19
Ala inis siyabagwi hagagi wene
Andi hunggu lagirik, werekma, o mbogot vaga andoma avakwa wisane homago enane ombok ambivaga yagalagwi hak yugu dugwit,
“Nenasin Ala wa!
Hat hadik hanye wisane,
Nenagap wendatya,
Hinis modok siyalek,
agindik atma, haleluya!
Hwa yanenggek modok iya erogo ogarit lagya ako en, ‘Oknera omanes o,’ iri halok,
Yi ap ndi ap ovok erogo weyak ogwari nonggegek ogasagwi vaga o wen vaga andoma weyak ogwarogo bagya lagagi ako onggo hwa ako ovaga hora okbagya,
Eke, hwa ako en hat hayelomani initigi ako, onggo at watya,
ogagindikmu,
Hat atma nggedok erogo avakwa des erogo enowak dinggu dugwit,
Hwa ako owak dilogo weyak onggo okbagindikmu,
Wa!”
yiluk, yugu-sigis. Yugu lagaorik, ambi yugu dugwit,
“O kota ombok hwa yanenggek ovagak ako,
Hali ninggya dugwit, yuvuk o ninggi-nanggi hunik-hunik ovaga yaruk inggya dogosogon o,” yiluk,
Ambi inim, “Wa, haleluya,”
yiluk, yugu-sigis. Yugu lagaoma, it mbogot vaga agarwik enanggok ap ombok-ombok eneyave 24 inim, avakwa en iniselagwidek menda eneyave 4 ako inim, At wene yugeraligama kursi sek vaga horaik agarik Ala ako avema seve yiluk, inis siyabagu dugwit, “Nenasin wa,” yiluk, “Haleluya, Amin,” yugwi naruk hunggis.
 
Ndomba Eyak ogwa dambubugu dugwit, ogarup wene
Yugwi naruk hunggu lagirik, werekma, wene yugeraligama en ane ambi iri dugwit,
“Hit Ala ayelomani en at henalon ombasagwi menda hininis werek inim, hininis dek inim,
ovok erogo nenasin Ala adigat inis siyabagu dogones o,”
yiluk, iri higi. Iri lagama, avakwa wisane homago ambivaga enane ombok yugu dugwit, enane is satut ombok ane iris hak, eke o unggulane wisane ogagya hak, yugu dugwit,
“At Anye Adigat Agarik nenasin Ala ako,
Avakwa sek inim, weyak inim, ovok erogo avema bisiluk, enasin inis ombok agarik aratma,
‘Haleluya,’ yiluk, inis siyabasogom o.
7-8 At Ndomba Eyak ako ogwa dambubisaup hudi agya lagama, ogwa ako angge-angge diduk okhedolok wagyama,
Asum adup ambi modok segedok eyave mudu swa yanggwi hak abinak horek menda yikhedapwak yiluk, wogoguma
Nenadenggen en hai watu dugwit, inis siyabagu dogosogom o,”
yiluk, enane yugu-sigis. Eke, asum eyave adup ako andi, it Ala aburi ake denek en weyak ogagetek sek adigat ogarit nagwis ako hak at higi.
Higya lagima, malaikat ako en an yuknugu dugwit, “Wene yi dirup waru: Ndomba Eyak ogwa dambubugu dugwit, agasogo isogo inim napwak yiluk, it enayonggo yugerasogom andi adigat inim nasogoma, enendawi adenggen umbutu dogosogom,” yuknugu lagarik, ambi inim yuknugu dugwit, “Wene andi, Ala en avyarat yagas,” yiluk, yuknigas.
10 Yuknugu lagama, an Yohanes en malaikat ako avema seve yiluk, siyabagek ogarigiluk ogagyama, aren yuknugu dugwit, “Buk! An siyabanubuk! An inim, hat inim, hat hasuwei wene Yesus en yugirigya lagagi ako vagago agarwik inim, nit ovok ndatak Ala ayelomani agurik. Ala Averiniki en nenendawima yuknirigya hegek yugurugu dugwit, wene Yesus en vagalogo yagagi ako yugeralagwi aro. Anderogo atma, Ala avema seve yiluk, at adigat inis siyabagya dogwen,” yiluk, yuknugu higi.
 
Ap kuda ambor vaga horaik wagagi wene
11 Yuknugu higya lagirik, mbogot vaga sup hurik agarik hegek, ap ambi inis Avyarat Adigat Yagaliga, Ala Yugisiga ako Dis Erogo Ogasiga ako, kuda mudu swa yanggwi iris ovagak ambor vaga horaik wagya higi. Wagya dugwit, des erogo enowak dinggu dugwit, atma nggedok erogo onggo wogirigya, ndup des erogo at sumbutu, ogarit wagya higi.
12 At il andi, hali abya wuluk yagaliga ovagak. At unggul vaga nggudit-nggudit mendarek wisane yirik, eke, At inis salek ambi eyave vaga dirup warek agarik ako, avakwa en dombalup meyan At adigat elup agarik. 13 At asum ako avakwa enamuya yanggadek silup erogo erabaluk yikhedelok lagya, eke, At inis andi, Ala Wene yugu-sigis. 14 Wagya hegek, it yegen werek mbogot vaga agarwik ako ovok erogo enasum adup modok segedok eyave mudu swa yanggwi hak horek menda yirik dugwit, enadik-enadik kuda iniris yanggwi hak ambot vaga hora yiluk, inim wagwi inigis.
15 Inim wagu dugwit, At yi avakwa ndi avakwa ininis unggul adik-adik ovok erogo sovalogo bisaik en yiluk, mbusinggarep erasul ovagak ovat marek elagapma sisik erek lagya dugwit, sovalogo bugu higi. Sovalogo bisiluk, mbusi manggen bogalek ambi inggimu dugwit, At ane anye vaga wene yugirigya higi. At Anye Adigat Agarik Ala aninis en avakwa okbisaup ako andi, anggur amburup sovalisagwi hak aratma, at ako en avakwa anderogo at sovalogo bigik lagya higi. 16 Eke, at inis salek ambi yerogo:
Avakwa enasini ininis ombok inim, ininis werek inim, Ovok Erogo Enasin Inis Ombok aro,
yiluk, ako andi aratma, sogwes yum vaga inim, aganyenggen vaga inim, at inis andi, dirup warek agarik higi.
17-18 Higya lagirik, at malaikat ambi mo vaga mendek dugwit, yi swa ndi swa o ilim yoma wigak-wigak yagan lendagwi ako yugeragagi. Yugirigya dugwit, “It ap ininis ombok inim, ndugandok inim, ap enova anggat inim, kuda inim, it kuda ambor vaga hora yiluk ndup sumburi lendagwi inim, avakwa enayeloman inim, avakwa un agarwik menda inim, ap ininis werek ininis dek inim, yi avakwa ndi avakwa ovok erogo Ala en enarogo baluk, henake vipuk erogo bagas ma, ininu navovok yiluk, homari wagu dogones o,” yiluk, yugirigya higi o.
19 Yugirigya lagama, yangge do ovagak aninis werek ima en wulu wagagi ako inim, avakwa enasini ap ombok-ombok ininis ombok inim, enarwi yegen werek inim, iren at kuda ambor vaga horaik agarik ako aori inim ndup sumburuguluk, homakbaluk inigis.
20 Andi ogagu-sigik ovara, at yangge do ovagak aninis werek endak daga waga eyave ako vagatao. Eke, at yangge vivis wen elola en daga waga eyave ako inim, vagatao. At yangge vivis daga waga ako andi, nggarogo ogarubuk menda ogarit lagya dugwit, avakwa wisane huluk wene molalogo yugeragagi. Aren, avakwa enembet vaga yangge endak daga waga inis dirup warek wolok nagu dogopwak yiluk, eke, at agut huvuwak ogarek ako inis siyabapwak yiluk, nggarogo ogarubuk menda ogarit lagya dugwit, huluk wene molalogo yugeragagi. Yangge mberen vaginipu lagaorik iniluk ngga-nggan vagogo hali abya wuluk adigat ogwasigama akoma lakbugu inigis. 21 Lakbugu inugu lagirik, At kuda ambor vaga horaik mbusinggarep erasul ovagak elagapma sisik erek ako vaga yangge enarwi yegen werek nin ako enarogo bigik lagya lagama, yi swa ndi swa ovok wagu lagaorik, avakwa enarek ako ininu-enamok mondok enagaum erogo nunggu inigis.