8
Txu¹ti³nãu³xa² Je³su²jah³la² ã³si³tẽ³la³kxain¹jau³su²
Hã²wxãn³txa³ sxi²jen³nãu³a² kãin²thĩn³su² ta̱³nxa² kãi²nxa³thĩn³su² ta̱³nxa² hãi¹nxe³thĩ³na¹ ai³lha²thet3ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² a²hxi²kan¹txa² si³yxau³tãu³lot3ju³ta³nũ³a² nxe³jau³xa² ĩ³yau¹ũ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ti̱³kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ãh¹ ha¹li¹ wxa²sa²so¹kxi²sxã³ nxe³tũ̱³ka̱³txa² ã³si³tẽ³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 2-3 Nxe³ain¹ka³tu̱³ta¹ txu¹ti³nãu³xa² ka³lxa¹txi³ ã³si³tẽ³kxi²nyhain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txa² kã³nxa² Je³su²jah³la² hxi²ki³kxai³lu² we²txi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ta³ka³khai³xa² we²txi² a²nũ²a² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxaut3te²a² nxũ²kwa̱i³li³si¹hain¹jau³su² kwa³na³i² nxe³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³tũ̱³ka̱³txa²sa¹: Ma³ri²a² Ma³ta³lẽ²na³ka³lxu³su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ta¹ka³lxa² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² hi²sen³su² ã³nxũ²kwa̱i³yxaut3ta¹hxai²hẽ¹la². Yãu³ka³txa² ha¹li¹ ha¹li¹ ha¹li¹ ka³na³ki¹ ã³nxũ̱²kwa̱i³wih¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ta¹ka³lxai²na² Je³su²jah³lo²kxai³lu² nxũ²kwa̱i³li³xi²si¹hain¹jau³su² kwa³na³ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ Jo³ã²na³ka³lxai²na²su² in³txa² so¹ha²kxai³ Ku²sah³lo²su¹ ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² E³ro²jah³la² a²sa³wi³sa³la³ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ Su³sã²na³ka³lxa² ã³si³tẽ³kxi² txu¹ti³nãu³xa² ka³lxa¹txi³ Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² we²txi²nũ¹hain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ã³si³tẽ³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹jut3su² Je³su²jah³la² nũ̱³ka̱³txa² yen³kxi³la³ yũ²nxa³ha²kxai³ wã²nhũ¹nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Hai³sxa² ũ³whĩ¹ki³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Nxe³ain¹nũ²la² a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ nũ¹nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² Je³su²jah³la²kxai³lu² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²ai²na² hai³sxa³nãu³a² ai³nũ²nhai¹. Yain³ta³ki³a² wi¹ki³a² ũ³whĩ̱¹te³lhxã³ wxa²sa²tãu³wa³ya²txũ³lhain¹sxã³ ũ³whĩ̱¹nũ²nhai¹. Ũ³whĩ̱¹tãu³a² yain³ta³ki³ai²na² ki³ka³na³ku² ki³su² ki³a² tĩh³na² yxo²ki³sa² ã³yun¹na³nũ²nhai¹. óyun¹na³tãu³ a²nũ²a² ai³sxã³ ti̱³ti³ha²kxai³ a̱i³ka³nãu³xa² wxã³sxã³ yai³nhxa³kxi²ha²kxai³ nxe³nũ²nhai¹. Ãh¹ki³ka³na³ku² ki³su² ki³a² kxĩh³nũ̱³xa² a̱u³txi³ si³tah³lxi³ kxĩh³nũ̱³xa² ã³yun¹na³nũ²nhai¹. Nxe³nũ²la² ka³lũ³nũ²la² ĩ̱³yau³xa² yũ²nxa³kxe³su² ĩ³wa³ne²ni² wxãn³nũ²nhai¹. Ãh¹ki³ka³na³ku² ki³su² ki³a² ha³lo²a² ũ³yen³ko³xa² ã³yun¹na³nũ²nhai¹. A²nxe³ki³ai²na² sa²kxai³lu² ka³lũ³xi²nũ²nhai¹. Nxe³ta¹ ũ³yen³ko³su² ha²kxai³ hi³a² kha¹ka³txa² ka³lxa¹txi³ ka³lũ³ye²nũ³nha²kxai³ nxe³te²kxai³lu² yain³ta³nxe²kxa² wã²ne³sa³te³kxi²sxã³ ya²lun¹txi²ye²nũ²nhai¹. Nxe³yãn¹ta¹ ãh¹ki³ka³na³ku² ki³su² ki³a² kxĩh³nũ̱³xa² ti̱³ti̱n³kxĩ̱h³nxa² ã³yun¹na³nũ²nhai¹. A²nxe³ki³ai²na² sa²kxai³lu² wi¹ka³lũ³ha²kxai³ wi¹we¹nha²kxai³ yain³txa² kãin² ki³kan²kxi²ha²kxai³ kãin² sxa³nũ²nhai¹. Jã¹nxa¹jau³su² wi¹ko̱³nyhah¹lxi³ti³ten³nxa²lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lain³kxi¹sah¹lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Hai³sxa² ũ³whĩ̱¹kxi³ju³ta² a²si³yxau³jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nũ̱³ka̱³txa² ĩ³wã̱³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³wã̱³txain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Jau¹xai²na² a²si³yxau³tãu³khai³xa² ĩh¹te²ta̱n³te²la¹xã³? Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Wxa²yu³tai²na² so¹lxi³ wãn³txai²na² tah²yau³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² a²nũ²a² ẽ¹nãu³a² sa²hau³ko³jau³nũ³su² nxe³jau³jau¹xai²na² txa²nũ² ã³ne³wxe³yah³lxin¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ tũ̱¹ka̱³txai²na² hĩn¹ti² ti³he¹xai¹nxa³wi¹. Wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² so¹lxi³ e³kxai¹na¹wi¹. Nxai¹na¹kxan²ti³ ĩ²ain¹kxan²ti³ ã³ye³wxe³ai¹nxa³lho³li¹. Ain³kxain¹kxan²ti³ ã³ne³wxe³ai¹nxa³lho³li¹. Yxãn¹ta¹ wxãi²na² wi¹lĩ²yah³lxin¹tu¹wi¹.
11-12 Jã¹nxe³ha²kxai³la¹ wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³xa² a²si³yxau³tãu³khai³xa²sa¹. Yain³txa³ki³ai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² te²yã¹nx2na³li¹. Ki³ka³na³ki² tĩh³na² ne³ku̱n²nãu³a² a³hi²yain¹ki³ai²na² a²nũ²a² ain³kxain¹te²la³ te²yã¹nx2na³li¹. Nxe³te³na¹ Sa³ta³na²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² wxã³nũ²la² a²ẽ¹nãu³ai²na² a²jau¹xa² sa²kxai³lu² sa²sai²lho¹kxi²nyhain¹na³li¹. Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² ã³wa²su¹tũ¹hain¹kxa²ya̱n³txi³su² sa²sai²lho¹kxi²nyhain¹na³li¹. 13 Ki³lã̱³xa² kxĩh³nũ̱³xa² a²si³tah³nãu³a² tah³lxa³kxa² hãi¹kxi²ju³ta² a³hi²yain¹ki³ai²na² ne³ki³ai²nãn²tu̱³ kxĩh³nũ̱³xa²nãu³a² a²nxe²ka² a̱u³txi³ yxau²nxa³kxe³su² wi¹we¹nxa³wi¹. A²nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² yã¹nx2na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ai¹nha²kxai³ ka³li³hain¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ hã²wxãn³txa³ ha³lo²a² ko̱³ton³tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ã³na¹la³kxi²na³li¹. 14 Te²yã¹nxũn³sxã³ ki³lã̱³xa² ũ³yen³ko³xa² a³hi²yain¹ki³ai²na² nxe³ki³ai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ wi¹we¹nxa³wi¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ki³kan²kxi²te²a² wxa²ni²lho¹kxi²nyhai¹nxa³wi¹. Nxe³ki³ai²na² a²nũ²a² yã¹nx2na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxain¹na³li¹. Ain³kxain¹te³na¹ ha³lo²a² hxi²waut3ta³lxain¹to³ha²kxai³ a²yen³kxa² kãin² yxo²kwa̱i³nai¹nha²kxai³ kwa² wa³ni̱³lon³sxã³ yxau²xai³lai¹nha²kxai³ nxain¹na³li¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² yxo²ĩ²sxã³ yxau³ai¹nxa³wi¹. 15 Te²yã¹nxũn³sxã³ ki³lã̱³xa² kxĩh³nũ̱³xa² ti̱³ti̱³nũ²tũ̱³xa² a³hi²yain¹ki³ai²na² a²nũ²a² yã¹nx2na³li¹. A²nxe³te²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²sxã³ wi¹ko̱³nha²so¹ain¹na³li¹. A²nxe³te²a² a²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹lhin¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ kan²txi³ sa²yxo²we¹tain¹na³li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Sxi²hẽ¹na² sa²kxĩ̱³kxi³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
16 Ãh¹lxi³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Te²yã¹nxe³jut3su²: “Lã³pi³ãu²tẽ³na² tẽ³sxã³ sa²kĩ̱x3ta¹tũ¹xã¹.” Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹nũ¹la³ta̱³ ũh³wxe³hĩ̱³ki̱³te²la¹xã³? Hai³txi³ kwa³ta³lẽ³tã³ ũ³tĩ¹kxi²ki̱³sxa³ha²kxai³ hai³txi³ ka²ma²ka³lo³la³ yuh³hẽ³nãu³a² ũh³wxe³ki̱³sxa³ha²kxai³. Nxe³ki̱³sxa³kxan²ti³ oh³xa² ũ³kũh¹sĩ̱³ki̱³tã³li¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² sxi²ha² whãi²na¹ wxa²ko²ko²txi³hĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ thĩ¹nai²na² a²nũ²a² ã³wih¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lĩ²ki̱³te²ju²hẽ³li¹. 17 Jã¹nxa¹jut3su² kxãn³nãu³ãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² Oh³na² yxau³jah¹la²kxai³lu² yen³kxa² hãi³te²a² whãi²na¹ wã²nã³ũ¹nx2ti³tu¹wi¹. Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³kxa² ũ³ho¹ain¹kxa² whãi²na¹ ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³tu¹wi¹.
18 Jã¹nxe³jut3su² wãn³txa² ain³kxah²lxin¹jau³xai²na² wi¹lain³kxi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² kãin² yxo²ĩ²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kãin² yen³kxih¹nxa²lxain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹ yxo²ĩ²ti³he¹xah³lxan³kxai²nãn²tu̱³: “Yen³kxa² yũ³sa²sĩn¹tũ¹xã¹.” Nxe³yah³lxin¹kxan²ti³ sa²so¹hxa³kxi¹nx2tain¹tu¹wi¹. Nxe³jau³su² Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² a²hã³ka³na² a²lon³ti³tãu³xa² wxã³ain¹jau³su²
19 Ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² a²hã³ka³na² a²lon³ti³tãu³xa² ã³wxã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ ã³ka²lxa¹ti³nha²sxã³ yxau³e²nyhai¹nha²kxai³ hxi²kan¹txi³ ã³nhe²kxi²nyhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 20 Ain¹nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³hen³txi³nyhain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxex3txi¹. Wxa²hã³ka³na² wxa²lon³txi³tãu³xa² ĩ²nxa²te³lhxã³ wxã³ain¹na³li¹. Ha³lo²a² yxau³ain¹na³li¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
21 Nxe³ha²kxai³ ĩ³wa²lũ³xi²nyhain¹ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹nyhain¹te²a² txa²hã³ka³na² txa²lon³txi³tãu³xa² te²yã¹xain¹na³li¹. Nxe³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ĩ̱³ye³na² i³txa² ã³wxe³lu²si¹jau³su²
22 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² sa²kxai³lu² a²sa³wi³ha³lxa² whãi²na¹ tẽ³nũ²la² ka³no¹a² ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². ówi¹hain¹nũ²la² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ̱³ye³na² Ka³li³le²a²ye³na² yxo²ha³ti³li³yha³sah¹lxi³wxi¹. Nxe³jau³kxai³lu² e³kxi²nũ²la² ũ̱h³nxũ̱³sa²tã³nũ̱¹xi²sxã³ ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 23 Ai³ain¹tãu³a² Je³su²jah³la² ã̱u³xi²te³lhxã³ sxa³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ãu³xi²yain¹kxa²si³yo³na² it3ta² ũn³te²a² sa²xit3jain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Sa²xit3jain¹te³na¹ ka³no¹ai²li² ĩ̱³yau³xa² sa²ni³sa²wih¹yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ã³nxũ¹te³lhxã³ yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 24 Nxe³nxa²ha¹te¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² wxa²yũn³kxi²sxã³ ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Nxex3si¹lxi¹. ónxũ¹txe³lhĩn¹te³na³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³lu² txu¹lxi²ka³tu̱³ it3tai²na² ĩ̱³ye³na² ũ̱n³je³nai²na² yxo²xũ̱n³txi³ ĩ³kwa̱i²kxi²ta¹hxai²hẽ¹la², it3ta² ã³wxe³si¹jau³sa². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² sa²hãu²not3sxã³ ã³yit1je²ta¹hxai²hẽ¹la². 25 Nxe³nxa²ha¹te¹ sa²hãu²not3sxã³ ã³yit1txã²ha¹te¹ Je³su²jah³la² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Hxi²ka¹na¹ju³ta² yxo²ĩ²sah²lxin¹ta²nxa³wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ on²txai¹nha²kxai³la¹:
— Ĩh¹te²la³khai³nxe³ji¹ku¹. Ki̱³nhai¹. It3ta² ũn³te²a² ã³wxe³si¹jau³su² ĩ̱³ye³na² sa²hãu²not3si¹jau³su² ain¹ten¹tu³wi¹. Nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ko̱³nxe³te² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³li³si¹jau³su²
26 Nyhain¹nxa²ha¹te¹ ĩ̱³ye³na² yxo²ha³ti³li³nxa²ha¹te¹ Je³ra²sa²ko³xa² ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 27-29 Ai³ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² sa²kxai³lu² ka³no¹a² a³li³nũ²la² in³txa² ĩ³ha¹txi²ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²a² ko̱³nxe³te²a² a²yãu³ka³txa² ã³nxũ²kwa̱i³wi¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ye³ka³lxa¹txi³ ã³wih¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la²kxai³ hai³txi³ wã²la²ka³lo³la³ ũ³whi²kxih²nh²nxa³ha²kxai³ hai³txi³ a²sxi²lha³ sxa²nxa³ha²kxai³ nxe²nxa³ha²kxai³la¹ hãi¹sxã³ ha³lo²a² a²nũ²a² ya³lu²te²a² sxa³ko³xa² so¹lxi³ ho³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² Je³ra²sa² nũ̱³ka̱³txa² hi²sen³kxai³lu² kwa³thi³lĩh³na² hxi²tẽ³nha²sxã³ sa²hxi²tai³kxain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹kxan²ti³nũ¹ jah¹la²nũ¹ta²kxai³lu² sa²hxi²hxa̱u³kxi²nha²sxã³ sa²hxi²tai³kxain¹tĩh³na² sa²yo³li³yain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³kxai³lu² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² hi²sen³kxai³lu² a²nxũ²kwa̱i³wi¹jah¹la² kwa³na³ain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Ha³lo²a² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³xai²na² kwa³na³sxã³ ai³si¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ jah¹la² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² ĩ²ain¹tãu³a² hxi²kan¹sxã³ ã³sen³sai¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jut3su² a³la³kxi²nũ²la² a²ne³kxaix3tãu³a² ã³ka³ti³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² a²ne³nxẽ³na² kwa³na³te³nah¹lxi¹:
— In³txai²na² a³li³xi¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³na¹ in³txa² ĩ³wxan¹sxã³ ĩ³kaix1ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³kaix1te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² Tah²si¹lxi¹. Ĩh¹nxe³sa²te³lin¹ji¹wi¹? Ĩ³khãuh³lxa³ti³sa²txa³hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
30 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxi²nyha¹te³an¹jau³kxai³lu¹:
— Ĩh¹nxet3sxã³ ĩ³yĩ¹li²nhãn¹ji¹wi¹ wxa²ĩ³lxa²su¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ ĩ³wa²lũ³xi²nyhu¹ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²ĩ³lxa² Yxo²ka³lxa¹jah¹lo²sa¹wi¹, ka³lxa¹khaix1te²sa²sĩ¹nha²kxai³lu¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
31 Nxe³ha²kxai³la¹ ãh¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ha³lo²a² ĩ³khãuh³lxa³ti³sa²sĩ¹nhĩn¹jen³nũ³a² sa²si¹hã³sa²sĩn¹txa³hẽ¹li¹. Nxe³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
32 Nxe³nyhain¹nxa²ha¹te¹ wã³la³ti²ka³nãu³a² ka³yxuh³xa² yxa³kxa² ka³lxa¹txi³ ũ³nyhai¹tain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹ye²ha²kxai³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³wã̱³txain¹ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Yxa³kxa³nãu³xa² ĩ³sa²si¹hã³sa²sĩ¹nhẽ³li¹. Ka³yxuh³xai²na² a²nxũ²kwa̱i³wi¹kxain¹ti³ten³sa²sĩ¹nhai¹. Ain¹jau³kxai³lu² nxa²ha¹te¹:
— Jã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 33 Ain¹nxa²ha¹te¹ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txai²na² sa²kxai³lu² in³txi³su² te²kxai³lu² nxũ²kwa̱i³li³xi²nũ²la² yxa³kxa³nũ¹ta²kxai³lu² a²nxũ²kwa̱i³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ti¹ yxa³kxa³nũ¹ta²kxai³lu² a²wã³la³ti²ka³nãu³ai²na² ã³ni³hi²kan³sxã³ ĩ̱³ye³na² ã³yu¹nũ̱³sxã³ ĩ³lo³nxi² ya²lun¹ti²hxan³ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Nxe³te²kxa³ya̱n³tu̱³ in³txai²na² yxa³kxai²na² wa³kxẽ³nãu³xa² ĩ²ain¹nũ²la² yuh³lxa³txi³ ã³ni³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Sxi²yhe³na² ã³ni³hi² Je³ra²sa²ko³xa² ã³ni³hi² ain¹sxã³ ha³lo²ai²na² ĩ³ye³kxa²sa²sai¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 35 Nyhain¹nxa²ha¹te¹ tũ̱¹ka̱³txai²li² wxã³sxã³ ĩ²ye²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wxã³sxã³ ĩ²ye²nyhain¹te³na¹ Je³su²jah³lo²kxai³ ya̱u³so³nain¹te³na¹ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³li³jah¹la² ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² a²ne³kxai³tãu³a² ã³wxe³sxã³ yxau³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ye²hĩ¹nãn¹te²tu̱³ wã²la² ũ³whi²kxi²nha² wain³txi³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha² nxe³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³kxai³lu² tũ̱¹ka̱³txai²li² wxã³ain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ²ain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² on²txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 36 Ain¹nxa²ha¹te¹ ĩ²ta³lu²nain¹nũ²la² ĩ³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³xain¹tãu³a² in³txa² we²nxi²ju³tĩ³na² ĩ³hen³txi³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 37 Nxe³nyhain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² a²nũ̱³ka̱³txa² Je³ra²sa² nũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ on²tai¹nha²kxai³ Je³su²jah³lai²na² yu̱h³lxi³sxã³ a³li³xi²jau³su² kãin² ĩ³ye³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jut3su² ha²kxai³ ka³no¹a² ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 38 Nxa²ha¹te¹ in³txai²na² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² a³li³xain¹jah¹la² Je³su²jah³lo²su² te²kxai³ win¹ta²te²lxi³ ĩ³ye³kxi²ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Ã³si³tẽ³kxi¹nxa²ha³la²wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³wa²lũ³xi²nyha¹ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Ĩ³xi¹sẽ¹li¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² ĩ³yau¹ũ¹txai¹nhẽ³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² we²txi²nxa²ju³ta² ĩ³yau¹ũ¹txai¹nhẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² in³txai²na² sa²kxai³lu² sxi²hẽ¹nãu³a² ã³nxai³sxã³ ha³ta̱³nxe³ye²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² we²txi²ju³ta² ha³ta̱³nxe³ye²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Jai²rah³la² ka³ne³lxa² we²txi²jau³su²
40 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² yxo²ha³ti³lhi³xi²sxã³ wa̱³li²nũ²la² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ ka³li³sxã³ wah³xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 41 Ain¹nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² Jai²rah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²nũ²kxi²thĩ³na² hau³ko³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lai²li² wxã³nũ²la² Je³su²jah³lai²na² a²ne³kxai³tãu³a² ã³ka³ti³wxe³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nũ²la² win¹ta²te²lxi³ e³kxi²ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Je³su²jah³lãi³. Txa²sxi²ha² wxã³sẽ¹li¹. Txa²ka³ne³lxa² ĩ³ton³sxã³ ya³lu²kxi²te³lhxã³ sa³na²li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 42 A²nxe³ta¹ka³lxa² kwẽ³kxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ãh¹ ko³ha¹li¹ kwẽ³kon³sxã³ yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². Te²a² so¹lxi³ a²wẽ³sa³lo³ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³kxan²ta² ĩ³ye³kxi²nyhah¹nũ²la² ã³si³tẽ³kxa² ai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹tãu³a² a²nũ²a²nãu³xa² ka³lxa¹txi³ ã³nũ²kxi²sxã³ ã³ki³ka³tih³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 43 Nxa²ha¹te¹ txu¹ha² ã³si³tẽ³kxi²ta¹ka³lxu³su² te²na² kãin² ti³ho³na¹sxã³ ĩ³to³ta¹hxai²hẽ¹la². Kxã³nxai³tã² kwẽ³kxa² hxi²ka² hxan³sxã³ ãh¹ ko³ha¹li¹ kwẽ³ko³nhĩ¹nai³tã² txu¹ha² ĩ³ta³ka³txai²na² ã³si³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ta¹ a²nũ²a² hĩ³ne³kxa² wa³kẽn³yah³la² wã³nxĩn¹ti³ o²la³kxain¹kxan²ti³ hxi²kan¹txi³ we²txi²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 44 A²nxe²ta¹ka³lxa²kxai³la¹ a²yo³na² ya̱u³son³sxã³ Je³su²jah³la² wã²la²ka³lo³a² wxa²wxai³nũ¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe² wxa²wxai³nũ¹thĩ¹na¹ wa³su³txi³ we²txi³ta¹hxai²hẽ¹la². 45 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² a²wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹te²la³ta̱³ wxa²wxai³syah²lxin¹si²lxi¹. Nxa²ha¹te¹:
— Txai²lan²nxa³li¹. A²yxo²ha³kxa¹ nxe²ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ Pe²jah³la² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. A²nũ²a² ka³lxa¹txi³ ã³to³to³la³kxi²nxain¹ten¹tu³wi¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
46 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Hxi²kan¹sxã³ we²txain¹te²sa¹wi¹. Jã¹nxa¹jau³su² ĩ²te²sa¹wi¹. Jã¹nxa¹li¹. Nxe³ha²kxai³ a²nũ²ain²txi³ wxa²wxai³nut1sain¹te²nũ³sẽ²li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
47 Nxa²ha¹te¹ tu¹hai²li² hxi²kan¹txi³ ĩ³hãi³ai¹nxa³kxe³su² Je³su²jah³la² o²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ wxã³nũ²la² Je³su²jah³la² a²ne³kxai³tãu³a² ã³ka³ti³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². óka³ti³wxe³nũ²la² we²nxi²si¹ja³kxa³nũ³su² wxa²wxai³sa̱in³kxe³su² wa³su³txi³ we²txi²ju³ta² ĩ³yau¹ũ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³su² a²nũ²a²nãu³xa² a²yxo²ha³kxa¹ ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 48 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe³thã²nxi¹. Yxo²ĩ²sa¹nha²kxai³ we²txi¹nxa²ha¹xĩ¹. Wa²su¹wa²su¹ ai³txu¹ni¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
49 Nxa²ha¹te¹ ĩ³ye³kxi²nyhain¹ti̱³kxai³lu² in³txai²na² Jai²rah³lai²na² a²sa³wi³sa² wxã³sxã³ ĩ³ye³kxi²ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Jai²rah³lãi³. Ĩ³tih³nxe³nẽ³jah¹lãi³. Wxa²wẽ³sin³txi² ya³lu²kxi²nẽ³na²li¹. Ĩ³hxi²ka̱u³ka̱u³nha²sĩn¹txa³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
50 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²kxai³ jau³jau¹xai²na² ain³kxi²nũ²la² ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Yu̱h³lxah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Hãi¹sxã³ yxo²ĩ²syah¹lxi³hẽ¹li¹. Ta¹ka³lxa² we²nxi²tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
51 Nxe³nxa²ha¹te¹ Jai²rah³la² sxi²ha² ya̱u³so³nain¹ka³tu̱³ ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² so¹lxi³ a²sa³wi³ha³lxa² so¹lxi³ nxe³te²su² Pe²jah³lo¹na² Jo³ãu²ah³lo¹na² Ti³a²kah³lo¹na² nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²a² so¹lxi³ wẽ³sa² a²wĩ³na² whãi²na¹ a²hã³ka³na² whãi²na¹ nxe³te²a² so¹lxi³ ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ã̱³xa² nũ̱³ka̱³txa² ha³lo²a² yxau³sxã³ wah³nxe³si¹hain¹jau³su² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
52 Hã²wxãn³txa³nu² ã³wi¹hain¹tãu³a² a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ yũ³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²a² kãin² ĩ³nã̱n³ti² kãin² wxa¹ni³ ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³na¹ Je³su²jah³la²kxai³ ĩ³ye³kxi²ti³ãn¹jau³kxai³lu¹:
— Nã̱n³jah³lxi³ta̱³lxi¹. Ta¹ka³lxa² ya³lu²nxa³wi¹. Hãi¹sxã³ ãu³xi²na³li¹. Je³su²jah³lo²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
53 Nxa²ha¹te¹ wẽ³sai²na² ya³lu²sxa³ye²ain¹kxe³su² a³la³kxain¹nxa²ha¹te¹ yxo²ka³lxi³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 54 Ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² sa²kxai³lu² a²wẽ³sa² hxi²ki³nũ²la² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe³nxi¹. Ĩ³sa²yxau³nxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
55 Nxa²ha¹te¹ wẽ³sa² sa²kxai³lu² a²yãu³ka³txi³khai³xa² nxũ²kwa̱i³wih¹xi²sxã³ wa³su³txi³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Yain³txa² ũ³hũ¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 56 Nxe³ain¹jut3su² wẽ³sa² a²wĩ³na² whãi²na¹ a²hã³ka³na² whãi²na¹ ka³lih³khaix1te³nah¹lxi¹:
— Ta¹ka³lxa² we²txi²na³li¹. Te²yã¹nxe³ju³ta² hai³txi³ ĩ²ki̱³sxa³wi¹. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² kãin²khaix1jah¹lo²sin²ta²wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹:
— A²nũ²a² ã̱³lxi³te²a² wẽ³sa² we²txi²ju³tin³txi³ ĩ³ye³kxain¹yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².