Isura ye 10
Napala mwenga muntange muinja ni nlombo bango, ya kuwa tate bitu babile pae ya liunde ni bote bapeta mu bahari. Bote batibatizwa bawe ba musa nkati ya liunde ni nkati ya bahari, ni bote balya chakulya chechelo cha roho. Bote banywea munkanwa chechelo cha roho. Mana banywea kuoma mu'mwamba wa roho uliobafuata, ni mwamba woo wabile ni Kristo. Lakini Nnongo apendezwa kwaa muno ni baingi babe, ni miti zao zabile zatitawanyilwa mu'lijangwa. Bai makowe aga yote yabile mifano kwitu, ili twenga kana tube bandu ba tamaniya ganoite kwaa kati bembe bapangite. Kana mube baabuduo sanamu, kati benge bembe baabile. Ayee nga kati yaaiandikilwe, “Bandu batame pae kabalya ni nywaa, ni batiuluka ni kucheza kwa tamaa ya umalaya.” Kana tuupange uasarati kati baingi bembe baapangite. Bawile lisoba limo bandu ishirini na tatu ka sababu yee. Kana tumjaribu Kristo, kati baingi babe bapangite ni batiharibiwa ni nyoka. 10 Na kana munung'unike, kati baingi babe baanung'unike ni kuharibiwa ni malaika ba mauti. 11 Bai makowe aga gapangite kati mifano kwitu. Gaandikilwe ili kutuonya twenga-tuliofikiriwa ni miishio ga zamani. 12 Kwa eyo kila ywa ajionae kuwa ayemi awe makini kana aje tomboka. 13 Ntopo lijaribu lyaliwapatike mwenga lyabile lya kawaida ya bandu. Ila Nnongo nga mwaminifu. Alowa kubaleka kwaa mjaribiwe pitya uwezo winu. Pamope ni jaribu ywembe alowa kuwapeya nnango wa pitya, ili muweze kulistamili. 14 Kwa eyo, apendwa wango, muikimbie ibada ya sanamu. 15 Nabaya ni mwenga bandu mubile ni malango, ili muamue nnani lyanilongela. 16 Kikombe cha baraka twatibarikia, nga ushirika kwaa wa mwai ya Kristo? Mkate wolo tuumegao, nga ushirika kwaa wa yega ya Kristo? 17 Kwa kuwa mkate ni umo, twenga twabile banyansima mu'yega pamope. Twenga twabote twapokeya mkate yumo kwa pamope. 18 Mugalole bandu ba Israel: Je! balo bote balya dhabihu ni ashiriki kwaa mu'madhabahu? 19 nilongela namani bai? Ya kuwa sanamu ni ilebe? Au ya kuwa chakulya chaboyilwe sadaka kwa sanamu ni ilebe? 20 Lakini nalongela nnani ya ilebe yelo yaiboywile sadaka bandu apagani ba mataifa, ya kuwa batitoa ilebe yee kwa nchela na kwa Nnongo kwaa. Ni nenga napala kwaa mwenga shirikiana na nchela! 21 Muweza kwaa nywea kikombe cha Ngwana ni kikombe cha nchela. Muweza pangika na ushirika katika meza ya Ngwana na katika meza ya Nchela. 22 Au twatia Ngwana wivu? Twabile ni ngupu zaidi yake? 23 Ilebe yote ni halali, “lakini ni yote yaifaika kwaa. Ilebe yote ni halali,” lakini ni yote kwaa yabachenga bandu. 24 Ntopo hata yumo ywapala yanoite yake kae. Badala yake, kila yumo ywapala yanoite ya ywenge. 25 Mwaaweza lyaa kila kilebe chakipemewa kusoko kwa ajili ya dhamiri. 26 Mana “dfunia ni mali ya Ngwana, ni yooti yaijazayo.” 27 Ni mundu ywaaminiya kwaa akibaalika lyaa, ni mwapala yenda, mulye chochote cha awapeile bila kunaluya maswali ga dhamiri. 28 Lakini mundu mana aabakiye, “Chakulya chee chaboka mu'sadaka ya apagani,” kana mulyee. Ayee nga kwa ajili yake ywaamakiye, na kwa ajili ya dhamiri. 29 Ni nenga nimaanisha kwaa dhamiri yitu, ila dhamiri ya yolo ywenge. Mana mwanja namani uhuru wango uhukumilwe ni dhamiri ya mundu ywenge? 30 Mana itei nenga natumya chakulya kwa shukrani, kwa mwanja namani nitukanilwe kwa ilebe ambayo nimeshukuru kwacho? 31 Kwa eyo, chochote mwakilya au kunywa, au chochote chamukipanga, mpange yote kwa ajili ya utukufu wa Nnongo. 32 Kana mbakoseshe Ayahudi au Ayunani, au likanisa lya Nnongo. 33 Mujaribu kati nenga yanijaribie kubapendeza bandu bote kwa makowe yote. Nitafuta kwaa faida yango mwene, ila ya baingi. Ni nenga napanga lee ili bapate lopolelwa.