Isura ye 5
Tuyowine taarifa kuwa kwabile ni umalaya nkati yinu, aina ya umalaya ambayo ibile kwaa hata nkati ya bandu wa Mataifa. Tubile ni taarifa kuwa yumo winu gonja ni nyumbo wa tate bake. Mwenga mwaisifu! Badala ya huzunika? Yolo ywapangite nyoo apalikwa kuondolewa nkati yinu. Ingawa nabile pamope ni mwenga kwa yega lakini nibile ni mwenga kiroho, niyomwile kumhukumu ywembe ywapangite nyoo, kati yaibile. Mana mukengamite pamope kati lina lya Ngwana witu Yesu, ni roho yango ibile palyo kati kwa ngupu ya Ngwana witu Yesu, niyomwile kunhukumu mundu yoo. Niyomwile kunkabidhi mundu yolo kwa nchela ili yega yake iharibiwe, ili roho yake iweze kulopolelwa mu'lisoba lya Ngwana. Maipuno yinu nga ilebe inoite kwaa. Mutangite kwaa chachu njene uharibu donge zima? Muisapishe mwenga mwene chachu ya kunchogo, ili mube donge lyayambe, ili mube nkate wauchakachuliwa kwaa. Kwa kuwa, Kristo, Mwana Ngondolo witu wa pasaka ayomwi kuchinja. Kwa eyo tusherehekee karamu ni achachu kwaa ya kinchogo, chachu ya tabia mbaya ni abou. Badala yake, tushehekee ni nkate ubekelwa kwaa chachu ba unyenyekevu ni kweli. Niiandikile mu'barua yango kuwa kana muichangabane ni amalaya. 10 Nibile kwaa ni maana ya bamalaya ba dunia yee, au na babile ni tamaa au anyang'anyi au abudia sanamu kwa tama kutalu ni bembe, bai ipalikwa mtoke mudunia. 11 Lakini nambeambe naandikia kana muyangabane na yoyote ywakemelwa muinja ni alombo mu'Kristo, lakini atama katika umalaya ywabile ni mwene kutamani, au nnyang'anyi, au mwaabudu sanamu, au atukangana au alevi. Wala mulye kwaa ni ywembe mundu wa namna yee. 12 Kwa eyo naiuluya kinamani kubahukumu balio mkati ya likanisa? 13 Lakini Nnongo enda hukumu babile panja.”Umboywe mundu mwovu nkati yinu”