Isura ye 2
Paniisile kwinu ainja ni akinalumbwango, niisile kwaa ni maneno ga usawishi ni hekima kati mwanilongela kweli yaiilwe kuhusu Nnongo. Niiamuile nitange kwaa sosote panibile nkati yinu ila Yesu Kristo, ni ywembe ywasulubilwe. Nibile ni mwenga mu'udhaifu, ni mu'hofu, ni mu'lendema muno. Ni ujumbe wango nolongela kwango kwabile kwaa mu'longela ushawishi ni hekima. Badala yake, yabile mu'kumdhihirisha Roho ni ya ngupu, ili panga imani yinu ibe kwaa mu'hekima ya bandu, ila mu'ngupu ya Nnongo. Nambeambe twendalongela hekima nkati ya bandu apindo, lakini hekima kwaa ya dunia yee, au ya utawala wa muda woo, ambao wapeta. Badala yake, twalongela hekima ya Nnongo mu'ukweli wabonekana kwaa, hekima ibonekana kwaa ambayo Nnongo aisawile kabla ya muda wa utukufu witu. Ntopo ywoywote ywa atawala ba muda woo ywatangite hekima yee, Kati waitangite mu'muda golwa, kana bansulubishe Ngwana wa utukufu. Lakini kati yaiandikilwe, “Makowe yabile ntopo minyo yagabona, ntopo likutu lyagayowa, malango gawasa kwaa, makowe ambayo Nnongo atikuyaandaa kwa ajili ya balo bampendile ywembe. 10 Aga nga makowe amabayo Nnongo atigaumwa petya kwa Roho, kwa mana Roho uchunguza kila kilebe, hata makowe gabile nkati ya Nnongo. 11 Kwa kuwa nyai ywatangite malango ga mundu, ila Roho ya mundu nkati yake? Nga nyo kae, ntopo ywatangite makowe ga nkati ya Nnongo, ila Roho wa Nnongo. 12 Lakini tupoki kwaa roho ya dunia, lakini roho ywabilke aboka kwa Nnongo, ili tuwese tanga kwa uhuru wa makowe aga tupeilwe ni Nnongo. 13 Twabaya makowe aga kwa maneno, ambayo Roho utupundisha. Roho ugatafsiri maneno ga kiroho kwa hekima ya kiroho. 14 Mundu ywabile kwaa wa roho apokii kwaa makowe ambayo ni ya Roho wa Nnongo, kwa kuwa ago nga upuuzi kwake. Aweza kwaa kugatanga kwa sababu yatangika kwa roho. 15 Kwa yolo wa kiroho huhukumu makowe yote. Lakini huhukumilwa ni wenge. 16 “Ywa nyai ywaweza kuyatanga malongo ga Ngwana, ambae ywaweza kumpundisha ywembe?” Lakini twabile ni malango ga Kristo