1 Akoritho
Isura ye 1
Paulo ywakemilwe ni Kristo pangika Mtume kwa mapenzi ga Nnongo, ni Sosthene nnuna witu. Kwa likanisa lya Nnongo lyalibile Korintho, kwa balo ambabo babekilwe wakfu mu Yesu Kristo, babakemilwe panga bandu atakatifu twaandikya kae balo boti babakema lina lya Ngwana witu Yesu Kristo mahali palo, Ngwana wabe ni witu. Neema na amani ibe kwinu buka kwa Nnongo tate bitu ni Ngwana witu Yesu Kristo. Masoba gote nimsukuru Nnongo wango kwa ajili yinu, kwa sababu ya neema ya Nnongo ywabile awapeile Yesu Kristo. Abapangite kuwa matajiri mu'kila ndela, katika longela pamope maarifa gake. Abapangite matajiri, kati ushuhuda kuhusu Kristo wautithibitisha kuwa kweli nkati yinu. Kwa eyo ipungwa kwaa karama ya kiroho, kati samubile na kilulu so kuulinda ufunuo wa Ngwana witu Yesu Kristo. Alowa kumwimarisha mwenga mpaka mwisho, ili kana mukaumilwe lisoba lya Ngwana witu Yesu Kristo. Nnongo ni mwaminifu ywabile abakemile mwenga mu'ushirika wa mwana wake, Yesu Kristo Ngwana witu. 10 Nambeambe niasihi mwainja ni numbwango, pitya lina lya Ngwana witu Yesu Kristo, panga mwabote muyikityange, ni panga kana kube ni banganika nkati yinu. Niasihi muungane pamope mu'nia jimo. 11 Mana bandu ba nyumba ya Kloe batumakiye kuwa kubile ni banganika nkati yinu. 12 Nibile na mana yee: Kila yumo abaya “nenga na ywaa Paulo”, au “nenga ni ywaa Apolo,” au nenga nI ba Kefa” au “nenga ni wa Kristo.” 13 Je! Kristo atebanganika? Je Paulo atisulubilwa kwaajili yinu? Je! mwatibatizwa kwa lina lya Paulo? 14 Nenda kumshukuru Nnongo kuwa nimbatiliza kwaa yeyete, ila Krispo ni Gayo. 15 Yee yabile panga ntopo ywoywoti aweza baya mwabatizwa kwa lina lyango. 16 (Pia natekuabatiza ba nyumba ya Sephania. Zaidi ya palo, nitangite kwaa kati nambatiza mundu ywenge yeyote). 17 Kwa kuwa, Kristo antumile kwaa batiza ila ubili injili. Antumile longela kwa maneno ga ekima ya kimundu, ili panga ngupu ya msalaba wa Kristo kana ubuke. 18 Kwa kuwa ujumbe wa msalaba ni upuuzi kwa balo batiwaa. Lakini kwa balo ambabo Nnongo atikwalopwa, ni ngupu ya Nnongo. 19 Kwa kuwa iandikilwe, “Nalowa kuiharibu hekima ya ywabile ni busara. Nalowa kuuharibu ufahamu wa babile ni malango.” 20 Abile kwako mundu ywabile ni busara? ywabile kwako ywabile ni elimu? ywabile kwako ywabaya nga mshawishi wa dunia yee? Je Nnongo aigalambwile kwaa hekima ya dunia yee no pangika ulalo? 21 Buka dunia ipangika mu'hekima yake intangite kwaa Nnongo, impendeza kwaa Nnongo mu'ulalo wabe wa hubiri ili kubalopwa balo baaminiya. 22 Kwa Ayahudi kulokiya ishara ya miujiza ni kwa Ayunani upala hekima. 23 Lakini tumuhubiri Kristo ywaatisulubilwa, ywabile kikwazo kwa Ayahudi na nga ulalo kwa Ayunani. 24 Lakini kwa balo babakemile ni Nnongo, Ayahudi ni Ayunani, twamuhubiri Kristo kati ngupu ni hekima ya Nnongo. 25 Kwa kuwa ulalo wa Nnongo wabile ni hekima kuliko ya bandu, ni udhaifu wa Nnongo wabile ni ngupu kuliko ya bandu. 26 Lola wito wa Nnongo nnani yinu, ainja ni nnumbwa ngo. Ni baingi kwaa nkati yinu mwabile ni hekima mu'viwango vya bandu. Ni baingi kwa nkati yinu mwabile ni ngupu. baingi kwaa nkati yinu mubelekwi mu ukolo. 27 Lakini Nnongo asawile ile ya kilalo ya dunia ili kwiaibisha yabile ni hekima. Nnongo asawile sa'kinyatike mu'dunia kukiabisha sa kibile ni ngupu. 28 Nnongo asawile chelo cha hali ya pae ni chabile chakisalaulilwe mu'dunia. Asawile ata ilebe ambayo yabalangilwe kwaa pangika ilebe, kwa kuipanga ilebe kwaa yabile ni yhamani. 29 Apangite nyoo ili kana abe yeyote ywabile ni sababu ya kuipunia nnonge yake. 30 Kwa sababu ya chelo chaakipangite Nnongo, nambeambe mubile nkati ya Kristo Yesu, ywabile apangike hekima kwa ajili yinu kuoma kwa Nnongo. Abile nga haki yitu, utakatifu ni ukombozi. 31 Kati matokeo, kati liandiko lyatibaya, “Ywaisipu, aisipu mu'Nngwana.”