18
Tu¹ha² wã³ha³te³son³ta¹ka³lxu³su²
Ain¹nxa²ha¹te¹ ãh¹ ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la²:
— Ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nha²sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²sa²tẽ³to³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³jau³xa² ĩ³yau¹ũ³te³lhxã³ ãh¹ ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³ha²kxai³lu¹:
— Sxi²hẽ¹nãu³ai²na² a²hxi²kan¹jah¹lo²su² nũ²nhai¹. A²nxe³jah¹la²kxai³la¹ yu̱h³lxi³ti³hex1ai¹nxa³nũ²nhai¹. A²nũ²a² yu̱h³lxai¹nxa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² yu̱h³lxai¹nxa³ha²kxai³ nxe³nũ²nhai¹. Nxe³ju³kxai³lu² txu¹ha² wã³ha³te³son³ta¹ka³lxa² sxi²je³nãn¹ta¹ka³lxu³su² nũ²nhai¹. A²nxe³ta¹ka³lxa²kxai³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ain³kxi²sẽ¹li¹. Ko̱³nxe³ti³ kãi³sain¹jah¹la² ĩ³wai³kxũ¹sẽ¹li¹.” Nxe³jau³xa² ĩ³ye³ye³kxi²to³nũ²nhai¹.
Nxa²ha¹te¹ jah¹la²kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹: “Ta¹ka³lxai²li² ain³kxai¹na¹ju³ta³la³ ten³sa²nxa³nha¹. Txa²wã¹sũ̱³na² yu̱h³lxi³sa²nxa³ha²kxai³ a²nũ²a² yu̱h³lxi³sa²nxa³ha²kxai³ nxa¹nha¹. Nxe³sa²nxa³kxan²ti³nũ¹ hxi²that3sain¹kxa²ya̱n³txi³su² nxa¹nha¹. Kwa²ĩ³wai³kxũ¹ai¹na¹tũ¹xã¹.” Nxe³nũ²nhai¹.
A²nxe³jut3su² hxi²kan¹jah¹la²kxai³lu² ko̱³nxe³thin¹kxan²ti³ ĩ³wai³kxũ¹ye²nũ²nhai¹. Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹sa²sai¹ye²kxe³su² nxe³te² hi²sen³kxai³lu² a²nũ²ai²na² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹te²nãu³xa² ya²la³tu̱³ ĩ³wai³kxũ¹ain¹tu¹wi¹. Ye³ka³lxa¹txi³ a³lan²tãu³a² ĩ³kaix1to³hain¹kxan²ti³ ĩ³hxi²nũ¹nũ¹hain¹tu¹wi¹. Wa³su³txi³ ĩ³wai³kxũ¹ain¹tu¹wi¹. Jã¹nxa¹ju³kxai³la¹ a²kan³sxã³ wa̱³li²na¹hĩ¹na¹ ti¹ai²nãn¹ko³nãu³a¹ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nha²sxã³ Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²sa²tẽ³to³te²na² ka³na³ki² te²a² yũ³ye²tu¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
In³txi³nãu³xa² ha¹lin¹ya³te²nãu³xa² Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ya³jau³su²
Nxe³ha²kxai³la¹ yau³ã̱³xai²na² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². In³txa² ĩ³ye³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— Txai²na² so¹lxi³ hxi²kan¹te²lã³na¹nha¹. Txai²na² so¹lxi³ wi¹lhin¹te²lã³na¹nha¹. Nxe²e³kxa²yã¹nxe³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³yau¹ũ³te³lhxã³ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
10 — Nxe³nũ²nhai¹. In³txa² ha¹lin¹ti³nũ²nhai¹. Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ã³wi¹yha³nhũ²nhai¹. óne³ka²ta¹te²a² fa³ri³se²ah³lo²su² nxe³ha²kxai³ ã³ta³lo³hẽ¹te²a² a²nũ²a² ũ³yho³hi²ki³ka² so¹kxi²nẽ³jah¹la² nxe³ha²kxai³ nxe³ya³nhũ²nhai¹. 11 Ain¹nxa²ha¹te¹ fa³ri³se²ah³la²kxai³ txa²nũ² Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ha³txe³ti³nha²sxã³ nũh¹e³kxi²ti³ãn¹jau³kxai³lu¹: “Sũ̱³na² nex3txi¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ko̱³nxe³khai¹xai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Kãi³kxi²nyhu¹i² wain³ju³ta² o²la³kxi²nyhu¹xa³i² tu¹ha² ã̱³xa² ũ³whĩn¹ta³kxi² nxe³ai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ txai²li² ti³hex1te²txã³wi¹. Nxe³na¹kxa²yo³kxai³la¹ jah¹lai²li² a²nũ²a² ũ³yho³hi²ki̱³kxa² so¹kxi²nẽ³jah¹lai²na² yã¹nxẽn²nxa³wi¹. Ã̱³lxi³na¹wi¹. Nxe³jut3su² wi¹lxo³kxi²nha¹nha²wi¹. 12 Yxãn¹tah¹lxi¹ txai²na² sa²kxai³lu² ye³ka³na³ka³na³ta³ sa²ba³to³ nxe³hĩ¹na² ĩ³yai³na¹ju³ta² ye³ha¹li¹ ã³na¹a¹ha²kxai³ yen³kxa² 10 nxe² so¹kxi²na¹ke³la³te²kxai³ ka³na³ka³nat3te²a² ũ³hũ¹nxa²ha¹ha²kxai³ nxe³te²sa¹wi¹.” Nxe³jau³xai²li² fa³ri³se²ah²la² ĩ³ye³kxi²nũ²nhai¹.
13 Ain¹nxa²ha¹te¹ ã̱³lxi³jah¹la² u²lxi³yxau³jah¹la² ãin²ti³nha²sxã³ ã³kxu²thu²kxa² ai³nũ²nhai¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “Sũ̱³na² nxex3txi¹. Ko̱³nxe³khaix1te²sa¹wi¹. Nxe³te²sa¹ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³kot3sẽ¹li¹.” Nxe³jau³su² nxe³nũ²nhai¹.
14 Nxe²e³ta³lun²nũ²la² jah¹la²kxai³lu² a³li³nũ²la² ka³nxi²sxã³ ĩ³xi²tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² nxe³wã²na³kxi²nũ²nhai¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² wi¹lhin¹te²lot3sxã³ ĩ³nũ²nhai¹. Nxa²ha¹te¹ ã̱³lxi³jah¹lai²na² fa³ri³se²ah³lai²na² hai³txi³ nxẽn²nxa³nũ²nhai¹. Nxe³ye¹nx2ta¹wi¹. Jã¹nxe³jut3su² a²nũ²a² a²kãin²jah¹lo²su² kxe³su² yxo²kwa̱i³no³tain¹kxai²nãn²tu̱³ kxãn³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³kãi²nxa³te²lo³tain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ hĩ¹nai²na² a²kãi²nxa³jah¹lo²su² kxe³su² yxo²kwa̱i³no³tain¹kxai²nãn²tu̱³ kxãn³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ³kãin²te²lo³tain¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
Sũ̱³na² ha³lo²a² yxau²sa²tẽ³ju³ta³nũ³su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
15 Ain¹nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² a²wẽ³ha³lxa² tẽ³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² wxa²ne³wxaix3te³lhxã³ tẽ³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ²ain¹nxa²ha¹te¹ ĩ³hxi²ko²lain¹si¹jau³su² yxo²xũn³txi³ ĩ³kwa̱i²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Ain¹jut3su² Je³su²jah³la³ jut3sĩ²nũ²la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²sah¹lxi³sa²lxi¹. Wẽh³ha³lxa² tẽ³sxã³ wxã³ain¹ju³tai²na² ĩ³hxi²ko³lain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Wẽ³sai²li² a²wĩ³na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxa²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² yxau³yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² yũ³nx2ti³tu¹wi¹. 17 Ya²la³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ju³ta³nũ³su² nxe³jau³xa² ten³nxa²lxi³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ju³ta³nũ³ai²li² ĩ²yah³lxin¹tu¹wi¹.
Yen³kxih³khaix1jah¹lo²su² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
18 Hã²wxãn³txa³ a²nũ²a² hxi²kan¹te²su² te²a² ya̱u³son³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ĩ³wã̱³txi³ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Wi¹lhin¹jah¹lo²si¹lxi¹. Ĩh¹nxe² o²la³kxi²nha²sxã³ ka³te̱³na² wi¹tãu³la³ so¹kxi²hĩ̱³na¹te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ wi¹lhin¹te²su² san¹ji¹wi¹? Txa²wã¹sũ̱³na² so¹lxi³ wi¹lhin¹jah¹lo²lxã²na³li¹. 20 Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txu¹txai²na² ain³kxi²to³hxain¹tai¹ti²tu³wi¹. Nxe³jau³xa²sa¹: “Txu¹ha² ã̱³xa¹ka³lxa² ũ³whĩn¹ta³kxi²nyhu¹txa³hẽ¹li¹. A²nũ²a² ĩ³su²lhã³nyhu¹txa³hẽ¹li¹. Yen³kxa² kãi³kxi²nyhu¹txa³hẽ¹li¹. A²nũ²a² ko̱³nxe³te²lo³nyhu¹txa³hẽ¹li¹. Wxa²wĩ³na² wxa²hã³ka³nu¹na² sa²nẽn¹kxai¹nĩn¹ju³ta² so¹lxi³ kãi³ũh¹txai¹nhẽ³li¹.” Nxe³jau³jau¹xu¹tai²na² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²we¹txa²hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
21 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Sa³nxe³la³kon³sa³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ sa²yxo²wet1sa²sai¹hxai²na¹hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Yu³ka³na³ka³na³ton³na³li¹. Wxa²yen³kxa² sa²so¹sxã³ a²nũ²a² ã̱³xa² so¹kxi²nxa²si¹jau³su² kãi³txa²hẽ³li¹. Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ so¹kxi²nxain¹kxa² yo³ha² tẽ³sxã³ a²nũ²a² yen³kxi³txa²te²na² wã²nhũh²xai³txai¹nhẽ³li¹. Nxĩn¹kxai²nãn²tu̱³ oh³nãu³nũ¹ka³na¹ yen³kxa² wi¹ju³ta³nũ³a² yũ³nxa²tu¹wi¹. Jã¹nxe³sxã³ nxe² kãi³ta³lu²nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ ã³wxã³sxã³ ã³si³tẽ³kxi¹sẽ¹li¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
23 Nxe³jau³xai²na² sa²kxai³lu² in³txai²na² sa²kxai³lu² ain³kxi²te³na¹ ãin²ta³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la³, kãin² yen³kxih³ha²kxai³la². 24 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ ĩ²kxi²nũ²la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² kãin² yen³kxih³te²su² te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²sxã³ yxau²xai³ju³ta² wa³lxe³te²ju²hẽ³li¹. 25 Jã¹nxa¹jau³su² ka³me²la² ka³yxuh³xa² kãin²khaix1te²su² te²na² hai³txi³ a²ku¹wxi²si³xẽ¹na² ã³wih¹sxã³ ã³wa²to¹ti³he¹nxe³lhĩ̱³nx2nxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² kãin² yen³kxih³khai¹nxe³te²su² te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²sxã³ yxau²xai³ju³ta² wa³to²hi² wa³lxe³te²ju²hẽ³li¹. Je³su²jah³la² ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² ain³kxi²tũ̱³ka̱³txan¹te²a² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹ha³lo²a²nãu³a² a²nũ²ai²li² yen³kxih³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na²su² wi¹lhin¹sxã³ ĩ²jah¹lo²su² ye²te²ju²hẽ³li¹. Nxe³jut3su² ha²kxai³ a²nũ²a² yen³kxih³te²su² te²na² kxã̱u³nxa³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²sxã³ yxau²xai³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a²nãu³xa² hãi¹nxe³ti³xa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²sxã³ yxau²xai³ki̱³sxa³lho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Nxe³nũ²la² Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² hxi²kan¹ti³he¹xai¹nxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² hxi²kan¹te²lo³jah¹lai²la¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxex3txi¹. Txa²wã¹yen³kxi³khai³xa² ã³na¹sãn²sĩ¹na¹ka³tu̱³ wxãi²na² so¹lxi³ ã³si³tẽ³la³kxi¹sĩ¹na¹wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
29-30 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Ya²la³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wi¹. A²nũ²a² ĩ²li³te²na² Txai²na² a³lxi²sai¹nha²kxai³ sxi²ha² ã³na¹i² a²sxe³xa³ka³lxa² ã³na¹i² a²lon³ti³nãu³xa² ã³na¹ai¹ni² a²wĩ³na² ã³na¹i² a²hã³ka³na² ã³na¹i² a²wẽ³ha³lxi³khai³xa² ã³na¹ai¹ni² nxe³ain¹kxai²nãn²tu̱³ ã³si³tẽ³la³kxi²sain¹te²na² sa²kxai³lu² kãin² wa³to²hi²sxã³ ũ³yho³hai¹na¹ju³ta² yũ³tu¹wi¹. Nxe³ai¹na¹kxa²yu³su² a²kan³sxã³ wa̱³li²na¹hĩ¹na¹ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹tai¹na¹tu¹wi¹. Te²yã¹nxe³nũn³sxã³ kãi³ũh¹nx2ti³nũ³na¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² su²lhã³ain¹ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³to³jau³su²
31 Hã²wxãn³txa³ a²sa³wi³ha³lxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ãh¹ ha¹li¹ wxa²sa²so¹kxi²nũn³sxã³ nxe³te²nãu³xa² nũh¹lxi³sxã³ ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Nxex3jah³lxi³wxi¹. Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³nxai³ki̱³tu¹wi¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³te²nãu³xu¹tai²na² e³kxi²sye¹nyhain¹jau³xu¹jã¹nxe² kãi³hxa³je²sain¹tu¹wi¹. 32 Nxe³ju³kxai³la¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² a²hxi²ki³kxai³lu² ã³yãu³hũ¹nha²sain¹tu¹wi¹. Nxe³sain¹nũ²la² khãuh³lxa³ti³sain¹ni² ĩ³wa³ka³si³sain¹ni² ye³ka³su³hẽ¹kxi² nxe³sain¹tu¹wi¹. 33 Hã²wxãn³txa³ ĩ³ta³lo³wait1sain¹sãn²nũ²la² ĩ³su²lhã³sain¹tu¹wi¹. Nxe³ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³lan²ni²sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² jau³jau¹xai²na² a²si³yxau³tãu³khai³xa² ã³ne³to³ti³hex1ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
Ye³han³nha²jah¹la² ye³we²txi²jau³su²
35 Ĩ³ye³ta³lu²nain¹nũ²la² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹tĩh³na² ã³nxai³ain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² Je³ri³ko²thĩ³na² ya̱u³son³tãu³a¹ a²nũ²a² ĩ³hat1txi³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² yen³kxa² ai³nxũ³nyhu¹te³lhxã³ ã³wxe³e²nyhu¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ye³ha³nha²kxai³ hxi²kan¹txi³ yen³kxa² ĩ²sxã³ o²la³kxi²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³ tĩh³na² ne³ku̱²nxa² ã³yi¹ka³tu̱³ a²yen³kxa² ai³nxũ³sa²tẽ³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 36 Nxe³ha²kxai³la¹ a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² wxã³yain¹ju³ta² ain³kxai¹nha²kxai³ ĩ³wã̱³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹: Ĩh¹te²ta̱n³yah³lxi¹nhã¹. Nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
37 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xain¹ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³la² Na³sa³re²thĩ³na² yxau²xai³jah¹lai²li² ã³wa²to²ka² wxã³tu¹wi¹. Nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
38 Nyhain¹nxa²ha¹te¹ kãin² ĩ³kaix1ti³ãn²jau³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³lĩ¹. Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²kah³lo²si¹lxe¹. Nxĩ¹nha²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³kot3sẽ¹le¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nxe³nxa²ha¹te¹ a²nũ²a²nãu³xa² ne³ka³ta²a² wxã³ain¹te²nãu³xa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ka³nahx2nxe³sẽ¹li¹. Ĩ³kaix1txa³hẽ¹li¹. Ain¹jau³su² nxe² ain³kxi²kxan²ti³ kãin² ĩ³kai¹xi²te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah¹lĩ¹. Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³txa²kah³lo²si¹lxe¹. Nxĩ¹nha²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³kot3sẽ¹le¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Nyhain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² jau³jau¹xai²na² ain³kxi²tãu³a² ã³yit1ta² ai³ain¹sxã³ jah¹la² ã³sa²so¹sxã³ wxã³si¹hain¹jau³su² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ã³sa²so¹sxã³ wxã³ain¹nũ²la² ĩ³wã̱³txi³ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³ju³ta̱³ kãi³ũh¹nxa²ha¹ju³ta³la³ ten³nxa²ji¹wi¹? Nxe³ha²kxai³lu¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ye³we²txi³san¹ju³ta² ten³sa³nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
42 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Ye³we²txi¹nxa²ha¹wi¹. Yxo²ĩ²sa¹nha²kxai³ hĩ¹na² ye³we²txi¹nxa²ha¹wi¹. Nyha¹ta¹hxai²hẽ¹la².
43 Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² kwẽn¹tai²na¹ ye³we²nxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ Je³su²jah³la² ã³si³tẽ³kxi² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³kxai³lu² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ye³we²txi²ju³ta² ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la².