21
Txu¹ha² yen³kxi³txa²ta¹ka³lxa² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Ĩ³ye³ta³lun²nũ²la² a²nũ²a² yen³kxih³te²nãu³xa² ĩ²ta¹hxai³hẽ¹la². Kai²syẽ¹na² ũ³yho³hi²ki³a² ũ³whi¹ye²tũ̱³ka̱³txa² yxau³sxã³ ĩ²yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nũ²a² yen³kxih³khaix1te²a² wxã³nũ²la² ki³ka³lxa¹txi³ ũ³whi¹yhe²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹tãu³a² txu¹ha¹ka³lxa² wha³te̱³son³ta¹ka³lxa² yen³kxi³txa²ta¹ka³lxa² wxã³nũ²la² ki³jũ¹lxi³ki³a² ki³ha¹li¹ ũ³whi¹yhe²ta¹hxai²hẽ¹la². 3-4 Nxe³ju³kxai³lu² ĩ²nũ²la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ²sah¹lxi³sã²lxi¹. Ta¹ka³lxai²li² ki³kãi²lxi²nxa³kxe³su² kxan²ti² Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² a²yo³ha² kãin²ye²na³li¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ã̱³xa² a²yo³ha² kãin²ye²nxa³wi¹. Nxe³ju³tai²li² yen³kxih³tũ̱³ka̱³txa² a²wã³kon³ki³a² so¹lxi³ ũ³whih¹ye²ain¹na²li¹. Yxãn¹ta¹ ta¹ka³lxai²li² hãi¹ki³li³ ũ³whi¹yhe²na²li¹. Nxe³ha²kxai³ a²yo³ha² kãin²ye²na³li¹, ta¹ka³lxa²su¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Sũ̱³na² sxi²ha² a³lun²ta² hxa³kxi²te³lhxã³ jau³su²
Nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² hi²sen³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ĩ²nũ²la² e³lxi³ain¹te³nah¹lxi¹:
— Txah³lxa³kxa² wi¹lũ³hẽ¹ti² wi¹lũ³wha²li¹li² nxai¹nĩn²tai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩ²sah¹lxi³sã²lxi¹. Txah³lxa³kxa² wi¹lhau³kot3thẽx1je¹nxain¹nĩn²tai¹. Nxe³kxan²ti³ kxãn³nãu³a² txah³lxa³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ sa²nai¹ain¹tu¹wi¹. Hai³txi³ ka³tha¹li¹ ã³ne³hẽ²kxi²ka³txa² yũ²nx3tho³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Ha³lo²a²nũ³a² ko̱³nxe³ton³kxi²jau³su²
Nxa²ha¹te¹ ĩ³wã̱³tain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² ĩ³tih³nxe³sa²jah¹lãi³. Ĩ³yau¹ũ³sa²sĩn¹nhẽ³li¹. Ĩh¹nxe³hĩ¹na² sa²nai¹ain¹te³ji¹wi¹? Ĩh¹nxe³ti³wa̱³kxa² ya̱u³son³sxã³ wi¹ko̱³nha²hĩ̱³ki̱³te³ji¹wi¹? Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Wi¹lĩ²nha²khai¹nxe³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Ĩ³ki³ha¹kxi¹nx2ti³ha³tai¹. Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ka³lxa¹te²a² wxã³sxã³ ki³han³jau³su² e³yah³lxi³te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²sa¹wi¹.” Nxe³jau³su² e³yah³lxi³to³hi²: “Hĩ¹na² wxã²na³li¹.” Nxe³jau³su² e³yah³lxi³to³hi² nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ wet1txai¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Jã¹nxa¹jau³su² ti¹na² yxau³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² kãin² ã³nhe¹kxi²nyhu¹sxã³ su²lhã³nyhain¹kxai²nãn²tu̱³ nũ¹ka³na¹ u²tãu³ai³tã² yxau³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai³tã² kãin² ã³nhe¹kxi²nyhu¹sxã³ su²lhã³nyhain¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³jau³xa² ain³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³yu̱³lyhah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ya²la³lyau³su² kxan²ti³ hai³txi³ hĩ¹nãn²tu̱³ ha³lo²ai²nãn²tu̱³ ne³ki³so³nx3tho³li¹.
10 Nxe³sxã³ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² a²lhun³tu² ã³nhe¹kxi²nyhai¹nha²kxai³ a²hxi²kan¹ta² si³yxau³tãu³a¹ a²hxi²kan¹ta² si³yxau³tãu³ ã̱³xa² a²lhun³tu² ã³nhe¹kxi²nyhu¹ha²kxai³ nxe³nyhain¹tu¹wi¹. 11 Ha³lo²a² kxĩh³nxa² sa²wi¹win¹nũh¹lxi²ha²kxai³ ĩ³ta³ka³txa² kãin² wxã³nũh¹lxi³ha²kxai³ a²nũ²a² sxi²je³na² ka³lxa¹je³na² yain³txi³ txa²khaix1nxe³sxã³ he³ja²lun¹ti³ha²kxai³ oh³sĩ̱n³nãu³a² ĩ³yo²la²ti³ju³ta³nũ³a² yũ³ye²ha²kxai³ nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² kãin² yu̱h³lxain¹tu¹wi¹.
12 Yxãn¹ta¹ wxã²nxa³ta̱³lxa¹ a̱n³txi³tũ̱³ka̱³txa² i³nx2tain¹sxã³ ye³khãuh³la³thi¹nx2tain¹tu¹wi¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³na² ã³yũ³nx2tain¹nũ²la² ũ³tĩ̱¹kxi¹nx2tain¹tu¹wi¹. Ha³lo²a² a²wa³kxẽn³ti³nãu³xa² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2tain¹tu¹wi¹. Txa²wãn³txa² kan²txi³ yxo²ĩ²sah¹lxi¹nha²kxai³ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ĩ³a̱n³ta³kxi¹nx2tain¹tu¹wi¹. 13 Nxe³nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ a²ya³la³tu̱³jau³xa² sa²yxo²wet1sah²lxin¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³hain¹yah³lxin¹tu¹wi¹. 14 Yah³lxi¹nha²kxai³: “Ĩh¹nxe³ju³ta̱³ wa³lxĩ³nha¹lhon³ku².” Nxe³jau³xa² ĩ³ye³kxah²lxi³txa³hẽ¹li¹. Hxi²waun³jah³lxi³txa³hẽ¹li¹. 15 Yxãn¹ta¹ ĩ³wã̱³txi¹nx2ti³hĩ¹na¹ txa²wãn³txi³khai³xa² ũ³hũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ko̱¹ko̱n¹nũ̱³ka̱³txa² wãn³txai²na² e³yah³lxin¹jau³xai²na² ain³kxain¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ e̱n²nhai¹nxa³sxã³ ĩ³wa²lũ³xi²nx2txai¹nxa³lho³li¹. 16 Nxe³kxa²yu³su² wxa²nũ̱³ka̱³txi³khai³xa² a̱n³ta³kxi²nx2tain¹tũ̱³ka̱³txa² hxi²ki³kxai³ ã³yãu³hũ¹nx2tain¹tu¹wi¹. Wxa²wĩ³na² ta̱³nxa² wxa²lon³txi³tãu³xa² ta̱³nxa² wxa²wã³tã̱³xa² ta̱³nxa² kwa²ya̱³lxi²tũ̱³ka̱³txi³su² ta̱³nxa² nxe³sxã³ ã³ke³tũ¹nx2tain¹sxã³ sun²tã¹nx2tain¹tu¹wi¹. 17 Nxe³hĩ¹nai²na² yxo²ĩ²sah¹lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³a̱n³ta³kxi¹nx2tain¹tu¹wi¹. 18 Nxe³nx2tain¹kxan²ti³ wxa²ne³kĩ̱³sa² ka³na³ka³na³kxan²ti³ tĩ̱¹kxi¹nx2ti³xa³lho³li¹. 19 Ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxo²ĩ²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²yah³lxan³tho³li¹.
Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² sa²nai¹ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
20 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² a̱n³txi³tũ̱³ka̱³txai²na² wxã³hĩ¹na¹ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³ki³ka³ti³ki²txai¹nhi¹na¹ sxi²je³nãn²ta³ sa²nai¹ain¹ju³ta² ya̱u³son³tu¹wi¹. 21 Nxe³kxai²nãn²tu̱³ Ju³te²a²ko³xa² yxau³te²su² te² ĩ³nxa² wã³la² kĩ³ka³txa² ã³nih³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Sxi²je³na² yxau³te²su² te² ĩ³nxa² ã³naun³tih¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ ha³lo²a² ã³nxai³te²su² te² ĩ³nxa² a²sxi²khai³xa² wa̱³li¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. 22 A²nxe³hĩ¹na² ko̱³nxe³ti³ kãi³te²nãu³xa² ta³lan²txai²na² ye³khãuh³lxa³thi¹nyhain¹kxi³ai²la¹wi¹. Nxe³ju³ta²nũ³a² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txãn³nxu¹tai²na² kxãn³nxãn¹txã³nxu¹tai²na² ĩ³ye³kxũ¹nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. 23 Nxe³ha²kxai³ txu¹ha² wẽh³nhain¹te²su² te²na² kãin² khãuh³nxain¹tu¹wi¹. Txu¹ha² a²wẽ³sa² ũ³hi³lain¹te²su² te²na² kãin² khãuh³nxain¹nũn³tu¹wi¹. Nxe³kxa²yu³su² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa²yo³ha² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹lai¹nha²kxai³ ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ ko̱³ton³tu¹wi¹. 24 Jã¹nxe³ju³ta² ã³nhe¹kxi²sxã³ sun²tã¹sxã³ ya³lu²ai¹nha²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² hi²sen³su² a²nũ²a² sa²so¹sxã³ ha³lo²a² u²lxan¹ko³xa³nãu³xa² kan²txi³ ũh³wxe³ha²kxai³ nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³nũ²la² tũ̱¹ka̱³txai²li² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ã³wih¹nũ²la² yxau²sa²tẽ³ain¹tu¹wi¹. Hã²wxãn³txa³ wa³ka³to³nain¹ju³ta² ne³ki³so³nain¹tu¹wi¹.
Je³su²jah³la² wxã³ju³ta²nũ³a² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
25 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² u³je³na³ki³su² te²a² i³la³kxi³su² te²a² hi³ka²ta³su² te²a² sa²ne³yax1tain¹tu¹wi¹. Ĩ̱³ye³na² kãin² hxa³lxi²ha²kxai³ a²nũ²a² hxi²ka̱u³ka̱u³nhain¹tu¹wi¹. 26 A²nxe³ju³kxai³lu² a²nũ²a²nãu³xai²li² ĩ²ai¹nha²kxai³ yu̱h³lxi³ya²lun¹tain¹tu¹wi¹, o³sĩ̱³na² ko̱¹ko̱¹sa²ye²kxe³su² ĩ³ã̱³lxi³si¹ha²kxai³la². 27 Hã²wxãn³txa³ oh³sĩ̱n³nãn¹ka³lo³a² hãn³ta³ka³lo³a² whãi²na¹ ãn³ka³nxi²na¹ka³tu̱³ wxã³na¹tu¹wi¹. Nũ̱³kxũn³txi³ ĩ³kĩx3khai¹nxe³ha²kxai³ wxã³na¹tu¹wi¹. Wxã³na¹ju³tai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ²sain¹tu¹wi¹. 28 Ju¹tai²li² ã³si³wxe³hĩ¹na¹ ĩ³sa²yxau³sxã³ sa²yxo²ka²la¹nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²we¹tai¹yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txe² ĩ³nxai²na² ã³wa²su¹jah³lxin¹ju³ta³nũ³a² ti³wa³ki³lon³tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
Hi³yãu³sa³kxa² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
29 Nxe³ha²kxai³lu¹ ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ãh¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Te²yã¹nxe³jut3su² sa³wxe³na² ĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. 30 Ta³kon³ta³ki³yãu³su² ha̱u³ta³lun²sxã³ ãn³ki³i²nha³na¹nxe³hĩ¹na¹ yxo²kwẽ³kon³ju³ta² ya̱u³so³nhĩ̱³nx2na³li¹. 31 Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu² ju¹tai²na² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹ju³tin³ti² ĩ²yah³lxi¹nhĩ¹na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²ju³ta³nũ³su² yũ³tu¹wi¹. Nxe³sxã³ wa³su³txi³ wxã³na¹tu¹wi¹. Hi³yãu³sa³kxa² ha̱u³ta³lun²sxã³ ãn³ki³i²nha²ti³hũ̱³nxe² wa³su³txi³ wxã³na¹tu¹wi¹.
32 Ya²la³tu̱³ e³kxi¹nx2ta¹wi¹. Ju¹tai²na² ĩ²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ hĩ¹na² ka³te̱n³su² tũ̱³ka̱³txa² ya³lu²ai¹nxa³ta̱³lxa¹ jau¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ kãi³ta³lun²tu¹wi¹. 33 Oh³nãu³nũ¹ai²na² hxa³ni² ha³lo²a² yuh³xai²na² hxa³ni² nxe³ain¹tu¹wi¹. Nxe³yãn¹ta¹ txa²wãn³txa² so¹lxi³ ya²la³tu̱³ yxau²sa²tẽ³tu¹wi¹.
Ye³ten³nha²sxã³ ĩ²yxau³sa²tẽ³ki̱³jau³su²
34 Nxe³jut3su² wi¹lĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Wxã³na¹ju³ta² o²nx2ta¹kxa²ya̱n³txi³su² nxa¹nhai¹. Kãin² ĩ³yai³ni² kãin² ĩ³na²sxã³ we¹ni² kãin² hxi²waun³txi² nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³ha²kxai³ wi¹lĩ²syah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ ka³yxuh³xa² ta³lã²la² wi³kxai²nãn²tu̱³ wa³su¹txi³ ũ³tĩ¹kxi²te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ju³ta² yã¹nxe² wxã³na¹ju³ta² wa³su³txi³ yũ³tu¹wi¹. 35 Nxe³ju³tai²li² a²nũ²a² yuh³xa² yxau³tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ĩ²kxi²sah²lxin¹tu¹wi¹. 36 Wi¹lĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³nũ³kũ̱n³nxe³lhi¹hah³lxin¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ju³ta² ã³wa²to¹ta³lun²ka³tu̱³ hã²wxãn³txa³ Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²na¹xai²na² wxa²yen³nãu³a² ĩ²sah¹lxin¹tu¹wi¹. Je³su²jah³la²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la².
37 A²nxe³tãu³a² a³lan²ta² hãi¹nxe³ti³xa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ai³nũ²la² a²nũ²a² ĩ³yau¹ũ³to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹ ka³nxah³ta² hãi¹nxe³ti³xa¹ a³li³nũ²la² O³li³ve²ra³ka³txa² ka³la³to³ta¹hxai²hẽ¹la². 38 Ai¹nha²kxai³ ĩ³yũ¹li²nxa³ta̱³lxa¹ a²nũ²a²nãu³xa² ka³lxa¹khaix1nxe³sxã³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ain³kxi²te³lhxã³ ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ã³wi¹hain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la².