ̱¹a¹tu¹wi¹.” Nxe³nũ²nhai¹. Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³sa² ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹: “Hãi¹nxe²wxe³sã²nhẽ³li¹. Ye³ka³na³ka³nat3sxã³ kwẽ³kxa² wahx3nxe³sxã³ ĩ²ya³sa²sã²nhẽ³li¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ kĩ̱h³nxa² ũ³kxẽ³ni²sxã³ wxa²si³sa²ta³kxi²na¹tu¹wi¹. Hã²wxãn³txa³ nã̱³kxi²kxai²nãn²tu̱³ wi¹tu¹wi¹. Ta¹ nã̱³kxi²hxa³kxai²nãn²tu̱³ nxe³hĩ¹na²sa² tau³kxi²lũ³ã¹a¹tu¹wi¹.” Ain¹nũ²nhai¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Txu¹ha² ĩ³ton³ta³kxi²ta¹ka³lxa² we²txi²jau³su²
10 Nxe³nũ²la² hã²wxãn³txa³ sa²ba³to³ nxe³tãu³a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³na² ã³wih¹nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Ĩ³yau¹ũ³tãu³a² txu¹ha² ĩ³ton³ta¹ka³lxu³su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ta¹ka³lxai²li² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³ha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ĩ³sin²kxi²nha²sxã³ ai³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Hãi¹sxã³ ku²thu²kxa² ai³ta¹hxai²hẽ¹la². Kwẽ³kxa² ye³ka³lxa¹txi³ kwẽ³kon³sxã³ 18 nxe² kwẽ³kon³tãu³a² sxa²xai³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². 12 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³la¹ ĩ²kxi²nũ²la² ĩ³kaix1so¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩ²sã³ni¹. Hĩ¹na² wxa²xĩ³ta³ka³txa² ã³wa²su¹txa²ha¹xĩ¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Nxe²e³ta³lun²nũ²la² txu¹hai²na² wxa²ta³lo³wxa̱i³nũ²la² we²txi²ta¹hxai²hẽ¹la². We²txi¹nxa²ha¹te¹ wa³su³txi³ ĩ³sin²kxi²nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹khai¹nx2na³li¹. Nũ̱³kxũn³khaix1nx2na³li¹. Wi¹lxo³kxi²sa³nhai¹. Txu¹ha²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la². 14 Nxe³ju³tai²na² thĩ¹na² wa³kxẽn³yah³la² ĩ²ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ²nxa²ha¹te¹ kãin² hi̱t3te³nah¹lxi¹:
— Ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ a³lan²tãu³a² so¹lxi³ wa³ka³li³yu³ta² o²la³kxi²ki̱³te²jai¹ti³tu³wi¹. Nxe³kxi³sa²kxai³ sa²ba³to³ nxe³tãu³a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² wa³kon³ki̱³te²sxa³yu²hẽ³li¹. Ki̱³sxa³ha²kxai³ sa²ba³to³ nxe³hĩ¹na² we²txi²sih¹nxa²lxi³jau³su² wxã³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wi¹lhin¹ki³lxo³jah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³thin¹yah³lxi¹lxi¹. Wxa²pon¹su² ta̱³nxa² wxa²ka³va¹lhu² ta̱³nxa² yũ³yah³lxin¹kxa² sa²ta²la³kxi²so¹sxã³ ka³wã³lxa² tẽ³sxã³ ã³nxai³ka³tu̱³ ũ³tih¹yah³lxi³hxai¹nhẽ³li¹, sa²ba³to³ nxe³kxan²ti³nũ¹. 16 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² ta¹ka³lxa² A³bra³ãu²ah³lo²nu¹tai²na² a²sa³wi³sa³ka³lxu³su² na³li¹. Nxe³yãn¹ta¹ Sa³ta³na²jah¹la² hi²sen³su² kwẽ³kxa² ko³ka³lxa¹txi³ 18 nxe² kwẽ³kon³tãu³a² kan²ta³kxin²tai¹. Nxe³ha²kxai³ we²txai¹na¹ju³ta² wain³na³li¹, sa²ba³to³ nxe³kxan²ti³nũ¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
17 Nxa²ha¹te¹ jau¹xai²na² ain³kxi²nũ²la² hi̱t3txain¹tũ̱³ka̱³txai²na² ãu²lxa²to³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ tũ̱¹ka̱³txai²na² ĩ³hi²txain¹nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² o²la³kxi²ju³ta² ĩ²ai¹nha²kxai³ ĩ³ka³lih³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Mos³tar²ta²ki³a² ĩ³yau¹ũ¹nhẽ³jau³su²
18 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³la¹ ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹jau³xa² yã¹te²ta³ yãx1hĩ̱³te²la¹xã³? Nxe³jau³jau¹xai²na² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wi¹. 19 Mos³tar²ta²ki³a² yã¹nx2na³li¹. Nxe³ki³ai²na² tẽ³sxã³ ũh³wĩ̱¹nũ²la² wi¹wen¹te²ju²hẽ³li¹. Hã²wxãn³txa³ hi³a² kĩn³ka³txa² we¹nha²kxai³ a̱i³ka² a²ye³sa² ã³nhẽ¹ti³te²ju²hẽ³li¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Yain³tũ̱³xa² ũ³wha¹kxi³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
20 — Nxe³ha²kxai³la¹ Txa²wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹jau³xa² yã¹te²ta³ yãx1hĩ̱³te²la¹xã³? Nxe³jau³jau¹xai²na² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wi¹. Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹li¹. 21 Yain³txa² ũ³wha¹tũ̱³xa² yã¹nx2na³li¹. Nxe³tũ̱³xa² txu¹hai²li² tẽ³sxã³ tri²ka²nũ̱³xa² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ ũ³hau³kot3sxã³ ũ³kwa³lxĩ¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² tũ̱¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ kãin² ĩ³wa¹je²te²ju²hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hit2tain¹tũ̱³ka̱³txi³su²
22 Ĩ³ye³kxi²ta³lun²nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tĩh³na² ai³ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³si¹ja³kxa³nxũ³su² sxi²je³na² yxo²ha³kxa¹ ã³nxai³lha²the³ta¹hxai²hẽ¹la². 23 Nxe²xai³ain¹tãu³a² in³txa² ã³tĩ̱³sxã³ ĩ³wã̱³txi³te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hi²txain¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³a² ka³lxa²ai¹nxa³ji¹wi¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
24 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² ã³wih¹ki̱³ju³ta³nũ³a² kan²na³li¹. Ĩ²li³ju³ta² kãi³sxã³ ã³wih¹ki̱³te²sxa³yu²hẽ³li¹. A²nũ²a² ka³lxa¹khaix1nxe³te²nãu³xa² ã³wih¹ti³te³nain¹ta¹ wain³txi³ ã³te³nai¹nxa³ha²kxai³ ã³wi¹hai¹nxa³lho³li¹. Sxih²yxo²a² kãi²nxa³te²yxo²hũ̱³nxe² Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²na² so¹lxi³ ã³wih¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxe³su² ha²kxai³ nxũ²kwa̱i³lxũ¹sxã³ sxih²yxo²a² kãi²nxa³te²yxo²a² ã³wih¹kxe³hũ̱³nxe² Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹li¹.
25 Te²yã¹nxe³sxã³ sxi²ha² wa³kxẽn³yah³la² ĩ³sa²yxau³sxã³ sxih²yxo²a² ũh³yxo²wĩ̱¹tu¹wi¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ ti²ta³lo³kan¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³kaix1sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Sa²yxo²than²txa²sĩ¹nhẽ³le¹.” Nxe³nũ²la² sxi²hẽ¹nãn¹jah¹lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹: “Ĩh¹nhu¹nãn¹te²ta̱n³yah³lxin¹ji¹wi¹?” 26 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xain¹ti³an¹jau³kxai³lu¹: “Txa²sxi²je³nai²na² ĩ³tih³nxe³nĩn¹tai¹tu³we¹. Ĩ³yai³ni² ĩ³na² nxe³ki̱³tai¹tu³we¹.” Nxe³ain¹tu¹wi¹. 27 Nxe³ha²kxai³lu¹: “Wxãi²nãu³ ĩ³nxai²na² ĩ²nx2ti³te²txã³wi¹. ósxã³ ã³waix3jah¹lxi³hẽ¹li¹. Ko̱³nxe³thin¹sxã³ kãi³sxã³ yxau²xai³lyah³lxi¹lxi¹.” Nxa¹tu¹wi¹. 28 A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² I³sa²kah³lu¹tai²na² Ja³ko²ah³lu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² a²yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² oh³xan¹ko³nãu³an²ta³ yxau²xai³ti³hi¹je²tain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ wxãi²na² sa²kxai³lu² ha³lo²a² sa²tã³nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³nx2ti³kxe³su² ye³khãuh³lxa³thi¹nx2ti³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² kãin² nã̱³ni² kãin² wxi²ka³ta³ta³ti² nxe³sa²tẽ³yah³lxin¹tu¹wi¹. 29 Nxe³kxa²yon³kxai³lu² u³je³na² a³li³xi²tãu³su² tãu³a² u³je³na² kan³tãu³su² tãu³a² u³je³na² ta³nãn³nãu³su² tãu³a² a²nũ²a² ka³la¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² oh³xan¹ko³nãu³an²ta³ ã³nũt1tain¹tu¹wi¹. Nxe³hĩ¹na² ã³wxe³sxã³ yain³kxih²nyhain¹tu¹wi¹. 30 Jã¹nxe³hĩ¹na¹ a²nũ²a² ã³ne³ki³so³te²na² sa²kxai³lu² ka³na³ki²nũ² ne³ka²ta¹xai³si¹ha²kxai³ a²nũ²a² ne³ka³ta² ãn³si³wxe³te²na² sa²kxai³lu² ka³na³ki²nũ² ã³ne³ki³sot3si¹ha²kxai³ nxe³ain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² a³lxin²tain¹jau³su²
31 Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hãi¹nxe³hĩ¹na² ã³wxã³sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— A³li³txu¹li¹. E³ro²jah³la² su²lhã³nxa²te³lhxã³ nxe³ain¹na³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 32 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na² wai³a³lxa²ta³lã²tẽ¹nhũ̱³na³li¹. Wain³txi³ ĩ³ye³ai¹nxa³wi¹. Nxe²nxa³ha²kxai³ ĩ³wa²lũ³xi²tain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Hĩ¹na² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³li³si¹hai¹na¹ha²kxai³ ĩ³ta³ka³txa² we²txai¹na¹ha²kxai³ nxa¹tu¹wi¹. Hĩ¹na² o²la³kxi² ka³nxa³ha²ta² o²la³kxi² nxe³sxã³ ka³nxa³ha²ta³nũn³tãu³a² ta³lun²na¹tu¹wi¹.” E³ro²jah³la² nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. 33 A²nxe³na¹kxan²ta² hĩ¹na² ã³nxai³li² ka³nxa³ha²ta² ã³nxai³li² te²yã¹nxũn³tãu³a² ã³nxai³li² nxe³na¹tu¹wi¹. Nxe³na¹te²kxai³lu² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² so¹lxi³ Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txa² su²lhã³ain¹tai¹ti²tu³wi¹.
34 Nxe³ha²kxai³la¹ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² yxau²xai³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txa² su²lhã³ain¹yah³lxi³to³hi¹nha²kxai³ wxa²nũ¹nx2tain¹tũ̱³ka̱³txai²na² wha³tin³kxain¹yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³sxã³ ko̱³nxe³to̱n³khaix1yah³lxi¹lxi¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ ka³la³ka³la²a² a²hã³ka³nai²na² wẽ³ha³lxa² a²nxe̱³ki³yu̱³hẽ³nãu³a² wã²nut1te³ju²hẽ³li¹. Jãx1te²hũ̱³na¹tũ¹xã¹. Wxa²wẽ³ha³lxa² nxe³nx2ti³to³ha¹tai¹ti²tu³wi¹. Ye³ka³lxa¹txi³nx2ti³to³ha¹tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ ten³yah²lxan³tai¹ti²tu³wi¹. 35 Nxe³ha²kxai³ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ wxa²sxi²ha² a²nũ²a² yũ²ai¹nx3tho³li¹. Ya²la³tu̱³ wãn³txan²tu̱³ ĩ³ye³a¹wi¹. Hĩ¹nãn¹te²tu̱³ ĩ²xi²sah²lxan³tho³li¹. Kxãn³nãu³a² wxa²wãn³txi³nũ³su² ĩ³ye³kxah²lxin¹te³nah¹lxi¹: “A²nũ²ai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²si¹hã³nẽ³jah¹la² wi¹lhin¹jah¹lo²su² na³li¹.” Yah³lxin¹jau³nũ³su² yah³lxi³sã²nĩn¹ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ĩ²xi²sah¹lxin¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².