Isura ye na 5
Kana ukwilike nalume mpindo. Bali umyei mwoyo kati tati bako. Ubayei mwoyo achembe kati alongo bako. Ubayei mwoyo alwawa agai kati mao bako, na alwawa ainja kinadada bako kwa usafi woti. Kuwaesimu baba wilikwe na kiasengo bake balu babale ajane kweli kweli. Lakini mjane Mana Abe na bana au asukulu, baneke wite baiyigane kuilaya heshimu kwa bandu panyumba bene. Banneke alipe apindo bake mema, Mana yii inagike mbeye ya Nnongo. Lakini ywawilike wa kweli ywalekilwe kisake, na ywembe amuumbilya Nnongo. Masuba goti adumu katika luba kiloo na mutwekati. Hata nyo, nwawa ywa tama kwa anasa aluwa waa, ingawa balo nkoti. Ugatangaze makoe linga kana babe na lawama. Ila mundu akotwike kina alongo'be munomuno bababile munyumba yake akani imani na mbaya kuliko mundu ywa kotwike aaminiya. Bai mwananwawa jwabile paiya myaka sitini, kene mwa mwandike muoroza na nwawa wana lome yumo. 10 Lazima atanganikwe matendo gake mema, mana iteikajali bana, au angolwa maugulo baba haminile, au ayaugatia bababile mumateso, au atikijingia mulyengo linanoga. 11 Lakini kwabaloo ajane ainja, kene waandike muoloza ya wajane. Mana bajingile mumatamanywe gapayiga dhiri ya Kirisitu, barakunda kobekwa. 12 Kwa ndela yii bayingwa muatia batekwani kwipiya kwabe kwa kwanza. 13 Nakae jingya mumazoea ga ukata. Bembe tindia nyumba kwa nyumba kaisio. Akalilii ila Kae bapala baa abai na bene jingilwa na ikowe ya bingi. Bembe longela ikowe yaipalikwa lii longela bembe. 14 Kwa-nyo nenga napala alwawa ainja bakunde, bapape baba bayimi nyumba yabe, linga kana kupeya adui nafasi ya kutushitakya kwa panga ulau. 15 Mana bingi bang'alambuki shetani. 16 Na nwawa ywoywote jwa aminile abe ajane, bai abayangate, linga kanisa lya kana topelwa, linga lyayangatie ajane kwelikweli. 17 Na apindo baba ongosa kinanoga babalangilwe kuwa benda staili eshima maradufu, hasa balo babaishungulisha fundisha likowe lya Nnongo. 18 Maandiko genda longela “kana umwibe ng'ombe nkano pakulya chakulya” na “Na mpanga kazi andastaili msahala wake”. 19 Kana wapoki mastaka gampindo pasipo masaidi abele au atatu. 20 Wakwilike alau nnongi ya bandu bate linga benge babaigalile bayogope. 21 Nenda kulangya kwadhati nongiya Nnongo na Yesu Kirisitu na malaika ba-achawile naugatunze maagizo gaa bila bagua na kene wapange likewe lyolyote kwapendelea. 22 Kene wameki mundu ywoywote maboko upesi kene ushiriki dhambi ya mundu jwenge, ipalikwa kulendela twabene tube Safi. 23 Ipalikwalii nywa mache bai. badala yake, unywe na wembe pachene kwaajili ya ndumbo na matamwe gako ya mara kwa mara. 24 Dhambi ya bandu benge itangani kwa wazi, nayenda kwalongolya kuhukumu. Lakini dhambi yengei ikengama badae. 25 Na nyonyo bazi ya lyenga lya bhandu itanganikwa wazi, lakini hata yingi iyanikawa-lii.