Isura ye na 3
likeweli lyenda aminika: mane abile mundu ywa tamani usimamizi alama nwalyengo linanoga. Kwa-nyo simamizi lasima keneabe mundu ywolaumilwa. Lasima abe nalume ywa nwawa yumo. Abe na kiasi. busara, utaratibu, mkarimu. Lasima Abe na uweso wapundisa. Kene atumii wimbi kene apende bulwe, ila mpole meene amani. Na lasima kene Abe mwene penda mbanje. Itakiwa abe mundu ywa yemilika chengo wake mwene, na bana bake ipalikwa ba muheshimu kwa eshima yoti. Mana Mana itei awezalii kwiongoza nyumba yake mwene, alowakulilela buli kanisa lya Nnongo? Kene Abe ywaamini ywayambi, akana kwipuna na tumbu kwimuhukumu kati yule mpotofu. Lazima kai Abe na tabia inanoga kwa boti bababile panja, lenga hakana tumbukya mu'oni na mutengo wa upotofu. Na muudumu was kanisa nganyonyo bapalikwa babe na heshima, na kene babe na makowe gabele, kene banywe wembe au bana tamaa. Bawese kwilendela kwa zamiri safiyelo kweli imani ya iumukiwile. 10 Babe babawiti baba akikisilwe wite, Mana baweza dumu sababu ntupu chabalaumiwa. 11 Na alwawa na bembe babe na heshima, kene babe abuso, Bene kiasi na babaaminika kwa kilebe. 12 Batumishi babe alalome banwawa jumojumo. Lazima bawese kwiyenywa kinanoga bana babe na banyumba babe. 13 Kwasababu balo babatumika kinanoga, bapatajima kinanoga na ujasiri kulo ngati ya imani katika Yesu Kirisitu. 14 Nenda andika makowe ga kasako, na nitegemea icha kasako masoba ga karibu. 15 Ila mene na chelewa, nindaandika lenga upate tanga namna yoyenda kati ya nyumba Nnongo, nalyembe kanisa lya Nnongo lya libile likoti, mwimili na msaada wa kweli. 16 Uwesalii pinga ukweli wa Nnongo wa uumukwile ni ukulu: “Abone na yenga na pata uwakika kwa mwoyo nakumonana malaika, natangaza nkati ya bandu makotwike aminiya ngati ya mataifa, aliaminilwa na Dunia na aputwilye kunani kwa ngupu ya Nnongo.