Isura ye 3
NI nenga, ainja ni alombo bango, nibayite kwaa ninenga kati bandu bakiroho, lakini kati ni bandu ba yega. Katu ni bana bachunu mu'Kristo. Nibanyweishe maziwa na nyama kwaa, ka mana mubile kwaa tayari kwa lyaa nyama. Na hata nambeambe mubile kwaa tayari. Kwa kuwa mwenga bado ba yega. Kwa kuwa bwiu ni majiuno yatibinekana nkati yinu. Je mutama kwaa lingana na yega, ni je, mutyanga kwaa kati kawaida ya bandu? Kwa mana yumo abaya, “Namkengama Paulo” Ywenge ubaya, “Nampala Apolo,” mutama kwaa kati bandu? Apolo ywa nyai? na Paulo ywa nyai? Amanda ba yolo ywamwaminiye, kwa kila ambaye Ngwana ampeile lijukumu. Nenga nipandike, Apolo abeka mase, lakini Nnongo kaikuza. Kwa eyo, ywabile kwaa panda wala ywabeka mase abile ni chochote. Lakini Nnongo ywaikuzile. Nambeambe ywapandae ni ywabeka mase bote ni sawa, ni kila yumo alowa pata ujira wake lingana na kazi yake. Kwa kuwa twenga twa atendaji ba Nnongo, mwenga mwa bustani ya Nnongo, nyumba ya Nnongo. 10 Bokana na neema ya Nnongo yanipeilwe kati mjenzi nkolo, naubekite msingi, ni ywenge ywachengite nnani yake. Lakini mundu abe makini jinsi ywachenga nnani yake. 11 kwa kuwa ntopo ywenge ywaweza chenga msingi wenge zaidi ya uchengwite, ambao ni Yesu. 12 Nambeambe, kati yumo winu achenga nnani yake kwa dhahabu, mbanje ya thamani, nkongo, manyei, au manyei, 13 Kazi yake iyowanike, kwa bweya wa mutwekati walowa dhihirika. Kwa kuwa yalowa dhihirika ni mwoto. Mwoto walowa jaribu ubora wa kazi ya kila yumo apangite. 14 Kati chochote mundu ywachengite chalowa tama, ywembe alowa pata zawadi. 15 Lakini kati kazi ya mundu yatitinia kwa mwoto, alowa pata hasara. Lakini ywembe mwene alowa lopolelwa, kati yakuepuka ni mwoto. 16 Mutangite kwaa kuwa mwenga ni lihekalu lya Nnongo ni kwamba Roho wa Nnongo atama nkati yinu? 17 Kati mundu ywaliharibu lihekalu lya Nnongo, Nnongo alowa kumwaribu mundu yoo. Kwa mana lihekalu lya Nnongo ni litakatifu, nga nyoo ni mwenga. 18 Mundu alongele ubocho kwaa mwene, kati yeyote nkati mwinu anadhani abile ni hekima mu'nyakati zino, ube kati “mlalo” nga apalikwa kuwa na hekima. 19 Kwa kuwa hekima ya dunia yee ni ulalo nnonge ya Nnongo, kwa kuwa iandikilwe, “Hubanasa babile ni hekima kwa hila zabe.” 20 Ni kae “Ngwana atangite malango ga babile ni busara ni ubatili.” 21 Nga nyo mundu aipunie kwaa bandu! kwa mana ilebe yote ni yinu. 22 Kati ni Paulo, au Apolo, au Kefa, au dunia, au maisha, au kiwo, au ilebe yaibile, au yalowa tama. Yote ni yinu, 23 ni mwenga ni ba Kristo na Kristo ni ba Nnongo.