Isura ye 4
Ayee nga mundu ywatubalanga twenga, kati amanda ba Kristo ni mawakili ba siri ya kweli ya Nnongo. Katika lee, chakipalikwa kwa uwakili ni kwamba bawe ba kutumainiya. Lakini kwango nenga ni kilebe kichunu muno kuwa nendahukumilwa ni mwenga au hukumu ya bandu, kwa kuwa naihukumu kwaa nenga na mwene. Naihukumu kwaa nenga na mwene, ayee ibile kwaa na mana kuwa nenga na mwene haki. Ila Ngwana nga anihukumuye. Kwa eyo, kana muipale hukumu nnani ya lolote kabla ya muda, kabla ya kuisa Ngwana. Alowa kubaleta mu'bweya makowe gaabile mu'libendo ni kuipunua kusudi ya mwoyo. Nga kila yumo apokya sifa yake kwa Nnongo. Nambeambe, ainja ni alombo bango, nenga namwene na Apolo niitumi kanuni yee kwa ajili yinu, ili kuoma kwitu mwaweza kuipunza maana ya baya, “Uyende kwaa zaidi ya yaiandikilwe.” Ayee nga kuwa ntopo yumo winu ywaipunia nnani ya ywenge. Maana ywa nyai ywabona tofauti nkati yinu ni ywenge. Ni namani chaubile nacho chaukipokya bure? Kati uyomwa pokya bure kwa namani mwaipunya kati mwapanga kwaa nyoo? Tayari mubile ni yoti mpala! Tayari mwabile ni utajiri! Mtumbwa tawala ni kwamba mwamiliki zaidi yitu twenga! Kweli, napala umiliki mwema ili kwamba tumiliki pamope ni mwenga. Kwa eyo nawasa Nnongo atubekite twenga twa mitume kati kutubonesha wa mwisho mu'mistari ya maandamano ni kati bandu bahukumilwe ku'waa. Twabile kati tamasha kwa ulimwengu, kwa malaika ni kwa anadamu. 10 Twenga twaalalo kwa ajili ya Kristo, lakini mwenga mwa mubile ni hekima mu'Kristo. Tu anyonge, lakini mwenga mwabile ni ngupu. Mwaheshimilwa, lakini twenga twadharauliwa. 11 Hata saa ino twabile ni njala ni kiu, tubile kwaa ni ngobo, tubile ni mapigo, ni kae ntopo makazi. 12 Twapanga kazi kwa bidii, kwa maboko yitu wene. Mana tudharaulilwe, twabariki. Muda tubile ni mateso, tugapumiliea. 13 Mana tutukanganwe, tugarudishe kwa upole. Tubile, ni bado twabalangilwa kuwa kati tukanilwa ni dunia ni uchapu kwa makowe gote. 14 Niandika kwaa makowe aga kuaaibisha mwenga, lakini kuarudi mwenga kati bana bango waniwapendile. 15 Hata kati mwabile ni baalimu komi elfu mu'Kristo mwabile kwaa ni tate baingi. Kwa kuwa nabile tate yinu mu'Yesu Kristo petya injili. 16 Naasihi munigeye nenga. 17 Ayee nga sababu nimtumile kwinu Timotheo, mpendwa wango ni mwana mwaminifu mu'Ngwana. Alowa kuakombokya ndela yango mu'Kristo, kati yaniapundisha kila mahali na kila likanisa. 18 Nambeambe baadhi yinu kabajisifu, batenda kati nalowa isa kwaa kwinu. 19 Lakini nendaisa kwinu kitambo, kati Ngwana atipenda. Nga nalowa kuitanga maneno yabe kwaa balo bajisifu, lakini nalowa kuibona ngupu yabe. 20 Kwa kuwa upwalume wa Nnongo ubile kwaa mu'maneno ila katika ngupu. 21 mupala namani? Niise kwinu ni fimbo au kwa upendo ni katika roho ya upole?