Isura ye na 4
Tulowa longela namani kai panga Abraham, Tate bitu kwa ndela yenga, Apatikine? Kwa Mana manaitei Abraham abalangilwe haki kwa matendo apeba na sababu ya kulumba, ila sio nnonge ya Nnongo. Kwani maandiko gabaya buli?”Abraham amwamini Nnongo, na abalangilwe panga abi na haki”. Tumbwe kwa mundu jwa pangage lyengo, libilwa kwake kwa ubaya lili kwa bule ila ni haki yake. Ila kwa mundu jwange panga lyengo ila amwombilwa jwembe amalangwa haki jwa bile Lili mcha Nnongo, imani yake mundu jwo ibalangilwe panga ibi na haki. Daudi na jwembe alongela kuhusu baraka kwa mundu ambae Nnongo amalanga haki bila matendo. Akojike, “Babalikilwe balo masambi gabe basamiilwe na bembe nembe ubaya wabe utiwikejelwa. Atibalikilwa mundu julo ambae Nnongo amalangwa lili na dhambi. Buli baraka yii ibii'kwaajili ya bandu babainilwe bai, au na babakotwike inilwa? mana twenda longela, “Kwa Abraham aminia kwake yabalangilwe panga haki”. 10 Ivi twabalangilwe kitiwi? Wakati Abraham ainilwe au bado inilwa? Yabilelii ainilwe, Ila abi bado inilwa. 11 Abraham apoki alama ya likombe. Agogo wabile muhuri yelo haki ya imani abile nayo tayari kabla ana inilwa-lii. Matokeo gake ga alama aye abalangilwe panga Tate ba bahamini, hata bange inilwa kwinama panga hakinga yabalangilwa. 12 Ayiee inamana Abraham bampangite tate ba torati sio bainama babainilwe bai, ila hata balo babakotwike kwikote njayo lati bitu Abraham. Nayee nga imani yabile nayo kwa bange inilwa. 13 Mana yabile-lii kwa seliya kwamba ahadi ipiyilwe kwa Abraham na kwa lukolo lwake, ahadi panga barithi lunia. Ilaa yapitya mu haki ya imani. 14 Mana itei mana ya panga balo ba seliya ga'barithi, imani ibile ya bule, Na mwatu aidile ingalabwike. 15 Mana seliya ileta ukale, lakini palo panga seliya ntupu. napabile kotoka utii. 16 Kwasababu yeipitya kwa imani, linga ibe kwa neema. Matokeo gake, ahadi ibii dhaili kwa lukolo lwote, Na lukolo lokisabe ngabatangite seliya bai-lii, ila na balo ba imani ya Abraham. Mana jwembe Tate bitu twa boti. 17 Kati mwaiandikilwe, “Nikupangite panga tate ba nnema goti”. Abraham abile nkati ya upeo wa julo jwa aminile, yani, Nnongo jwapeya maiti ukoto na kugayeya makowe gaga kotwike bali ngagaweze baa. 18 Licha ya ali yoti ya panjaa, Abraham kwojasili aliaminiya Nnongo kwa machoba gagaisa. Ndomana abile tati ba mataifa ganansima. bokana silo sakilongelikwe “Ngamwalowa baa lukolo lwako. 19 Jwembe abile-lii mpungufu muimani. Abraham ayeketi panga kuwa jenga yake mwene iyomwile was abile na miaka karibu mia jimo. Kaibile na hali yowa ya ndumbo ya Sara. 20 Lakini mwanja mwa mwaidi Nnongo, ........ 21 Atangite yo panga che'lo cha mwaidi, Nnongo kaiabi na uwezo wo kamilisha. 22 Naji nembe yabalalangilwe kasake panga haki. 23 Naandikilwa soon kwa faida yake bai. 24 Yaandikilwe kwa faida jitu twenga. Kwabakilwe balangilwa, Twenga twatuaminiya nkati ya jwembe jwa mfufuwite Nngwana witu Yesu buka mukiwo. 25 Ajo nga yolo jwapijilwe kwa mwanja ga makosa gitu na kunyonya lenga tupate balangilwa kwa haki.