Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Kolosə
Kərisə lɩ̀à tə nə
Kolosə tɩ̀án sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Máŋá tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, də ʋ yɩ ʋ wulə bàń dìə̀ Romə nə.
Lɩ̀à tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Polə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə Kolosə nə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə: Lɩ̀à duən kàrɩ̀ kʋnkʋn kàrɩ̀, ba ma gɩgarɩ *Kərisə lɩ̀à tə Kolosə nə. Ba pɩ̀à, sə Kərisə lɩ̀à tə pìí ba twá ba nɩbara-ba yofwamɩnan tə nə. Polə pɩ̀à ʋ bɩrɩ də, Kərisə tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa, nə dwə won mama. Ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə jə nii, ʋ ga jə dɩ̀àn lʋʋ dɩ̀àn mama yuu wa.
Kərisə lɩ̀à púlí tə yɩ ndə ʋ yɩra nə, ʋ tətə ga yɩ yɩra təntə yuu. Kərisə lɩ̀à tə nə kən ba waa Kərisə nə yɩrɩ, ba mʋ̀ də Kərisə tə, ʋ nə tɩga, ʋ pìí ʋ bwin, tə dàń vwə duən nə. Ba yàá lə ba nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ, ba ma bɩrɩ kʋ yoo təntə. Mə kʋ twá yoo kʋ tə nə Kərisə lɩ̀à tə ma bɩrɩ kʋ. Kʋ nətʋ dàń pɩn ba jì ləzwəndʋra.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Kolosə nə
À mʋ̀ Polə yɩ Yɩɩ nə kúrí nə, də ʋ tətə fɩra, sə à ya Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. À mʋ̀ də Timote, ʋ nə yɩ nə nubiu Kərisə yɩrɩ, nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə. Nə pɩn kʋ Kərisə lɩ̀à púlí tə nə, kʋ nə wulə Kolosə nə. Á mʋ̀ nə yɩ nə nubɩa á nə yɩ Kərisə nə tɩ, á nə keni á waa Zwezi-Kərisə nə wuuu də pùə́ nədʋ. Nə nyɩna Yɩɩ nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ʋ ga pa aba bɩcan sìə́.
Polə ken Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e Kolosə tɩ̀án yɩrɩ
(Efɛzə tɩ̀án 1.15-19; Filipə tɩ̀án 1.3-6; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 1.2-4; 3.5-11)
Máŋá mama, nə jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ, ʋ nə yɩ nə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə nyɩna, nə pɩn aba. Nə nə wulə nə jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ nə pɩn aba, nə yàá kə ʋ lɛ̀eɛ̀e á yɩrɩ. Nə nì, nətʋ tə á nə keni á waa Zwezi-Kərisə nə wuuu, yá á ga tə swə lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ. Máŋá tə, Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, kʋ nə yɩ cɩ́gá sʋgʋ tə, nə twi á con, kʋ pɩn á jə yala Yɩɩ con. Yala təntə yɩ won tə, Yɩɩ nə tanɩ, sə ʋ pa aba ʋ sàń nə. Kʋ sʋywáŋʋ́ təntə vəli kʋ yí lʋʋ tə mama wa, kʋ ga tə pùlì kʋ súrí wuuu. Mə nətʋ nə, kʋ tʋŋa á də con, kʋ nə zɩgɩ dɩɩn tə nə, á nə nì Yɩɩ pubwanʋ tə yoo, á ga lwarɩ, Yɩɩ pubwanʋ tə nə yɩ cɩ́gá cɩ́gá nətʋ. Kʋ yɩ Epafərasə nə kàrɩ̀ kʋ sʋywáŋʋ́ təntə, ʋ bɩrɩ aba. Ʋ yɩ nə nubiswənə. Nə mʋ̀ də ʋ mʋ̀ mɛ nə tʋŋa Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə tʋtʋŋɩ tə duən nə. Ʋ tʋŋa ʋ pɩn Zwezi-Kərisə nə də pùə́ nədʋ, á mʋ̀ yuu yɩrɩ. Yá ʋ mʋ̀ dàń nə swɩ̀n, ʋ pa nə yəni nətʋ, Yɩɩ-*Siŋu tə nə pɩn á swə duən.
(Filipə tɩ̀án 1.9-11; Zwan 1.1-3, 14, 16)
Kʋ mʋ̀ nə pɩn, kʋ nə zɩgɩ dɩɩn tə, nə nə nì kʋ nətʋ tə, nə yàá jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ nə pɩn aba máŋá mama. Yá nə dàń lòrì Yɩɩ, sə ʋ pa á yəni kʋ tə nə yɩ ʋ fɩra, tə zəni zəni, sə ʋ ga pa á na wʋbʋŋa mama, də yənu mama, kʋ nə yɩ ʋ *Siŋu tə nə pɩn. 10 Kʋ nətʋ wá pa, á wànɩ́ á twá kʋ tə nə *Yuu-Tiu nə pɩ̀à, á ga tʋŋa kʋ tə nə poli ʋ pùə́ nə. Á dàń wá tʋn tʋtʋnzəŋə yiri mama, á ga wá lwarɩ Yɩɩ wuuu, á súrí lá. 11 Nə tə lòrì Yɩɩ, sə ʋ twá ʋ dɩ̀àn tə nə bɩrɩ ʋ dun tə nə, ʋ pa aba dɩ̀àn. Yá á dàń wá wànɩ́ á na pɩ́nʋ́ wuuu, á dànà ká pìí á kə á kwa. 12 Á kənə nə nyɩna Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e də pupwən. Ʋ pɩn á jì lɩ̀à tə, á də nə wàá tori á nɩ ʋ con, ʋ nə tún, sə ʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ ʋ mʋ̀ nə tɩ, bwálɩ́ tə nə, kʋ nə wulə poni wa. 13 Ʋ mʋ̀ nə van nəba ʋ lɩ, sə yikunu yìə̀n dàn ká də́ dɩ̀àn nə yuu wa. Ʋ dàń ken nəba ʋ bìú Zwezi-Kərisə, ʋ nə swə, pàrɩ̀ tə wa. 14 Mə ʋ bìú təntə nə kwɛn nə cʋna tə ʋ lɩ nə mʋ̀ də Yɩɩ pwərə wa. Yá ʋ mʋ̀ ga nə yə̀ nəba ʋ jon, sə nə tɩnɩ nə tɩ̀àn.
Zwezi-Kərisə yɩ won mama Yuu-Tiu
(Efɛzə tɩ̀án 2.13-19)
15 Zwezi-*Kərisə yɩ Yɩɩ tə, lɩ̀à nə wàrɩ̀ ba nɩ ba yɩ́á wa, nyɩnyɩga. Ʋ mʋ̀ nə yɩ Yɩɩ bìú. Ʋ yɩn lá də won mama tə wà fwa. 16 Yá Yɩɩ yɩ ʋ twá də ʋ mʋ̀, ʋ ma fwa wiən tə mama, tə nə wulə lanworu wa də tɩa yuu wa. Tə wiən təntə nə yɩ wiən tə, lɩ̀à nə na də ba yɩ́á, də tə tə, ba nə ba na də yɩ́á. Ʋ fwa *malɩkɛ də tə yun tɩ̀án, də pɛ̀egá tə mama, dɩ̀àn tə, də wiən tə nə jə dɩ̀àn, də wiən tə nə də́ pàrɩ̀. Tə wiən təntə mama yɩ Yɩɩ twá də ʋ bìú tə, ʋ ma fwa tə. Yá tə ga yɩ Yɩɩ fwa, ʋ pa Zwezi nə. 17 Zwezi-Kərisə yà wulə, də won mama tə tə̀lə́. Yá wiən tə mama dàń yɩ, ʋ mʋ̀ nə pɩn, tə wulə tə bwálɩ́ nə. 18 Kərisə lɩ̀à púlí tə yɩ ndə ʋ mʋ̀ Kərisə yɩra nə, ʋ tətə dàń ga yɩ yɩra təntə yuu. Ʋ mʋ̀ nə yɩ təntən lìù, ʋ nə nan, ʋ mʋ̀ ga nə dí yáá, ʋ bwin ʋ zàn tɩan wa. Kʋ dàń bɩrɩ də, ʋ wulə wiən tə mama yuu wa. 19 Kʋ yɩ Yɩɩ tətə fɩra, sə ʋ bìú tə ya kʋ tə mama mɩ́ámɩ́án, ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə yɩ. 20 Ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə kʋ́ʋ̀ swə, sə ʋ twá ʋ bìú tə nə, ʋ pa ʋ də won mama pìí ba kə duən yuu. Ʋ twá də ʋ bìú tə jana, tə nə nan ʋ tɩan tə máŋá wa dagarʋ tə yuu wa, ʋ ma kə bɩcan sìə́ ʋ mʋ̀, də tɩa yuu wiən tə, də lanworu wiən tə mama pwərə wa.
21 Á də con dí yáá nə, á yà ŋʋ́ná də Yɩɩ. Yá á yà yɩ Yɩɩ dʋŋa, á nə bʋŋa yokʋkwɩnan, á ga tʋŋa tə yokʋkwɩnan təntə yɩrɩ. 22 Yá sɩ́ʋ́n nə, Yɩɩ dàń pɩn, á mʋ̀ də ʋ mʋ̀ pìí á kə duən yuu, ʋ bìú tə nə jigə ləzwənə ʋ ga tɩ tə yɩrɩ. Yɩɩ fwa nətʋ, sə ʋ pa á wànɩ́ á bà, á zɩgɩ ʋ yáá con, ndə lɩ̀à tə nə, cʋna mama nə tə̀lə́ á yuu wa, yokʋkwɩnan dàn ká ya á yɩra Yɩɩ yáá con, lìù mama nə wàrɩ̀ yolwan ʋ swɩ̀n á yuu wa. 23 Á dàń nə mɛ, sə á kə á waa Zwezi-Kərisə nə wuuu, á dànà ká yá. Á zɩga də dɩ̀àn kʋ wa. Á dànà ká pìí á lwàń pubʋŋa də yala tə, á nə jə də Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ təntə, ba nə swɩ̀n ba bɩrɩ aba. Yá ba swɩ̀n kʋ ba bɩrɩ tɩa yuu ləzoni tə mama. Mə kʋ sʋywáŋʋ́ təntə ka swɩ̀n ka bɩrɩ nə yɩ à mʋ̀ Polə də tʋtʋŋɩ.
Nətʋ Polə nə tʋŋa Kərisə lɩ̀à púlí tə yɩrɩ
(Efɛzə tɩ̀án 3.1-13; 1 Korɛntə tɩ̀án 2.7-13)
24 À mʋ̀ Polə jə pupwən də càn tə, à nə də́ á mʋ̀ yɩrɩ, máŋá kʋ tə wa. À wulə à də́ càn tə, tə nə ga, sə nə də́ Zwezi-*Kərisə tʋtʋŋɩ tə yɩrɩ, sə kʋ san ʋ púlí tə nə, kʋ nə yɩ ndə ʋ yɩra nə. 25 À jigə Kərisə lɩ̀à púlí tə tʋ̀tʋ̀nʋ̀, sə à tʋn tʋtʋŋɩ tə, Yɩɩ nə pɩn nə. Tʋtʋŋɩ təntə nə yɩ, sə à swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə mama à bɩrɩ aba. 26 Sʋgʋ təntə yɩ cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀ lɩ̀à tə mama yáá nə, kʋ máŋá nə ba yigə. Yá sɩ́ʋ́n nə, ʋ dàń bɩrɩ kʋ lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ. 27 Ʋ fwa nətʋ, ʋ yà nə pɩ̀à ʋ bɩrɩ lɩ̀à təntə nə də, yosəgu təntə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ fwa yɩ yoo nəfarʋ. Yá ʋ ga wá san dwíə́ tə duən tə mama nə, ba nə tà *Zwifə-ba. Cɩ́gá təntə, ka nə sə̀gə̀ nə yɩ Zwezi-Kərisə yoo wulə á bɩcanɩ wa. Yá á dàń twá də ʋ mʋ̀, á jə yala də, á wá na tori Yɩɩ dun tə wa. 28 Mə ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə yoo nə, nə swɩ̀n nə bɩrɩ lɩ̀à tə nə. Nə yàá kwè lìù mama, nə ga kàrɩ̀ wá də wʋbʋŋa tə mama, Yɩɩ nə pɩn nəba. Nə pɩ̀à, sə lɩ̀à tə mama twá Zwezi-Kərisə nə, ba ya lɩ̀à tə, Yɩɩ yìə̀n tə bɩga ba yun wa. 29 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à dàń ma kəni dɩ̀àn zənzən à tʋŋa. Yá kʋ yɩ Zwezi-Kərisə dɩ̀àn nəfarʋ tə, ʋ nə pɩn nə, dàń nə pɩn, à jə dɩ̀àn, à ma tʋŋa nətʋ.