Timotheo aibele
Isura ye na 1
paulo mtumwa wa yesu kristo kwa mapenzi ganungu. sawasaw na adi ya ukoto waubile ngati ya kristo yesu. kwa timosea mwana ywanipendele neema. leema na amani buka kwa nungu tati na kristo yesu tatibitu. nishukulu nungu, ywembe ywani tumikia kwa nia njema kati sha pangaite tatibitu panikumbukia daima katika maombi gangu kile. na mutwe kati nina minyi klakukubona. ili nenga nibe nafula nina gakumbi kia moli gako. babile bene kuku mbukia usulmani yako ya ukwezi, ambayo apoosha kwanza ya tatama kwa bibi bake lewisi na mabake yunisi na bile na uwakika na ywembe imaniyo itama ngati yako ayo. Yino nga sababu nina kukumbukia kujutia kipaji sha nungu yaibile ngati yako kwa ndila kwa bikilwa maboko Yangu kwa sbabu nungu atu peileeli mwoyo wa yogopa, ila ngupu na upendo n nizamu. kwa agoo kana ubone aga ushuuda kuhusu tatinitu wala bangu nenga paulo nditabil wa kwake. Ila mwenga ushiliki mateso kwajili ya injili sawa sawa na uweza wa nungu. Ni nungu ywa tuokowite na kutukema kwa wito mtakatifu apangiteli nyoo lingana na kazi itu bila lingana na neema na pango wake mwene. atitupea makowe gano katika kristo yesu kabula ya mahuda ua. 10 Lakin mbia mbi uwekevu wa nungu uwishlie umukilwa kwa isha kwa mwokozi witu kristo yesu. kristo ywa ikomesha mauti na kuleta ukoto wa ngali yuwa kwa bwea wa injili. 11 Kwa manayo natitolekwa mbange na mubili. mtume na mwalimu. 12 kwa maana yo nina lumia nyo lakini lili haya kwago nitangite ywembe anawesha kuki tunja shilusha nakabizile kwake ata lishubalilu. 13 Uniku mbukie mfano wa ujumbe wauwa minifu wauu yuwine buka kwangu. pamoja na imani na upendo wa ubilee ngati ya kristo yesu. 14 Ugaa tunze makowe mazuli gakuka bizile nungu pitia roo mtakatifu ywa tama ngati itu. 15 utangaze nabaite bote baba tama asiyabati nileka. nabile palikundi ili babe figelo na emugene. 16 Bwana ati kwa ponya nyumba ya onesifolo kwango mala nyingi atibudulisha na aibumenili oni minyololo yake. 17 Pabile leema ati nipala kwa bidi na anipatike. 18 Nn”ungu anijalile pata leema buku kwake lishubala lilu. katisha nzaidie pana bilee efeso. wenga utangite vizuli.