Isura ye 6
Nambeambe kuhusu vyakulya yaiboyilwe sadaka kwa sanamu: tutangite panga, “Twenga twabote twabile ni maarifa.” Maarifa uleta maipuno, bali upendo uchanga. Mana itei yeyote ywawaza panga atangite likowe fulani, mundu yoo bado atangite kwaa impalika yowa. Lakini mana itei yumo winu ampendike Nnongo, mundu yoo atangike ni ywenge. Bai kuhusu lya chakulya yaiboyelwa sadaka kwa sanamu: tutangite kuwa “sanamu ni ilebe kwaa mu'dunia yee,” ni ya kuwa ntopo Nnongo ila yumo kae.” Kwa mana kwabile baingi bakemelwa nnongo mana itei ni kumaunde au mu'dunia, mana ya babile “nnongo ni mangwana banyansima.” Mana itei kwetu kwabile ni Nnongo yumo kae ywabile nga Tate, na Ngwana yumo Yesu Kristo, ywabile ambaye pitya ywembe ilebe yoti ibile, na pitya ywembe twenga tubile.” Hata nyoo, ujuzi woo ubile kwaa nkati ya kila yumo. Badala yake, benge batishiriki ibada ya sanamu hapo zamani, ni hata nambeambe balya vyakula kati panga ni ilebe chapangilwa sadaka kwa sanamu. Dhamiri yabe itipotoshwa kwa mana yabile dhaifu. Lakini chakulya chatuthibitisha kwaa twenga kwa Nnongo. twenga twa'abaya muno kati twaliya kwaa, wala wema muno mana itei twalyaa. Lakini mube makini panga uhuru winu kwana ube sababu ya kumkwaza ywabile dhaifu katika imani. 10 Ebu waza panga mundu akubweni, wenga waubile ni ujuzi, walya chakulya mu'lihekalu lya sanamu. damiri yake mundu ywoo ithibitika kwaa hata ywembe ni ywembe alya ilebe yaitolewa sadaka kwa sanamu? 11 Kwa eyo kwa sababu ya ufahamu wako wa ukweli nnani ya asili ya sanamu, muinja ni nnombo wako ywabile dhaifu, ywabile pia Kristo awile kwa ajili yake, alowa angamizwa. 12 Hivyo, paupangite sambi dhidi ya muinja ni nlobo bako ni kuzijeruhi dhamiri yaibile dhaifu, mpangite sambi dhidi ya Kristo. 13 Kwa eyo mana itei chakulya chasababisha kumkwaza muinja au nlombo, nalowa lyaa kwaa nyama kamwe, ili kana nimsababishie muinja au nlombo bangu tomboka.