Isura ya na 2
kwayo kabla ga goti, munilobi Dunia na sukrani mwipange kwaajili ya bandu bote. kwasababu ya atawala bababile Kati ya utawala linga lupate Tama ga Amani tuliya na utakatifu wote na isima. Ali-lina Nnongo na liyikitilwe nnogeya Nnongo na mkochopoli witu. Sapendi babdu boti baokolewe bapate tanga kweli. Kwasababu kwi na Nnongo yumo naywatupatani sayumo Kati ya Nnongo na bandu na ywembe na Kirisitu Yesu. Aipiteye mwene kwalipya boti, kwa ushuhuda wakati woyikelilwe. Kwasababu yene na mwene napangilwe panga na mjumbe kwa Injili na mtume. Nilongela kweli ndongela lii ubusu. Nenga na mwalimu wa bandu ba mataifa katika Imani na kweli. Kwayo, nipala alalome kila kundi balube na nyosa mabokongabe mataifa bila nyongo na yogeba. Nyonyonyo nipala alwawa bawale ngubo yaiyeketilwa, kwa isima na kwiyeleya na kana babe na nywili yosuka, ao dhahabu ao Lulu ao ngobo yawe garama ngolo. 10 Kae nipala bawale ngobo yestahili alwawa babayikilwe kumcha Nnongo kwapitya maisa mazuri. 11 Nnwawa aijingawe tuliya na kugatii goti. 12 Ninyeketya-lii nnywawafundisa au panga tawala kwa nchengowe ila atame kwa Hari ya tulia. 13 Sababu Adamu ngapi wa kwanza umbilwa alafu Eva. 14 Adamu akongwilwe kwaku, ila nnwawa gaywakongilwe sana muasi. 15 Hatanyo aluwalopolwa kwopitya kwopapa bana mene balowayendelya mu imani na upendo na musapi na akili inanoga.