Isura ye na 6
Balo bote bababile na likongwa kati abanda babatolwa angwana babe Kati bene heshima boti, bapalikwa panga nyo linga lina lya Nnongo kenelii tukanilwe. Abanda bene angwana baba aminile kene bachalawe kwa sababu bembe alongo. Badala bantumikie muno kwasababu angwana babayatia kasi yabe babaaminile na apendwa. kuapundisa makowe gaa. Mene haba mundu jwapundisa upotovu agapokyelii maelekezo ngitu gaga aminike, na ago makowe ga Bwana witu Yesu Kirisitu, mene bagayeketyalii mapundiso lyalyapeleka kuutakatifu. Mundu jwo andakwipuna na atangitelii chochote. Badala yake inda yangabana na shindani juu ya makowe makene gaa gabeleka bwingu, bulwe, matusi, mawazo gananyata. Na bulwe want kila chuba kati bandu bene malango yayialabike. Kuileka kweli. Bapikilia utawa ndila ya utajili. Sasa utauwa nalizika ni pwala nguloo. Mana twaichilii na kilebe chochote duniani. Wala tuputwalii kilibe chochote buka duniani. Badala yake twatosheka chakulya na ngubo. Na boo babapanga na mali baluatumbukya majalibuni, mutego, Tumbukya mulalo wananchima tamaa mbaya na kikowe chochote chakibapanga bandu batumbuki mumaangamizi na ualibifu. 10 Kupenda mbanje mwanzo wa ualibifu. Bandu babaminyikia haya batikuobeya kutalu na imani na baiomite bene oni yananchima. 11 Lakini wenga mundu wa Nnongo, ughatile makowe goo. Ukingame haki utauwa, uaminifu, upendo, vumilia na upole. 12 Ukumbwe ngondo inanoga. Umuliye bwumi wangali yomoka. Yabile sababu you wapiite usaidi nnongi masaidi bananchima kwa chilo chakibii kigolou. 13 Nakupei amri nnongi ya Nnongo, ywapanga ilibe yoti ilame, na nnongi ya Yesu Kirisitu, ywabaite nnongi ya kweli kwa Pontio Pilato. 14 Utunze amri kwakamilifu, bila yogopa, mpaka isa kwa Nngwana witu Yesu Kirisitu. 15 Nnongo aluathibitisha Isa kwake kwa wakati wake wabile sawasawa-Nnongo, ywabalikilwe, ngupu ya kichakee, mfalme ywatawala, Nngwana ywatawala. 16 Kichake ywa lama bila yomoka ywatama katika bweya wangali alibika. Ntupu mundu ywaweza kumona wala kunola. Kachake ibe hesima na uwecho wangeyomoka. Amina. 17 mwabakie matajiri ba dunia tuno kene baipune, na baubilii utajiri, Mana wokakikalii. Badala yake, palikwa bamuubili Nnongo. Ywembe nga tupea utajiri wote linga tupuloki. 18 Mwabakie babange gananoga, batajirike katika lyengo linanoga, babe babakaribisha na mwoyo wa piya. 19 Katika ndila yoo baibekya msingi unanoga kwa jambo lyalya isa linga bawesa tama maisa kamili. 20 Timotheo, ulindile chaupeilwe. Ughakwepe ga kilalo na taukana kwa kilogologe na ubuchu makema maarifa. 21 Baadhi ya bandu batangaza makoe gaa, na nyo bakisiim bakisiim imani. Neema ibe pamope nawe.