6
Sa²ba³to³ nxe³hĩ¹na² a²wa³ka³li³yu³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Nxa²ha¹te¹ kxã³nãu³a² Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxa² whãi²na¹ hai³sxa² ha³nãu³ha² ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹tãu³a² a²sa³wi³ha³lxa² yain³txa³nã̱³kxa² wxa²ni̱²lho¹nũ²la² wxa²ti̱³kxi²sxã³ wxa²ki³ka³tuk1kxa² sai¹sxã³ yai³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹nxa²ha¹te¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ²ain¹te³nah¹lxi¹:
— Yain³txa³nã̱³kxa² wxa²ni̱²lho¹yah³lxi¹lxi¹. Nxe³to³ta¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²ba³to³ nxe³tãu³a² a²wa³ka³la² a²yxo²ha³kxa¹ ã³na¹xai³ki̱³te²jai¹ti²tu³wi¹. Nxe³yah³lxin¹ta¹ jau³jau¹xai²na² sa²yxo²ã³yah³lxin¹ten¹tu³wi¹, yain³ti³nã̱³kxa² wxa²ni²lho¹yah³lxi¹nha²kxai³lu¹. Nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
3-4 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² ĩ³wa²lũ³xi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Nxe³jah³lxi³sa²lxi¹. Sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxa² ĩ²nx2ti³ta²lu¹wi¹. Ta³vi²yah³lu¹tai²na² he³ha²kxai³ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xu¹tai²na² he³hai¹nha²kxai³ nxain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxain¹tãu³kxai³lu² Sũ̱³na² sxi²ha² ã³wih¹nũ²la² yain³tũ̱³xai²na² Sũ̱³na² ũ³yho³hi²tũ̱³xai²na² wxa²so¹sxã³ ĩ³yain³kxain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. A²nxe³tũ̱³xai²na² Sũ̱³na² sxi²ha² hau³ko³tũ̱³ka̱³txai²na² so¹lxi³ yain³tũ̱³su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ yai³nain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹.
Nxe³na¹kxa²yu³su² Txai²na² Sũ̱³na² Hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³la³sa²kah³lo²na¹xai²na² sa²ba³to³ nxe³ti³xa² a²wa³kxẽn³yah³lo²sa¹wi¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
A²nũ²a² hxi²yã³nãn³ta³kxi²ha²kxai³ we²txi²jau³su²
Hã²wxãn³txa³ ãh¹ sa²ba³to³ nxe³ti³xa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³na² ã³wih²xi²nũ²la² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³to³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a² in³txa² a²hxi²wi¹nẽ³tãu³a² hxi²yã³nãn³ta³kxi²sxã³ ã³wih¹sxã³ ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² wxã³sxã³ ã³wih¹hi² ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txa² wxã³sxã³ ã³wih¹hi² nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te²nãu³xai²na² sa²kxai³lu² hxi²we²txi²ju³ta² ĩ²te³lhxã³ wahx3nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ ko̱³nxe³thin¹sxã³ he³son³kxi²nhain¹te³nah¹lxi¹:
— Sa²ba³to³ nxe³ki̱³tãu³a² hxi²we²txi²kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxa² sa²yxo²ã³kxi³ju³ta² ĩ²ki̱³txai²li¹. Nxe² ko̱³nxe³ti³ he³son³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ he³son³kxi²nyhain¹jau³xa² Je³su²jah³la²kxai³lu² a³la³kxi²ha²kxai³ hxi²yã³nãn³ta³kxi²jah¹la² e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³sa²yxau³sxã³ ã³wxãx3txu¹li¹. Nxe³jau³su² nũ²la² in³txai²li² ĩ³sa²yxau³sxã³ ã³wxã³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³la¹:
— Ne³kxa²sah¹lxi³sa²lxi¹. Sa²ba³to³ nxe³ti³xa² wi¹lo²la³kxi²ta̱³nxa² ko̱³to²la³ki²ta̱³nxa² ĩh¹ju³ta² wai³nhĩ̱³te²la¹xã³? Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² su²lhã³ta̱³nxa² we²txi²ta̱³nxa² ĩh¹ju³ta² wai³nhĩ̱n³te²la¹xã³? Ta¹hxai²hẽ¹la².
10 Ai¹nha²kxai³la¹ ĩ²sa²sai¹ain¹ka³tu̱³ in³txai²li² e³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³hxi²sin²nha²si¹hain¹jau³kxai³lu¹. Nxe³ha²kxai³ ĩ³hxi²sin²nha²sxã³ we²txi²ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² he³son³kxi²nyhain¹tũ̱³ka̱³txin³ti² kãin² ĩ³a̱n³ta³kxi²sxã³ ĩ³ye³lain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxet3sxã³ Je³su²jah³la² su²lhã³hĩ̱³ki̱³te³ji¹ku¹. Tũ̱¹ka̱³txai²li² nxe² e³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² sa³wi³ha³lxa² ĩ³kaix1so¹jau³su²
12 Hã²wxãn³txa³ Je³su²jah³la²kxai³lu² wã³la³ka³txa² ka³la³ta¹hxai²hẽ¹la², Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²te³lha³ka². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxa³lan²ta¹hxai²hẽ¹la². 13 Nxe³nũ²la² a³lan²ni²nũ²la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³kaix1ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² a²sa³wi³ha³lxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ha¹li¹ wxa²hait1so¹xi²nũn³tũ̱³ka̱³txa² ĩ²sxã³ sa²so¹te³nah¹lxi¹:
— Sa²si¹hã³nx2ta¹tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxin¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 14 Nxe³ha²kxai³la¹ tũ̱¹ka̱³txai²li² ĩ³yĩ¹li²jau³xa²sa¹ Si³mãu²ah³lo²su² ha²kxai³ a²nxe³jah¹la² ĩ³lxa² ã̱³xai²na² Pe²jah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lo²kxai³lu² a²lon³yah³la² Ãn³tre²ah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ Ti³a²kah³lo²su² ha²kxai³ Jo³ãu²ah³lo²su² ha²kxai³ Fi³li²pah³lo²su² ha²kxai³ Bar³to³lo³me²ah³lo²su² ha²kxai³. 15 Ma³te²ah³lo²su² ha²kxai³ To³me²ah³lo²su² ha²kxai³ Ti³a²kah³lo²su² ha²kxai³ a²nxe³jah¹lai²li² au³fe²ah³la² ki³lha³lhxu² ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ Si³mãu²ah³lo²su² ha²kxai³ a²nxe³te²a² ã̱³lxi³sxã³ Se³lo²ti³ nũ̱³ka̱³txi³si²ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Jã¹nxe³sxã³ Ju³ta²sah³lai²na² ha¹lo³ta³lxi³sxã³ ka³na³ki² te²a² Ti³a²kah³la² ki³lha³lhxu² ha²kxai³ ã̱³xai²na²su² Is³ka³ri³o²jah³lo²su² ha²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²nãn²tu̱³ kxã³nãu³a¹ Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³ki³ha¹kxi²jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ki³ha¹kxi²sxã³ a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹tũ̱³ka̱³txa² ã³yã³yũ¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² a²yxo²ha³kxa¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² ĩ²sxã³ sa²so¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² ĩ³tih³nxe³jau³su²
17-18 Nxe³nũ²la² ĩ³kaix1so¹ta³lun²nũ²la² a³ka³nxain¹tãu³a² wã³la² yxe²ta²wau³waun³ju³ta² ã³yit1tãu³a² a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ nũ²kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ju³te²a²ko³xan¹te²a² wxã² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³nãn¹te²a² wxã² ĩ̱³ye³nai²na² yxo²ka³teh³xan¹ko³xa² a²sxi²je³nai²na²sa¹ Ti²ro³thĩ³nãn¹te²a² wxã² Si³tõ²thĩ³nãn¹te²a² wxã² nxe³ai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²te³lhxã³ nũ²kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³lu¹ ĩ³ta³ka³txa² ĩ³ton³te²a² we²txi²ju³ta³nũ³a² wah³nxa³kxi² a²ko̱³nxe³te²a² a²yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³wi¹sxa³te²a² nxũ²kwa̱i³li³si¹jau³nũ³su² wah³nxa³kxi² nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 19 Nxe³ai¹nha²kxai³ wxa²wxai³sai³nain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²hãi¹nxe³ti³xa¹ we²txain¹ta¹hxai²hẽ¹la², Je³su²jah³la² wa³nxĩ¹nha²kxai³la².
A²nũ²a² ka³lih³kxi²jau³nũ³su²
20 Ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ²sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxex3jah³lxi³wxi¹. Yen³kxi³txa¹nxa²lxi³ji¹wi¹? Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ kxãn³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ju³ta³nũ³a² yxau²xai³yah³lxin¹tu¹wi¹.
21 Ãh¹jau³xa²sa¹ hĩ¹na² he³ja³lu¹nxa²lxi³ji¹wi¹? Nxe¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ kxãn³nãu³a² ũ³kxi¹nx2ti³tu¹wi¹. Hĩ¹na² kãin² na̱n³yah³lxin¹ji¹wi¹? Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ kxãn³ton³sxã³ kãin² ka³lxi¹yhah³lxin¹tu¹wi¹.
22 Sa²yxo²wet1sah¹lxin¹te² ĩ³nxai²na² ka³lih³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxi¹nha²kxai³ kxãn³ton³sxã³ ĩ³a̱n³ta³kxi¹nx2txai¹nha²kxai³ ã³ten³nxa²lxai¹nxa³ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³hi¹txa²txi³si¹hain¹jau³su² ha²kxai³ ha³ya³kxa³ti³lo³txa²tai¹nha²kxai³ nxe³nx2tain¹tu¹wi¹. 23 Nxe³nx2tain¹kxan²ti³nũ¹ kãin² ka³lih³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³nx2tain¹kxa² yã¹nxe³sxã³ yãn³tai²na¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² nxe³nyhain¹to³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Jã¹nxe³nx2tain¹ju³kxai³lu² ka³lxi¹sxã³ a³li²sin³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³nx2tain¹sxã³ khãuh³lxa³txi³yhah¹lxin¹kxa² yo³ha² wi¹ju³ta² kãin² yũ³nx2ti³tu¹wi¹.
24 Yxãn¹ta¹ yen³kxi³te² ĩ³nxai²na² hĩ¹na² so¹lxi³ ka³lih³khaix1yah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ kxã³ton³sxã³ ĩ³ãin²ta³kxi¹nx2ti³tu¹wi¹.
25 Te²yã¹nxe³sxã³ yain³txa² kãin² yũh³te² ĩ³nxai²na² hĩ¹na²kxai³ ka³lih³yah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ kxã³nãu³a² he³ja²lun¹ti³nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³nx2ti³ha²kxai³ ye³khãuh³lxa³thi¹yah³lxin¹tu¹wi¹. Te²yã¹nxe³sxã³ hĩ¹na²kxai³ kãin² ka³lxih¹te² ĩ³nxai²na² ka³li³yhah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹ kxã³nãu³a² ãin²ti³sxã³ nã̱n³yah³lxin¹tu¹wi¹.
26 Te²yã¹nxe³sxã³ hĩ¹na²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wi¹le³nx2ti³na³li¹. Nxe³nx2ti³kxa² yã¹nxe³ju³ta² kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³ki³lxo³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² te²yã¹nxe² kãi³ũ¹nyhain¹to³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹.
A²nũ²a² a²ko̱¹ko̱¹nãu³xa² a³lxain¹ki̱³jau³su²
27 Nxa²ha¹te¹ ne³ka²kxi²syah¹lxin¹te² ĩ³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. Wxa²ko̱¹ko̱¹nũ̱³ka̱³txa² a³lxi¹tai¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Ĩ³a̱n³ta³kxi¹nx2tain¹te²su² te²a² ĩ³wa²lũ³xi²sxã³ ĩ³a̱n³ta³kxi²nxãn²nxa³sxã³ wi¹la³ kãi³ũh¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. 28 A²nũ²a² ko̱³nxe³te²lo³txa²tain¹kxan²ti³ wi¹la³te²lo³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nx2tain¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² nxe² ĩ³ye³kxi²txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe²e³kxain¹yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² nex3txi¹. Tũ̱¹ka̱³txai²li² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹sain¹na²hẽ³li¹. Nxe³sain¹kxan²ti³ wi¹lĩ²txai¹nhẽ³li¹.” Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. 29 Te²yã¹nxe³sxã³ wxa²ne³su²nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ne³ha³tih³nãu³a² ã³na̱³wa³ti̱³tũ¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Wxa²wã²la²ka³lo³a² wi²kxi²nhãn¹ka³lo³a² kãi³kxi¹nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ wxa²ha³la³sẽ³nãn¹ka³lo³a² a³lxi²yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. 30 Te²yã¹nxe³sxã³ wxa²yen³kxa² yxo²kwa̱in³kxi¹nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ ũ³hũ¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ũ³hũ¹xi¹nx2ti³si¹hain¹jau³su² ĩ³ye³kxain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. 31 A²nxe³ju³ta² a²nũ²a² wi¹lo²la³kxi¹nx2tain¹ju³ta² ten³nxa²lxi³kxa² yã¹nxe³sxã³ kãi³ũh¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹.
32-35 A²nũ²a² a³lxi¹nx2tain¹te²na² so¹lxi³ ĩ³wa²lũ³xi²sxã³ a³lxain¹yah³lxin¹ji¹wi¹? A²nũ²a² wi¹kãi³ũh¹nx2tain¹te²na² so¹lxi³ ĩ³wa²lũ³xi²sxã³ wi¹kãi³ũ¹hain¹yah³lxin¹ji¹wi¹? A²nũ²a² kãin² yen³kxih³te²a² so¹lxi³ kwa²ũ³hũ¹ain¹yah³lxin¹ji¹wi¹? Nxe² kãi³ain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. A²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹te²a² ju¹tai²na² a²yxo²ha³kxa¹ te²yã¹nxe² kãi³ai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² wxa²ko̱¹ko̱n¹nũ̱³ka̱³txa² a³lxi²nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Wi¹kãi³ũh¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Yen³kxa² wã²nxũ̱h¹ ũ³hũ¹nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Ũ³yho³hxi¹nx2tain¹ju³ta³nũ³a² ne³wa³kon³nyhah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ oh³nãu³nũ¹ka³na¹ wi¹kãi³yah³lxin¹kxa² yo³ha² kãin² yũ³nx2ti³tu¹wi¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ti² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹lai²na² a²ki³lha³nãu³su² ti³hi¹txa²ti³tu¹wi¹. Nxe³ha²kxai³ te²yã¹nxe³ju³tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² kãi³jah¹lo²su² hxai²na²hẽ³li¹. 36 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹wĩ³na² Si³yxau³jah¹la² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³te³lhxã³ wi¹ju³ta³lo³tẽ³na³li¹. Nxe³nẽ³kxa² yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xai²na² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³jah³lxin¹sxã³ wi¹ju³ta³lo³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹.
Ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li² waun¹nyhu¹kxi³jau³su²
37 A²nũ²a² ã̱³xai²na² ko̱³nxe³ti³ ju³ta² a³ya³txi²yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³yah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ ju³ta² a³ya³txi¹nx2tai¹nxa³lho³li¹. Jã¹nxe³ju³kxai³la¹ a²nũ²a² ã̱³xai²na² kãi³ain¹ju³ta² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹lai¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Nxe³yah²lxan³kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹nx2tai¹nxa³lho³li¹. Te²yã¹nxũn³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nx2tain¹ju³ta² ne³wã²na³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ne³wã²na³nx2tain¹nũn³tu¹wi¹. 38 A²nũ²a² yen³kxi³txa²te²su² te²a² wxa²yen³kxa² wã²nhũ¹ah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² yen³kxa² wã²nhũ¹nx2ti³nũn³tu¹wi¹. Nxe³sxã³ yen³kxa² ka³lxa¹txi³ tẽ³sxã³ wxa²hxi²ka² ũ³hxi²kũ²xai³nx2ti³tu¹wi¹. Nxe³sxã³ hxi²kan¹txi³ hxi²tẽ³nyhah¹lxan³so³li¹, yen³kxa² ka³lxa¹txi³ hũ¹nx2ti³ha²kxai³la². Nxe³ju³kxai³lu² hxi²kxã̱u³ti²la³nxa³nha²sxã³ o²la³kxi²nyhu¹ah³lxin¹kxa² yã¹nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kxã̱u³ti²la³nxa³sxã³ kãi³ũh¹nx2ti³tu¹wi¹. ówa²to²hi² kãi³ũh¹nx2ti³tu¹wi¹.
39 Ãh¹lxi³sxã³ ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ye³han³jah¹la² yã¹nx2na³li¹. Nxe³sxã³ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² ye³han³tũ̱³ka̱³txa² ne³ka³ta² ĩ³hau³ko³kxain¹sxã³ ai³kxai²nãn²tu̱³ kxĩh³nxẽ¹na² ne³ka³ta² ai³jah¹lai²li² a³hi² ĩ³hi²tain¹tũ̱³ka̱³txa² a³hai¹ni² nxe³yain¹tu¹wi¹. 40 Te²yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe² a²nũ²a² a²hoh³lxi³su² te²a² hxi²kan¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ a²hoh³lxi³su²nxa³te²a² hxi²ka¹nxa³wi¹. Yxãn¹ta¹ tih³xain¹nũ³nhĩ¹na¹ a²hoh³lxi³su²nũn³tu¹wi¹. Nxe³sxã³ hxi²kan¹nũn³tu¹wi¹.
41 Wxa²wã³tã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³jut3su² ju³ta² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² kãin² wa³to²hi²na³li¹. Nxe³yah³lxin¹ju³ta² wai³nxa³wi¹. A²nxe³ju³tai²na² yã¹nx2na³li¹. Wxa²wã³tã̱³xai²li² hi³a² sĩ̱³na² ye³we²kxe³su² yũ³hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³yãn¹ta¹ hi³sa³ka³txa² ã³ye³wau¹kxi²nha²hĩ̱³nxa¹lxi¹. Nxe³kxe³su² wxa²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu²: “Txa²wã³tã̱³xai²li² hi³a² sĩ̱³na² sa²ye³sai¹kxi²na¹tũ¹xã¹.” Nxe³yah³lxin¹jau³su² yxãn¹ta¹ hi³sa³ka³txa² ã³ye³wau¹kxi²nha²kxe³su² ĩ²nyhah¹lxan³kxe³su² wai³nhĩ̱³nx2nxa³wi¹. 42 Nxe³sxã³ wxa²wã³tã̱³xai²li² e³kxain¹yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “Hi³a² sĩ̱³na² sa²ye³sai¹kxi¹sĩn¹nxa²ha¹tu¹wi¹.” Nxe³yah³lxin¹jau³su² yxãn¹ta¹ hi³sa³ka³txa² ã³ye³wau¹kxi²nha²kxe³su² yũ³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. Nxe³yah³lxin¹ju³kxai³lu² wxãi²li² wi¹lhin¹ki³lxo³jah¹lo²su² yah³lxi¹lxi¹. Hi³sa³ka³txa² sa²ye³sai¹nhat1jah³lxi³sã²nhẽ³li¹. Nxe³sãn²nũ²la² wi¹lĩ²nha²sxã³ wxa²wã³tã̱³xai²li² hi³a² sĩ̱³na² sa²ye³sai¹kxi²nyhah¹lxin¹tu¹wi¹.
Hi³a² ne³ka² a²nxã̱³kxa² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
43 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² hi³sa³ka³txa² wi¹ka³txai²na² sa²kxai³lu² hai³txi³ ko̱³ta³nxã̱³kxa² ã³nxã̱³ki²te²sxa³yu²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³sxã³ hi³sa³ka³txa² ko̱³ka³txai²na² sa²kxai³lu² wi¹ta³nxã̱³kxa² ã³nxã̱³ki²te²sxa³yu²hẽ³li¹. 44 Jã¹nxe³ju³kxai³lu² hi³sa³ka³khai³xa² yxo²ha³kxa¹ ã³nxã̱³kxi³khai³xa² so¹lxi³ nxã̱³kxi³te²ju²hẽ³li¹. Fi²ko²nxã̱³kxa² kwa²hi³sa³kax3khai³xa² ã³nxã³kxi²te²sxa³yu²hẽ³li¹. Te²yã¹nxe³ju³kxai³lu¹ u²va²ki³a² kwa²hu³kxẽ¹ha² kũh²sxa³te²sxa³yu²hẽ³li¹. U²va²kxẽ¹ha² so¹lxi³ kũh²sxa³te²ju²hẽ³li¹. 45 Jã¹nxe³ju³kxai³la¹ a²nũ²a² wi¹lhin¹te²a² a²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹lhi¹nha²kxai³ wi¹lo²la³kxi²te²ju²hẽ³li¹. Nxe³ain¹ta¹ a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹te²a² a²ẽ¹na² whãi²na¹ ko̱³nxe³thi¹nha²kxai³ wi¹lo²la³kxi²nha²te²sxa³yu²hẽ³li¹. Nxe³ju³kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³khai³xai²na² so¹lxi³ a²yxo²khai³xa² ĩ³ye³kxi²te²ju²hẽ³li¹.
Sxi²ha² si³tah³nãu³a² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
46 Nxe³ain¹nxa²ha¹te¹ e³kxi²sah¹lxin¹jau³kxai³lu¹: “Txa²hxi²kan¹jah¹lo²si¹lxi¹.” Sah¹lxin¹tai¹ti²tu³wi¹. Yxãn¹ta¹ ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ txa²wãn³txa² sa²yxo²wet1sah²lxan³ji¹wi¹? 47-49 Ne³ka²sah¹lxi³wxi¹. Hĩ¹na² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹jau³xa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wi¹. A²nũ²a² sxi²ha² txon³te³lhxã³ ain¹nũ²nhai¹. Ain¹ka³tu̱³ta¹ ka³wã³lxa³ nxe³ku̱²nxa² a̱u³txi³ wxa²xu³sxã³ ũh³ya³lã̱ux3sxã³ kan²txi³ ũh³wxe³ain¹nũ²nhai¹. Hã²wxãn³txa³ ka³wã³lxa² hũx1kxan²ti³ a³hi²yai¹nxa³nu²nhai¹. Jut1ai²li² a²nũ²a² yãx1nhĩ̱³nx2na³li¹. Txa²wãn³txai²na² ain³kxi²sxã³ sa²yxo²we¹kxai²nãn²tu̱³ nxe³jah¹lai²li² a²nũ²a² yã¹nxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Hai³txi³ yxo²ĩ²sxã³ hxi²tha²on³te²sxa³yu²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ Txa²wãn³txa² ain³kxi²sxã³ sa²yxo²ã³ain¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ã̱³xa² yã¹nxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³te²na²sa¹, a²nũ²ai²li² sxi²ha² txon³nũn³nũ²nhai¹. Yxãn¹ta¹ jah¹lai²li² hai³txi³ a̱u³txi³ ũ³si³wxe²nxa³nũ²nhai¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hã²wxãn³txa³nũ² ka³wã³lxa² hũx1thĩ¹na² a³hi²sxã³khox3je²nũ²nhai¹. Nxe³ju³tai²li² a²nũ²a² yãx1hĩ̱³nx2na³li¹. Txa²wãn³txa² sa²yxo²ã³te²su² te²a² te²yãx1hĩ̱³nx2na³li¹. Yxo²ĩ²sxã³ hxi²tha²on³te²ju²hẽ³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².