Isura ye na 4
Mwoyo Wenda longela kwa wakati woisa, waisa wakati bandu bataileka Imani na kwipikaniya mno yaikopeya na mafundisho gakistani. Nganga pundisilwa kwa ubusu na unafiki na makusudio gabe gagelambuka. Balowayendelya kwanikiya kobeka na poywa chakulwa ambayo Nnongo atikwiumba kwa shukurani nkati yinu mwalongo mwa muombilile na bene kwitanga kweli. Kwasababu kila kilebe chakiumbite Nnongo kizuri. Ntupu chakupokya kwa shukurani kipalikwalii kukikana. Maana kisapishwa kwalikowe lya Nnongo na kwa ndela ya loba. Mene waluwakubandika makowegaa Nungi ya Alongo, Walowapanga watuma nanoga wa Yese Kristo mana unenepe kwamakowe gaimani na kwa mafundisho magarou gangakeminge. Lakini wikame umoya kidunia yabai pendike alwawa Agoi. Badala yake wiyegane wamwene mucha Mungu. Maana kwigolwagolwa kwa payega bendafaika pasene Ila utawa wendafaika sawa kwa kila kikowe lindila Ahadi na maisha gambiyambi na galugagaisa. Likowe lilyakuliaminiya na Wenda stairi kuyeketya muno. Kwasababu yino twanda tabika na panga kasi kwa bidii sana. 10 Maana twina ujasiri kwa Nnongo ywabile nkoti, ambae ywa akobwa bandu bote lakini hasa kwa baba aminile. 11 Ugabaye na kugafundisha ikowe yee. 12 Mundu ywoywote kana hauzalau ujana wako badala yake ubefano kwa bote baba aminile kwolongela mayendo gako, upendo aminilwa na ungosi. 13 M'paka panaisa udumu katika kwilika na katika pundisa. 14 Kene waisalawe kalama yaibile ngati yako yawapeilwe pitya unabii, kwa kukubeka kyamoko gapindo. 15 Ugajali mambo haya utame kwagoo lenga kula kwako ubewezi kwa bandu bote. U'ulole sana yenda kwako na mafundisho. 16 Udumu mumakowe gaa mana waluwa kwikobwa wa mwene na balo bakupekania.