Isura ye 6
Yumo winu mana abile ni tatizo na ywenge, ni ywenge atithubutu kuyenda ku'mahakama ya babile kwa na haki kuliko nnongi ya baaminiya? Mutangite kwaa kuwa baumini walowa kuuhukumu ulimwengu? Ni kati mwenga mwalowa hukumu ulimwengu. muweza kwaa amuliya makowe gabile kwaa ni muhimu? Mutangite kwaa kuwa twalowa kubahukumu malaika? Kwa kiasi gani zaidi, twaweza amua makowe ya maisha aga? Kati twaweza hukumu makowe ga maisha aga, kwa mwanja namani mwathubutu peleka mashitaka nnongi ya bayemile kwaa mulikanisa? Nilongela aga kwa aibu yinu. Ntopo ywabile ni busara nkati yinu wa kutosha beka makowe sawa kati ya alongo ni alongo? Lakini kati ya ibile nambeambe, mwaminiya yumo uyenda mu'mahakama dhidi ya muumini ywenge, ni mashitaka ago ubekwa nnongi ya hakimu ywange aminiya! Ukweli ni kuwa kubile ni matatizo nkati ya Bakristo yatetike usumbufu tayari kwinu. Kwa mwanja namani muteseke kwaa ni ganoite kwaa? Kwa mwanja muyeketya ubocho? Lakini mwapangite ubou ni kuabocholia wenge, ni habo nga aija ni alombo binu! Mutangite kwaa kuwa babile kwaa ni haki balowa kuurithi kwaa upwalume wa Nnongo? Kana muaminiye ubocho. Baasherati, baabudu sanamu, amalaya, afiraji, alawiti, 10 mwii, bachoyo, balevi, anyang'anyi, batukangana-ntopo kati yabe ywalowa kuurithi upwalume wa Nnongo. 11 Ni bembe babile baadhi yibe ni mwenga. Lakini mmoyomwike takasilwa tengwa kwa Nnongo lakini mpangilwe haki nnongi ya Nnongo pitya lina lya Ngwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Nnongo witu. 12 “Ilebe yoti ni halali kwango, “lakini kila kilebe kwaa chabile ni faida.”Ilebe yoti ni halali kwango, “lakini nalowa tawaliwa kwaa ni chimo nkati yake. 13 “Chakulya ni kwa ajili ya ndumbo, ni ndumbo ni kwa ajili ya chakulya,” lakini Nnongo alowa kuvipotwa vyoti. Yega uumbilwe kwaa kwa ajili ya ukahaba, badala yake, yega ni kwa ajili ya Ngwana, ni Ngwana alowa uhudumia yega. 14 Nnongo atemfufua Ngwana ni twenga kae alowa kutufufua kwa ngupu yake. 15 Mutangite kwaa kuwa yega yabile ni muunganiko ni Kristo? Mwaweza kuitola iungo ya Kristo ni kuyenda kuiunganisha ni kahaba? Iwezekana kwaa! 16 Mutangite kwaa kuwa ywaungana ni kahaba abile yega yimo ni ywembe? Kati andiko lya libaya, “Abele balowa kuwa yega yimo.” 17 Lakini ywa ungana ni Ngwana alowa pangika roho yimo pamope ni ywembe.” 18 Muutile umalaya! Kila sambi ya aipanga mundu ibile panja na yega yake. Lakini umalaya, mundu upanga sambi dhidi ya yega yake mwene. 19 Mutangite kwaa kuwa yega yinu ni lihekalu lya Roho Mtakatifu. Ywatama nkati yinu, yolo ywamupeilwe kuoma kwa Nnongo? mutangite kwaa kuwa mwenga kwaa mwabene? 20 Kwa mupemewa kwa thamani. Kwa eyo muntukuze Nnongo kwa yega yinu.